Opinion

Söndag 30 okt -11 En enig press – varför är den enig?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 oktober 2011

Morgonekot, middagsekot o s v.

Gång på gång konstaterar man att socialdemokraterna förlorat stöd. Moderaterna går framåt.

Är någon förvånad?

Alla de stora pressföretagen är borgerliga. Den tidning som man tror är socialdemokratisk men som – i allt utom ledar- och kultursida  – sålts av LO till ett borgerligt tidningsföretag (Schibsteds, som också äger moderattidningen Svenska Dagbladet) – alltså  Aftonbladet – denna tidning … gick i spetsen i den stora förtalskampanjen mot Juholt (s).

När det blivit dags för avbön, strör man salt i såret.

Pressmonopolets makt. Det blir något av enpartistat av det hela. Likriktning. Man ropar och får samma svar från samtliga buskage.

Lördag 29 okt -11 Paul Krugman, Island och den ekonomiska krisen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 oktober 2011

Island gjorde inte som många andra länder – öste in skattebetalarnas pengar i bankrutta banker. Jag läser Paul Krugman i International Herald Tribune:

”Om du har läst skildringar från finansiella kriser eller sett filmer som den excellenta ‘Inside Job’ , då vet du att Island var på väg att bli den ultimata ekonomiska katastrofstoryn. Dess bandgalna bankfolk påbördade landet jätteskulder, Island tycktes plötsligt befinna sig i en hopplös situation.”

”Men”, fortsätter Krugman, ”det lustiga hände på väg till Hermageddon – att  just Islands desperata läge gjorde ett konventionellt beteende omöjligt, gav fältet fritt att bryta mot reglerna. Där alla andra löste ut bankerna och lät skattebetalarna stå för kalaset, lät Island bankerna gå åt skogen och såg i stället till att det sociala nätverket expanderade. Där alla andra var fixerade vid försöket att blidka de internationella investerarna, införde Island temporär kontroll av kapitalrörelserna och gav sig själv därigenom manöverutrymme.”

Paul Krugman fortsätter:

”Nå, hur har det gått? Island har inte undgått ekonomisk skada eller en signifikant nedgång i levnadsstandarden. Men det har lyckats hejda en stigande arbetslöshet och ett ökat lidande för de sämst ställda; det sociala skyddsnätet har överlevt intakt.”

Och Krugman, nobelpristare i ekonomi, slutar:

”And there is a lesson here for the rest of us: The suffering that so many of our citizens are facing is unnecessary. If this is a time of incredible pain and a much harsher society, that was a choice. It didn`t  and doesn`t  have to be this way.”

Torsdag 27 okt. -11. Debatt mellan minister Björklund (fp)och Jonas Sjöstedt (v)

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 oktober 2011

Man frågar sig vem som är mest liberal, Sjöstedt som håller på att man måste respektera en folkomröstning eller Björklund som helt identifierar sig med en ordning som pressar ner EU:s randländer i ofrihet.

Deras debatt i morse i Sveriges Radio blev en demonstration av Björklunds okunnighet. Han tryckte hårt på att krisen i Grekland, Spanien, Portugal, Italien osv var självförvållad.

Jonas Sjöstedt betonade däremot att krisen uppstått ur det faktum att EU:s många EURO-länder inte utgör ett optimalt valutaområde. Han hade mycket goda argument för detta.

Hans omdöme har gott stöd i den ekonomiska litteraturen.

Han kunde till exempel ha citerat den liberale nobelprisvinnaren i ekonomi Paul Krugman som förra året skrev följande i New York Times globala edition International Herald Tribune:

” … Den verkliga historien bakom det europeiska eländet ligger inte i politikernas slöseri men i elitens arrogans – särskilt den politiska elit som drev Europa att etablera en gemensam valuta långt innan kontinenten var mogen för ett sådant experiment.”

Måndag 24 okt. Olof Ruin (s) gör (s) illa värre.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 oktober 2011

Det finns inte en enda riksspridd socialdemokratisk morgontidning. Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan – alla stöder de Alliansen.

Härtill kommer den riksspridda aftontidningen Expressen.

Dagens Nyheter, Expressen, Sydsvenskan, Kvällsposten, Göteborgs-Tidningen (GT) och Dagens Industri är alla borgerliga och ägs alla av en och samma familj.

Alla har de deltagit i drevet mot Håkan Juholt, den nye s-ledaren.

Drevet startades på allmän plats av Aftonbladet, som LO avyttrat till Schibsteds, borgerlig tidningskoncern som också äger Svenska Dagbladet (m).

Det visade sig emellertid att Juholts förseelse varit ringa och absolut inte något skäl för avgång. Partiet vill fortsatt satsa på honom som partiledare.

Många har i färskt minne hans utomordentliga insats i partiledardebatten mitt under det pressande drevet.

Då, söndagen den 23 oktober, lägger professor Olof Ruin (S) sin tyngd i den borgerliga vågskålen på DN Debatt, skriver om Juholt: ”Den valde har visat sig otillräcklig.”

Den borgerliga tidningen(FP) tar förstås med välbehag emot Olof Ruins (S) anslag mot S.

Håkan Juholt har inte visat sig otillräcklig. Olof Ruin har däremot visat sig omdömeslös. Det är inte först gången. Läs i min bok ”Demokrati”om hans insats som ordförande i den demokratiutredning som föregick vårt inträde i EU (sid 94-102).

Vad en professor i statskunskap borde skriva om – det är den oerhörda snedfördelning som råder i offentligheten. Makten och möjligheten att yttra sig i Sverige med utförlig skriftlig argumentering är i stort förbehållen borgerliga debattörer. Snedfördelningen inom tidningspressen är naturligtvis en av orsakerna till vänsterpartiernas valförluster 2006 och 2010. Svensk demokrati har där en allvarlig brist som varje sann demokratianhängare aldrig borde tröttna på att lyfta fram till allmän beskådan.

Söndag 23 okt -11 Flera grader varmare mot slutet av seklet?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 23 oktober 2011

Oj det är redan söndag. Solen skiner och det är den 23 oktober. Jag är kvar i måndagen den 17 oktober. Läser Dagens Nyheter för den dagen. Den blev liggande sedan den burits omkring till olika kaféer och små resor med buss, tunnelbana och Roslagståg.

Där står att det blir uppåt sex grader varmare vid slutet av det sekel som nu omger oss med sina förhoppningar.

Fyra till sex grader varmare. Stora översvämningar och jordskred. Stora krav på ombyggnader, förstärkningar, förflyttningar: ”Många bilvägar, delar av tågtrafiken, samt även Saltsjöbanan, Roslagsbanan och vissa pendeltågsträckor är hotade. (…) Uppemot 145 hektar av kustbebyggelsen kan vara helt översvämmade vid slutet av seklet. Cirka 5500 fastigheter hotas av jordskred.”

Och så vidare!

MEN MAN SKA JU INTE LÅTA VÄRMEN STIGA MER ÄN EN GRAD FRÅN NUVARANDE NIVÅ, ALLTSÅ UPP TILL TVÅ (2) GRADER CELSIUS!

Det har vi hört försäkras.

Reinfeldt var ju ordförande när hela världen samlades och beslutade om detta.

Utom flera länder med USA i spetsen!

Många forskare tycker redan upp till 2 grader varmare är för mycket. Vi har inte nått 1 (säger en) grad fullt ut än och har redan fått de alltför häftiga monsunregn som Henning Rodhe förutspådde i min artikelserie Livets chans i DN 1980: förödande översvämningar i Pakistan, Indien och Kina.

Och risken för att tundran smälter och att de gaser som där samlats kommer loss och sätter igång en acceleration av uppvärmningen.

Teapartyrörelsen bland republikanerna i USA kan vinna nästa presidentval. Vi får då en president, en senat och ett representanthus som förnekar att mänsklig aktivitet som  exempelvis bensinförbrukning och oljeeldning förorsakar ”global warming”.

Huvudet i sanden.

Artikeln i DN tycks utgå från ett misslyckande.

Människan kan åstadkomma de mest fantastiska saker. Men klok är hon inte. Dags nu att sluta med allt det här onödiga bilåkandet och flygandet. Vi vill väl inte våra barnbarn illa! Vill vi verkligen det? Dags att staten i mycket stor skala startar fabrikation av solceller. Starta den i Trollhättan där nu många är på väg att bli arbetslösa!

Idén vi en gång hade var att Sverige skulle ”gå före”. Göran Persson talade sig varm för det, innan han blev en stor förespråkare för den gemensamma valutan – euron – som sedan svenska folket, klokare än Persson, sade nej till. Han skippade naturen för euron, förlorade både förståndet och valet.

18 okt -11 Björn Wiman i drevet mot Håkan Juholt

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 oktober 2011

I allt som skrivs om Håkan Juholt nämns inte hans lysande insats i partiledardebatten i förra veckan. Jag lyssnade på radioutsändningen då. Den pågick i flera timmar. S-ledaren var flitigt i elden, och han var sensationellt bra.

Först idag läser jag söndagens nummer av Dagens Nyheter. Där skriver tidningens kulturchef Björn Wiman om Juholt och jämför honom med Erlander. Till Juholts nackdel förstås. Det hela ska ju ingå i den allmänna förföljelsen. Man måste hänga med när drevet går! Juholts viktigaste framträdande under den aktuella perioden kommer inte in i bilden.

16 okt -11 Lena Hennels övertramp i Svenska Dagbladet

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 17 oktober 2011

I en ”analys” på sidan 9 i dagens nummer av Svenska Dagbladet förtalar Lena Hennel Håkan Juholt. Hon skriver:

”En grånad 76-åring som tillhör Sveriges politiska elit kallas nu in för att återupprätta Håkan Juholts förlorade heder och göra honom regeringsfähig. Att Ingvar Carlsson kliver in i handlingen är ett försök att kvalitetsmärka inte bara Juholt utan hela partiet igen.”

Håkan Juholt har hedern i behåll. Att skriva som Lena Hennel innebär förtal och borde bli föremål för anmärkning från pressombudsmannen.

Hennel torde ha missat vad som stod i hennes tidning 12 oktober. Där skrev – på Brännpunkt – Tidens chefredaktör, Daniel Suhonen, bland annat följande:

”I själva verket visade det sig inte finnas några regler alls utan olika praxis där principen om ‘halva hyran vid samboskap’ formulerades först måndagen den 10 oktober när uppgifterna, helt plötsligt och som av en händelse, kom upp på riksdagens hemsida.”

Drevet mot Juholt har haft obehagliga inslag av förföljelse.

Jag tänkte anmäla Lena Hennels övertramp till pressombudsmannen. Men av formulären för sådana anmälningar att döma får man bara anmäla om man själv blivit kränkt.Så nu hoppas jag att PO själv tar upp drevet mot Juholt och anmärker på de olika övertrampen.

Drevet har haft flera obehagliga inslag. Se mina tidigare anteckningar i ämnet.

LO har nu starka skäl att ångra att man gick och sålde Aftonbladet till en borgerlig presskoncern. Heder åt Kenth Pettersson och Malte Eriksson, de två förbundsordföranden som lyckades avvärja att också ledar- och kultursidorna överlämnades till motståndaren. (För en närmare redogörelse, se min bok ”Moralisten och drakarna” sidorna 315 – 319.)

Lördag 15 okt -11 ”… fortsatt i botten … ” Dock: Suhonen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 oktober 2011

Förundersökningen mot Håkan Juholt läggs ner. En majoritet bland Socialdemokraternas sympatisörer tycker att partiet gör rätt i att låta honom vara kvar.

Men drevet fortsätter. Stor bild på DN:s första sida och i en underrubrik kan man läsa:

… men förtroendet är fortsatt i botten.

Tacka fan för det!

Ja, just Fan. Så som DN och andra tidningar och Aktuellt och Rapport drivit saken har man dömt

och dömt

och dömt.

DOCK – i går kunde man läsa en artikel på Brännpunkt i Svenska  Dagbladet. Den var skriven av Daniel Suhonen, chefredaktör för den socialdemokratiska tidskriften Tiden.

Suhonen betonar att de regler Juholt borde ha följt är långt ifrån glasklara. Hyresblanketten innehåller inget kryss för ensamboende respektive sambo. Artikeln slutar:

”Kanske måste Juholt gå, kanske förtjänar han det, men historien om hur det skedde på sannolikt helt felaktiga grunder, riggat som en fälla inifrån den nyliberalt orienterade högersocialdemokratin i Stockholms län, står då inför att avslöjas. Och medierna når återigen en bottennapp, i sin lösnummerförsäljning och jakt på bra villebråd.”

Hela artikeln finns naturligtvis att läsa på nätet. Googla på Daniel Suhonen! Heder åt Svenska Dagbladet!

En exposé över nyliberalismens härjningar (också) inom socialdemokratin kan du finna bland annan tidskritik i mina tämligen nyutkomna Minnen, ”Moralisten och drakarna”.

14 okt -11 ”Debatt” i teve – Mun i mun – Munhugg

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 14 oktober 2011

Förkyld. Daniel ringde.Kunde inte gå på sammanträdet igår. Solen skiner på krassen härutanför, som frosten tagit. Smultronståndet bredvid blommar dock oförstört, lustigt nog. Kanske kan vi ta en fjärde skörd där: ytterligare tre smultron. Och Prins Gustafs öga – nemofhila – blommar intill grusgången med en otrolig ymnighet, sjunker ihop i nattkylan, reser sig igen i dagens värme.

Debatten om Juholt i TV igår urdålig. Debatten som debattförstörare.

1) Saken är under utredning. Man vet inte riktigt vad man talar om.

2) Många tror sig veta vad de talar om. Fäller domar.

3) Debattledaren talar själv i munnen på debattörerna.

Just nu gör Ekot en intervjuronda i Överkalix. Folk där ska säga om de har förtroende för Håkan Juholt.

Både SVT och Sveriges Radio har de senaste dagarna mobiliserat en mobb. Det innebär en allvarlig dikeskörning i demokratin.

Tisdag 11 september Margit Silbersteins övertramp

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 oktober 2011

Skadeglädjen lyser bjärt och bländande i hela den svenska borgerliga pressen. Juholt tycks illa ute.

Och inte bara pressen.

Priset tar Aktuellt på SVT  i går kväll.

Där bröt man med stor tydlighet mot kravet på opartiskhet.

Aktuellts politiske kommentator, Margit Silberstein, talade om ”fusk”.

Här uppträder domaren och pöbeln i en person: journalisten.

Man vet faktiskt inte om det varit fråga om fusk.

De är mäktiga dessa, vilkas ord lätt blir en bödelsyxa: Margit Silberstein och Mats Knutson.

Och är det inte en inskränkning i den demokratiska hanteringen i vår ”opartiska” statstelevision – att en kommentator ska ställa sig mellan meddelade fakta och oss och ge en auktoritativ tydning eller vink om hur vi ska fatta uttalanden och saker och ting. Kan vi inte få ta emot data och uttalanden själva och slippa kommentatorns avslutande sneda leende.

Dags ta Mats ur skolan? Samt Silberstein!

Dessutom hade Aktuellt igår ett inslag från Juholts hemort, Oskarshamn. Där framträdde folk på gatan och uttryckte sin  dom över Juholt. Pöbelns dom, förmedlad av statstelevisionen.

Och på riksplanet finns det faktiskt inte en enda socialdemokratisk tidning utom Aftonbladet, som dock är borgerlig på nyhetsplats och där tycks trivas bra med att göra utspel mot partierna till vänster.

Söndag 9 okt – 11 Juholt – DN – skadeglädje

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 oktober 2011

På sidan 5 i dagens DN Wolodarskis skadeglädje. Tidningens politiske redaktör är – ”naturligtvis” – en högerprofil och gläder sig oförställt åt allt som kan vara till skada för en politik som vill skapa mer av jämlikhet i vårt alltmer segregerade samhälle.

Det är hans uppdrag från ägarna.

Jag noterar hans svansviftning och bläddrar vidare. På sidan 8 Ole Rothenborgs rapport från Malmö:

”Här har gängen tagit över”

”Kriminella gäng har tagit över en central stadsdel i Malmö. Gängen trakasserar de boende och polisen har ökat närvaron i området. I veckan beslutade posten att brevbärarna ska ha överfallslarm.”

Det framgår av artikeln att maffian är stark i Malmö.

Det har framgått av en rad böcker på senare år att vi har en maffia i stora delar av Sverige. Man har noterat att de kriminella gängen etablerat sig allt längre norrut. I städer som Härnösand, Luleå och Piteå. I hela riket ligger ungdomsarbetslösheten på över 20 procent. I en rad norrländska städer ligger den på mellan 35 och 40 procent. Regeringens politik med stor acceptans av arbetslöshet spelar maffians rekrytering i händerna.

Den som är skadeglad åt Juholt bidrar nog helt allmänt till den försvagning av samhället som är maffians chans.

8 okt -11 Inte Toblerone. Pressen! Juholt …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 08 oktober 2011

Att Mona Sahlin inte vann. Det berodde på presssen. Närmare 90 procent av den svenska pressen är borgerlig. Att den blivit borgerlig beror till stor del på annonsmarknaden. Tidningarna baserar sin ekonomi huvudsakligen inte på prenumerationsavgifterna utan på annonsintäkterna. Och eftersom marknadsaktörerna  vill gynna dem som gynnar affärerna blir det till slut kvar bara högertidningar.

Alla – säger alla – riksspridda morgontidningar är borgerliga. Härtill kommer Expressen och halva Aftonbladet.

Även Aftonbladet är en högertidning huvudsakligen, dock inte på ledarsidan och kultursidan.

Men i senaste valrörelsen gav sig Aftonbladet på Mona Sahlin. Då hade hon ingen – ingen – på riksplanet som stödde henne.

Kom ihåg detta nu när Håkan Juholt hamnat i blåsväder. Kom ihåg det alltid när drevet går!

En annan sak. Stark socialdemokratisk politik med ett starkt och omtänksamt samhälle och sikte på jämlikhet kräver kreditreglering och valutareglering. Bådadera avskaffades av Feldt och Ingvar Carlsson under 80-talets senare hälft. Man hade nyliberala rådgivare och visste inte riktigt vad man gjorde. Maktutredningen gav besked 1990 men då var det för sent. Anpassningen till valutaunionen (EMU) som vi sen inte gick med i medförde stor social nedrustning (”konvergenskraven”). Göran Persson skar och skar. Stefan de Vylder har skrivit en mycket bra bok om bland annat detta: ”Världens springnota”.

Nu har vi en ungdomsarbetslöshet på över 20 procent.Och är på väg in i en lågkonjunktur. I det läget har Sveriges ungdom knappast råd med fortsatt Reinfeldtpolitik.

7 okt. Tranströmer, Ekelöf, Lars Gustafsson …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 07 oktober 2011

Jag läste honom från början, ”17 dikter”. Hade hört talas om honom innan han debuterade. Erland hade haft sällskap med honom på tåget från Grekland genom Europa och noterat honom. Liksom han förut kunnat rapportera om sin lumparkompis Urban Torhamn, en annan poet – nu, om möjligt, lika bortglömd som Tranströmer är hyllad. Så spelar orättvisan piano ”med händerna i haydnfickor”.

För mig drunknade både Torhamn och Tranströmer i Ekelöf. I Ekelöfs hela värld, som jag nästan läste mig sjuk på, satt de som två granna fåglar och spydde pärlor, vilka alla studsade på urskaldens golv, på vilket man kunde gå vidare med sjuka, raglande, halvt bedövade steg in i andra fascinerande utrymmen, ett stort ägnat åt Karl Vennberg, ett annat lika stort dedicerat åt Erik Lindegren, ett tredje rikt på hyllor fyllda med Lars Gustafsson, som jag länge höll för den mest betydande i sin generation. Men vill du att jag rekommenderar någon för bruk just i dag så svarar jag tvärt Ann Jäderlund.

6 okt -11 Svenska Dagbladet: USA förlorar i Afghanistan

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 oktober 2011

Jan Blomgren, som ”bevakar Afghanistan i SvD”, stöder sig på flera auktoriteter när han i dag konstaterar att USA håller på att förlora kriget.

”Varför har kriget misslyckats?” frågas i halvfet rubrik varpå följande konstateras:

”För varje år som gått har stödet för USA minskat. USA:s huvudmål har varit att fördriva talibanerna och förstöra de träningsläger som terrornätverket al-Qaida med dessa ledare Usama bin Ladin tillåtits ha på afghansk mark.”

”I jakten på anhängare till al-Qaida har varken pengar eller civila offer sparats. USA spenderar miljontals dollar för tips som kan leda till gripande och samarbetar med både knarkkungar och kriminella klanledare.”

”Bombningar har lett till att tusentals civila dödats, ofta på bristande kontroll av anfallsmålen. Som i juli 2008 när 47 människor dödades under en pågående bröllopsfest. När gästerna firade det nyblivna paret genom att avlossa gevärsskott i luften trodde amerikanarna att det var ett talibanfäste och beordrade in bombflyg.”

”Förtroendet för USA har också kraftigt minskat efter att amerikanska specialtrupper genomfört tusentals nattliga räder och behandlat civila mycket brutalt och tagit oskyldiga till förhör. Många vittnesmål har berättat om tortyr och misshandel till döds under förhören.”

Själv blev jag slutgiltigt övertygad om att Västs insats i Afghanistan var ett tragiskt skeende 2007 när jag läste John Pilgers bok ”Friheten får vänta”. Där finns ett sorgligt kapitel betitlat: ”Hur man befriar Afghanistan”.

Massiva bombningar. Civila offer i stor omfattning. Samarbete med samvetslösa och grymma krigsherrar. Betalt angiveri och tortyr av misstänkta.

Det är inte bara USA som förlorar i Afghanistan. Hela raden av Nato-länder är med. Och svenska trupper går där under Nato-flagg.

4 okt -11 Kajsa Ekis Ekman om Carl Bildt i DN

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 oktober 2011

Kajsa Ekis Ekman i dagens DN om Carl Bildt och de två fängslade svenska journalisterna i Etiopien – Martin Schibbye och Johan Persson:

”I korrupta länder har befolkningen utvecklat ett luktsinne som kan spåra intresse på långt håll. Detta slår ofta över i konspirationsteorier där ingen kan bryta lilltån utan att det talas om en komplott som de mäktiga rott ihop i slutna rum. Detta totalitetstänkande skrattar svenskar åt. Men här sker tyvärr motsatsen: vi lider av en ohälsosam brist på konspirationsteorier. Vi kan känna igen slarv med tv-avgiften men inte lukten av oljepengar. Och nu står vi här. Vi har en utrikesminister som har uppgiften att rädda dem som granskar honom själv. Vem som helst kan förstå att här föreligger en allvarlig intressekonflikt.”

2 okt -11 Riad, Lindqvist, Pleijel, Enquist, Lennart Sjögren

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 oktober 2011

Apropå …

… vore roligt med lite radikalism i Svenska Akademin och lite uppmärksamhet åt den. Stora författare förefaller vara portförbjudna. Delblanc kom aldrig in, aldrig Karl Vennberg, aldrig Lars Ahlin, aldrig Sara Lidman, aldrig Ivar Lo. Sven Lindqvist – har han tackat nej? Eller P O Enquist? Eller Sigrid Combüchen? Eller Lennart Sjögren? Eller Agneta Pleijel? Eller Jersild för helvete! Åtskilliga finns som skulle ge akademin prestige. Och för den svenska skolans skull och för litteraturen på vårt lilla språkområdes skull vore det väl nyttigt med mera spekulativa satsningar på vår egna litteratur.

Eller söker man yngre författare. De finns. Ulf Eriksson, Ann Jäderlund, Magnus William-Olsson … osv — osv …