Opinion

30/5 -10 Aftonbladet och Mona Sahlin

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 maj 2010

Var i Täby Centrum, köpte Aftonbladet, blev förskräckt.

Det finns bara en riksspridd tidning med förtecknen till vänster.

LO ägde den men sålde den till Schibsteds, ett norskt tidningsföretag som också äger Svenska Dagbladet.

Nu stöder bara ledar- och kultursidan socialdemokratin.

Men igår, på kultursidan, skriver man om Sahlin: ”Ju mer socialdemokraternas partledare syns, desto sämre går det för partiet.”

Det är val om tre månader, och Aftonbladet är på väg att sabba partiet, talar i stora rubriker på sidorna 10 och 11 om ”Sahlins krasch”, släpper fram Kjell-Olof Feldt som yttrar: ”Jag har aldrig varit positiv till samarbetet, det betyder att vi måste släpa på Vänsterpartiet. Det blir svårt för S att samarbeta med ett parti som inte begriper vad regeringsansvar innebär.”

Det var Kjell-Olof Feldt som förde socialdemokratin in på den politik som ledde till krisen 1990: avregleringar i stora steg. Läs maktutredningen (1990). Där förutsåg man konsekvenserna av den internationalisering som valutaregleringens avskaffande innebar:

1) ”Internationaliseringen minskar de inhemska producenternas lönsamhet och marknadsmakt.”

2)”Kapitalägarnas makt stärks i förhållande till arbetskraften och i förhållande till regering och riksdag.”

3)”Möjligheten av exit, dvs utlokalisering av kapitaltillgångar till andra länder, utgör ett reellt hot i samband med förhandlingar med arbetskraften (fackföreningarna).”

4)”Kapitalägarnas ökade handlingsutrymme medför att förhandlingsutrymmet för arbetskraft och handlingsutrymmet för politiker inskränks.”

5)”Möjligheten att föra en autonom svensk stabiliseringspolitik har således minskat genom den minskning av antalet ekonomisk-politiska medel som avskaffandet av valutaregleringen innebar.”

6)”När den svenska kapitalmarknaden är fullständigt integrerad med den internationella kapitalmarknaden kommer avvikelser i form av mer ambitiösa men också för producenterna mer kostnadskrävande krav, t.ex. vad miljö, skatter, arbetsvillkor och tekniska standards, att ge upphov till tydligare effekter på lönsamheten i berörda delar av ekonomin. (…) Innebörden av detta är att andra än ägarna av kapital, t ex arbetskraft och jordägare, måste bära en större del av, och i fallet av fullständigt internationaliserad kapitalmarknad på lång sikt hela, kostnaden för den mer ambitiösa och mer kostnadskrävande politiken.”

Vad maktutredningen i själva verket konstaterar är att det nu – efter Kjell-Olof Feldts och Ingvar Carlssons 80-talspolitik – är praktiskt taget omöjligt att föra en socialdemokratisk politik, i all synnerhet utan stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Vi har nu en ungdomsarbetslöshet på 28 procent.

Reinfeldt för en politik som onödigt förvärrar läget, inte minst i miljöfrågan. På längre sikt är hans hållning destruktiv. 

Mona Sahlin har goda argument och kämpar för en god sak, vars krav inte är omedelbart populära.

Försvåra det inte ytterligare för henne!

29/5 -10 Mir Abbas tog livet av sig

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 maj 2010

I DN i dag om Mir Abbas begravning.

Mir Abbas tog livet av sig.

Han hade levat här ganska länge: Ville inte bli sänd tillbaka. Tillbaka till Grekland i första hand.

Han hade flytt från Afghanistan. Han var mattknytare. Försörjde sig som sådan under flyendets gång, först i Iran, sedan i Turkiet. Passerade Grekland och kom till Sverige.

I Grekland skulle han ha stannat. Enligt Dublin-överenskommelsen ska flyktingar som kommer till EU söka asyl i det land inom EU de först kommer till.

Alla vet att det är hopplöst i Grekland. Grekland har nog av sitt eget elände, den fattigdom som nu blir allt djupare. I reportage efter reportage därifrån har man konstaterat att Grekland missköter asylprocessen. Det är fråga om rent godtycke. I dagens Dagens Nyheter står det i artikeln om Mir Abbas:

”Ingen vet vad som hände i Grekland. Sannolikt levde han samma hårda liv som tusentals andra afghaner, sov i parker och försökte ta sig vidare.”

Mir Abbas tog sig vidare, kom till Sverige, fick avslag av på sin asylansökan, levde gömd.

Mir Abbas var hazar, alltså av det folkslag som placerar honom lägst bland afghanerna. Den som vill veta hur hazarerna har det i Afghanistan kan exempelvis läsa Khaled Hosseinis roman ”Flyga drake”. Jag tror jag vågar påstå detta, har bara läst ett referat av boken. Jag hittade den på nätet för en stund sedan och ska fråga efter den i bokhandeln i Täby Centrum idag.

25/5 -10 Israels kärnvapen – nollvision

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 25 maj 2010

Svenska Dagbladet i dag: ”Enligt protokollet från 1975 erbjöd Israel stridsspetsar i tre storlekar att appliceras på israeliska Jericho-robotar. De tre storlekarna tolkar författaren som konventionella, kemiska och kärnstridsspetsar.”

Vilka erbjöds? Svar: Sydafrikas apartheid-regim.

Vem förhandlade för Israels räkning? Svar: Shimon Peres.

Israel har aldrig erkänt sitt innehav av kärnvapen.

Svenska Dagbladet igen: ”1987 diskuterades på högsta nivå i Pretoria att släppa en atombomb över Angolas huvudstad  Luanda. (…) Bara två år senare förstörde Sydafrika sina sex atombomber, var och en med samma styrka som den som fälldes  över Hiroshima 1945.”

Israel har inte gjort sig av med sina kärnvapen, vilket torde vara ett av Irans skäl att skaffa sig atomvapen. Om man nu är i färd med det? Ett sätt att få Iran att avstå är att få Israel att skrota sina vapen. Hyckleriet tillåter inte sådana krav från USA:s – och EU:s och Sveriges – sida, förefaller det. Man faller in i Israels låtsaslek. Varför det? Kan Bildt svara på det? Kan EU:s utrikesminister vara på det?

23/5 -10 Det negligerade klimathotet

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 23 maj 2010

Karin Bojs, vetenskapsjournalist i DN:

” … sedan några år finns ett helt världsomspännande nät av nya, högteknologiska  bojar som kallas för Argo. Det finns över 3000 stycken, och de sänder regelbundet data om både temperatur, salthalt och sitt eget djup. Dessutom kan de gå ner så djupt som två kilometer.”

”Resultaten från 1993-2008 visar att oceanerna definitivt har blivit stadigt varmare.”

I samma tidning 20/5 om temperaturen på klotet perioden januari-april i år:

” … den varmaste hittills i historien …”

”Varmast var det i norra Kanada och på Grönland med upp till 5 grader över normal temperatur.”

Här hos oss var det kallare än normalt.

Det hindrade inte ett värmerekord för jordklotet som helhet.

Så lägg av med ditt evinnerliga farande och flygande!

Och politiker: Nu måste ni ta hotet om en accelererande värmeboom på allvar. Frigörandet av metangas från ishav och tundra –  allt vad det skulle föra med sig. Även för oss svenskar.

20/5 -10 Naken blankning

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 20 maj 2010

Folk är upprörda.

Tyskland förbjuder blankning.

Det finns också något som kallas ”naken blankning”.

Tomas Linnala i Svenska Dagbladet utspyr vrede över förbudet.

Vad menas då men blankning? Svar: ”Blankning innebär att sälja aktier eller värdepapper utan att äga dem. I stället lånar man aktierna av ett institut, och säljer dem vidare på marknaden. Senare köper man tillbaka dem, förhoppningsvis till ett lägre pris vilket ger en vinst och lämnar tillbaka dem till institutet som lånade ut aktierna.”

Jaha, men vem är jag att jag skulle få ”låna aktier av ett institut”?

”Naken blankning är ett steg längre”, heter det vidare i Svenskan. ”Man har då ingen säkerhet eller lån bakom affären.”

Jag ser framför mig den nakne mannen. Eller kvinnan? Blankaren. Där står han – eller hon:

– Jag har inget på mig.

– Nej, jag ser det!

– Vill du köpa mina kläder?

”Kritiker”, fortsätter Svenska Dagbladet, ”Kritiker menar att den nakna blankningen har bidragit till att euron och priser på obligationer pressas extra mycket sedan Greklandskrisen.”

Det är knappast förvånande. Men varför blir Svenska Dagbladets börskrönikör så upprörd över att kommersen nu verkar vara på väg att hejdas inom EU sedan Tyskland förbjudit den? Han jämför Angela Merkels förbud med Hitlers bokbränning.

Som torde framgå av ovanstående är Svenska Dagbladets framläggande inför allmänheten av denna sak en pedagogisk miss i sällan skådade proportioner.

19/5 -10 Förbifart Stockholm

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 maj 2010

Naturvårdsverket har slagit fast att Förbifart Stockholm är oförenlig med svensk miljölagstiftning.

Se yttrande från verket 16 februari 2009.

Då skrev man till regeringen bland annat: ”Naturvårdsverket har i tidigare yttrande bedömt att ‘Förbifart Stockholm’ inte är förenlig med miljöbalkens bestämmelser.”

Och att ”regeringens nya mål att minska utsläppen av klimatgaser med 40 % till år 2020” har stärkt denna bedömning.

Professor Gunnar Falkemark intervjuas i dag i Svenska Dagbladet om dessa saker. En statlig folkomröst i ärendet är olämplig, betonar han, ”eftersom Naturvårdsverket slagit fast att Förbifarten är oförenlig med svensk miljölagstiftning”.

Om statens expertis slagit fast att något är förbjudet emedan det är farligt bör man inte lämna avgörandet till en folkomröstning. Det är hans resonemang.

Professor Falkemark tror heller inte att en storsatsning på kollektivtrafiken på ett avgörande sätt kan minska trafikbelastningen i Stockholm: ”Det räcker inte med fler pendeltåg för att få bilisterna att gå över. För det krävs starka ekonomiska styrmedel.”

Svenska Dagbladet: ”Häromåret föreslog SIKA, numera Trafikanalys, att bensinskatten skulle höjas så att priset på en liter bensin skulle bli 27 kronor.”

Falkemark: ”Något som i sin tur skulle vara ett politiskt självmord. På  det sättet är det en hopplös situation.”

Ja, det är klart. En stor prishöjning är väl en form av ransonering.

Och en ransonering som accentuerar klassamhället.

Om man i stället införde en ransonering administrerad genom ett slags kreditkort och samtidigt sänkte bensinpriset rätt mycket kunde man få till stånd ett i stora kretsar populärt nedbringande av växthusgaser.

Något för EU.

För man menar väl allvar med kravet att utsläppen av klimatgaser ska minska med 40 procent till år 2020?

18/5 -10

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 maj 2010

Ekorren har gått in i fågelholken i björken på södra sidan av huset. Bor han där eller ofredar han? Det doftar hägg. Skottkärran står där full med kompostjord. Sedan! Måste in igen.

Strama åt i en lågkonjunktur.

Svenska Dagbladet, stor bild av Anders Borg, svensk finansminister:

”Finansminister Anders Borg, på väg till Bryssel för krismöte i dag, efterlyser en ny pakt för att strama åt statsfinanserna inom EU. Kraftfulla åtgärder som kommer att dämpa konjunkturen – även den svenska.”

Arbetslösheten är rekordhög i hela Europa. I Sverige ligger den över 9 procent! Ser man bara till ungdomsarbetslösheten i Sverige så ligger den på  –  28 procent, en förfärande siffra.

Dit har avregleringarna och EU-medlemskapet fört oss. Vi kan inte längre föra en keynesiansk politik. John Maynard Keynes – hans ideer blev räddningen efter det begynnande 1930-talets kris.Boken hette ”The general theory of employment, interest and money”. Staten ska föra en aktiv sysselsättningspolitik. I lågkonjunktur öser man på med stora projekt: vägar, järnvägar etcetera.

I en avreglerad ekonomi kan man inte detta. Man har gjort sig av med stora resurser och kan inte återföra de skatter man avskaffat eller sänkt kraftigt, för då tar de rika sina pengar till skatteparadisen. Caymanöarna, Luxemburg, Schweiz.Där finns nu många svenska miljarder som kunde ha använts bättre.

Hela det nyliberala köret har förstört möjligheten att bekämpa fattigdomen.

I ett Europa med skyhög arbetslöshet ska man nu dra ner på den statliga och kommunala verksamheten och på välfärdens beställningar.

Man skapar nu från staternas sida mera fattigdom, störra klassklyftor.

Man åstadkommer mera lidande än det redan förefintliga. Vad får det i sin tur för konsekvenser?

Lägg härtill den fattigdom vi redan ser dagligen. Tiggarna på gatorna. Och de papperslösa. De kan i dagens EU räknas i miljoner?

16/5 -10 Vår här. Sommar i Kandahar

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 17 maj 2010

Nu ska jag väl komma igång igen, fast våren vill bedöva mej. Gullvivorna är rena knarket, och björkarnas späda löv sänder ut ett slags trevanden över kroppen efter sina rapporter till luktorganen.

Undrar hur det är i Swatdalen.Eller i trakterna av Kandahar. Talibanerna. De  är inte slagna. Tvärtom tycks de stå starkare nu än på länge. President Karzai vill förhandla med den ledande talibanen, Mullah Muhammad Omar. Det vill inte USA. USA vill förhandla ur en styrkeposition. Militära segrar ska till, medan man bakom fronten knyter upp svansen på olika stammar i olika delar av landet. Modellen är Irak, där man undan för undan fick olika fraktioner av folk och religionstillhörighet att sälla sig till ockupationsmakten.

Men Afghanistan är inte Irak, betonar James Dobbins i International Herald Tribune (12/5). Talibanerna är inte bara starka – och ännu starkare trots åtta års krig. De är dessutom enade. Man kan inte splittra talibanerna inbördes.

De två lägren i Afghanistan kommer aldrig att kunna enas i en fred så länge deras främmande sponsorer underblåser konflikten, skriver Dobbins. Han var USA:s speciella sändebud i Afghanistan 2001 – 2002.

Väst försöker skapa ett humant Afghanistan medan man för krig mot huvudparten av dess invånare. Man lyckas påfallande dåligt, men håller på och håller på i denna aktion som det är svårt att inte se som en kollektiv bestraffning för al-Qaidas brott mot USA 2001. Det är inte menat så … men … faktum. Så mycket lidande, så många döda, så många sårade, så många som måste leva i flyktingläger. Många unga män och kvinnor ger sig av från Afghanistan, flyr genom Iran, kommer till Turkiets västra kust, tar sig över till Grekland, tar sig till Sverige, skickas tillbaka till Grekland … osv …

4/5 -10 ”Obamas brutala krig mot terrorn”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 maj 2010

I Per Jönssons utmärkta artikel i dag i DN citeras USA-kongressens resolution tre dagar efter 11 september-dådet  –  att ”presidenten får använda alla nödvändiga våldsmedel mot de nationer, organisationer eller personer som han anser ha planerat, genomfört eller bistått terrorattackerna den 11 september, eller gett beskydd åt sådana organisationer eller personer.”

Formuleringen innebar att kongressen gav presidenten rätt att börja krig rakt mot Genèvekonventionen, som ju förbjuder kollektiv bestraffning. Al-Qaida var skyldigt. Inte hela Afghanistans befolkning. Kriget har nu pågått i snart nio år. Sverige deltar. Mer än 20000 civila har dödats. FN har ställt sig bakom, men dominerar inte ”hanteringen” av det hela. Det gör Nato. Medan allt detta dödande pågår ökar terrorismen. Och sprids. al-Qaida vinner mark i hela raden av länder i Asien och Afrika.

Sverige bör ompröva sin hållning.

2/5 -10 Sociala motsättningar i Grekland

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 maj 2010

Grekland får ett stödpaket på 120 miljkarder Euro, bortåt 1200 miljarder svenska kronor.

Paketet följs av hårda villkor. Nedskärningar, kräver EU och IMF. 

Detta löser kanske Greklands akuta problem.

Socialt skapas samtidigt nya problem. Fattigdomen skärps från en redan svårbemästrad nivå. Vård, skola, omsorg – på alla dessa områden ökar klassamhället. Modellen är den hårda kapitalismens. EU lyckas inte bemästra ekonomin på annat sätt. Välfärdssamhället utesluts av själva euro-samarbetet.

Euron har stått Grekland dyrt. Turismen var Greklands största ”export”. EMU innebar för Grekland en övervärderad valuta. Det blev för dyrt att åka dit.

Paul Krugman hade rätt när han skrev i Herald Tribune 16 februari att den verkliga historien bakom ”det europeiska eländet” inte ligger i ”politikernas slöseri men i elitens arrogans – särskilt den politiska elit som drev Europa att etablera en gemensam valuta långt innan kontinenten var mogen för ett sådant experiment.”

Jmf min anteckning 18/2.