Opinion

Onsdag 30 okt -13. Nato. Regeringen kränker demokratin.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 oktober 2013

Jag bläddrar i dagens nummer av Svenska Dagbladet. Ingen uppföljning där av en sensationell artikel i gårdagens nummer av tidningen.

Där stod en helfet rubrik på sidan 18:

”Nato möter fienden på svensk mark”.

En diplomatisk källa vid Natohögkvarteret citeras:

”Vad Nato övar genom Skolkan /övningens namn/ är ju hur Östersjöområdet, inklusive södra Sverige, ska hanteras i en kris.”

Ytterligare en viktig uppgift i Svenska Dagbladets artikel 29 oktober 2013: ”Sverige deltar” i den aktuella övningen.

Det är inte svårt att se att reaktionen i ”icke-Nato” på dessa uppgifter självklart kan bli: ”Sverige måste vi ockupera omedelbart vid allvarliga signaler om krig. Innan Nato hunnit dit med all sin kraft.

Risken för en tävlan om Sverige – som bas – är uppenbar. Alltså risken för att vi blir ett slagfält.

Enda chansen för oss i det läget är att vi har ett eget starkt försvar.

Sverige deltar i Nato-övningen.

Men vi är ju inte med i Nato. Svenska folket har gång på gång i opinionsundersökningar sagt nej till ett Nato-medlemskap.

Hur kan vi då samöva med Nato? Och skicka fel signaler till världen?

Här sker en kränkning av våra demokratiska rättigheter.

Vi är inte med i Nato, men vi är samtidigt med, och ”icke-Nato” får tydliga signaler om vikten av att dra slutsatser. Nato har kryssningsmissiler som tycks gjorda att skickas från Norska havet för att slingra sig genom svenska dalgångar mot ryska mål, radarn kan inte ta dem. Slutsatsen i öster blir alltför lätt: Sverige, Nato-allierad utan starkt eget försvar, måste till följd av sin hållning omedelbart och lätt – vid fall av krigshot – ockuperas.

Om man vill skapa någotsånär trygghet för Sverige bör man återupprätta vårt eget försvar och lämna Nato-samarbetet. Och klart säga ifrån att eventuell transitering av kryssningsmissiler genom svenska dalgångar icke accepteras.

Men regeringen gör tvärtom. Utan att fråga folket.

Måndag 28 0kt. -13. Kvotflyktingar – säger Billström.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 28 oktober 2013

Människor flyr för livet. Kan inte vänta. Faran finns tätt i ryggen. Många tar chansen att fly över havet i en smugglares båt. Många går under. Programledaren på TV frågar migrationsminister Billström om saken. Så många tvingas till resor som ter sig som vansinnesfärder. Många drunknar. Många ser sina barn drunkna. Vad finns det för val för dem som tvingas fly?

– Kvotflyktingar, svarar Billström.

Hur programledaren än vrider och vänder på frågan – blir Billströms svar ”kvotflyktingar”.

”Kvotflyktingar är de flyktingar som FN:s flyktingorgan UNHCR beviljat flyktingstatus och som kommer till Sverige från något av FN:s flyktingläger”, läser jag på nätet.

Då ska man alltså först veta detta och sedan ska man ta sig till ett av FN:s flyktingläger och bli godkänd.

Då så många – för oerhörda summor till smugglare – vågar livet på Medelhavet – är uppenbarligen den kunskap Billström tar för given i det närmaste obefintlig. Och hur tar man sig till ett av FN:s flyktingläger?  Finns de överallt?

Att resa i en smugglares båt är inte godkänt.  Även människosmuggling benämnes brottsligt, även om det är räddningen för många. EU:s gränsbevakningsorganisation Frontex har i uppdrag – eller uppfattar i varje fall från gång till gång sitt uppdrag så – att bekämpa sådan ”olaglig” migration. Det är en av förklaringarna till att att så många migranter senaste decenniet drunknat i Medelhavet. Och i Atlanten utanför Kanarieöarna.

22-25 okt. -13. Skjutning, icke-bistånd, icke-politik

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 22 oktober 2013

Fyra personer föremål för skjutning i Tensta, en allvarligt skadad. Nyligen många skjutningar på Hisingen i Göteborg. Tidigare skjutningar i Malmö, Södertälje. Och så vidare.

Mindre hemskt blir det inte när en av förklaringarna är rivalitet i narkotikahandeln.

Ungdomen – den manliga – konkurrerar – dödande – om en nedbrytande födkrok.

Ty ungdomen är arbetslös i förskräckande utsträckning.

Samhället har i mycket övertagits av Marknaden. Det är det nyliberala idealet.

Även knarkhandeln hör till Marknaden. Den gynnas av arbetslösheten.

De kriminella gängen växer i Europa, gynnade av EU:s ekonomiska politik, baserad på det icke-solidariska samhället, som berömmer sig av låga skatter.

Samtidigt slarvar man med biståndet. I artikel efter artikel i Svenska Dagbladet – som inte kan misstänkas för att i första hand vilja komma åt regeringen – visar man att enorma summor bistånd hanteras utan ordentlig kontroll, ja rentav slarvas bort. Rekryteringen till europeiska kriminella gäng liksom rekryteringen till al-Qaida baserar sig på samma blindhet för vad solidaritet och rationell planering i vårt gemensamma liv på jorden betyder.

Tisdag 15 okt. -13. EU, Nato, folkviljan

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 oktober 2013

EU – en form av demokrati som ställer folket utanför.

Då har vi väl inte demokrati?

På det större planet. Men på det mindre?

”Sverige blir del av Natostyrka”, står det i Dagens Nyheter i dag.

”Sverige kommer att bli en del av Natos snabba insatsstyrka. Det skriver försvarsalliansen på sin hemsida. Snabbinsatsstyrkan, NRF, ska under Natos befäl kunna försvara medlemsländerna mot ett angrepp samt kunna sättas in på vilken plats i världen som helst.”

”… medlemsländerna …”  Det är väl – i stort – EU det. Plus USA.

”Men”, säger försvarsminister Karin Enström, ”detta betyder inte att Sverige kan tvingas ställa upp med trupper när Nato så begär”.

Inte alltid, alltså. Men vi är ”en del av” Nato-styrkan.

Alltså är vi permanenta som måltavla.

Och knappast trovärdiga som ”neutrala”.

Folket då?

Det är inte tillfrågat.

 

 

Onsdag 9 okt. -13. ”…de döda skall icke tiga men tala”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 oktober 2013

”Hundratals döda kvar på havsbottnen”, står det i tidningen.

Döden på Medelhavet. Alla de flyendes, alla migranternas, död uppmärksammas nu. Men det har pågått länge.

15000 tusen personer uppges ha dött på vägen till Europa de senaste 20 åren”, skriver Annette Rosengren i sin bok ”Vinna eller försvinna – om flykt, asyl och hjälpare”. (2009)

Senare siffror är betydligt högre. Situationen har länge varit ohållbar, politiken irrationell.

FN:s biståndspolitik fungerar dåligt, eller inte alls. USA:s inofficiella krigföring mot al-Qaidaanknutna terroriströrelser med s k drönare – förarlösa plan, styrda från platser ibland hundratals mil bort – skördar många civila offer och – motverkar sitt syfte. Nykolonialism, utfiskning och ökenspridning undergräver afrikanska länders förtroende och ekonomi.

EU:s politik gentemot Nordafrika har länge varit lika irrationell som Euro-Tysklands gentemot Grekland och Spanien.

Flyktingarna – migranterna – i Afrika samlas till sin större del i Libyen. Där finns enligt uppgift för ett par år sedan två (2) miljoner papperslösa. Många bor i läger. Många arbetar för att tjäna ihop till en plats i en smugglarbåt, enda chansen att komma till Europa.. Den 28 september 2009 besökte utrikeshandelsminister Ewa Björling (M) Libyen. Med sig hade hon bland andra en representant från Svenska Rymdbolaget. Han deltog i resan ”i syfte att till de libyska myndigheterna sälja sitt system för flygburen övervakning”.

Via EU:s beväpnade gränsövervakning Frontex deltar Sverige i jakten på migranter från Afrika och Asien.

Denna politik är inte rationell. Utom döden i Medelhavet finns bland dess olyckliga effekter en underlättad rekrytering till de terrororganisationer som nu växer i Nordafrika, mer och mindre al-Qaidaanknutna. Boko Haram, AQIM (al-Qaida i muslimska Maghreb).

Om man orkade lämna sin fantasilösa, ansvarslösa och i längden farliga politik kunde man göra något positivt med den rika tillgången på människor och på sol-, vind och vågenergi i norra Afrika. Man kunde börja med en enorm undervisningsdrive i flyktinglägren, betrakta den arbetslösa ungdomen i Libyen och Algeriet som en enorm tillgång i den gigantiska uppbyggnaden av sol- och vindenergi och i den solenergibaserade tillverkningen av vätgas, framtidens drivmedel.

”Nej, de döda skall icke tiga men tala”, skrev Erik Lindegren i sin dikt ”De döda”. Det var andra världskrigets offer han tänkte på. Nu pågår ett annat slags krig, knappast mindre grymt i sin verkan.

Fredag 4 okt. -13. Tragedin vid Lampedusa

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 oktober 2013

Varför en eld? För att påkalla uppmärksamhet tände man eld på en filt.

Det var mörkt. Man närmade sig Lampedusa och räddningen.

Man ville äntligen komma i land.

Omkring 500 passagerare i en 20 meter lång båt. Olidlig trängsel.

Men varför färdas på natten?

Om man upptäckts innan man nått Lampedusa, hade Frontex troligen spanat in båten

och tvingat den tillbaka dit den kom ifrån.

Frontex är EU:s gränsbevakning: vapenbestyckade patrullbåtar och flygplan.

Sedan Frontex tillskapats har flyktingsmugglarna tvingats till djärvare rutter.

Och fler färder i mörker.

Svenska Dagbladet i dag: ”Flyktingbåten sjönk under natten till i går utanför ön Lampedusa sydväst om Sicilien. Personer ombord på den 20 meter långa båten uppges ha tänt eld på en filt för att påkalla uppmärksamhet. Detta efter att båten fått problem och börjat ta in vatten. Men elden spred sig och panik utbröt bland de omkring 500 passagerarna som var flyktingar från Somalia, Eritrea och Ghana. (…) Av immigranterna var enligt borgmästaren på Lampedusa ett 30-tal barn. Inget av dem ska ha återfunnits vid liv. (…) Enligt en italiensk migrationsexpert ska bara tre av omkring 100 kvinnor som fanns ombord ha räddats.”

Onsdag 2 okt. -13. Att skapa terrorism genom att bekämpa den.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 oktober 2013

Man gick i krig mot Afghanistan för att slå ut al-Qaida. Tiotusentals civila döda, miljontals människor på flykt. Talibanerna obesegrade efter 12 års krig.  Bin Ladin dödades visserligen, men en ny al-Qaidaledare i Pakistan ger order åt al-Qaida i Jemen, al-Shabaab växer i Somalia, Boko Haram i Nigeria.

USA:s attacker med drönare – drones, obemannade krigsflygplan styrda av manskap sittande på marken, ibland hundratals mil bort – bedöms ha ökat rekryteringen till al-Qaidaanknutna terroriströrelser i hela norra Afrika. Många icke-terrorister – grannar, anhöriga, fäder, mödrar, barn – dödas vid åtskilliga av dessa missilanfall.

Den ökenspridning som fortgår i Afrikas Sahel-bälte ökar mängden klimatflyktingar. Tchad-sjön, en gång fem gånger så stor som Vänern, är på väg att torka bort. Många klimatflyktingar drunknar tillsammans med politiska flyktingar i Medelhavet när människosmugglarnas ranka överlastade båtar möter Frontex, EU:s gränsbevakningsstyrka i form av patrullbåtar och flygplan.

Många bortmotade unga män, många förtvivlade unga män som sitter fast i Libyens läger kan antas bli ett lätt byte för al-Qaidas rekryterare.

Många flyr från Somalia.

År 2010-2011 blev Somalia drabbat av den allvarligaste torkan på 60 år.

Havet intill är utfiskat av jättelika trålare från Väst och Öst.

2006, när De islamiska domstolarnas råd konsoliderat sin ställning och man lyckats få viss ordning på landet, anföll Etiopien Somalia. USA gav sitt stöd åt detta anfall, till följd av att CIA felaktigt tolkat in al-Qaida i De tolv domstolarnas råd. I januari 2007 gick USA självt in i kriget med massiva bombningar.

Den här gången borde man kunna hitta på något annat. Något som inte skapar ytterligare lidande åt en redan svårt plågad civilbefolkning. Och ytterligare ”rättfärdighet” och rekrytering åt al-Shabaab.

Se min anteckning 29 sept. Är FN:s särskilda sändebud för Somalia – Nicholas Kay – en klok man?