Opinion

Torsdag 30/8 Paul Ryan, Annie Lööf, Stefan de Vylder

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 augusti 2012

Paul Ryan kan bli vicepresident i USA. Han har nominerats och hållit sitt tal.

Vad har Paul Ryan gemensamt med Annie Lööf?

Svar: en husgud: Ayn Rand.

Vem var Ayn Rand? Svar: En nyliberal kvinnlig filosof, född i Ryssland, etablerad i USA.

I sin bok ”Kapitalismen: det okända idealet” (på svenska 1983 på Timbros förlag) betonade Ayn Rand att staten inte är nödvändig, att skatt är stöld, att äganderätten är helig, att den svältande inte har rätt att kräva att någon skall ge honom/henne mat, en sådan begäran kränker den ägandes äganderätt. Om man lämnar fältet fritt för marknaden att agera, ordnar sig allt till det bästa. Bort med alla regleringar.

Ayn Rand är en nyliberal filosof. Man kan inte säga att Europa har följt hennes inhumana program. Inte mer än till en viss grad. Men man har i hennes anda försvagat samhället-staten genom stora skattesänkningar plus omfattande avregleringar. Det har lett till större klyftor mellan människorna, en ny fattigdom,  svaga institutioner, stor arbetslöshet.

Stefan de Vylder har på ett lysande sätt beskrivit utvecklingen i sin bok ”Världens springnota”. Och i nr 2 av tidskriften Social Politik i år förordar han att Sverige tar upp stora lån för att sätta i gång saker och ting. ”I vår del av världen är vi några få länder – Sverige, Norge, Tyskland, Holland och ett par till – som har överskott. Vi skulle kunna ge draghjälp, gärna med lite inflation, det är ingen katastrof efter tio år med extremt låg inflation. Det finns massor att göra, men det görs inte.”

Tisdag 28/8 Svenskan tillbaka. Men isen i Arktis …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 28 augusti 2012

Svenska Dagbladet utrikesrapportering har blivit fylligare igen.Men det är ändå för lite. Liksom i DN. Liksom i Rapport och Aktuellt.Vad som händer i Nigeria exempelvis borde vara av intresse för svenskarna. Al-Qaidas växt i norra del av Afrika kan vara avgörande för mycket i vår framtid. Liksom drönarkriget som pågår där.

I dag läser jag i Herald Tribune under rubriken: ”Arctic ice sheet at lowest level ever” följande:

”Scientist reported Monday that sea ice in the Arctic has plummeted to the lowest level on record, a confirmation of the drastic warming in the region – and a likely harbinger of larger changes to come.”

Häromdagen läste jag i Anders Wijkmans och Johan Rockströms bok ”Den stora förnekelsen” om ”minskat albedo när isar och glaciärer krymper”.

Albedot är återstrålningen till rymden av solvärmen när denna reflekteras av isen.

När isen decimeras eller försvinner absorberar havet den strålande värmen från ovan. ”The global warming” … ”the climate change” ökar i kraft.

Världssamfundet tycks inte ha räknat med albedot och risken med dess decimering på ett tidigt stadium när man bestämde sig för att acceptera en höjning till 2 grader celsius.

Wijkman och Rockström skriver: ”Forskningen är entydig och klar i bedömningen att en ökning av medeltemperaturen  redan på 2 grader innebär mycket allvarliga konsekvenser och kan betecknias som ‘farlig’.” (sid. 167)

Jag läser igenom vad jag skrivit och tänker: ”Det är för häftigt!”

Å andra sidan: risken måste fram om vi ska undvika att ta den.

Kan världssamfundet – vi – ta en sådan risk för våra barns räkning?

Nej! Budskapet måste ut! Det är brottsligt att …

25/8 -12 Svenska Dagbladets utrikes…

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 augusti 2012

Svenska Dagbladet har haft en relativt bra utrikesbevakning. Där har jag kunnat läsa en riktigt insiktsfull artikel om Somalia, exempelvis. Fast det var rätt längesen (5/5 2008). Se min anteckning 2 april 2012.

Igår fanns där inget utrikesmaterial alls!

Och idag hittar jag där bara en ynka artikel om Angela Merkel plus några pyttenotiser, inträngda bland jättelika annonser.

Utveckling?

20/8 -12 Idag i DN om Svenska Dagbladet

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 augusti 2012

Dagens Nyheter skriver idag om Svenska Dagbladet: ”SVD:s ägare Schibstedt-koncernen ska spara 565 miljoner kronor innan 2013 är slut. För SvD handlar det framför allt om neddragningar av personal, enligt vad DN erfar rör det sig om ett 45-tal tjänster bara på redaktionen.”