Opinion

Måndag 30 dec. -13. Centerns farliga Lööf

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 december 2013

Svenska Dagbladet i dag:”Det finns inga hinder för att statliga Vattenfall kan vara med och finansiera ny kärnkraft. Det var en del av alliansens energiuppgörelse, uppger Centerledaren Annie Lööf.”

Vad har Centern kvar av sitt program?

Jag kan inte se att det finns något kvar av det som Torbjörn Fälldin gick till val på 1976. Han kohandlade själv efter valet bort den totala bromsen mot kärnkraft.

Och landsbygdsprogrammet – en levande landsbygd – har man låtit Marknaden förstöra. De stora lantbruken tar över. I Värmland exempelvis finns numera inte ett enda mejeri. De jättelika lantbruken skickar sin mjölk trettio mil bort för ”förädling” till mellan- och lättmjölk. Den transporteras sedan tillbaka till Arvika och Sunne lika långt. Mjölk finns då för all del men inga bönder. Och ingen bondekultur eller finfördelad odlingskultur. Inga hagar och ängar. Bara jordkapitalister. Och svalor syns alltmer sällan. Liksom fjärilar.

Men kärnkraft ska man ha. Och det samtidigt som terrorismen växer i Asien och Afrika och stimuleras av drönarbombningar som skördar talrika civila offer, hur mycket avsedda de än är att drabba blott terrorister. Det är ingen överdriven farhåga att den alltmer stimulerade terrorismen tämligen snart kommer över dessa obemannade flygplan med förmåga till precisionsbombning tusen mil bort. Vad är då våra kärnkraftverk värda?

Här behövs en helt ny politik. Den står inte Annie Lööf för.

Lördag 21 dec. -13 Alhambra, Täby C, Afghanska pojkar

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 december 2013

Gick omkring i Täby Centrum. Det är ombyggt, förnyat, förstorat, ett enormt glänsande julpyntat Alhambra. Några rader av Stagnelius kom för mig: ”Ett moriskt glänsande Alhambra/ Den stolta kungaborgen är/ I hvalvet sväva moln av ambra/och guldet tak och väggar bär.”

Nåja, ta det lugnt, Karl Erik! Här väsnades de fyra parallella tvåvåningarns jättegalleriorna med sina bolmande takhöjder och hundratals ekiperingar. Väsnades om överflöd. Enorma spegelväggar fördubblade ytorna skenbart.

Där fanns bekväma soffor att sitta i. Konstgjorda brasor lyste varmt, men man kunde stoppa handen i dem utan att känna spår av värme.

Läste i tidningen: ”Fler utvisas till Afghanistan”.

”På tisdagen i förra veckan utvisades elva personer med ett chartrat plan från Arlanda till Afghanistans huvudstad Kabul. (…) Talib Vahedi som var en av dem som sattes på planet beskrev i efterhand hur utvisningen gått till på Facebook:

”Vi var elva personer och några av oss blev injicerade [med lugnande medel] inuti planet. Vi blev avsläppta i Kabul av svenska polisen. Inget id visades på oss. Sedan slängde afghanska polisen ut oss från flygplatsen. Vi fick ingen hjälp och inget ställe att bo på några dagar för att hitta våra familjer. Och just nu lever vi utomhus, för vi har inga familjer i Afghanistan.”

Fredag 13 dec. -13. EU:s förlamning …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 december 2013

Den 2 mars 2012 undertecknade 25 av EU:s medlemsländer, däribland Sverige, Finanspakten.

Följer något av dessa länder inte regeln om budgetbalans döms landet till böter.

25 länder böjer sig under oket om budgetbalans, medan arbetslösheten är förödande stor.

Inte minst ungdomsarbetslösheten.

Glömd är John Maynard Keynes ”The End of Laissez-faire”, president Roosevelts The New Deal och Per Albin Hanssons (S) och Axel Persson-Bramstorps (Bondeförbundet) storsatsning mot den svåra svenska arbetslösheten på 1930-talet.

Mycket stora insatser behöver göras mot klimatförändringen.

Medan hotet närmar sig låter EU bakbinda sig. I onödan. Det finns i längden lönande projekt att satsa på.

Tisdag 10 dec. -13. Svinkallt i Sverige. Klimatet?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 december 2013

The Global Warming. Och så är det kallare vintrar i Sverige.

Golfströmmen?

1997 gjorde Åsa Domeij och jag en rad intervjuer för Miljömagasinet. Våra samtal med forskare och politiker kom sedan i en bok med titeln ”Steg för steg mot Kretsloppssamhället”. Bland annat var vi upp på Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet och träffade docent Henning Rodhe. Här ett snitt ur samtalet:

– Norra Atlanten är ett nyckelområde i det globala klimatsystemet, säger Rodhe och letar upp några papper. Där sker en djupvattenbildning, vatten sjunker ner i djuphavet och tar med sig koldioxid ur luften och så vidare. Det är mycket viktigt vad som händer här i norra Atlanten. Djupvattenbildningen är kopplad till Golfströmmen. Då finns det några tecken i dag som gör att man börjat fundera på om en global uppvärmning kan leda till en försvagning av Golfströmmen, vilket ju skulle leda till kraftigt sjunkande temperaturer hos oss här i Skandinavien.

–  Varför skulle Golfströmmen försvagas?

– Den direkta orsaken till det skulle vara att det blir mera kallt sött – och därför lätt – vatten som kommer från isar som smälter runt polarbassängen. Lätt vatten som ligger på ytan hindrar vatten från att sjunka ner. Därmed försvagar det också djupvattenbildningen och golfströmscirkulationen.

Fredag 6 dec. -13. Mot våra barns intressen … försvarsministern …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 december 2013

”Irriterade ryssar ökar spaningen mot Sverige”

Ovanstående är en  rubrik i Svenska Dagbladet i dag.

Försvarets Radioanstalt – FRA – spanar på Ryssland och rapporterar till USA.

”Det faktum att vi är ett av världens nav för internettrafik gör att 80 procent av rysk elektronisk utrikestrafik måste passera här”, skriver Mikael Holmström. ”FRA:s största kund är svenska regeringen och UD. Och från rysk sida har man länge känt till svensk signalspaning.”

Ryssarna svarar på olika sätt, uppenbart irriterade över vårt samarbete och våra samövningar med USA och Nato. Ryssarna vet också att Nato har kryssningsmissiler avsedda att i fall av krig smyga genom svenska dalgångar mot ryska mål.

Vår försvarsminister och andra talar om vårt samarbete med Nato som en trygghetsfaktor.

Det är alldeles tvärtom. Med nuvarande upplägg – Nato-samarbete, kryssningsmissiler, kärnkraft och svagt eget försvar – blir det ifall av krig (av misstag eller inte) en tävlan om att så snabbt som möjligt ockupera Sverige. Vi riskerar då att bli ett öppet slagfält, sönderharvat av krigets maskiner, nersmittat av bombade kärnkraftverk.

Jag är ledsen, helst vill jag inte tala om detta. Men ledande svenska försvarspolitiker ter sig oförlåtligt naiva.

Vårt bästa försvar är en väpnad neutralitet som samtidigt kan tjäna som bas för aktivt fredsarbete.