Opinion

Måndag 20 april – 15. EU:s förlamning. Och vägen ut … ?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 20 april 2015

”Nu måste EU agera”.

Rubrik i Svenska Dagbladet i dag.

Det har sagts flera gånger förut.

Nu sägs det emedan ”uppemot 700 människor befaras ha drunknat när en överlastad båt kapsejsade på väg till Europa”.

Många har drunknat de senaste tjugo åren.

Här några siffror från 2013: ”Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har omkring 30000 människor tagit sig över havet till Italien bara i år… Ön Lampedusa är oftast deras första anhalt, ifall de överlever resan. Under de senaste 20 åren har omkring 25000 flyktingar drunknat i Medelhavet. I fjol drunknade omkring 1700. EU-kommissionären Cecilia Malmström konstaterade på torsdagen att de här katastroferna händer alltför ofta och att Medelhavet har förvandlats till ett dödens hav.” (Svenska Yle 4/10 2013).

Människor är en tillgång, om mycket behöver göras.

För närvarande är redan en mycket stor del av EU:s ungdom en belastning. Vi har en mycket stor ungdomsarbetslöshet.

Trots att enorma insatser krävs för att ställa om energikällorna på grund av risken för en mycket omfattande klimatkatastrof.

Det behövs mängder av arbetskraft för detta. Man hade kunnat organisera flyktmöjligheterna och räddningsmöjligheterna bättre. Som det nu är tvingas flyktingssmugglarna vara just smugglare och att ta stora risker på grund av EU:s kustbevakning.

Och EU är förlamat av det misslyckade euro-samarbetet, som är ett samarbete intill kvävning. ”Finanspakten” är en pakt i och för åtstramningspolitik just i det läge när man behövde satsa stort för att komma ur den ekonomiska krisen. Och ur klimatkrisen.

”Mänskliga rättigheter” har varit EU:s adelsmärke.

EU är inte moget att klara sina uppgifter. Vi måste nu snabbt komma ur vår förlamning. Hur?

Anders Wijkman och Johan Rockström har föreslagit en Marshallplan. I ”Den stora förnekelsen”. Sök upp deras förslag på Google.

Onsdag 8 april -15. Aftonbladets ledare … barn mot banker! ,

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 08 april 2015

Som jag skrev igår: Ledarsidan och kultursidan fick ligga kvar till vänster när LO sålde Sveriges enda kvarvarande riksspridda vänstertidning till ett borgerligt tidningsföretag, Schibsteds, som också äger Svenska Dagbladet.

Hade inte det skett skulle man nog inte kunnat läsa följande på dagens ledarsida:

”230 000 barn i Sverige lever i relativ fattigdom, enligt Rädda Barnen.
Förra året gick de fyra svenska storbankerna med över 80 miljarder kronor i vinst. Swedbanks vd fick på ett bräde en löneökning på sex miljoner.
Fattiga barn och bankvinster. Kan man ställa de där två sakerna mot varandra?
Jag tror att vi måste det.
Jag tror över huvud taget att vi måste ställa fler frågor om vad som är moraliskt acceptabelt när det gäller frågor om resursfördelning och jämlikhet.
Sverige hade tidigare en idé om att välfärds- och skattepolitiken skulle leda till ekonomisk utjämning.
Den bärande tanken i detta var inte avundsjuka även om delar av högern brukar låtsas det.
Det var i stället följande insikt: jämlika samhällen ger frihet till fler. Och fattigdom går ofta i arv.”

Karin Pettersson, som skrivit detta är politisk chefredaktör på Aftonbladet.

Tisdag 7 april -15. A propå jämlikhet. Aftonbladet …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 08 april 2015

Det har blivit allt sämre med jämlikheten i Sverige senaste decenniet.

Ett skriande vittnesmål om det, såg jag igår.

Det var när jag läste Aftonbladet.

”Regeringen är i fritt fall”,

stod det där med stora bokstäver över ett helt uppslag. Och så fick man läsa om hur illa Stefan Löfven och Gustaf Fridolin och Åsa Romson låg till i Aftonbladets popularitetsmätning.

Aftonbladet är en borgerlig tidning, utom på ledarsidan och kultursidan,
När LO sålde den enda kvarvarande S-tidningen på riksplanet till ett borgerligt
tidningsföretag undantogs dessa sidor.

Men på allmän plats råder borgerligheten.
Liksom den råder på alla sidor i alla riksspridda tidningar i övrigt. Alla!
Samtidigt sker nu en omfattande övergång av lokaltidningar från (S) till (FP).
Två exempel: Dala-Demokraten i Falun och Arbetarbladet i Gävle.
Man tror knappt att det kan vara sant. Men det är det.

Kom sedan och gör opinionsmätningar.
Det råder flagranta orättvisor i Sverige.
Om du vill fördjupa dig ytterligare i ämnet, läs Stefan de Vylders ”Världens springnota”.
Eller Stefan Carléns böcker.

Påskafton, 4 april -15. Jämlikhet i dagens Sverige?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 april 2015

Vem talar om jämlikhet i dagens Sverige?

Det är tyst om jämlikheten.

Det var dock ett verksamt ord för både liberaler och socialister.

Några, ganska många, lever högt, fina fester, dyra egna bostäder, stora resor.

Många har det dåligt, dålig skola, dålig lön, många är arbetslösa.

Förhållandens börjar då te sig … som koloniala.

Några utnyttjar de mångas sämre möjligheter.

Några, ganska många, lever högt på den stora mängdens sämre möjligheter.

Hade jag fel när jag 1995 skrev:

”Tänk er nu att landets allt större storföretag klarar hem vinsterna med en allt mindre arbetsstyrka. Tänk er vidare att vi inte kan beskatta dem nämnvärt emedan de är internationella eller hotar att bli mer internationella, att flytta utom räckhåll osv. Vi kan då sägas vara en rik nation genom vår enormt rika exportindustri, men i realiteten en fattig nation eftersom den nationella industrin inte ger tillräckligt med jobb. Arbetslösheten förblir då stor samtidigt som demokratin fortfar att vara svag, eftersom vår politiska potens är svag – skattevapnet kan inte användas för att skapa det minimum av jämlikhet och pluralism som är viktiga förutsättningar för yttrandefrihet i egentlig mening eller livlig demokratisk interaktion i en rik offentlig sektor.
Består inte krisen då i en beskattningskris som också är en ägandekris? Man kan utnyttja oss, vår mark, vårt vatten, våra vägar, våra råvaror, vårt rättsmaskineri och andra faciliteter utan att till mer än ett minimum behöva göra rätt för sig. Svenska folket kan då sägas sakta men säkert glida in i en kolonial situation, där de största företagen lever parasitärt. Våra egna och andra länders multinationella företag kan utnyttja oss utan att ge något tillbaka, tvärtom försvinner undan för undan underlaget för en rik offentlig sektor, vårt gemensamma välstånd. Det innebär – för att uttrycka sig rått – en sänkning av det svenska människovärdet, om man mäter människovärdet i rättigheter. Alla har inte längre garanterade samma goda möjligheter som förut, inte samma rätt till full utveckling.”

Citatet är från min bok ”Demokrati”.

Det verkar kanske överdrivet. Ändå.