Opinion

Söndag 30 okt. -16. Migranter på Medelhavet.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 oktober 2016

Rubrik häromdagen i Svenska Dagbladet:

”Det är det dödligaste året hittills på Medelhavet”.

Den som har sagt det är Adrian Edwards, UNHCR:s talesperson.

3750 flyktingar och migranter har drunknat under detta års första tio månader, när de försökt ta sig från Afrika till Europa.

Många av dem är unga män som inte kunnat finna någon försörjning i hemlandet. Jag läste i International New York Times för en tid sedan om en  kille som stack från Senegal, han skulle ta sig hela vägen därifrån till Libyen för att komma på en båt till Italien. Hans äldre bror hade försökt den resan men inte hörts av. Nu var det hans tur. Ökenspridningen har plundrat östra Senegal på livs- och försörjningsmöjligheter.

I dagarna har många av oss läst om lägret i Calais, att det har tömts nu. Där fanns många unga afrikaner, som drömt om att komma till England, få jobb och kunna skicka hem pengar till familjen. Man kan knappast föreställa sig den vånda … som …

 

 

Torsdag 27 okt. -16. Socialdemokratisk retorik i dag …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 oktober 2016

Daniel Suhonen, chef  vid fackliga idéinstitutet Katalys, plus Kalle Sundin och Enna Gerin vid samma institut, skriver 23 oktober på DN Debatt under rubriken:

SOCIALDEMOKRATERNA HAR OUTSOURCAT SIN FRAMTID

Bland annat:

”De senaste 20 åren kan man se en sakta men stadig ökning av postmateriella värderingar i väljarkåren. Allt färre väljare intresserar sig för den socioekonomiska höger-vänsterkonflikten. Den postmateriella-kulturella konflikten längs GAL-TAN-axeln vinner istället terräng.”

Jaså?

Att publicera en artikel med det språket liknar ett sabotage mot skribenterna.

Dessa lär ska vara för jämlikhet.

?????????????

Återkommer.


Ja, hej igen!

Artikeln är bra, mycket bra, i sista femtedelen. En radikalisering av politiken med sikte på  jämlikhet.

Men fortfarande – man måste lära sig människornas språk. Det är grundläggande och på detta grundläggande område bryter Suhonen, Sundin och Gerin mot sitt eget program:

”Partiet ska inte gå i strid med den växande postmateriella identitets- och sakfrågepolitiken, utan i stället använda frågornas relevans och energi för att vitalisera sitt eget projekt.”

Ja, minsann. Men då måste man lära sig människornas språk.

Politikerna idag är överlag dåliga talare. Erlander och Palme var lysande retoriker.

De talade på ett språk, drastiskt och klart, så att folk rycktes med och förstod.

Det går inte att vara folktalare – eller -skrivare – på ett vetenskapligt specialist-språk.

”Den postmateriella-kulturella konflikten längs GAL-TAN-axeln vinner … terräng”,

då … förstår ni väl …

 

 

 

 

 

 

Fredag 21 0kt. -16. Ja, var ska vänster om M, L och C skriva?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 oktober 2016

Tack, Tomas, för din kommentar! Ja, det är låst, opinionsläget låst. En ny Olof Palme skulle knappast kunna komma fram i Sverige i dag.

Aftonbladets debattsida hör uppenbarligen inte till det som LO fick behålla när tidningen såldes till Schibsteds, ett borgerligt tidningsföretag som ju också äger Svenska Dagbladet (M). Gudskelov att ledarsidan och kultursidan undantogs.

På riksplanet finns ingen enda daglig tidning som alltigenom står till vänster (S eller V).

Och nästan hela raden av lokala socialdemokratiska tidningar har nu införlivats med borgerliga konsortier.

Därför är det nästan omöjligt att få säga det jag säger nu i en offentlighet som är en hel offentlighet.

Det innebär att många unga människor, många viktiga påpekanden, slocknar innan de kommer till tals.

Men Etc finns, invänder du.

Ja, där får jag skämmas. Jag har bara sett veckotidningen. Och jag har skrivit i den. Är lycklig över att den finns.

Dagstidningen Etc har jag inte sett. Och när jag frågar i kiosken i Täby Centrum finns ingen Etc alls, inte heller veckoutgåvan.

Är dagstidningen Etc nedlagd? Obehagligt att fråga.

Onsdag den 19 0kt. -16. Permafrosten, permapressen, perma-EU …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 oktober 2016

Skrev en artikel, citerade först Wijkman och Rockström som 2011 i boken ”Den stora förnekelsen” nämnde att – redan då – hundratusentals människor varje år dör ”som en konsekvens av det varmare klimatet”.

Ökenspridning. Osv.

Citerade också Wikipedia: ”Den globala uppvärmningen leder till att stora områden i Sibirien som länge legat i permafrost nu börjar tina. Man beräknar att det i permafrosten finns tusen miljarder ton koldioxid bundet i organiskt material. (…) De senaste åren har det kommit tecken på att permafrosten redan har börjat tina och att det kan bli förödande  för jordens klimat.”

Nämnde att EU samtidigt befinner sig i en svår kris. Att detta bland annat tar sig uttryck i en väldigt stor arbetslöshet bland ungdomen. Frankrike 24 procent, Spanien 43 procent, Italien 38, Grekland 47 osv. Detta är ju en form av förlamning. Krafter kunde sättas in, men man gör ingenting, tar inte upp stora lån, sätter inte igång stort med sol- och vindenergi. Ett skäl till denna förlamning är Finanspakten, vars syfte är ”att öka euroländernas budgetdisciplin och förstärka den ekonomiska styrningen inom euro-området”. … ”Euroländerna får bland annat inte ha större strukturellt budgetunderskott än 0,5 procent av BNP.”

Arbetslöshet och förlamning. Vad gör man? Jag slutade min artikel så här: ”En stor mobilisering borde nu vara självklar, både vad gäller ekonomi och arbetskraft.Samtidigt som situationen ropar efter stora statliga insatser för man en lågskattepolitik som – vid sidan av finanspakten – fördjupar fördomen mot den expansiva politik som situationen kräver. I Sverige har såväl arvsskatt som fastighetsskatt och villaskatt avskaffats. Stora potentialer ligger outnyttjade både på skattesidan och lånesidan.”

”Såväl Kinas som Tysklands utsläpp av koldioxid har ökat på senare år.”

Ja, detta var i stort vad jag skrev. Hela raden av tidningar refuserade det.

Vad gör man då? Man bloggar. Och hoppas att andra får världen att vakna. EU:s förlamning  i budgetdisciplinen förenad med en jättestor arbetslöshet och en växande brottslighet bland ungdomen gör ont i medvetenheten om maktlöshet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,för a

 

 

 

 

Onsdag 12 okt. -16. Mer om talibanernas återkomst.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 oktober 2016

I gårdagens International New York Times finns en rad vittnesmål om talibanstyrkor som avancerar i Afghanistan.

Vid Kunduz fortsätter striderna.

Sedan augusti har talibanerna gjort sju olika försök att återta städer i Afghanistan, enligt general John W Nicholson, chefen för Nato-styrkorna där.

Två citat:

”Complicating the work of the Afghan forces, the Taliban have in many areas, cut off the main highways as well as smaller roads leading to security checkpoints, often pinning down the Afghan forces and disrupting resupply efforts.”

”In Helmand, the Taliban fighters have probed several points around Lashkar Gah, said Omar Zwak, a spokesman for the provincial governor. He said the fighting, which ebbs and flows, hade been intense all night and then subsides during the day.”

Ja, det är till detta land svenska myndigheter skickar tillbaka pojkar som sökt skydd hos oss efter att – många av dem – med risk för livet ha lyckats ta sig hela vägen genom Iran, Turkiet, Grekland och så vidare fram till Sverige.

Söndag 9 okt. -16. Förlamningen …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 oktober 2016

Jag återkommer till förlamningen.

Nära 25 i Frankrike, 38 procent i Italien, lite över 43 i Spanien, 47,7 i Grekland.

Förfärliga siffror.

Ungdomsarbetslöshet.

T.o.m. Tyskland har ungdomsarbetslöshet, 6,9 procent.

Eurozonen tycks inte kunna göra någonting åt detta.

I varje fall ingenting som allvarligt hindrar rekryteringen bland unga människor

till kriminella gäng. Den är betydande.

Och till IS. Varför?

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 5 okt. -16. Vansinnig förvisning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 05 oktober 2016

Upptäckte en tidning som jag lagt undan. Såg allvaret fullt ut först nu. På sidan 9 i Svenska Dagbladet 28 september: ”De utvisas till ett land de inte känner.”

Det handlade om unga pojkar från Afghanistan.

Där fanns en karta med stora röda fläckar: områden där talibanerna var ”tillbaka”. De behärskar nu 70 distrikt i landet, helt eller delvis.

De här pojkarna har de flesta av dem färdats först till Iran, sedan över bergen till Turkiet, sedan med båt till Grekland, sedan genom Grekland på olika sätt för att smyga på en båt till Italien, sedan … En del av dem har hängt under lastbilar med risk för livet. För att till slut söka asyl i Sverige.

Maria Backmans reportage i Svenska Dagbladet, där citeras Omid Mahmoudi, ordförande i Ensamkommandes riksförbund, om pojkarnas återkomst:

”De betraktas som landsförrädare som lämnat sitt land.Om de kommer klädda i svenska kläder misstänks de för att ha konverterat. De flesta försöker fly igen.”