Opinion

27 juni 2011 USA är världsmästare …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 juni 2011

Fortsätter läsa Christian Azar:

”Den genomsnittlige EU-medborgaren släpper ut cirka nio ton koldioxid per år, svensken sex, kinesen fyra och indiern cirka ett. Genomsnittet i världen är fyra ton. I Mali ligger man på cirka femtio kilo per person och år- alltså hundra gånger mindre än vad man släpper ut i Sverige.”

”USA är världsmästare i koldioxidutsläpp per person. (…) Genomsnittsamerikanen släpper ut lite drygt tjugo ton koldioxid per år.”

26 juni -11 Vår rätt att plundra …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 juni 2011

”Det är egentligen fel att betrakta klimatfrågan som enbart en miljöfråga. Det är en social, ekonomisk och säkerhetspolitisk fråga. Det handlar om människor i vissa länder som släpper ut gaser som kommer att påverka förutsättningarna för liv och välfärd i andra. I normala fall har vi inte rätt att ta andras hem och hus. Vilken rätt har vi då att agera så att miljontals människor under havets marsch mot land förlorar sina hem och möjligheter till försörjning?”

Christian Azar i ”Makten över klimatet”.

20 juni -11 Fröding träffar Branting

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 juni 2011

Läser Fröding. Lär mig en del av hans stycken utantill. Namnen i ”Det var dans borti vägen” lyser ju. ”Där var Flaxman på torpet och Niklas i Svängen/ och rekryten Pistol och Högvaltadrängen/ och Kall-Johan i Skräddarebyn.”

Namnen! Där är också ”Finnbacka-Britta och Kajsa och Tilda och den snudiga Marja i Bäck”.

I de andra dikterna många udda, utanför samhället – eller för långt inne i det, plågade av en oförstående överhet:

”De giva oss slagg för malm/ och spark för vårt släp och slit,/de tröska oss ut som halm/ och läska oss sen med sprit./… Min käring har svälten knäckt,/min dotter är brukets skarn,/ förvaltaren själv är släkt/ med stackarens första barn.”

1892 träffade han Hjalmar Branting i Karlstad. Branting kom från Norge, där han hållit föredrag. Han skulle tala i Karlstad också, men man kunde inte ordna lokal åt honom, ”förstås”. Gustaf Fröding skrev i brev till systern: ”Det är få personer här i landet som jag sätter så stort värde på som denne ‘socialistbuse’ (Sigurds uttryck). Han bemödar sig visserligen att se så underklassig ut som möjligt – går i grofva kläder och har tuffsat till sina mustascher, – förmodligen för att icke alltför mycket reta sina partivänner. (…) Jag  lät honom få mitt eget rum och min egen säng – och lade mig i stället på redaktionssoffan. Det gör jag icke för hvem som helst – men den som offrat sin förmögenhet, en glänsande bana och till o. m. sin smak för ett förfinat själslivs nöjen – suttit i fängelse och chikanerats – allt för en idés skull – den är värd all heder man kan ge honom.”

Brevet är daterat 21 febr. 1892. Jag hittar det i en volym med Frödingbrev som jag har i hyllan ovanför soffan. Jag sträcker höger hand bakom nacken, rycker ner boken och hamnar direkt i Karlstad 1892, försöker tänka mig in i hur det kunde kännas att ligga på redaktionssoffan på Karlstads-Tidningen, då, 1892, och undra över Hjalmar Brantings framtid. Själv var jag verksam på den redaktionen långt senare.

19 juni -11 Maffian vår sjukdom. Fattigdom

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 juni 2011

Länge ville man inte erkänna officiellt att vi har maffia i Sverige. Måndag 17 januari 2000 träffade jag Gunnar Appelgren på polisstationen i Flemingsberg. Han var sedan ett par månader chef för en styrka som skulle ta itu med den grova brottsligheten i Norra Botkyrka.

– … ni har en ganska väl organiserad brottslighet emot er?

– Ja, Man ska kanske inte jämföra med maffia eller MC-brottslighet, som är strukturerad på ett ´bättre` sätt, säger han och ser bister ut. Men bestämda inriktningar, det har dom. Det är inte så mycket fråga om gäng som om nätverk. Det är ett stort antal personer som bildar konstellationer för olika brott allt efter den kunskap man behöver.

– Nyrekrytering?

– Ja, det är det också fråga om, av yngre. Det innebär för många av dem ett sätt att skaffa sig en identitet. Man åker schyssta bilar, man rör sig med mycket pengar.”

Citat ur min bok ”I dagens lågor”, min dagbok från Botkyrka (2003).

Det är elva år sedan jag träffade chefen för insatsstyrkan på Södertörn. Utvecklingen mot maffia-förhållanden var alltså i full gång 2000.

Men man ville inte erkänna det fullt ut.

Jag besökte Borgskolan i Hallunda. En dag var jag ensam med en klass. Skolan hade inte råd med vikarier vid sjukdom. Så jag råkade bli lärare där för en enda timme och klassen gick händelsevis inte vind för våg.

Nästan alla eleverna i norra Botkyrkas skolor var invandrarbarn. Det var inte lätt för dem att klara svenskan. Många blev utslagna vid försöken att komma upp i gymnasiet. Upplägget av skolan var ett handikapp för eleverna. Samhället tillhandahöll tanklöst en bred rekryteringsbas för …

Och där är vi idag. Sverige har nu en omfattande maffia. Och nu är det fullt klart att staten genom sin sociala passivitet hjälper till med rekryteringen. Samhället har blivit för svagt för att kunna stå emot.

Arbetslösheten är skamligt stor i hela landet men värst i förstäderna till Stockholm, Göteborg och Malmö.

Fattigdomen har växt ur en nyliberal hållning, där man gärna överlämnar åt privata initiativ att lösa alla problem. Maffian har växt som en svulst ur detta. Sjukdomen har gynnats av det offentliga livets passivitet.

När man börjar närma sig problemet talar man om barnfattigdom. Men om barnen är fattiga beror det förstås på att föräldrarna är det. Klyftorna har ökat i Sverige. Orättvisorna har ökat. Den utjämningspolitik som fick vårt land till något att vara stolt över –  har övergetts.

18 juni -11. Maffian. Carin Götblad

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 juni 2011

Länspolismästaren i Stockholm, Carin Götblad, om maffian SvD i går:

”I Södertälje kan vi se att den organiserade brottsligheten är uppbyggd som en triangel med tre nivåer.

I triangelns bas, nivå 3, finns de som misshandlar, säljer narkotika, mördar, eller vad som krävs av praktiskt arbete. Omskrivna ledaregestalter är oftast personer på den här nivån. De flesta finns i polisens register.

Nivå två i triangeln består av människor som underlättar den illegala verksamheten. Där kan principiellt finnas en kamrer på en bank, en offentlig tjänstemnan, någon jurist och kanske rentav någon politiker. De finns sällan i brottsregistret..

I triangelns topp, nivå 1, sitter de som styr, planerar och hämtar hem de stora pengarna. De kommer aldrig i närkontakt med brotten utan har stort avstånd till morden, narkotikahandeln och annat som lägger basen för deras förmögenhet. De förekommer inte i polisens register.”

Besinna detta! Hur bekämpar man det? Carin Götblad har förslag.

Händelser i Stockholm, Malmö och Göteborg visar att vi nu har en riksomfattande svensk maffia. I själva verket har vi vetat det länge men inte vågat erkänna det fullt ut.

Polisiär bekämpning är nödvändig.

Men den räcker inte. Sjukdomen går djupt ner i samhället. Symptomen …

Jag återkommer.

14 juni 2011 Greklands unga – våra unionskamrater

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 14 juni 2011

Grekland går på knäna. För att få lån från Världsbanken och eurokamraterna i Tyskland etc måste Grekland gå ännu mer på knäna. Landet sparar, sparar, sparar. ”Ungdomsarbetslösheten i Grekland ligger nu på drygt 36 procent”, står det i gårdagens Svenska Dagbladet.

Vad blir det för ungdom av den politiken? Vad blir det för vuxna av den ungdomen?

Framtiden?

Tomas Lundin i Svenskan avslutar sitt reportage:

”Ungdomarna på Syntagmatorget vägrar att acceptera att detta skulle vara det enda valet Grekland står inför- Deras krav – det enda som hela denna brokiga skara har kunnat enas om – är att regeringens svångremspolitik inte genomförs.

– Den är orättvis och djupt omoralisk, säger 23-åriga arkitekturstuderanden Maria. Det måste finnas en annan lösning!

Ungdomarna i Aten är fast beslutna att stanna tills sparpaketen är skrotade. Protesterna i Madrid har däremot ebbat ut sedan polisen häromdagen röjde tältlägret på Puerto del Sol. Men de fortsätter i andra spanska städer och sprids till London och Paris.”

6,7,8,9,10 juni -2011 Demokratin – i fara? Förvånad?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 08 juni 2011

Svensk ungdom tycker det inte är så viktigt med demokrati.

Statsvetaren Staffan Lindberg har skrivit om detta på DN Debatt.

Nästan var fjärde svensk – 23 procent – i åldern 18 till 29 år tycker inte att det är så viktigt med demokrati.

26 procent av samma åldersgrupp anser det vore bra om Sverige styrdes av en stark ledare som inte behöver ta hänsyn till demokratiska val.

Staffan Lindberg och andra har sökt förklaringar till dessa sensationella uppgifter.

Man tror bland annat att skolans dålighet i Sverige betytt något.

Men när demokratin genomfördes med oerhört starkt folkligt stöd hade den stora mängden ungdomar bara några års folkskola bakom sig, medan nu de flesta genomgått gymnasium.

Snarare bottnar det hela i att man tagit bort demokratin från människorna.

Inte överdriva!

Men offentlighetsprincipen gäller inte inom EU. Vi har ingen möjlighet – ingen lagenlig rätt att begära ut beslutsunderlaget för vad de kokat ihop i Bryssel. I Svenska grundlagen heter det att papperen ska presenteras genast om man begär det.

Nu fattas så många beslut långt bort. Och från påtryckningar från olika marknadskrafter, mäktiga jätteföretag som har kontor i Bryssel och ligger på politikerna där mer än någon liten svensk kraft kan göra.

Inte överdriva!

Det gör jag faktiskt inte. Vad ska ungdomen tänka när man med berått mod använder arbetslösheten som ett vapen mot inflationen. Ja, inflationsbekämpningen har nu prioritet över full sysselsättning. Och nu kallar en hycklande regering 4 – 5 procents arbetslöshet för ”full sysselsättning”. Man ligger nu på 7,9 men ”ska ner till full sysselsättning”, vilket alltså är 4-5 procent.

Vi har över 20 procents ungdomsarbetslöshet.

Siffrorna sammanfaller då, nästan. Siffran för ungdomens gillande av demokratin och siffran för ungdomsarbetslöshet.

Ungdomen tycker sig uppleva det – att demokratin inte levererar. Att politikerna övergett dem.

Vi har fått ett svagt samhälle. Solidaritet är inte det ord som lyser på vår himmel. Vård skola omsorg – de gemensamt ägda funktionerna – har försvagets så långt att man fått en ny fattigdom. De rika stänger om sig och får göra det. Man föds till rikedom eller fattigdom och samhället värnar orättvisorna, de ärvda privilegierna och den ärvda bristen på möjligheter.