Opinion

Lördag 29 juni -13. Alby till skatteparadis!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 juni 2013

”Så sant vi äga ett fosterland,

vi ärvde det alla lika,

med samma rätt och med samma band

för både arma och rika;

och därför vilja vi rösta fritt

som förr bland sköldar och bågar,

men icke vägas i köpmäns mitt

likt penningepåsar på vågar.”

Så skrev Heidenstam för hundra år sedan. Men i Alby 2013 fick man inte rösta om sitt boende.

I Aftonbladet i går skrev Sanna Lundell:

”Hyresrätterna på Albyberget såldes inte till hyresgästerna. Här bildades inga bostadsrättsföreningar som lät köparna vinna högsta vinst i utförsäljningslotteriet som i innerstan där folket har förutsättningar för att kunna ta lån och köpa. Här där många, för att inte säga majoriteten, inte beviljas några lån, valde man i stället att sälja alla de 1300 lägenheterna till ett riskkapitalbolag som har sin bas i skatteparadiset Guernsey. Bolaget har ingen som helst erfarenhet av fastighetsförvaltning, endast ett avkastningskrav på 6,8 procent. Hur kan socialdemokraterna stå bakom detta?”

Om svenskarna inte är ”penningepåsar”, så är dom inget värda, verkar det som. Det trodde man var nyliberal Alliansen-politik. Men här var det en socialdemokratisk majoritet som drev igenom högerbeslutet!

Fredag 28 juni -13. Allianser

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 28 juni 2013

Sveriges överbefälhavare stryker under hur viktigt det är att vi samövar med Nato, läser jag ena dagen i Svenska Dagbladet.

Andra dagen läser jag på nätet en artikel ur tidningen Leadership, Nigeria.

”Time For A Strategic Security Relationship Between The US And Nigeria.”

Stora bokstäver över hela linjen. Det rör sig om ett samarbete mellan Natos största makt och Nigeria.

Nigeria är djupt plågat av Boko Haram, en terrorgrupp med förbindelse till al-Qaida. Här råder praktiskt taget inbördeskrig.

En nigeriansk general har lyckats få löfte om hjälp från USA:s styrka i grannlandet Niger.

Där har USA en bas för obemannade bombare, sk drönare. ”The US had earlier this year established a drone base for the sake of dealing with the Boko Haram terror threat in Nigeria, and other countries in the west and central African region.”

Nigeria måste komma till rätta med terrorismen. Frågan är om detta är rätta sättet. Drönar-bombningarna är kända för att skörda civila offer. I Pakistan har de skapat stora problem – främst en växande terrorism. Risken är stor att Boko Haram här och där får rätten på sin sida hos befolkningen kring de oskyldiga offren.

Linjer har en tendens att räta ut sig – Nato mot tredje världen – Sverige delaktigt – – – om vår överbefälhavare får som han vill.

Sverige kunde vara en egen röst i världsdebatten. Hur hindrar man rekryteringen till terrorism och kriminella gäng. Fördjupad demokrati, rättvist välstånd, full sysselsättning, stark offentlig sektor, ett öppet och solidariskt samhälle, en politik inställd på jämlikhet.

Mycket elände i Asien och Afrika har växt ur nykolonialism och plundring. Om Sverige formellt eller informellt ansluter sig till Nato, ger vi världen fel signaler. ( … och riskerar dessutom att Ryssland får för sig att det kvickt som attan måste ockupera Sverige, om en krigsrisk skulle dyka upp, av misstag eller inte. Man kan ju inte lämna en sådan bas fri för väst, som dessutom har kryssningsmissiler, som egentligen bara är användbara om de skjuts från Norska havet genom svenska dalgångar mot mål i öst.)

Måndag 24 juni -13. Översvämningar Australien, Tyskland, Norge, Indien …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 juni 2013

Om man googlar på Ganges får man bilder från den fruktansvärda översvämningen i Indien och frågar sig hur det ska gå för Bangladesh. Och erinrar sig den enorma översvämningen i Queensland, Australien, efter den varmaste månaden där någonsin uppmätt. Och översvämningen nyligen i Tjeckiens och Tysklands och Österrikes floder … och regnen i Norge här på våren som orsakade jordskred. … Och jag kommer ihåg med hjälp av min bok ”Livets chans” vad Henning Rohde, då docent i meteorologi vid Stockholms universitet, vad han sa till mej och Lars Emmelin, min vetenskaplige bisittare i DN-serien, då på vårvintern 1980, vad som kunde ske om femti år bortåt:

”Monsunerna kan bli mycket rikare på regn och ställa till fruktansvärda översvämningar för miljardbefolkningarna (vid det laget) i Kina och Indien.”

Där står också:

”Vi diskuterar en stund hur mycket man ska bry sig om sådana framtidsbilder men kommer överens om att man inte kan elda sig vidare mot dem med berått mod. Klimatrubbningarna kan förutom allt individuellt lidande ge sociala och politiska rubbningar av så enorma dimensioner att man måste undvika dem till varje pris.”

Jag kommer att tänka på Tchad-sjön. Skulle Boko Haram i Nigeria haft en chans att ställa till det pågående fruktansvärda inbördeskriget om inte Tchad-sjön med häpnadsväckande snabbhet till väsentlig del torkat bort?

Torsdag 20 juni -13. Men inget om Nigeria!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 juni 2013

Många flyktingar kommer från Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien och Sudan, stod det i Svenska Dagbladet igår. ”Men”, fortsatte texten, ”även oroligheterna i Mali, Demokratiska Republiken Kongo, Sydsudan och Etiopien har lett till stora flyktingströmmar under det senaste året.”

Som vanligt ingenting om Nigeria.

Där har regeringens trupper börjat rensa upp bland Boko Haram. Det har lett till att tusentals människor från norra Nigeria flytt över gränsen till Niger.  Är det inte intressant att här förekommer strider mellan en al-Qaida-ansluten organisation och Nigerias reguljära armé?

Inte ett ljud om detta i Rapport eller Aktuellt. Det är som om vissa afrikanska stater inte existerade.

Inte heller belyser man barnarbetet i Malis gruvor, exploaterade av företag i England och Amerika.

Och inte tar man upp Frankrikes exploatering av Nigers stora uranfyndigheter, riskfylld för befolkningen där.

Eller den brittiska oljeutvinningen i Nigerdeltat och förstöringen av jordbruk och fiske där.

Nigeria är ett av Afrikas största länder. 152 miljoner människor 2010. Det är drygt femton gånger Sverige. Trots att Nigeria under lång tid var ”huvudexportör” av slavar till kolonierna i Amerika!

Åtminstone två av världens mest betydande författare kommer från Nigeria. Chinua Achebe som har skrivit romanen ”Allt går sönder” och Chimamanda Ngozi Adichie som skrivit ”En halv gul sol” och som skriver än, den ena fascinerande boken efter den andra.

Alltmedan oljebolaget Shell förstör Nigerdeldat och minst halva befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns.

Söndag 16 juni -13. Ronny Svensson 1992 om Europa i framtiden

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 juni 2013

Hittade en bok i bland de glömda i en hylla. Den var från 1992, handlade om EG/EU. Där skrev bland andra Per Olov Enquist, Wilhelm Agrell, Per Gahrton, Marita Ulvskog, Gunilla Thorgren, Sören Wibe och jag. Ronny Svensson berättade där om sina  erfarenheter från olika opinionsmöten om EG, som det hette då. Bland annat:

”Många människor bär också på en stark ängslan inför utvecklingen av den offentliga sektorn. Kommer den att krympa kraftigt på grund av regeringens intresse av att privatisera vård- och omsorgsområdena och som en effekt av att de dominerande krafterna inom EG-Europa inte verkar måna särskilt mycket om allas välfärd? Storbritannien och Spanien förs bl a fram som exempel på det senare. En privatisering brukar ju ge betydligt färre jobb och sämre omsorg inom den sociala sektorn jämfört med den nordiska välfärdsmodellen.”

Ronny betonar  1992 att detta är en befogad ängslan.

Torsdag 13 juni -13 Jan Björklunds och FP:s tydlighet och kärnkraft

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 juni 2013

Folkpartiledaren enklast och tydligast. Lättast att förstå. Stod det i tidningen igår.

Tror jag vet vad det beror på.

Det finns inte tillstymmelse till komplikation i uppfattningen där.

Euron är bra, för gränslöshet är bra.

Tillväxt av alla sorter är bra. Bra för Marknaden.

Marknaden klarar allt om den får vara i fred för staten.

Skattesänkningar är alltid bra.

Kärnkraft är bra. Kärnkraft ska vi ha. Och bygga ut.

Nato ska vi absolut ansluta oss till.

Att sedan Nato med USA i spetsen bryter mot Genèvekonventionen i sitt bombande med förarlösa plan i Afrika och Asien med följd att  många civila dödas och med ytterligare följd att al-Qaida växer i tredje världen och att detta bland annat gör kärnkraften obsolet – det kommer inte in i den enkla bilden.

Det är högst troligt att al-Qaida rätt snart kommer över drönare och därmed troligen vid en något senare tidpunkt kan sitta tusen mil bort och hota bomba något av våra kärnkraftverk. Att utpressningsmöjligheterna blir omöjliga att bortse ifrån, när man i fortsättningen planerar energiförsörjningen, det tycks inte kunna komma inom folkpartiets horisont.

Bland annat.

Söndag 9 juni 2013. Climate change. Anders Wijkman och Johan Rockström

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 juni 2013

Man ser redan följderna av ett varmare klimat:

Större monsunregn i Asien. Svåra översvämningar där och på andra håll.

Snabbare ökenspridning i Afrika.

Smältande isar i Arktis.

Risken att forskarna i FN:s klimatpanel har rätt – den risken är mycket stor.

Man måste ta hänsyn till den risken, annars är man en idiot.

Då finns det konsortier som ställer upp med stora pengar

för att få politiker att bli sådana idioter – å våra vägnar.

Jag läser i Anders Wijkmans och Johan Rockströms utomordentliga

bok ”Bankrupting Nature” : ”Millions of dollars annually

is pumped into lobbying the US congress to oppose legislation

on energy and climate change. Individual members of Congress

also receive large contributions from the fossil fuel industries.”

Måndag 3 juni 2013. Nato, Sverige en självständig kraft …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 juni 2013

Nato och vår trygghet?

Nato drar på oss intresse från Ryssland. Om vi är med i Nato, inofficiellt eller officiellt, blir det ett förstahandsintresse för Ryssland att – i fall av krig som uppstått av misstag eller inte – ockupera oss. I preventivt syfte. En sådan ”bas” som Sverige kan inte få ligga orörd, ”inser” man då. Nato har ”kryssningsmissiler” avsedda att skjutas – smyga – genom svenska dalgångar mot Petersburg och andra befolkningscentra på andra sidan Östersjön.

Rysslands utveckling idag är illavarslande. Alltmer auktoritärt. Alltmer militärt.Redan Putin har fascistiska drag. Putins efterträdare kan bli en hög militär med mer fascistiska drag.

Sådana ”överraskningar” är det realistiskt att befara.

Sverige, en demokrati, ska ha ett värnpliktsförsvar. Det ligger i demokratins jämlikhetskrav. I princip alla ska vara med och försvara landet. Då är också alla betydelsefulla. Det finns ett solidariskt tänkande i detta som svär mot det utstötande samhälle vi fått, ett samhälle där alltför många hamnat utanför.

I Tredje världen blir Nato och EU alltmer associerat med USA:s olika krig, där de civila offren blivit uppseväckande många. Sedan man valt att bekämpa terrorister i Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalia och en rad andra länder som Nato-USA inte officiellt är i krig med – att bekämpa dem med förarlösa plan, ”drönare” – har många oskyldiga civila dödats vid anfall från luften. Denna orättfärdighet – dessa brott mot Genèvekonventionen – noteras med en bitterhet och en hämndlystnad, som troligen bidrar till al-Qaidas rekrytering.

Dumheten är enögd.

Om det är trygghet, solidaritet och allas välstånd vi vill skapa bör vi akta oss för att skapa fiender och samtidigt aptera bomber (kärnkraftverk exempelvis)  mitt ibland oss.