Opinion

Onsdag 30 nov. -16. Sveriges högeroffentlighet …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 november 2016

Rubrik i Svenska Dagbladet i dag under en bild av Stefan Löfven och Österrikes förbundskansler Christian Kern:

”S-ledare vill stoppa högerpopulismen.”

Hur gör man det, om det bara finns borgerlig press i landet?

Ingen skarp vänster kan komma till tals och fånga upp missnöjet i breda lager i landet, ge det  vassa formuleringar.

Hur ofta skall jag behöva upprepa:

Alla riksspridda tidningar är borgerliga utom en tiondel av Aftonbladet, dvs ledarsidan och kultursidan. De sidorna fick LO behålla när tidningen såldes till Schibsteds, som också äger högertidningen Svenska Dagbladet.

Jag vill inte påstå att Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan och Dagens Nyheter är högerpopulistiska. Men vänstersynpunkter kommer inte fram där annat än undantagsvis. Jämlikhet var något som de ursprungliga liberalerna kunde tala sig varma för. Folkpartiet verkar inte ha hört ordet. I dagens Sverige ter sig klasskillnaderna enorma. Här finns ghetto-liknande förstäder med mycket hög arbetslöshet, inte minst bland ungdomen. Mycket riktigt växer också de kriminella gängen. ”Skjutningar” blir allt vanligare i allt fler förstäder. Samtidigt blir de rika allt rikare, inte minst sedan de sluppit arvsskatt, villaskatt och förmögenhetsskatt.

Ja, hur stoppar man nu högerpopulismen, inlåsta som vi är i höger-offentlighet.

Retorik?

 

Tisdag 29 nov. -16. Ny snö …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 november 2016

Sopade väg ut till vägen. Blötsnö. Hackade bort is på trappan. Tog in tidningen: ”En av sju som söker asyl är ett nyfött barn”.

Vidare: ”163 000 personer sökte asyl i Sverige förra året, en fördubbling jämfört med det förra rekordåret 1992.”

Hoppas vi kan ta väl hand om dem. Det är inte Välfärdssverige som agerar nu … längre. Hade jag en mäktig person i min närhet skulle jag tjata om skattehöjningar, ansvar … jämlikhet, en strävan efter det – som ett skydd mot det elände som växer ur  mycket skilda villkor, orättvisor. Är vi inte … Jag skulle sä … Min beskäftighet skulle vara pyramidal.

Lördag 19 nov. -16. Barnens fattigdom i EU – vår orimliga skuld …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 november 2016

Ur Svenska Dagbladet igår:

”Ett av fyra barn i EU – 25,3 miljoner – löper risk att falla ner i fattigdom och socialt utanförskap, enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat. Dessa barn bor i familjer där minst en av följande faktorer gäller: bidrag som inte uppfyller familjens behov, otillräcklig materiell standard och/eller föräldrar som har lite eller inget arbete. Detta gäller för 27 procent av unionens barn.”

”Andelen barn i riskzonen är störst i Rumänien och Bulgarien, med 47 respektive 44 procent av barnen. I Grekland är andelen 38 procent, i Ungern 36, i Spanien och Italien 34 procent. I andra änden av listan finns Sverige med 14 procent av barnen i riskzonen, i Finland med 15 och i Danmark 16 procent.”

”Årets siffror är ändå en marginell förbättring jämfört med motsvarande undersökning 2010. Då riskerade 26 miljoner barn – eller 27,5 procent av barnen i EU – samma öde.”

Förfärliga siffror. Vem – vilka – bär skulden?

Hur har vi kunnat rösta fram så usla politiker? 14 procent av de svenska barnen ”lider risk att falla ner i fattigdom eller socialt utanförskap”.

Nationalekonomen Stefan de Vylder har beskrivit processen i sin bok ”Världens springnota”, hur den sociala nedrustningen gick till. Först Bildt, sedan Göran Persson – i anpassningen till EU och till EMU, som vi sedan inte gick med i. Och sedan Alliansen med sin skattesänkarpolitik. Till slut har Sverige blivit något i stil med att skatteparadis. Den välbärgade delen av svenska folket slipper nu villaskatt, arvsskatt, gåvoskatt och förmögenhetsskatt.

Man kan intet tala om Sverige som ett välfärdsland längre … ”andelen barn i riskzonen …”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag den 14 nov. -16. Ytlig akt mot ungdomsvåld.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 14 november 2016

I Dagen Nyheter i dag skriver fem forskare och poliser om ungdomsvåldet.

Skjutningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

948 skjutningar 2011 till 2015.

Alltså nära tusen skjutningar under denna tid. 2016 oräknat.

355 skadade, 71 döda. Nu krävs en nationell mobilisering mot det grova våldet, skriver de fem på DN Debatt.

Polisarbete, lagstiftning, forskning är vad de talar om.Måste man inte gå djupare än så? Vi har länge haft stor ungdomsarbetslöshet, över 20 procent under lång tid. Vårt samhälle har genomgått en social nedrustning. Däri ligger en viktig del av rekryteringen till kriminella gäng. Vår ungdom är offer för en nyliberal politik där låga skatter blivit en ideal samhällsbeskrivning. Ingen solidaritet. Inga försök att skapa ett solidariskt samhälle. Där strävan finns att verkligen ge alla en rättvis chans.

En chanslös ungdom kräver sin rätt. Men får hopplöshet till svar.

 

Måndag 7 nov. -16. Skatteparadiset Sverige …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 07 november 2016

Torbjörn Elensky har en intressant artikel i Svenska Dagbladet i dag. Han skriver ”Under strecket”, bland annat om ”välfärdsstatens tillbakabildning”.

Hans artikel är en recension av  Jan Werners Müllers bok ”What is populism?”.

Bland annat:”Motsättningarna är en del av demokratin, debatten, lösningarna, det ständiga arbetet och till och med kompromisserna är dess livsluft.Det är ett underbetyg att så många tycks tappa tron på dessa mekanismer idag, men det gäller också att se upp med hur de hanteras av våra politiska makthavare. Det Müller särskilt håller fram som drivande för de populistiska framgångarna i Europa är politikens teknokratisering under senare år. Ja, den teknokratiska synen och populismen speglar faktiskt, enligt honom, varandra: medan teknokraterna menar att det bara finns en fungerande lösning på ett visst politiskt problem, och därmed reducerar demokratin till sökandet efter tekniska lösningar, säger sig populisterna uttrycka folkets enda vilja. Varken populister eller teknokrater har egentligen behov av någon offentlig debatt, eftersom de var och en anser sig ha den enda legitima lösningen på problemen.”

Hur speglas detta i dagens Sverige?

Man har glömt det grundläggande, att demokrati kräver jämlikhet.

I en rad olika avseenden.

Stefan de Vylder, internationellt känd svensk nationalekonom, har med goda skäl gått ut med konstaterandet att Sverige blivit ett skatteparadis.

Medan en viss del av befolkningen, särskilt ungdomen, lever i arbetslöshet och dåliga sociala förhållanden, med dålig skola och eftersatt sjuk- och åldringsvård – har man eliminerat en rad för välfärdssamhället grundläggande skatter: arvsskatt, villaskatt, gåvoskatt, förmögenhetsskatt. Du kan läsa om nedrustningen av Sverige i de Vylders bok ”Världens springnota”.

 

 

Onsdag 2 nov. -16. Frankrikes president gör ingenting …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 november 2016

Francois Hollande är Frankrikes president. Han gör ingenting, påpekar Adam Nossiter i International New York Times.

Han tycks förlamad.

Stor arbetslöshet. Märklig passivitet.

Men han bombar i Mali. Det nämner inte Nossiter. Kolonial-arvet har sina förpliktelser. Eländet i Afrika, avläggarna av kolonialismen, blommar i förtryck av olika slag. Som på olika sätt måste målas någotsånär vackert. Krigiska förpliktelser. Sverige bistår med bomber.

Inte heller nämner Nossiter de regler inom Euroområdet som Hollande har att hålla sig till.

Budgetdisciplinen.

Bara någon liten, liten procent underskott i statskassan får Euro-länderna ha.Ingen politik i enlighet med John Maynard Keynes, alltså. Absolut inte! Du får inte att ta upp stora lån och satsa stort, till exempel mot den accelererande klimatförändringen. Centralbanken ligger i Tyskland. Hela Euro-området ligger där förlamat – utom Tyskland.

Tyskland har en ungdomsarbetslöshet på 6 procent. Frankrikes dito ligger ett bra stycke över 20, 27 tror jag.