Opinion

Torsdag 28 febr. -13 Arbetslösheten. Folkpartiets program …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 28 februari 2013

”Unga ska ha jobb”, heter en skrift från Folkpartiet. Alliansregeringen har gjort mycket”, heter det där. ”Men mer måste göras.”

”Turordningsreglerna i LAS behöver göras om så att de grundas på personlig kompetens i stället för anställningstid.”

”Vi vill också införa ungdomsavtal i kommuner och landsting som ger unga utan erfarenhet  handledning och en fot in på arbetsmarknaden, till lite lägre lön under inledningen.”

Vidare vill FP:

”Införa en allmän arbetslöshetsförsäkring.”

”Införa introduktionsavtal i kommuner och landsting som ger unga utan erfarenhet handledning och en fot in på arbetsmarknaden, med inledningsvis lägre lön.”

”Skapa en gymnasieskola där färre unga slås ut, genom kortare yrkeskurser.”

”Införa lärlingsanställningar.”

”Förlänga provanställningstiden från ett halvår till ett år för personer under 26 år.”

Fler  idéer om hur massarbetslösheten i stort i Sverige ska hävas enligt Folkpartiet hittar jag inte på nätet. Kom gärna med en rättelse.

I morgon Centerpartiet

Onsdag 27 febr -13 Paul Krugman och Europas arbetslöshet

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 februari 2013

Nobelpristagaren i ekonomi Paul Krugman skriver i International Herald Tribune, New York Times globala edition. Gång på gång skriver han, gång på gång upprepar han

att

nedskärningar i statens utgifter orsakar arbetslöshet.

”Slashing government spending destroys jobs and causes the economy to shrink.”

Att så är fallet kan väl alla i dag se.

Saneringskraven inom Euro-området driver länder som Grekland och Spanien ner i djupare  misär. Arbetslösheten är redan rekordstor i hela Euroområdet och på väg att bli ännu större.

Även Sverige har massarbetslöshet efter de stora nedskärningar som företagits de två senaste decennierna.

Hur kommer vi ur denna farliga situation? Den närmaste tiden ska jag kolla de olika partiernas program.

Måndag 25 febr. -13 Jmf gårdagen …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 25 februari 2013

När penningvärdet hålls heligt,

sjunker människovärdet.

Söndag 24 febr. -.13 Köra Europa i botten … ?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 februari 2013

FINANSPAKTEN

Alla EU-länderna utom Tjeckien och Storbritannien lovade dyrt och heligt att sanera sina finanser och att inte ha ett större budgetunderskott än 3 procent av BNP.

Det var ”finanspakten”.

Therese Larsson, Svenska Dagbladets utrikesanalytiker skriver i dag om Frankrike och president Hollande:

”Arbetslösheten skenar, fabriker stänger på löpande band och de bolag som finns kvar förlorar konkurrenskraft mot grannarna i Tyskland. Ändå saknas det riktig krismedvetenhet i Paris. Det är därför trycket från EU är så viktigt.”

Vad ska president Holland göra då?

”Neddragningar” – skriver Therese Larsson.

Men neddragningar innebär med stor säkerhet ytterligare arbetslöshet. EU-kommissionen har i dagarna förutspått följande enligt Herald Tribune för i dag: ” … that unemployment would continue to rise in the euro area this year, to 12.2 percent, from 11.4 percent in 2012.”

Staten ska spara, det är receptet. Spara ytterligare tusentals människor ut ur samhället?

Hjälper det? Vad EU och Therese Larsson rekommenderar är, tycks det mig, en ännu djupare kris.

Lördag 23 febr. -13 OECD:s moral – krav på arbetslöshet …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 23 februari 2013

Min dagbok 4 maj 2002:

”Arbetslösheten måste bli högre”.

Det var en rubrik i Dagens Nyheter den dagen. Ur texten i samma tidning:

”Arbetslösheten måste öka till över fem procent. Annars klarar inte Sverige målet med en låg inflation. Det hävdar industriländernas samarbetsorganisation, OECD, i en ny rapport.”

2002 hade vi fyra procents arbetslöshet i Sverige.

Det var inte nog för the ”Organization for Economic Co-operation and Developement”, som har sitt säte i Paris.

!!!!!!!!!!!!!!!!

OECD blev bönhört.

23 februari 2002 skrev jag i min dagbok:

”Vid 90-talets början kom nedskärningarnas tid. För att vi skulle återfå kreditvärdighet – ‘återskapa förtroendet’ – ställdes kravet: ‘Minska statsutgifterna, dra ner på social service.’ Konjunkturpolitikens tid var förbi. Sverige anslöt sig till EU och började förbereda sig för inträde i EMU. Då gällde konvergenskraven: högst 2 procents inflation, full budgetbalans, högst 60 procents statsskuld. Förut var målet full sysselsättning och underbalansering av budgeten vid arbetslöshet för att stimulera till och själv igångsätta sysselsättning. Nu blev målet fyra procents arbetslöshet och överbalansering av budgeten.”

” Sökt – rekommenderad – arbetslöshet innebär iscensättningen av ett offerväsen. Några måste leva på existensminimum och i en känsla av obehövdhet för att vi andra ska leva bra.”

Så skrev jag i min dagbok 2002, publicerad i min bok ”I dagens lågor”.

I dag har vi dubbelt så stor arbetslöshet. Och en ungdomsarbetslöshet som måste betecknas som en katastrof.

Torsdag 21 febr.-13 1000 från Volvo

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 februari 2013

Volvo PV sparar 1,5 miljarder, läser jag i Svenska Dagbladet. ”Runt 1000 personer får gå varav omkring 700 är konsulter, ”men ingen sägs upp”. 300 får gå ”med frivilliga lösningar”.

Hur man vänder och vrider på orden lär åtskilliga försörjare bli arbetslösa i Göteborg.

Arbetslösheten i Sverige ligger ett stycke över 8 procent.

Ungdomsarbetslösheten ligger på snitt 22 inom EU. Och lite högre i Sverige! Högst i Grekland och Spanien.

Det är val nästa år. Regeringen kommer att falla på arbetslösheten.Det är verkligen dags nu för vänsterkrafterna att lägga fram en stor plan för sysselsättningen.

Hyreslägenheter i stor skala. Stora järnvägssatsningar. Solcellstillverkning. Vindkraft.

Ja, vad mer? Jag trevar. Sänk styrräntan ytterligare! Vad ska vi ta spjärn emot?

Måndag 11 febr. -13 Mali gränslöst … som drönarna

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 februari 2013

NEXT  FRONT  IN  MALI  WAR

IS  MOUNTAINS  OF  SAHARA

Rubrik i dagens nummer av International Herald Tribune. Fransmännen vann en lätt seger i Gao och Timbuktu. Men norra Mali är mer än så. Extremt svårtillgängliga bergstrakter. Islamisterna – terroristerna – de al-Qaida-anslutna trupperna i Mali har nu expanderat till ett krig som nog är lika gränslöst som al-Qaida, lika svårfångat och expansivt som USA:s drönarkrig. I samma nummer av Herald Tribune  står en artikel om den islamistiska organisationen Boko Harams grymheter i Nigeria. Man angriper läkare och sköterskor som vaccinerar mot polio.

Söndag 10 febr. -13 Bildt mot Västsahara …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 februari 2013

När Sveriges utrikesminister Carl Bildt går mot Sveriges riksdag och inte vill erkänna Västsahara som självständig stat (se gårdagens anteckning) – tar han ju i realiteten ställning för Marockos ockupation av landet. Och plundring av det. Och den rikligt förekommande tortyren av oppositionella västsaharier i Marockos fängelser. Jag har skrivit en dikt om Västsahara och kan idag inte låta bli att citera den. En ung västsaharisk kvinna talar:

På ökenfolk dom gjorde mord.

Konstgödsel fanns det i vår jord.

Vår rikedom, det var fosfat.

Den fyllde deras fat med mat.

När vi stått vi med deras ister,

då klassas vi som terrorister.

Men Polisario, vår befrielserörelse,

gillar inte terror och förstörelse.

Spanien, Marocko, Frankrike,

fosfaten gödde deras fält.

De levde högt på våran svält.

I Algeriets öken nu vi bor

med andra flyktingar, jag och min mor.

I tretti år vi här har bott,

vårt land, det har Marocko snott.

Vårt rike det var Västsahara.

Bevaka det, det kan de klara

med hjälp av muren som dom byggt.

Lördag 9 febr. -13 Bildt står i vägen … Västsahara …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 februari 2013

Snö igen. Sopade ner till gruset. Och till vägen. Västsahara i brevlådan. Tidskriften från Göteborg med Lena Thunberg som okuvlig redaktör.

Sveriges riksdag har röstat för ett erkännande av Västsahara. Lena Thunberg skriver om detta och om västsahariernas mod:

”… de är inte rädda, trots att många har fängslats och torterats så många gånger. Men folket behöver skydd. Det internationella samfundet måste ge dem det. Detta är människor som bara ber om sina rättigheter, ingenting annat.”

Vidare i tidskriften”Västsahara”:

”Efter beslutet i Utrikesutskottet skulle frågan upp för omröstning i själva riksdagen. Alliansen valde då att inte låta en omröstning ske. Var man kanske rädd att visa att det även inom alliansen finns enskilda riksdagsledamöter som är positiva till ett svenskt erkännande? Beslutet klubbades helt enkelt igenom i riksdagen. Utrikesminister Carl Bildt kunde då meddela att det inte är regeringens uppfattning att Sverige ska erkänna Västsahara. ”Regeringen har uppfattningen att alla kriterier för ett erkännande inte är riktigt uppfyllda”, sa UD:s presschef Anders Jörle i P 1.”

Men Hans Linde förklarade:

– Jag anser att alla tre kriterierna är uppfyllda, eftersom Polisario har kontroll över de befriade delarna av Västsahara. Sverige har aldrig krävt att en regering ska ha kontroll över 100 procent av sitt territorium. Då skulle vi till exempel inte kunnat erkänna Kosovo och fått problem vid erkännandena av Moldavien och vissa av de nya staterna i Baltikum och före detta Jugoslavien.

Onsdag 6 febr. -13 Drönarlavinen – Nato … vi …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 februari 2013

Svenska Dagbladet i dag, sid. 12:

”Den ideellt finansierade brittiska journalistgruppen Bureau of investigation kartlägger drönarattackerna i Pakistan (eller i huvudsak Waziristan), Jemen och Somalia. Det handlar om minst 400 attacker sedan 2004, men antalet har ökat mycket kraftigt under Barack Obamas dryga fyra år i Vita Huset.”

Vidare: ”Siffrorna över antalet dödsoffer är svåra att fastställa men det tros röra sig om upp till 4500, varav minst fem hundra eller kanske nära 900 var civila, inklusive många barn.”

Vidare: ”I rapporter om drönarna framhålls att de höga civila dödstalen visar att de inte är några precisa instrument som det påstås – och också att människor i de berörda områdena lever i ständig skräck för anfall från luften.”

USA är ett Nato-land. Sverige samarbetar med Nato. Sverige går under Nato-befäl i Afghanistan. Svenska regeringen tycks bädda för fullt medlemskap.

Drönar-attackerna begränsas inte till Pakistan, Jemen och Somalia. Stora delar av Nordafrika är drabbat i jakten på al-Qaida-anslutna organisationer.

Frankrike samarbetar med Marocko beträffande baser för drönare.

Förstör drönarattackerna al-Qaidas möjligheter eller bidrar tvärtom skräck och hat och hämndbehov till rekryteringen?

Och – när kommer terroristerna över några av de drönare som nu tillverkas praktiskt taget överallt?

Söndag 3 febr. -13 Klimatet. Roligt?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 februari 2013

Nyss talade man om 4 graders ökning. Katastrof.

Nu kommer den glada nyheten att vi – kanske – kan få ökningen att stanna vid 2 grader. Alltså 2 grader mer än genomsnittet vid förra sekelskiftet.

Då kan man lugna sej? Svängen över värre gör oförståndet bättre, accepterbart, uppmuntrande för …

Men redan nu vid en (1) grads höjning inträffar svåra katastrofer som har sin grund i våra alltför stora utsläpp av främst koldioxid.

Bara sista året. New York … Australien …

Läs Johan Rockströms och Anders Wijkmans bok ”Den stora förnekelsen”.

Eller läs i min och Åsa Domeijs bok ”Steg för steg mot kretsloppssamhället” (1997).

Exempelvis intervjuade vi Henning Rodhe, klimatspecialist, som bland annat sa:

”Djupvattenbildningen är kopplad till Golfströmmen. Då finns det några tecken idag som gör att man börjat fundera på om en global uppvärmning kan leda till en försvagning av Golfströmmen, vilket ju skulle leda till kraftigt sjunkande temperaturer här hos oss i Skandinavien.”