Opinion

Måndag 24 mars -14. EU som härold för Nato …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 mars 2014

Till viss grad är konflikten idag ett resultat av att Väst och Nato lyckats integrera Polen och de baltiska staterna. Detta betonas starkt i en artikel i International New York Times 21 mars. Rysslandsexperten Fiona Hill citeras. Ryssland, som störts mycket av att Polen, Estland, Lettland och Litauen införlivats med EU och Nato insåg nu att denna historia kunde upprepa sig vad beträffar Ukraina.

Europeiska Unionen var helt öppet på gång. Grannstaternas anslutning till Väst och Nato hade skett mycket snabbt:

”Their joining the European Union was followed swiftly by their admission to NATO, a sequence that strengthened Moscow`s view that Brussels served as a stalking horse for the United States-led military alliance.”

EU:s ansträngning att införliva Ukraina med unionen kunde från rysk sida – alltså – rimligen betraktas som ett sätt att införliva Ukraina – inklusive Krim – med Nato.

Inte för att jag håller på Putin – men med dessa glasögon blir hans och Rysslands åtgärder begripliga.

Och Agendas framställning nyligen av saken – med Anna Hedenmos och Carl Bildts minspel – ter sig alltför inskränkt ensidigt. Vi måste nog börja se på oss själva från någon punkt utanför de hemmablinda rummen.

EU som härold för Nato. Ska vi vara (… är vi …) med i Nato via EU? Bakom ryggen på oss själva.

 

 

 

Tisdag 18 mars -14. Minskad brottslighet – fler kriminella gäng ???

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 mars 2014

DN i dag: ”Siffrorna pekar entydigt på att de unga männens brottslighet har minskat kraftigt. Bland dem som är födda 1965 hade 21,4 procent dömts för något brott. Hos 85:orna hade den siffran sjunkit till 14,1 procent. Av dessa hade de flesta dömts för ett enda brott.”

Detta enligt vad DN inhämtat från Felipe Estrada, professor i kriminologi.

Det är intressant att ställa dess siffror inför en artikel i Aftonbladet den 28 januari 2014. Där konstaterar man att de kriminella ungdomsgängen blivit allt fler och vuxit sig allt mäktigare. Socialminister Göran Hägglund citeras. Han är orolig. ”Domstolarna får allt svårare att verka. Rättssamhället trängs tillbaka. Vittnen skräms till tystnad”.

Alltså: Om man får tro socialministern kan de resultat DN redovisar från vetenskapen bero på en felkälla. Påståendet att brottsligheten minskar bygger uteslutande på antalet dömda.Hur många vittnen som skrämts till tystnad redovisas av naturliga skäl inte.

Söndag 16 mars -14. Våren ner, alliansen upp …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 mars 2014

Kallt igen men sol. Hård blåst i kylan. Blåsipporna drar sig tillbaka, har beslutat sig för att behålla knoppstadiet. Ännu en tid. Svenska Dagbladet presenterar glatt en uppgång för  högeralliansen. M,C, FP och KD ligger nu på 39,0 medan S, V och MP tillsammans har 50, 5. Uppgång för högern, nedgång för vänstern, alltså.

Vad säger nu de riksspridda morgontidningarna till vänster om detta resultat.

Svar: Det finns inga riksspridda morgontidningar till vänster.

Aftontidningar då, riksspridda. Hur många?

En halv.

När LO sålde Aftonbladet till Svenska Dagbladets ägare, det norska tidningsföretaget Schibsted, undantog man ledar- och kultursidorna.

FÖRLÅT  !!!  Hur kunde jag glömma  Dagens ETC.

Johan Ehrenbergs ETC kommer nu hemburen till prenumeranter i hela riket. Fem dagar i veckan.

Färg: rödgrön.

Lördag 15 mars -14. Allt fler nej till Nato

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 mars 2014

Svenska Dagbladet i dag: ”Halva svenska folket säger nu nej till att gå med i alliansen. Endast tre av tio svenskar är för ett Nato-medlemskap, visar en ny mätning av SvD/Sifo.”

Motståndet mot ett Nato-medlemskap har ökat med  10 procent.

Folk har väl börjat inse att det är bättre för freden om vi spelar en medlande roll.

I stället för att av Ryssland räknas som en alltför tänkbar Nato-bas mot öster.

Jmf mitt inlägg 7 mars: ”Nato, Ryssland och freden”.

Onsdag 12 mars -14. Mordet på Nils Horner

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 mars 2014

Mordet på Nils Horner ställer svensk rapportering från Asien och Afrika i fokus. Genom Nils Horner blev vi väl underrättade av skeendet i Asien. Och kom att tänka att vi fick veta alltför lite om Afrika.

Hans  – och Cecilia Uddéns – radiorapportering fick oss att se på Rapports och Aktuellts kartläggning av utomeuropeiska förhållanden som påfallande torftig.

Söndag 9 mars -14. Svobodas fyra poster i Ukrainas regering

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 mars 2014

Svoboda har fyra platser i Ukrainas nya regering. En av ledamöterna från Svoboda är vice premiärminister.

Svoboda är ett nynazistiskt parti.

Enligt Aftonbladet sa Carl Bildt i P1 torsdag morgon att de personer från Svoboda han mött i Kiev ”är europeiska demokrater som arbetar för värderingar som är våra”. Det håller nog inte demokratiskt sinnade Kievbor med om.

Torsten Kälvemark slutar sin artikel om Svoboda i dagens Aftonbladet med följande rader: ” … nu har man bokstavligen slagit sig fram till maktens boningar och kan stoltsera med flera ministerposter plus riksåklagarämbetet. Ingen dålig prestation av ett parti som ingen anständig politiker för ett halvår sedan ville ta i ens med tång.”

Och EU öser ett stort antal miljarder över det nya Ukraina.

Nazismen växer i Europa, i arbetslöshetens spår och i den nya fattigdomens. Nu måste man med stor medvetenhet ta itu med detta problem. Carl Bildts aningslöshet är illavarslande.

Fredag 7 mars -14. Nato, Ryssland och freden … Mikael Holmström …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 07 mars 2014

Mikael Holmström skriver i Svenska Dagbladet idag:

”Dagens Ryssland är arvtagare till det Sovjetunionen som arbetade hårt för att Europas gränser från 1945 skulle slås fast som okränkbara. Det skedde i Helsingforsavtalet 1975 och de 39 åren som följt har alla länder varit överens om detta säkerhetssystem mot krig. Alla förband sig att avstå från våld och hot, att gränserna är okränkbara, att territoriell integritet ska respekteras och att konflikter ska lösas fredligt.”

Ja.

Men. Jag kan inte låta bli att fundera över Sveriges roll då. I detta:  ” … gränserna är okränkbara.”

Vi är inte med i Nato. Samtidigt är vi med. Det har väl en del med gränserna att göra. I all synnerhet om vi, fast inte officiellt, tillåter Nato laborera med kryssningsmissiler som helt tydligt är avsedda att, i fall av krig, slinga sig fram genom svenska dalgångar mot ryska mål.

Vi är neutrala. Men vi är det samtidigt inte. Vi samövar med Nato. Vi låter Nato öva bombning i Lappland. Vi har rustat ner så långt att vi inte kan klara vårt försvar själva. Vi går under Nato-befäl i Afghanistan.

Sveriges röst ter sig faktiskt inte trovärdig mot den fond som heter Helsingforsavtalet.

En viktig fredsinsats Sverige nu  bör göra, det är att klart och tydligt kungöra att vi är alliansfria och neutrala och att vi inte tolererar någon som helst kränkning av vårt territorium, allra minst om syftet är att därigenom underlätta aggression mot tredje makt ifall av krig.

Måndag 3 mars -14. Putin, Widman,Nato och Angela Merkel

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 mars 2014

Putin skramlar med vapnen och Allan Widman (FP) börjar – som vanligt – ropa på Nato.

Men – som jag skrivit förut – Nato är farligt för Sverige. Vad vi i stället bör göra är att säga ifrån till Nato att vi inte tillåter denna allians att använda Sverige som ett transitland för  kryssningsmissiler mot Ryssland.

Med nuvarande upplägg har Ryssland i ett allvarligt läge – sådana kan uppstå genom missförstånd – skäl att preventivt ockupera Sverige. Vetskapen om detta ger Nato skäl att snabbt som attan ockupera Sverige.

Vad Widman kan åstadkomma med sin panikpolitik är ett Sverige som ligger öppet för öst och väst att bli ett slagfält.

I stället ska vi medla fred, sedan vi sagt ifrån till Nato att vi inte tolererar deras bruk av Sverige som – i praktiken – en utskjutningsramp.

Kan inte FN ombestyra att Krims befolkning får rösta om vilket land den vill tillhöra?

Angela Merkel borde kunna ordna en fredskonferens med en sådan omröstning i sikte. Hon har Putins öra, har jag hört.

Lördag 1 mars -14. Krim … Rapport … Aktuellt ……………………..!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 mars 2014

Satte oss framför TV:n för att se Rapport.

Hade sett på BBC och hört att två flygplatser på Krim ockuperats av uniformerade män.

Undrade om det var på Putins uppdrag. Sebastopol! Ukrainas inrikesminister talade om ”armed invasion”!

Nästan hela Rapport gick utan att man kom fram till Ukraina. Ingen mobilisering av sakkunskap. Inga analyser.

Både Rapport och Aktuellt har blivit sämre på senare tid. Aktuellt upprepar i regel exakt vad som sagts i Rapport.

Sparbeting? Det är allvarligt. Om folkopinionen ska hänga med och vara mogen för de åtgärder som undan för undan krävs måste samhället hela tiden ligga långt framme i medvetenhet.

Nu söver man oss med – bland annat – alla möjliga rapporter om hälsorisker. Svårt att inte se det som en följd av sjukvårdens alltmer omfattande kommersialisering.Vi lever nu betydligt längre, några av oss kommer nog att leva tillräckligt länge för att notera följden av de – farligare – större risker den svenska nyhetsrapporteringen undervärderat.