Opinion

Onsdag 30 sept. -15. Talibaner, IS, Putin, Obama …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 september 2015

Talibanerna har återtagit Kunduz, en viktig stad i norra Afghanistan.

Talibanerna har kontakter med IS, Islamiska Staten.

IS finns inte bara i Syrien utan också i Tadsjikistan, strax norr om Afghanistan, och i Turkmenistan strax norr om Iran. Och Rysslands president, Vladimir Putin, är rädd att de skall växa strax söder om Ryssland, i Kaukasus.

Därför lierar han sig med Iran och Irak och försöker gå samman med USA i Syrien. USA och Ryssland har där en gemensam fiende i IS. Detta är Putins chans att komma åt IS. Obama ser nu att de därvid sitter i samma båt, eftersom IS växer i bådas intresseområden.

Kruxet är Assad.

Bashar al Assad, Syriens president, som farit hänsynslöst och grymt fram mot sina egna medborgare i det blodiga inbördeskrig som ännu pågår.
Ryssland stöder honom.
”Medan USA anser att det inte går att skapa stabilitet i regionen så länge al-Assad är kvar vid makten så menar Ryssland tvärtom att al-Assad är nyckeln till stabilitet”, skriver Erik Bergin i Svenska Dagbladet idag.

Dom måste komma ur den tvisten. IS växer ju också i hela norra Afrika och har kontakter med Boko Haram i Nigeria.

Lördag 19 sept. -15. USA och Ryssland kompisar mot IS i Syrien?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 september 2015

Ska Assad och Ryssland och USA gå samman i kampen mot IS i Syrien?

Situationen i Mellanöstern på väg ta en sensationell vändning.

International New York Times 17 september 2015:

”Mr Assad spoke to Russian state media outlets at a time when Russia is stepping up its military aid to his government and its diplomatic efforts to break the bloody deadlock in Syria. Moscow has been urging the United States and its allies to set aside their calls for Mr Assad`s ouster and work with him against the Islamic State. The United States has sought to cooperate with more moderate insurgents, not with the Syrian government, in fighting the extremist group.
Secretary of state John Kerry said Wednesday that the Obama administration was weighing an offer from Russia to have military-to- military talks and meetings on the situation in Syria, The Associated Press reported from Washington.
Mr. Kerry said that the Russian foreign minister, Sergey V Lavrov, hade made the the proposal in a phone call on Tuesday and that the White House, Pentagon and State Department were now considering it.”

Onsdag 16 sept. -15. Ryssarna och USA i Syrien …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 september 2015

Läser gårdagens International New York Times.
Där står det att ryssarna begagnar en luftkorridor över Iran och Irak för att flyga militär utrustning och dito personal till en ny luftbas i Syrien i ett öppet försök att trotsa USA:s ansträngningar att blockera sådana leveranser.
Inget i gårdagens Rapport och Aktuellt om detta. Överhuvudtaget är utlandsrapporteringen usel i TV:s nyhetsprogram. Inga kartor. Ingen ordentlig redogörelse för IS:s positioner i Syrien eller al-Qaidas ställning i norra Afrika. Texten i New York Times fortsätter i översättning:
”Officiella amerikanska källor avslöjade i söndags att åtminstone sju jättelika transportplan av märket Condor hade startat från en bas i södra Ryssland den gångna veckan för att transportera utrustning till Syrien, alla passerande  genom iransk och irakiskt luftrum. Deras destination var ett flygfält söder om Latakia, en plats som kan bli det mest signifikanta nya ryska fotfästet i Mellanöstern på decennier enligt officiella amerikanska källor.

Obama-administrationen hoppades just att den hade hindrat alla ryska ansträngningar att forsla militär och personlig utrustning till Syrien, när Bulgarien, en Nato-medlem, annonserade att det skulle stänga sitt luftrum för dessa flygningar. Men Ryssland började snabbt ´kanalisera` sina flygningar över Iran och Irak, något som Rysslands utrikesminister, Sergej V Lavrov, i söndags sa skulle fortsätta trots amerikanska invändningar.

´Det är fråga om militära leveranser, de är kontinuerliga och de skall fortsätta`, förklarade Lavrov enligt ryska nyhetsbyråer: ”De måste oundvikligen följas av ryska specialister, som hjälper till med skötseln av utrustningen, att träna den syriska personalen att använda vapnen.”

Moskvas militära uppbyggnad i Syrien, där Kreml har stött president Bashar al-Assad under ett fyra och ett halvt år långt inbördeskrig, innebär en ny friktionesyta i dess relation till USA. Aktionen blottlägger också en annan stor politisk utmaning för USA: hur få Iraks premiärminister Haider al-Abadi – som kom till makten tack vare USA – att blockera de ryska flygningarna?”

Amerikanska diplomater tog upp ämnet med  Iraks regering den 5 september men ingenting har hänt.

Allt enligt International New York Times 15 sept.

Måndag 14 sept. -15. Wilhelm Agrells felslut on Sverige och Nato.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 14 september 2015

Wilhelm Agrell bidrar till att Putin får vatten på sin kvarn. Agrell är något så egendomligt som ”professor i underrättelseanalys”.
Han skriver nu i Dagens Nyheter (2015-09-13) att ”Sverige bör ansöka om Nato-medlemskap, och göra detta tillsammans med Finland.”

Då skulle Ryssland få en enda obruten gräns direkt till Nato, dvs direkt till USA:s krigsmakt i hela Norden plus Balticum (Estland, Lettland, Litauen), Polen, Ukraina osv.

Skulle det minska spänningen? Och risken för ett krig av misstag?

Kärnvapen inpå knutarna.

I Ryssland skulle en sådan utveckling stärka Putin-sidan oerhört. Och i motsvarande grad försvaga de demokratiska progressiva krafter som skulle kunna efterträda honom … om inte landet kände sig hotat från Väst.

Man måste komma ihåg att i dagens värld ett kärnvapenkrig kan komma igång av misstag. Man blir felunderrättad och känner sig tvungen att agera, eftersom ”förstaslagsförmågan” lätt blir avgörande med tanke på den oerhörda förödelse som kärnvapnen åstadkommer.

Har Sverige en roll så är det en medlande och lugnande diplomati.

Söndag 13 sept. -15. Mera fiske vid Nordpolen, mindre fiskar i Uganda.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 september 2015

Isen vid Nordpolen har smält bort så mycket att man kan fiska där nu.

I Uganda däremot har följande skett, enligt tidningen Syre:

”Storleken på den fisk som miljontals människor i Uganda och i grannländerna är beroende av har med tiden minskat. Orsaken är de varmare vattentemperaturer som uppstått i klimatförändringens spår, och för lokalbefolkningen blir konsekvenserna stora.”

Vidare:

”Över en miljon människor arbetar inom Ugandas fiskeindustri, och fisken är en mycket viktig proteinkälla för landets befolkning.”

Fredag 11 sept. -15. Hultqvists äventyr med Sverige …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 september 2015

Svenska Dagbladet i dag:

”Försvarsminister Peter Hultqvist (S) vill fördjupa det militära samarbetet med Polen som får ökad strategisk betydelse när Nato expanderar i Östeuropa. Nästa vecka kommer ett tidigare samarbetsavtal att revideras och utökas vid ett försvarsministermöte i Warszawa mellan Hultqvist och Polens Tomasz Siemoniak, erfar SvD.”

Detta är ett övergrepp på svensk demokrati.

Sverige är alliansfritt, deklarerade senast statsminister Löfven vid regeringsförklaringen förra året.

Hultqvist fuskar med demokratin. Regeringen gör det också om den tillåtar Hultqvist agera som han gör.

Redan Värdlandsavtalet är ett fusk med demokratin.

Tyvärr stöder (S) detta. Man har stött den borgerliga alliansregeringens avsikt att underteckna det så kallade värdlandsavtalet med Nato.

Värdlandsavtalet – som riksdagen ska rösta om vårterminen 2016 – innebär att Nato ska kunna ges möjlighet att bygga en militär infrastruktur i Sverige. Man ska också kunna få rätt att från svenskt territorium anfalla ”tredje land”…

Vore det inte bättre att vi i stället arbetade för avspänning och fred.

Lördag 5 sept. -15. EU:s hjälp till IS:s rekrytering … ?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 september 2015

”EU-militär ska stoppa smugglare”.
Så lyder en rubrik i Svenska Dagbladet idag.
Texten börjar:
”EU beslutar om utökad militär insats mot människosmugglare i Medelhavet före utgången av september, erfar SvD.”

Texten fortsätter:

”Nästa steg blir att stoppa och gripa smugglarna och förstöra deras båtar ute till havs. Befälhavaren, den italienske amiralen Enrico Credentino, vill dubblera den militära styrkan.
EU:s försvarsministrar diskuterade den militära operationen i Medelhavsområdet – EUNAVFOR Mediterranean – vid sitt senaste möte i Luxemburg nu i veckan.
Flera källor bekräftar för SvD att det fanns en bred uppslutning bland ministrarna bakom beslutet att öka den militära insatsen för att försöka stoppa den hänsynslösa människohandeln som drivit tusentals flyktingar i döden i en desperat jakt på ett bättre liv i Europa.”

Så där värst enkelt är det väl inte? Man stoppar ju inte bara smugglarna. Utan också deras last: Flyktingar. Inte minst arbetssökande unga män.

Smugglarna blir djärvare nu, tar större risker, varvid det lätt blir så att fler drunknar. För oerhört många människor är smugglarna deras enda chans.
Många unga män, som ger sig av över Medelhavet med hjälp av smugglare, anser sig inte ha någon chans till jobb i Afrika. Nu …

Hur stor är inte risken att IS i Libyen och Tunisien får hjälp med rekryteringen genom den militära insatsen i Medelhavet.

Man får hitta på något annat. Hur vore det om FN tog ett stort grepp på ämnet … och … inifrån goda krafter i Afrika skapade job där, ställde medel till förfogande. Där finns hur mycket positiva krafter som helst att ta vara på. Om de bara får en chans.

Tisdag 1 sept. -15. Trygghet i Nato? Annie Lööf, (C) får C …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 september 2015

Ett allt starkare Nato stärker Putins position i Ryssland.
Det blir troligen svårare för de demokratiska krafterna där – Putins opposition – att agera frigörande om väst står som en enda militant mur vid gränsen.
Estland, Lettland, Litauen, Polen – alla är de med i Nato. Nato är – framstår i Ryssland som – USA först och främst.
Det ligger då nära till hands i en krissituation att vilja bli först med de farliga vapnen. Annars …
Annie Lööf, Centerledaren, går i dag ut i Svenska Dagbladet och förordar svenskt medlemskap i Nato. Som det nu är, skriver hon, ”kan vi inte räkna med att Nato kommer till undsättning vid en eventuell militär konflikt”.
Men om Ryssland räknar med att USA, Nato, kommer till Sveriges undsättning vid en konflikt – kan det bli skälet till att man just därför fort som Satan … tycker sig tvungen att etablera sig i Sverige.
Man vill ju inte ha Sverige som en utskjutningsramp emot sig.
Är vi däremot neutrala och har ett eget försvar har vi möjligheten att stå utanför all den förstörelse som ett krig medför.
Sverige skall inte bidra till en ökande spänning i världen. Vi har haft en medlande roll. Den är viktig. Låt oss se fram mot en tid i Ryssland efter Putin, då de demokratiska krafter som finns där återigen får övertaget. De kanske inte får det om Väst – oavlåtligt – står militant vid gränsen.