Opinion

Fredag 30 aug. -13. Camerons nederlag vändning för Obama?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 augusti 2013

Även de egna röstade emot Cameron. Kommer Obama nu att hesitera. Måste inte alla inse att en krigsinsats mot Syrien av det slag man planerar kan bli en katastrof , med många oskyldiga döda – och en triumf för Assad.

Jenny Nordberg, ofta en klok röst i Svenska Dagbladet, skriver i dag:

”Vad väntas då en en- eller tvådagarsattack egentligen åstadkomma? Att vi markerar inför oss själva att vi inte accepterar kemiska vapen. (Andra vapen är okej och anses mer renhåriga i krigets hederskultur.) Att USA markerar gentemot Iran att de fortfarande har vapen och kan använda dem. Att samarbetet mellan  allierade västmakter stärks med en symboliskt gemensam handling. Jag hittar inte på det här som någon gammal cyniker – det är vad många amerikanska politiker och militäranalytiker är ganska överens om skulle vara hela poängen med att delta.”

Storbritannien går alltså inte med. Frankrike tycks dock inte tveka.

USA borde nu närma sig Iran, som ju fått en ny och förståndigare ledning. Via förhandlingar med Iran kunde man nysta fram olika fredstrevare som isolerade den militanta islamismen.

Torsdag 29 aug. -13. Syrien ……………………………………………..

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 augusti 2013

Nu börjar man tveka. Man kan inte ”gå in” med missiler utan att civila dödas. Alla tänkbara mål är inbäddade i civila områden. Har man inte tänkt på det förut?

Inspektörerna är inte färdiga än.

Nu understryker Röda Korset att lidandet gravt skulle förvärras om man nu skulle ”gå in” med bestraffande missiler avfyrade från någon position i Medelhavet.

Det är eländigt nog som det är.

Hizbollah stöder Syrien. Hizbollah är shia. Liksom Iran, som också stöder Syrien. Irak styrs av shia, som där oupphörligt störs av en aggressiv sunni-rörelse. De upproriska i Syrien domineras av sunni, med inslag av al-Qaida.

FN borde organisera en fredskonferens – efter en inbjudan till samtliga i området. Att ”lösa” det hela med några missiler är kontraproduktivt.

Tisdag 27 aug. -13. Björn Wahlroos, Kristina Persson … regeringen …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 augusti 2013

”Europas modell har havererat”, säger Nordeas ordförande, Björn Wahlroos. Stort porträtt i Svenska Dagbladet.

Så har det äntligen erkänts. Även i dessa kretsar.

”Europeiska Centralbanken har envetet kört en hård penningpolitik. Det har förvärrat läget. Idag har vi en euro som är på tok för stark, den är övervärderad med åtminstone 20 procent. Det tjänar bara Tyskland på. För alla andra är det en katastrof.”

Han konstaterar också:

”Det är inte länge sedan 5 procents arbetslöshet var oroväckande. Sedan steg det till 8 procent och idag är den genomsnittliga arbetslösheten i Europa 12 procent. Det är massarbetslöshet.”

Regeringen bör lyssna på Wahlroos. Kombinerad med Kristina Persson (S), fd landshövding i Jämtlands län:

”Investera Sverige ur krisen”, skrev hon på Brännpunkt i Svenskan 28 april 2013, ”Vi behöver kraftigt öka både de offentliga och privata investeringarna. Staten behöver investera i ny infrastruktur, för exempelvis elbilar och järnväg, bygga ut elöverföringen, främja investeringar i sol- och vindkraft, forskning och utveckling, se till att bostäderna i miljonprogrammet renoveras och stimulera nybyggnation.”

Hon skrev också: ”Att i ett läge med lågkonjunktur, massarbetslöshet och starka finanser fortsätta prioritera det finansiella sparandet är inte rimligt.”

Söndag 25 aug. – 13. Regeringen, ungdomen och de kriminella gängen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 25 augusti 2013

Första nyhet på radion i morse: stor rekrytering av svensk ungdom till de kriminella gängen.

Ingen nyhet direkt.

Men ändå en nyhet – att ungdomen strömmar till, så uppenbart!

Att Hells Angels finns långt upp i Norrland har man länge vetat.

Man borde också ha vetat att arbetslösheten –  och inte minst ungdomsarbetslösheten – är livsfarlig i det här sammanhanget.

Man borde för länge sedan har satt in kraftfulla åtgärder.

Väldigt mycket behöver göras.

Väldigt många behöver sättas i arbete.

…  bygga om miljonprogrammen, bygga studentbostäder i stor omfattning, storskalig solcellstillverkning, satsa på skolan, bygga ut järnvägsnätet.

Regeringen har varit passiv i en tid då mycket kraftfulla åtgärder krävs.

Man sänker skatten och därmed samhällets potens just när samhället med kraft bör ta itu med en farlig utveckling.

Naiva ekonomer har trott att Marknaden skulle klara problemen. Man har enfaldigt hängt Margaret Thatcher i hälarna. Man offrar ungdomen på Marknadens altare.

Onsdag 21 aug, -13. Kärnkraft och drönare

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 augusti 2013

Läser från ett klipp från förra året (Svenska Dagbladet onsdag 1 augusti 2012):

”De borgerliga regeringspartierna slöt 2009 en överenskommelse om kärnkraften som öppnade för att nuvarande reaktorer ersätts med nya.”

Där stod också:

”Nu vill både socialdemokraterna och flera andra energibolag se en blocköverskridande överenskommelse om svensk kärnkraft …”

Egendomligt! Kan de inte tänka?

Vi lever i en tid då terrorismen växer och det väl är en tidsfråga när al-Qaida eller liknande rörelser är i besittning av ett eller flera förarlösa plan, så kallade drönare, som kan styras med bomber mot mål hundratals mil bort …

… att då servera dem utpressningsmöjligheter av detta slag?

Kärnkraft är något idiotiskt. Man kan inte leka med sådana krafter.

Det gör dock världens mäktige. En notis från TT i Svenska Dagbladet den 8 april 2013:

”Måndagen den 25 mars smög ett fartyg lastat med 28 kilo höganrikat uran, tillräckligt för två atombomber, förbi Helsingborg och genom Öresund. Den explosiva frakten från Tjeckien till Ryssland skedde i största hemlighet. Den var arrangerad av USA:s atomsäkerhetsmyndighet NNSA, som inte berättade om saken förrän uranet var framme. Varken kustbevakningen, marinen eller Strålsäkerhetsmyndigheten säger sig ha haft kännedom om frakten ombord på det Maltaflaggade fartyget.”

Vidare:

”Slutdestinationen var den topphemliga ryska atomanläggningen Majak, långt bort vid Uralbergens fot. Med en omväg över hela norra Europa och runt 700 mil på lastbil, båt och tåg tog frakten två veckor.”

Måndag 19 aug. -13 Fega politiker. Reinfeldt (M) har talat.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 augusti 2013

Statsministern har hållit sitt ”sommartal”. Jag läser om det i Svenska Dagbladet. Det var i Gustavsberg. Han presenterade ett ”skattesänkningspaket”. Främst ett femte jobbskatteavdrag.

Vad är ett jobbskatteavdrag?

Wikipedia: ”För en person boende i Stockholms kommun med 23 000 kronor i bruttolön per månad blir skattesänkningen 1 452 kronor per månad med jobbavdragets steg ett, två, tre och fyra. Jobbskatteavdraget kan högst bli 1 825 kr i månaden. Taket på jobbskatteavdraget nås vid en månadslön om cirka 35 600 kronor. Efter detta ökar inte storleken på skattesänkningen. Beräkningarna baseras på en genomsnittlig kommunalskatt på 31,55 procent.”

Den skattepliktige behöver inte ansöka om reduktionen. Den beräknas automatiskt av skatteverket.

Nu vill alltså Moderaterna sänka skatten ytterligare:

”Främst ett femte jobbskatteavdrag, men också höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och sänkt skatt för pensionärer, totalt till en kostnad av 16 miljarder kronor.”

Detta när skolan går på knä och vården drabbas av den ena skandalen efter den andra. Redan Göran Persson rustade ner. Moderaterna och dess alliansbröder har gjort samhället stängt och ogästvänligt för en mycket stor del av medborgarna. Vi har massarbetslöshet. Många lider verkligen svårt av samhällets svaghet.

Då rustar man ner ytterligare.

Samtidigt konstaterar vetenskapen – och inte bara den – att isen på Arktis smälter bort i allt raskare takt. Och att nu den rika förekomsten där av metangas fått fritt lopp på grund av detta.

Metangasen från Arktis bottnar och från den smältande tundran är ett mycket verksamt bidrag till drivhuseffekten. Metangasen är ännu verksammare än koldioxiden från bilarna, som ju redan åstadkommit oerhört mycket skada.

Våra politiker – de som har makten – är för fega för att ta de riskerna på allvar. Många kommer att få lida svårt på grund av detta.

I Afrika och Asien är effekterna av att man inte beaktat den risk som varit välkänd från 1980-talets början – de effekterna är nu uppenbara: årliga översvämningar på grund av rikare monsunregn och – samtidigt – en accelererande ökenspridning.  Bådadera leder till krigiska konflikter och stora flyktingströmmar.

Det är dags nu (mer än dags!) att sätta igång stora arbeten (solenergi, vindenergi, kollektivtrafik …) för att i möjligaste mån motverka arbetslöshet och klimatförändringar! Historiens dom kommer att falla hård över en generation politiker som visste allvaret men vägrade se det.

Lördag 17 aug. -13. Allt svagare demokrati i Sverige

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 17 augusti 2013

Samhällets nedrustning gör sämre ekonomi. Och människorna olyckligare.

En lång process.

Först tog man bort – i huvudsak – den progressiva skatteskalan. Du har väl hört talas om ”Den underbara natten”. Det var 1981. Sedan gick man ett nytt varv i samma ärende vid skatteuppgörelsen 1991. Staten förlorade många miljarder i årsinkomst och de högavlönade fick behålla grädden på moset.

Nu stod man mitt i 90-talskrisen. Man sänkte a-kassan till 90 procent. Och höjde sjukvårdstaxan. Det var 1992. 1993 sänkte man ersättningen från a-kassan ytterligare, införde en karensdag för sjukpenning och sänkte ersättningen för de långtidssjuka, minskade basbeloppet för beräkning av folkpension, änkepension, barnpension och barntillägg. Och höjde tandvårdstaxan.

Du kan läsa om det i nationalekonomen Stefan de Vylders bok ”Världens springnota”. Den kom ut 2009.

Hans lista fortsätter. Bland annat: ”Enligt en färsk studie får idag drygt hälften av de arbetslösa ingen arbetslöshetsersättning alls. Mest dramatisk är situationen för unga vuxna under 25 som i många fall aldrig fått ett fotfäste på arbetsmarknaden. I denna grupp är det bara en av fem arbetslösa som får a-kassa.”

Fortlöpande från 80-talet och framåt har vi fått ett samhälle med allt större ojämlighet.

De som föds till fattiga förhållanden – allt fler i dagens Sverige – är i regel dömda till ett fattigt liv.

Har vi demokrati då? ”Folket” styr, det är demokrati. Men om stora delar av befolkningen ställs utanför landets tillgångar, har vi då demokrati?

Man gynnar halva befolkningen på andra halvans bekostnad. Man stänger samhället mitt framför näsan på stora grupper av befolkningen. Ingen har mer än ett liv. Men tillgången till detta enda liv är drastiskt olika.

Det demokratiska samhället skulle ge alla tillgång till landet och dess möjligheter.

Den nyliberala politiken – mer och mindre knäsatt av EU – har saboterat demokratin.

När ska man komma underfund med att den offentliga sektorn är en bra marknad?

Fredag 16 aug. -13. Egypten, Algeriet, Somalia …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 augusti 2013

”Bortdrivna från makten i Egypten och med hundratals döda anhängare i bårhusen förbereder sig Muslimska brödraskapet för nya ‘martyrskap’. Alla varningsklockor ringer för Egypten inför dagens fredagsbön”, skriver Bitte Hammargren i dag i Svenska Dagbladet.

Vidare: ”Det finns många likheter mellan dagens Egypten och Algeriet i början av 1990-talet. Då berövades de algeriska islamisterna i FIS den valseger de var på väg att få i en andra valomgång. Resultatet blev ett blodigt inbördeskrig som drog till sig extrema jihadister i kampen mot den algeriska militärledningen.”

Ytterligare en parallell: Somalia.

Där höll det på att ordna upp sig. En moderat islamisk makt, ”De tolv domstolarna”, hade tagit makten, och man kunde till och med gå tvärs igenom Mugadishu utan att bli pungslagen av någon krigsherre.

Då fick CIA för sig att ”Domstolarna” var al-Qaida, vilket de inte var, och USA började bomba deras ”fästen”. Till yttermera visso bad man Etiopien, Somalias urgamla fiende, att invadera landet, vilket också skedde: med 10 000 välbeväpnade soldater.

Därmed hade man bäddat för en radikalare islamism: al-Shabab. Denna terroriströrelse växte sig stark med hjälp av CIA:s insatser och Etiopiens invasion.

I går läste jag i tidningen att Läkare utan gränser nu drar sig tillbaka från Somalia. Det finns ingen säkerhet alls där.

Tisdag 13 aug.-13. Civila dödsoffer i Afghanistan …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 augusti 2013

”Totalt har uppemot 20000 civila dödats i Afghanistan sedan 2001”, skrev Markus Håkansson, Svenska Afghankommittén, på Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 3 maj 2011.

Det var två år sedan.

Kriget har fortsatt och fortsätter. 488 barn uppges ha dödats i kriget i Afghanistan under 2012.

Usama bin Ladin har fått en efterträdare. Han finns i Pakistan och heter Ayman al-Zawahri.

Enligt International Herald Tribune gav han al-Qaidas ledare i Jemen, Nasser al-Wuhayshi

order att utföra ”attacks against unspecified targets”.

Varpå USA tog hem praktiskt taget all representation i Jemen.

USA startade kriget mot Afghanistan för att slå ut al-Qaida.

al-Qaida finns kvar men många familjer saknar sina döda. En mycket stor del av dem var barn.