Opinion

Fredag 30 aug. -13. Camerons nederlag vändning för Obama?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 augusti 2013

Även de egna röstade emot Cameron. Kommer Obama nu att hesitera. Måste inte alla inse att en krigsinsats mot Syrien av det slag man planerar kan bli en katastrof , med många oskyldiga döda – och en triumf för Assad.

Jenny Nordberg, ofta en klok röst i Svenska Dagbladet, skriver i dag:

”Vad väntas då en en- eller tvådagarsattack egentligen åstadkomma? Att vi markerar inför oss själva att vi inte accepterar kemiska vapen. (Andra vapen är okej och anses mer renhåriga i krigets hederskultur.) Att USA markerar gentemot Iran att de fortfarande har vapen och kan använda dem. Att samarbetet mellan  allierade västmakter stärks med en symboliskt gemensam handling. Jag hittar inte på det här som någon gammal cyniker – det är vad många amerikanska politiker och militäranalytiker är ganska överens om skulle vara hela poängen med att delta.”

Storbritannien går alltså inte med. Frankrike tycks dock inte tveka.

USA borde nu närma sig Iran, som ju fått en ny och förståndigare ledning. Via förhandlingar med Iran kunde man nysta fram olika fredstrevare som isolerade den militanta islamismen.