Opinion

29/1 2011 Spotta upp dig, Karl Erik!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 januari 2011

Varför så dyster? Revolutionen i Egypten går kanske bra. Och solen skiner på snön. Kanske blir det dagsmeja. Nej inte än. Först nån vecka in i februari börjar det droppa från taken när himlen är blå.

Det gäller nu att inte al-Qaida tar över. Lyckade demokratiska revolutioner liknar världens frälsning. Det stora hotet har ju varit att USA och EU genom att stödja tyrannerna i norra Afrika skulle bereda vägen för ett allt starkare al-Qaida.

USA genom sitt ständiga stöd åt hänsynslösa regimer, bland annat genom ”hjälp” bestående av bombningar från obemannade flygplan, s k drönare. EU genom sitt brutala sätt att hämma migrationen. Två miljoner papperslösa i Libyen – det talar sitt tydliga språk. Och det faktum att man exempelvis ekonomiskt – riktat – hjälper Khadaffi att hålla tillbaka dem som vill fly till oss.

Idiotpolitik. Ingen var – är – tacksammare än Bin Ladin.

Jag skriver ”är” för politiken fortsätter.

Tänk om de starkt demokratiska krafterna vann och en strävan efter öppenhet och jämlikhet blev liggande som ett pärlband från Casablanca till Amman. Kanske skulle då strävan efter öppenhet och jämlikhet bli rådande också inom EU.

26/1 -11 … förtidspension, uppror, eld …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 januari 2011

Ungdom. Ungdom i förstad. Arbetslöshet. I Tunisien. Här.

Svenska Dagbladet i dag: ”1990 förtidspensionerades omkring 1500 unga. 2006 var antalet 4500, och i fjol var siffran 6700, enligt preliminär statistik från Försäkringskassan – en ökning med nära 50 procent under förra mandatperioden.”

Förtidspensioneringarna är väl toppen på ett isberg.

Det talas om ”diffusa psykiatriska diagnoser”.

Ungdomsarbetslösheten ligger på över 25 procent, heter det.

Det heter också att den ”bara” är hälften så stor. Ungdom i studier har räknats in i den större siffran. ”Diffusa diagnoser”.

Marknaden är ”globaliserad”. Bara en viss sorts ungdom behövs, när marknaden rustar upp och samhället rustar ner.

Förtidspensionering som ”terapi” är en form av extremism.

Vår demokratiminister, Birgitta Ohlsson, har varit i Danmark ”för att studera det danska arbetet mot våldsbejakande extremism”.

Också om detta står det i Svenska Dagbladet i dag.

Tidigast till sommaren kan ett utkast vad beträffar Sveriges motsvarighet till Danmarks bekämpning av den våldsbejakande extremismen vara klart, betonar Birgitta Ohlsson.

Ett utkast. Skolan får en roll, förutsäger hon dock. Man ska lära ut hur fel våldsbejakandet är.

Men, frågar jag mig, gynnas inte den våldsbejakande extremismen främst av den aktuella sociala situationen, känslan av att vara övergiven av samhället. Förortens tristess, trångboddheten. Hopplöst hemma, hopplöst ute. Allt är stängt, om man inte har pengar. Man ligger till last, ingen behöver en, man har ingenstans att gå.

Samhället är svagt i dag. Då hjälper det inte att moralisera. Eller att ropa på polis. Så många behövs i vården. Rusta upp vården då. Så många behövs i samhället i stort. Rusta upp samhället då.

Man kunde ju höja progressiviteten i skatteskalorna, så samhället fick råd att sysselsätta alla.

Man har väl inte byggt in sig i det rådande?

Eller har man? Belastar man med högre skatter de bättre ställda med högt belånade bostäder …  … brister bubblan?

Har politiken hamnat i ett tvångsläge? Förlorade socialdemokraterna valet för att deras sympatisörer, många av dem, under perioden 2002 till 2010 lånat rubbet till sina hus och bostadsrätter och därför ”spricker” om de får ett uns högre skatt?

25/1 -11 Mohamed Bouazizi

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 25 januari 2011

Mohamed Bouazizi tände eld på sig själv. Det startade en revolution. Tunisiens.

Tyrannen var tvungen fly.

Andra arabstater – som Algeriet, Libyen, Egypten – skakas.

Mohamed Bouazizi sålde grönsaker, försörjde därmed mor och syskon. Han hade inte tillstånd att sälja, blev fråntagen sin frukt och slagen. Förtvivlad tände han eld på sig. Nu är han en martyr och på allas läppar i norra Afrika och långt utanför.

Svårt för oss förstå hans desperation, att den kunde driva honom så långt!

Svårt att fatta hur man kan gå efter bensin, hälla över sig och tända på. Smärtan. Fanns det ett ögonblick av triumf i själva handlingen … Följderna kunde han knappast ana. En triumf i alla fall? ”Skam över er … ser ni vad jag gör!”

20/1 -11 Mörksyn – ljussyn

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 23 januari 2011

Maffian är de styrandes fel. En sjukdom som föds  och växer i dåliga sociala förhållanden. I Erlanders samhälle förde man över resurser från de resursstarka till de resurssvaga. Man försökte göra något åt de djupa orättvisor som följde av en ursprunglig snedfördelning.

Ja …

Sen såg man till att man i en konjunkturnedgång kunde initiera omfattande statliga projekt som var till nytta för alla och som gav jobb. Man tolererade inte arbetslöshet. Nu skryter man över ”Sveriges goda ekonomi” samtidigt som mer än 7 procent av arbetskraften går arbetslös. Många har inte a-kassa. Och många som har arbete är trots det fattiga, eftersom omfördelningen via skattepolitiken så gott som avskaffats.

Målar du inte ….

Polariseringen blir särskilt tydlig i Malmös och Göteborgs och Stockholms förorter, där ungdomsarbetslösheten är skyhög och där invandrare kommit att samlas i ghetton med stora integrationssvårigheter som följd. Ungdomarna talar och förstår svenska dåligt, klarar därför skolan dåligt, får inga jobb, känner sig ställda utanför samhället.

Vad ska man göra?

Har jag inte sagt det? Demokratierna måste växa sig starka. Det blir de bara om samhället är starkt som samhälle, d v s om en solidaritet växer sig stark. Vi håller ihop, vi hjälper varandra. Nej – inte välgörenhet! Alla har rätt till ett rikt liv. Ingen har ju mer än ett liv! Kommunisterna förstörde detta genom att göra staten till en förtryckarmakt.Vi ska göra staten till ett samhälle med stor folkmakt, med- bestämmande, lagstadgad insyn i beslutsprocesserna. Offentlighetsprincipen! Det solidariska liberal-socialistiska samhället – Erlandermodellen – som strävar mot öppenhet och jämlikhet samtidigt.

Men …

Jadå. Jag känner dina invändningar.

19/1 -11 Reinfeldt.Öppet samhälle.Björklund.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 januari 2011

Partiledardebatt. Riskfyllt anförande av Reinfeldt. Den oerhörda självbelåtenheten måste ha stört många, inte bara de stora grupperna arbetslösa. Han hade mage att tala om ”full sysselsättning”. Han tog också ”den svenska modellen” i sin mun.

Detta när alliansens sysselsättningspolitik har sex procents arbetslöshet som optimalt mål. Och när dess fördelningspolitik just håller på att skapa nya och större klyftor. Hur tas hans tal emot ute i de enorma bostadsområden där välfärdssamhället ter sig som en saga. All ungdom som inte vet vad den ska ta sig för. I gruppen unga vuxna under 25 år är det bara en av fem arbetslösa som får a-kassa.

Det är söndag. Man har inga pengar. Man kan inte ens gå till bibblan, för den är stängd. Stänger fyra på lördagar. Människorna är offer för besparingar till följd av skattesänkningar för de bäst ställda.

Efter Reinfeldt talade sig skolminister Björklund varm för det öppna samhälle som alliansens skattepolitik decimerat.

15/1-11 Presidenten flyr

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 januari 2011

Revolution i Tunisien. Frankrike …

Presidenten har flytt till Saudarabien.

Efter långa förhandlingar med fransmännen blev Tunisien självständigt 1956.

Skyhög ungdomsarbetslöshet.

Man talar franska, har exploaterats av Frankrike  (olja, fosfater), men när det krisar är Europa stängt. Många av de unga män som försöker komma hit drunknar till följd av EU:s gränsbevakning Frontex – våra bestyckade patrullbåtar och flygplan, vilkas allt större effektivitet fått människosmugglarna att ta allt större risker.

Människosmuggling – är inte det brottsligt?

Jo – men de flesta politiska flyktingar har inte – ens de – en chans att komma från Afrika och Asien till oss med giltiga papper. Hur mycket asylskäl de än har. Flyktingkonventionen fungerar i praktiken anmärkningsvärt dåligt.

Och EU:s sydliga länder och EU självt har överenskommelser med diktaturerna i Nordafrika om ett tillbakahållande av migrationen. Afrikanska flyktingar har länge haft anledning att se sina egna förtryckare och EU:s ledande politiker som samma art rovfåglar.

”Mänskliga rätttigheter” hänger i trasor över Europas murkrön.

13/1 -11 Brasilien – där också!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 januari 2011

I Brasilien har över två hundra människor omkommit till följd av en översvämning, som lett till omfattande jordskred. Så nu har turen kommit dit. Efter Kina, Indien, Nordvietnam, Pakistan, Australien o s v.

”Monsunerna kan bli mycket rikare på regn och ställa till fruktansvärda översvämningar för miljardbefolkningarna (vid det laget) i Kina och Indien. Man vet inte. (…) Vi diskuterar en stund hur mycket man skall bry sig om sådana framtidsbilder men kommer överens om att man inte kan elda sig vidare mot dem med berått mod. Klimatrubbningarna kan förutom allt individuellt lidande  ge sociala och politiska rubbningar av så enorma dimensioner att man måste undvika dem till varje pris.”

Ur mitt och Lars Emmelins samtal med docent Henning Rodhe 1980 om hopningen av koldioxid i atmosfären. Intervjun publicerades i Dagens Nyheter i januari det året och kom på hösten samma år i min bok ”Livets chans”.

12/1 -11 Queensland, Taube

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 januari 2011

Men apelsiner lysa

i Löfgrens spår som guld

i urskogen i Queensland

och kvittad är hans skuld.

Så sjöng Evert Taube om hallänningen John Löfgren som som slagit sig ner i Australien och ser jord falla från himlen och vägrar tro att det skulle vara fråga om jordpartiklar som blåst ”från öknen västerpå”.

Den kallas lössjord, sa jag

den kommer som ett damm,

ett stoft från heta öknar

som vindarna bär fram.

”Ja, kommer hela världen

sa Löfgren från en lus,

så är det dock en himlajord

du ser här från mitt hus.”

Och:

”Till denna himlajorden

kom jag som timmerman,

i Falkenberg jag föddes,

John Löfgren var mitt namn.

Nu kallar jag mig Loffgren

och odlar apelsin,

trehundra kor jag äger nu,

sex hästar, åtta svin.”

Ett område i Queensland lika stort som Frankrike och Tyskland tillsammans ligger nu under vatten, och regnet vill inte sluta.

Samtidigt är hettan och torkan värre än någonsin i sydvästra Australien.

11/1 -11 Sudan, Carl Bildt, Sveriges roll

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 januari 2011

Läser vidare om Södra Sudan och dess frigörelse från Norra Sudan genom bland annat den pågående folkomröstningen.

Oljefyndigheterna finns, heter det, i gränsområdet mellan norr och söder.

Men det är inte uppgjort var gränsen skall gå. Så här står det i Herald Tribune 10 januari:

”The votes are expected to take at least a week to count. And if 60 percent of the registered voters cast ballots and the majority chooses secession, then the hard work begins. Before Sudan can amicably split into two – the south plans to declare independence in July – several sticky issues need to be resolved. The top two: sharing Sudans oil; and demarkating the border, including the flash point Abyei area, which both the north and south claim.”

Här krävs alltså en väldigt stark markering av världssamfundet, om inte det vanligen hänsynslösa Norra Sudan med dess hänsynslöse ledare Omar al-Bashir i Khartum ska kapa åt sig Södra Sudans försörjningsmöjligheter (= dess utvecklingsmöjligheter).

USA borde – tillsammans med Kina och EU – ställa sig som faddrar för den nya nationen.

Vad Carl Bildt självklart bör göra – inte minst med hänsyn till hans förflutna som oljeexploatör i den utfattiga regionen – det är att högt och tydligt som representant för Sverige kräva detta engagemang från USA:s , EU:s och Kinas sida.

Omar al Bashir bör inte få en chans!

Se vidare gårdagens anteckning.

10/1 – 11 En av de fattigaste …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 januari 2011

Södra Sudan ska nu stå på egna ben …

International Herald Tribune i dag:

” … en av fattigaste platserna på jorden. De flesta människorna här drar sig fram på mindre än 75 cent om dagen. Fler än tre fjärdedelar av de vuxna är analfabeter. Decennier av inbördeskrig och marginalisering har lämnat ekonomin så förstörd att praktiskt taget allt måste importeras. (…) Det är troligare att din tonårsflicka dör i barnsäng än att hon går ut grundskolan.”

Under brittiskt styre länge. Sedan under exploatering och hårt krigiskt styre från norra Sudan. Oljefyndigheter gjorde södra delarna av Sudan intressant för Lundin Oil. I dess styrelse satt Carl Bildt, sedermera svensk utrikesminister. Han lämnade dock Lundin Oil 2006 när utrikesministerposten blev aktuell.

Nu är frågorna dessa: Finns det någon annan näring som kan ge Södra Sudan ett uppsving än oljan? Finns det några oljekällor söder om gränsen mot Norra Sudan tillräckligt rika för att lyfta landet ur eländet. Och: är gränsen slutgiltigt dragen i överenskommelsen med Norra Sudan och dess ledare i Khartoum? En sak är säker: oljefyndigheterna finns i gränsområdet mellan Södra och Norra Sudan.

Folkomröstning pågår. Den ska fortsätta hela veckan. Folk står i kö för att få rösta.

I all hast. Läser vidare i morgon.

8/1 -10 Fallissemang i tö. Sudan 30 grader plus

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 januari 2011

Isen hade smält bort på trätrappan. Fortsatte stentrappan. Där hade den inte smält bort. Föll handlöst. Höger glasöga borta ur ramen. Tre sår på höger hand, fem på höger smalben. Blåtira där glasögat försvann. Bågarna intakta. Gick in och hörde om valet i södra Sudan. Trettio grader där. Dom ska rösta hela veckan. Står i kö i många timmar. Kan Omar al-Bashir hålla sig nu? Kan norr och söder dela på oljan? Måste ta reda på var gränsen går och vilka uppgörelser som finns.

1/1 -11 Bach. Brinn östersjärna …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 januari 2011

Bachs musik, dom där styckena … är hjärtskärande på ett behagligt sätt.

Som om det äntligen blev uttryckt!

Brinn Österstjärna genom vinternatten!

Om ingen gräns finns att stånga pannan mot är det sinnebildat i Bachs hjärtskärande musik, som låter men ingenting ”betyder”.

Stött pannan i universums vägg. Jag?

Ja, bokstavligen. Själva faktum att det tar 30 000 ljusår att ta sig till centrum av vår egen galax, Vintergatan, är en sådan stöt! Där har du väggen – första väggen. Sen tar det x miljoner år att med ljusets hastighet nå Andromedagalaxen, vår närmaste granne bland galaxerna, vad du nu skulle ha där å göra.