Opinion

Tisdag 25 april -17. Wirtén … Åsbrink – EU:s förlamning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 25 april 2017

I Expressen i dag skriver Elisabeth Åsbrink lovordande om Per Wirténs bok ”Är vi framme snart”.
Den handlar om EU.
Projektet lovordas.
Men i artikeln berörs inte dagens svåra problem i EU-länderna:
låsningen.

Tänk er in i det mycket allvarliga – att nästan alla EU:s länder
har stor arbetslöshet, särskilt bland ungdomen.

Ungdomsarbetslöshet EU:

Grekland 45,7 procent, Spanien 42,2 procent, Italien 37,9 procent, Kroatien 28,1 procent, Portugal 25,7 procent,  Frankrike 23,6 procent, Finland 20,3 procent, Sverige 18 procent. Och så vidare …

Det är förskräckande siffror. Detta diskuteras inte i Expressens artikel om EU.

Euro-området är förlamat av förbudet att överskrida budgeten mer än någon enda procent, i realiteten ett förbud att föra en ekonomisk politik i enlighet med Keynes – det som var lösningen en gång. Exempelvis räddades Sverige på 30-talet ur en förskräckande stor arbetslöshet, inte minst bland ungdomen, genom att man lånade upp stora summor och satte i gång vägbyggen. Bland annat.

Nu låter EU med sin blinda politik en alltför stor del av ungdomen gå vilse.

Ska kolla Wirténs bok. Elisabeth Åsbrinks recension har kanske inte gett rättvisa åt den.

Onsdag 19 april -17. Terrorismen – ödeshandlingar. EU.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 april 2017

Somt av vårt öde ligger i Afrika. Vi – Europeiska unionen, EU – förhåller oss till afrikanska länder – Niger, Mauretanien o s v – på ett sätt som får konsekvenser i förhållningen till oss – vad som sägs om oss, vad som kan väcka attityder och handlingar i förhållande till oss.

EU:s fiskeflotta hämtar omkring 40 procent av sina fångster från vattnen intill utfattiga länder på Afrikas västkust. Miljoner lokala fiskare påstås därigenom berövas sitt uppehälle.

Frankrike har stort behov av uran till sina kärnkraftverk. Uranet tas huvudsakligen från stora fyndigheter i Niger. Där har många i Niger fått jobb. Länge arbetade de utan ordentligt skydd. Många har skadats för livet. Vattenförbrukningen vid ”tillverkningsproceduren” har med sin stora omfattning bidragit till den pågående ökenspridningen.

Många som ger sig av från Niger på grund av ökenspridningen skickas tillbaka från Libyen dit de sökt sig för att möjligen komma iväg med båt till Europa, tillbaka till Niger och de förhållanden som berövat många av dem deras försörjningsmöjligheter.
EU stänger nu i möjligaste mån sina portar mot Afrika, hjälper Libyen att upprätta flyktingläger. Eller att skicka flyktingar tillbaka.

Många unga människor i Niger ansluter sig till Boko Haram, Nigerias stora terrororganisation, som senaste åren växt in i Niger och funnit fotfäste där, inte minst med hjälp av ökenspridningen.(Denna har under decenniers lopp fått god hjälp bland annat av Europas mycket stora utsläpp av koldioxid). Boko Haram har anslutit sig till IS.

 

Torsdag 13 april -17. Vägen till ingenstans.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 april 2017

”They come to the road in search of food. They come looking for water. They come because it`s the only safe place they can find.”
The New York Times i förra veckan – 4 april.
Artikeln handlar om tusentals människor som flyr på en ökenväg – i Niger:
”All of them have been chased from their villages by Boko Haram, the Islamist militant group that kidnaps and kills indiscriminately in a campaign of violence that has lasted eight years. The New York Times spent weeks documenting the stories of people living along this road, interviewing more than 100 residents clinging to its edges to survive.”
Vägen slutar plötsligt. Den påbörjades av ett kinesiskt oljekompani, som sedan gav upp. Här finns ett läger – eller ett slags stad. Dit kommer de flyende:
”A handful of aid groups help. Unicef trucks in water. The International Rescue Committee hands out bags of rice, sardine tins and powdered milk. Doctors Without borders runs small clinics. But formal camps don`t exist. All if the displaced here are squatters.”
Boko Haram, som alla dess flyr ifrån till ett flyktingliv i öknen, har anslutit sig till IS. Terrororganisationerna växer i Nigeria, Niger och Libyen. Världssamfundet – FN – måste nu ta ett stort grepp på detta område. Amerikanska drönarinsatser bara förvärrar problemet.

Måndag 10 april -17. Går inte skriva om.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 april 2017

Döda och sårade på Drottninggatan i Stockholm. Till följd av att en lastbil körts rakt in bland människorna i tydlig avsikt att döda och såra!

Hur uppstår ett sådant hat? Någon,några måste vara skyldiga till det.
Omständigheterna?

Om man förstorar bilden.

Händelser i Syrien, Uzbekistan, Afghanistan, Niger, Nigeria,
Libyen, Mali, Algeriet, Frankrike, Bryssel.

Omständigheterna. Nykolonialism, ökenspridning, hopplöshet,
jättelika flyktingläger, fortsatt ökenspridning, ökande
fattigdom.Ingen förklaring? Hur växer hatet? Hur … desperationen.

IS har fångat det. Gjort religion av det.

IS, al-Qaida och Boko Haram växer i Nordafrika. Och i Afghanistan
och Uzbekistan.

EU:s nuvarande politik bidrar till rekryteringen. Man
stänger av framtidshoppet, att nå Europa, upprättar
läger – rena rekryteringsbaser för terrororganisa-
tionerna.

Detta duger inte. Det är rentav farligt. Vad som måste
till är en världspolitik i FN:s regi. Storstilade etableringar
av egna livsmöjligheter i länder som drabbats av hopplöshet.

Lördag 1 april -17. Libyen och vår framtid.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 april 2017

Norra Afrika. Libyen. Al-Qaida, IS. En utveckling som accelererar.

Ett nummer av The New York Times internationella edition. Det har legat här på mitt bord sedan 23 mars.

Vi störtade Khaddafi. Sedan blev det två regeringar i Libyen. Nu är det kaos.

Flyktingströmmar söderifrån. Accelererande ökenspridning i Sahelområdet. Många söker sig från Niger, Nigeria, Tchad, Sudan, Somalia norrut, många i hopp att kunna komma till Europa på något sätt. Flyktinglägren växer. EU gör samtidigt allt för att stänga flyktingströmmen till Europa. Libyen hjälper till genom upprättandet av allt fler läger. Dessa beskrivs nu som ”omänskliga”. Där förekommer övergrepp, våldtäkter, tortyr.

Man vet inte var i Libyen terroristerna är starkast. Men det är alldeles tydligt att förhållandena där gynnar rekryteringen.

EU försöker stänga igen om sig nu.

”In the meantimme, American spy agencies and Western and African intelligence operativas are monitoring the moments of ISIS fighters, as the Pentagon did last year with militias from Misrata.”

Det är svårt att hålla tillbaka misstanken att hela upplägget gynnar IS och al-Qaida. Man stänger gränserna, samtidigt som man bekämpar terrorismen med metoder som lätt drabbar – icke-terrorister. Rekryteringen …

Samtidigt har man mycket stor arbetslöshet bland ungdomen i Europa. Här fordras en ny, kraftfull politik. Att då isolera Afrika är bara dumt.

Sällan i världshistorien har som nu kraftfulla initiativ pockat på handling.

Om inte Europas och Afrikas ungdom sätts i arbete … kan lätt brottslighet och terrorism på båda håll … bli oss …

Det är bara handling som fattas.

USA upprättar en drönar-bas i Agadez. Grattis!