Opinion

Tisdag 30 aug.-16. Framtiden här?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 augusti 2016

Dagens Nyheter i dag:

”Både Öland och Gotland är vana vid torka och temporär vattenbrist, men den nuvarande situationen är exceptionell. Den stämmer väl överens med prognoserna för vad klimatförändringen kommer att innebära för sydöstra Sverige.”

Förhastad slutsats?

Kanske. Men det är bra att man aktualiserar frågan.

För det bör ju bli uppenbart att vi är sent ute.

Och sensationellt overksamma.

Se gårdagens anteckning, citatet från WIKIPEDIA.

 

 

Måndag 29 aug.-16. Ylva Johanssons farliga nöjdhet.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 augusti 2016

”Vår jobbpolitik fungerar”, säger Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.

Ungdomsarbetslösheten låg nyligen på 23 procent.

Nu ligger den på 14,3.

Det är naturligtvis en uppryckning.

Bara  det att … 14 procent är också det en förskräckande siffra.

Vi har vant oss.

Den olyckliga utvecklingen i storstädernas förorter, skjutningar, kriminella gäng – har naturligtvis med arbetslösheten att göra. Man löser inte detta med en något minskad arbetslöshet och förstärkt polis. Mycket radikala åtgärder måste till, om man inte ska få ett permanent utanförskap bland omkring tio procent av ungdomen.

Klimathotet kräver enorma insatser. De enorma insatserna ser ut att utebli.Wikipedia: ”Den globala uppvärmningen leder till ett stora områden i Sibirien som länge legat i permafrost nu börjar tina. Man beräknar att det i permafrosten finns 1000 miljarder ton koldioxid bundet i organiskt material.”

Dags att börja hejda tinandet. Arbetsinsatser. Det brådskar. I detta läge kan man inte tolerera någon som helst arbetslöshet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndag 21 aug. -16. Ny klimatoffensiv …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 augusti 2016

Isabella Lövin har talat i Avesta.

Regeringen utökar sin klimatsatsning, tillför totalt 1,6 miljarder kronor till …

Klimatklivet.

Svenska Dagbladet: ”Enligt regeringen har de 330 projekt som fått stöd genom Klimatklivet årligen minskat utsläppen med 343 000 ton per år. Det motsvarar växthusgasutsläppen från 29000 bensindrivna bilar som åker ett varv runt jorden”, står det i ett pressmeddelande. Men Åsa Kasimir, forskare i geovetenskaper vid Göteborgs universitet, sätter siffran i et annat ljus:

”Om man jämför det med Sveriges utsläpp motsvarar det 1 procent av vägtrafiken och 5 promille av de totala utsläppen”, säger hon.

”Enbart utsläppen från personbilar uppgick till 11 miljoner ton år 2014, enligt Naturvårdsverket.”  Alltså: 11 000 000 ton ska jämföras med de 343 000 ton som regeringen lyckats eliminera.

Så var det med den ”klimatoffensiven”!