Opinion

Lördag 29 sept. -12 ” … vänsterliberal … ”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 september 2012

En och annan tyckte nog det var konstigt att att jag kallade vänsterledaren Jonas Sjöstedt vänsterliberal. Men om jag fattat honom rätt vill han återföra vad man privatiserat de senaste femton tjugo åren och göra det statligt eller kommunalt igen, sjukvård, skola – allt detta som den nyliberala eran fört ut på marknaden och därmed i förskräckande grad gjort dåligt, diskriminerande, kort sagt den politik som ökat klasskillnaderna, gjort många fattiga, bidragit till massarbetslösheten, den politik som skapat ofrihet för de många och privilegier för dem som historien och ödet redan gynnat.

Alltså: det är fråga om en återgång till Palmes politik och en brytning med Ingvar Carlssons och Göran Perssons äventyr. Men Palme var knappast socialist. Han var vänsterliberal.

Varför vill jag betona det? Därför att det sätter friheten i fokus: allas frihet, inte minst den frihet som iscensätter jämlikhet.

Men varför inte kalla det socialism? Därför att socialism innefattar ett så rikhaltigt centraliserande att det kväver mycket som nog går bäst enskilt, allt som är totalt blir lätt kvävande.

Ja … ja. Jag måste nog grubbla vidare på det där.

Fredag 28 sept. -12 Tack för kommentarer!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 28 september 2012

Tack Tomas och Gun-Britt för era kommentarer! De värmde.

Det där med fel namn och fel stavning har plågat mig alltsedan Per Wästberg påpekade det för mig strax boken kom ut. Vad ska man göra? Nån ny upplaga blir det ju inte förrän om femtio år, när min historia kommer att haussas kanske mer än vad den är värd – som vittnesmålet om … nej jag … ibland behöver man sy in sig för en stund … Jag går nu ut och klipper häcken.

Det regnar.

Tror jag behöver reda ut vad jag menar med vänsterliberalism.

Det var den som rådde på Erlanders och Palmes tid. De var enligt min mening i sin praktiska politik liberaler. De ville inte förstatliga produktionsmedlen och gjorde det inte. De var inte socialister. Däremot betonade de starkt demokratin och friheten och stod båda bakom 1974 års författning, som betydligt stärkte demokratin. Deras betoning av ett starkt samhälle vill jag gärna se som en betoning av allas frihet. De skapade genom sin skattepolitik (en starkt progressiv skatteskala) möjligheter för samhället att öppna sig för alla.

Nyliberalismen har förstört det där. Den grep omkring sig på 80- och 90-talen inom socialdemokratin, Göran Persson och EU förstörde mycket av det vi byggt  byggt upp i Sverige. Samhället har under Marknads-idealet försvagats allvarligt liksom socialdemokratin och …

… den som nu i realiteten främst står för vad vänsterliberalism innebär är Jonas Sjöstedt.

Rätta mig om jag har fel (som Hasse A säger …)

Onsdag 26 sept -12. Censur 2, Akademibokhandelns.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 september 2012

Inte bara en rad ledande tidningar i Sverige bedriver praktisk, inofficiell censur, även bokhandeln gör det, i varje fall den marknadsledande bokhandelskedjan, Akademibokhandeln, som nu är i färd att slå sig samman med en annan bokhandelskedja, Bokia.

Böckerna som ska säljas väljs ut centralt, av koncernledningen. Till de böcker som valts bort hör mina minnen, ”Moralisten och drakarna” som är en kritisk genomgång av och en uppgörelse med nyliberalism, pressmonopol och olika typer av inskränkningar i demokratin.

Se min blogg från i måndags, med bland annat Eva Mobergs profetia – att min bok skulle komma att tigas ihjäl.

Måndag 24 sept. -12 Censur

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 september 2012

När mina memoarer kom ut för ett par år sedan – ”Moralisten och drakarna” – sände jag ett ex till Eva Moberg och fick efter några dagar ett mail från henne. Där stod bland annat: ”Jag blev så glad att få ´Moralisten och drakarna`och har nu läst den med glödande intresse. Jag har ju själv upplevt flera av de skeenden, personer, kriser och skandaler som du skildrar så hederligt, sakligt, helskärpt och insiktsfullt. Boken borde bli obligatorisk i journalistutbildningen. Istället kommer den väl att tigas ihjäl.”

Till stor del blev hon sannspådd. Jag fick några recensioner på nätet och i ett par tre dagstidningar. Tomas Forser skrev I Göteborgs-Posten, mycket lovordande, liksom Per Gahrton i sin nättidning och Tomas Löthman i nättidningen Kulturen. Men alla de stora Bonnierägda tidningarna – Dagens Nyheter, Expressen, Sydsvenska Dagbladet – teg liksom Svenska Dagbladet och nästan all stor och liten landsortspress om en historia som i mycket handlade om just pressen. Även Aftonbladet teg, kanske för att jag skrivit utförligt om försäljningen av tidningen, jag såg skeendet på nära håll.

Boken kom ut i december 2010. Lars Bergquist, tidigare ambassadör i Kina och i Rom, sände i januari Dagens Nyheter en recension men fick den refuserad av kulturredaktören själv med motiveringen att boken utkommit för så längesedan: förra året. Hans mycket lovordande recension kom sedan i Finsk tidskrift.

Ett slags praktisk, inofficiell, censur har varit verksam. Man skulle helst inte läsa min bok.

Och nu kollar jag i Åke Lundqvists nyutkomna bok ”Kultursidan”, fyrahundrasjuttiosju sidor tjock, utgiven av Bonniers förlag. Den handlar om Dagens Nyheters kultursida, från Strindbergs tid fram till våra dagar. Men i den utförliga litteraturförteckningen står min bok med dess utförliga skildring av livet på kulturredaktionen under 70- och 80-tal och ett stycke på 90-talet inte med.

På ett ställe i Lundqvists bok citeras ett privatbrev från per Wästberg. Inför ”en debattartikel av Karl Erik Lagerlöf” uttrycker han sin skepsis: ”det är klart att vi genom sammansättningen av våra medarbetare och inriktningen av en del av våra serier för en debatt som dels uppfattas som `vänstersocialistisk` dels ensidig.”

Har Per Wästberg godkänt denna lättsinniga användning av hans privatkorrespondens? Vänstersocialist var jag aldrig. När jag i Handelstidningen fick ett utbrott och helst ville se arvsrätten avskaffad stödde mig Herbert Tingsten, bland annat genom att betona att arvsrättens avskaffande var ett gammalt liberalt krav.

Jag är vänsterliberal, vände mig ofta på 60- och 70-talen mot det lättsinniga revolutionssnacket. Förhållandena i Sovjet var ju oerhört avskräckande.

I ”Moralisten och drakarna” (sid 176) återger jag en kontrovers jag hade med Jytte Bonnier som beskyllde DN:s kulturredaktion för att ha varit något slags sovjetiska medlöpare. Så långt gick ägarnas förtal mot Lagercrantz och hans medarbetare!

5 sept -12 Nato – mot vår vilja …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 05 september 2012

Vad är det för fusk som pågår!

Vi är inte med i Nato. Vi är ändå med. Nato övar med oss i Lappland. Renägarna är förbannade. Vi går under Nato-befäl i Afghanistan. Vi protesterar inte när Nato skaffar kryssningsmissiler avsedda att slingra sig fram genom svenska dalgångar mot Ryssland.

Upplägget av det svenska försvarspolitiken innebär en betydligt ökad risk för oss.

Se min anteckning från igår!

4 sept. -12. Svenskt försvar och Ryssland … Mats Johansson på DN Debatt

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 september 2012

I mina minnen – ”Moralisten och drakarna” (2010) sid. 206 -208 – berättar jag om en kontrovers med Palme. Han ställde inte upp och fördömde Natos planer på kärnladdade kryssningsmissiler vars bästa användning var att de kunde skjutas från Norska havet genom Sveriges dalgångar mot ryska städer. Om de sköts genom Sverige och gick genom våra dalgångar och finska dalgångar skulle ryssarna inte hinna mobilisera jaktflyg eller luftvärn, var tanken. Det var 1979. Fälldin (c) var statsminister och Ullsten (fp) utrikesminister. Palme, i opposition, var dock den stora internationella personligheten i Sverige.

Han, underströk jag, borde på skarpen gå hårt åt dessa planer, när nu den borgerliga regeringen inte gjorde det – mot dessa planer som ju var livsfarliga för Sverige. Ryssland hade ju här fått ett motiv att i fall av skärpt läge fort som ögat ackupera Sverige. Om det kalla kriget var på väg att stjälpa över i hett …

Palme tackade nej till att skriva en artikel i DN om saken och han yttrade sig inte riksdagsdebatten. Ingen protest restes i Sverige mot Natos planer på kryssningsrobotar som skulle gå mot Ryssland via Svenska dalgångar. Jag skrev ett inlägg där jag anmärkte på Palmes tigande, fick ett långt svar i ett privatbrev där han berättade att haft oerhört mycket att göra.

Nu – i dag – läser jag en artikel på DN Debatt av Mats Johansson, moderat riksdagsledamot. Han understryker hur långt svensk nedrustning gått och skriver: ”I ett tal på en försvarskurs i  Helsingfors (5/6 2012) klargjorde den ryske generalstabschefen Nikolaj Makarov vad som väntar Norden vid fortsatt Natosamverkan. ´Preventiva anfall` kan drabba stater som medverkar i västs missilförsvar. (…) Det nordiska försvarssamarbetet brännmärktes.”

Söndag 2 sept. Kärnvapen, Israel – Iran. Mordechai Vanunu.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 september 2012

WIKIPEDIA: ”Det finns för närvarande åtta länder i världen som har detonerat kärnvapen. Dessutom finns det starka misstankar om att även Israel har kärnvapen.”

… misstankar …

Mordechai Vanunu, israelisk ingenjör, fick sitta 18 år i fängelse på grund av att han avslöjat att Israel innehar kärnvapen.

Tyskland är ett Nato-land.

Tyskland har i år börjat leverera u-båtar till Israel, u-båtar så utrustade att de kan fungera som bärare av kärnvapenbestyckade kryssningsrobotar. Man kunde läsa om detta i en rad svenska tidningar den 3 juni i år.

I förrgår – 31 augusti 2012 – kunde man läsa följande i Herald Tribune:

Mr. Obama has already declared that he would never allow Iran to produce a nuclear weapon. Just before mr. Netanyahu`s last visit to the United States, he said that he did not believe a nuclear Iran could be ”contained”, a statement meant to reassure Israel that, if Iran was on the brink of a weapon, the United States would take military action.

Om Obama verkligen måste tolkas så – vad ska man då säga om det offentliga tigandet om Israels innehav av minst hundra kärnstridspetsar. Varför säger inte Väst – alla Natoländerna inklusive Tyskland – ifrån att Israel måste skrota sina kärnvapen.

Förhåller det sig inte så att Iran av rädsla för Israels kärnvapen kan vara intresserat av att självt skaffa dessa vapen – så att Israel inte vågar anfalla landet?

Det var bra att Egyptens nye president vid sitt besök i Iran sa ifrån när det gäller Iran stöd åt Syrien. Men borde han inte också ha sagt något om Irans och Israels gemensamma lek med kärnvapenelden?