Opinion

Torsdag 30 mars -17. Björklunds dårskap …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 mars 2017

Samhället går på knäna – skolan, vården … och liberalernas ledare vill sänka skatten.

Svenska Dagbladet idag:”Liberalerna vill att alliansen i vår driver igenom ett uttalande från riksdagen om att regeringen måste skrota planerna på flygskatt, på förändrade regler för fåmansbolag och frysningen av den så kallade brytpunkten – som innebär att fler får betala statlig inkomstskatt. Om regeringen trotsar riksdagen och går fram med förslagen i höstbudgeten bör Alliansen rikta en misstroendeförklaring mot ansvarigt statsråd.”

Sjukvården är i kris. Våra storstäders förorter är i kris. Arbetslösheten bland ungdomen är stor, har ökat igen. I det läget vill Liberalernas ledare Jan Björklund rusta ner samhället.

Han är nog den dåre, man förut tyckt sig se hos honom.

Jämlikhet var en gång ett krav inom liberalismen.

Dessutom. Ett nedrustat samhälle kan idag bli rent farligt.

Har redan blivit det i Malmös, Göteborgs och Stockholms förorter.

Här krävs stora sociala satsningar och en ordentlig upprustning av

skolan. Bland annat.

Onsdag 15 mars -17. Bara försvarsministern inte med i Nato!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 mars 2017

Vi – Sverige – har bilaterala försvarsavtal med USA och Storbritannien, de två största Nato-länderna.

Och vi har ett ”Värdlandsavtal” med Nato.

Försvarsministern – Peter Hultqvist – betonar med emfas att detta inte innebär
att vi är med i Nato.

Han har lovat svenska folket att vi inte ska gå med.

Ändå innebär våra överenskommelser med stora Natoländer att vi i praktiken är med.

Svenska Dagbladet frågar i dag liberalen Allan Widman, ordförande i Riksdagens försvarsutskott, om han ”ser försvarsledningens underlag om traktatsbundna försvarsförpliktelser som ett ställningstagande för svenskt medlemskap i Nato.”

– Ja det är solklart, svarar han.

Det blir nästan omöjligt att förneka att försvarsminister Peter Hultqvist bedriver ett falskspel inför svenska folket.

Torsdag 9 mars -17. EU i sin motsats, eller till …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 mars 2017

Så här skrev jag i min bok ”Demokrati”(1995):

”Och Maastrichttraktaten medförde komplikationer. I denna EU:s grundlag stod inskrivet att målet var en gemensam valuta – en monetär union – och att valuta- och penningpolitiken skulle skötas av en gemensam centralbank, som enligt lagen måste vara oberoende av de nationella regeringarna och inte fick lyda några som helst direktiv från några som helst politiskt valda församlingar, samt att dess främsta lag var att skydda penningvärdet.”

EMU.

Våra ledande ekonomer ställde sig frågande till EMU. En enda valuta för ett så heterogent näringsliv som hela EU:s skulle leda till obalanser och stor arbetslöshet.

Nu – 2017 – måste man konstatera att det är precis vad som skett, i de länder som anslöt sig – utom Tyskland. Centralbanken finns i Tyskland. Euron passar Tysklands näringsliv. Italien och Grekland och Spanien går på knäna ekonomiskt och har skyhög arbetslöshet.

En som profiterar på missförhållandet är Marine Le Pen. I Frankrike går 27 procent av ungdomen utan arbete.

Svenska Dagbladet i dag:”Om två månader kan Marine Le Pen vara Frankrikes nya president – något många runt om i Europa tror kan vara slutet för EU.”