Opinion

29/9 -09 Socialismen slut?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 september 2009

 Tyskland har röstat. ”Liberalerna, och deras partiledare Guido Westerwelle, är valets strålande segerherre”, skriver Svenska Dagbladet i dag. Angela Merkel ska nu regera tillsammans med Tysklands folkparti, som gått till val på att sänka skatterna kraftigt, d v s  rusta ner samhällets egna aktiviteter för att stimulera den privata konsumtionen bland dem som har tillgångar.
  Socialdemokraterna gick  kraftigt tillbaka.
”Is socialism dying?” frågar International Herald Tribune i dag i en rubrik på sin första sida och ger exempel från de senaste årens opinionssiffror och val i Frankrike, England, Spanien och så vidare. Ja, det stämmer nog. Sedan ett par decennier tillbaka har socialistpartiernas politik i Europa hämmats eller rentav strypts av EU:s konstitution, som innebär avreglering, inflationsbekämpning i första hand och accepterande av hög arbetslöshet. I land efter land har man tvingats rusta ner samhället för att konvergera mot mindre statsutgifter. Lågskatteländerna har varit normgivande, vilket lett till samhällelig nedrustning och social segregering. De socialdemokratiska partierna har därmed avväpnats. Vågen av nyliberalism och ”globalisering” har inneburit en utslagsgivande seger för en ganska så rå kapitalism. Arbetarpartierna har avväpnats, klasskillnaderna blivit konstitutiva. Innebär det att kampen för ”allas frihet” drivs ut ur parlamenten och hänvisas till gatan? I så fall har vi mycken oro framför oss. Desto mera oro som  socialklasserna fyra och fem nu rekryterar i de segregerade stadsdelarna och bland de papperslösa, rekryterar stort genom den stadiga ökningen av eftersatta grupper, i och utanför samhället.

20/9 -09 Somalia – nytt Afghanistan. Sverige …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 20 september 2009

Paula Rock, sydafrikansk säkerhetsexpert: Somalia är på väg att bli ett nytt Afghanistan. ”Lämna dom i fred!”

Det är i det ögonblicket Sverige går in med örlogsfartyg mot piraterna som härjar vid Somalias kuster. Sverige ska leda försvaret av FN:s matförsändelser.

Det låter bra. Men kan man vara där med vapenmakt utan att bli inblandad på ena eller andra sidan? Inbördeskrig pågår. Etiopien och USA slåss på regeringens sida. Regeringen skulle falla om den inte stöddes av utländska styrkor.

Enligt ett reportage i Svenska Dagbladet den 5 maj förra året var förhållandena i Somalia på väg att ordnas upp år 2006, då emellertid ”kriget mot terrorismen” ånyo kastade ner landet i kaos. Jag återger här vad som skedde enligt Eva Plesners reportage i Svenskan:

Under 1990-talet upplevde Somalia 13 misslyckade försök att skapa en regering. För att fylla tomrummet efter ett havererat rättssystem växte efter hand en rad islamiska domstolar fram. Dessa fick stöd från affärsmännen och 2006 fanns det 12 islamiska domstolar med var sin egen väpnad milis.

Nu blev man orolig i Washington. Domstolarna hyste terrorister från al-Qaida, trodde man- Betydande penningsummor gick nu via CIA till Somalias ”krigsherrar” i hopp om att dessa skulle, i samarbete, bekämpa ”terrorismen”, främst genom att gripa misstänkta al-Qaidamedlemmar.

Domstolarna började då – som svar på ingreppen i landets inre angelägenheter och på de rättsövergrepp som följde – gå samman. ”Förbundet av islamiska domstolar” fick snabbt ett stort folkligt stöd. Klanledare och miliser som inte hade anslutit sig till dem fördrevs. Och nu -2006 – rådde för en tid fred i Somalia. Man kunde exempelvis för första gången på länge ta sig tvärs igenom huvudstaden Mogadishu utan att bli pungslagen vid krigsherrarnas vägspärrar, och – inte minst: piratverksamheten utanför Somalias kust stoppades i stort sett. ”Somalia fick till och med uppleva en viss pressfrihet.”

Men i USA och grannlandet Etiopien uppstod ängslan att militanta fundamentalister skulle ta över i Somalia. Ett särskilt skäl till denna rädsla fick man när ”Förbundet av islamiska domstolar” förklarade ”heligt krig”  mot de etiopiska trupper som skyddade den utlandsstödda, maktlösa men internationellt erkända regeringen i Baidoa. Detta gav USA och Etiopien tillfälle att med en rättfärdighet åtminstone på ytan slå till mot de nya makthavarna i Somalia. På juldagen 2006 ”gick tio tusen etiopiska soldater över gränsen till Somalia, formellt inbjudna av Somalias övergångsregering  i Baidoa”. Och den amerikanska flottan patrullerade längs landets kust.

Följden blev en situation lik den i Irak och Afghanistan: landet fullt av utländska trupper, amerikanska bombplan ”precisionsbombar” misstänkta al-Qaidatillhåll och dömer därmed misstänkta till döden utan dom och rannsakan i anfall som samtidigt kräver många civila offer. Hundratusentals människor tvingas fly.

Borde inte Sverige ha riksdagsbeslut som ett givet krav innan vi går in med vapen i en situation som ter sig så komprometterad av missbedömningar och eländeskonsekvenser för ”oskyldiga och redan förut lidande männikskor”? Vet vi vilken sida som mest gynnas av våra vapen?

En komplikation i sammanhanget är att piratverksamheten vi ska bekämpa till stor del enligt många källor uppstått ur det faktum att rika länder dels trålat slut på fisket längs Somalias kuster, dels i mycket stora mått dumpat sina sopor där.

19/9 -09 Här igen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 september 2009

Min blogg bara försvann. Där var helvitt. Som om jag (åderför)kalkat över min dagbok, mitt minne sedan två år tillbaka, så som jag kalkar vår trappa från trädgården upp mot verandan om vårarna. Allt det vita har ju regnat bort då. Jag misstänkte genast – paradoxalt – dom som svärtat min mail länge nu med ”kommentarer” till mitt angrepp på nyliberalismen. Deras hatiskhet som jag uppfattade det. Knappast kärlek, fast dom hela tiden rekommenderade viagra eller andra medel till en åldring som de hånfullt placerade bortom kärleken. Jag utraderade dessa ”inlägg” varje morgon först från inkorgen, sedan från papperskorgen. Ack, jag klarar mig utmärkt med ägg och honung!

Jo, den försvann, min dagbok, plötsligt och utan förvarning. ”Hackers”, tänkte jag. Så akta er alla för de nyliberala utplånarna, de utpånar friheten för alla som inte är marknadens tjänare utan försöker tjäna en demokrati utan marknadens färla över ordet.

Enligt Wikipedia

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 september 2009

”Karl Erik Lagerlöf, född 1932, är en svensk författare och journalist. Under sin yrkesverksamma tid var Lagerlöf engagerad i miljö- och EG/EU-frågor.

Karl Erik Lagerlöf växte upp i Glava socken i Värmland, där hans far tjänstgjorde som kyrkoherde, sedermera kontraktsprost. Karl Erik skickades tretton år gammal till Fjellstedtska skolan i Uppsala, en internatskola för blivande präster och kristendomslärare. Där tog han studenten 1952. Han läste han religionshistoria vid Uppsala universitet, fortsatte med filosofi, avslutade Uppsalaåren med en doktorsavhandling i litteraturhistoria som handlade om Karl Vennbergs poesi.

Karl Erik Lagerlöf antälldes 1963 på Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning som skribent om litetratur. 1973 började han på Dagens Nyheter rekryterad av Olof Lagercrantz som litteraturkritiker. Lagerlöf var också en livlig debattör i olika samhällsfrågor – skola, bibliotek, jordbruk, vapenhandel – men främst demokrati- och miljöfrågor.

Lagerlöf lämnade DN 1993 och var under folkomröstningen om EU-medlemskap i Sverige chefredaktör för EU-motståndets Kritiska EU-fakta, blev sedan medarbetare i Miljömagasinet.”