Opinion

Tisdag 30 maj -17. Censur … Aftonbladet?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 maj 2017

Två gånger senaste tiden har jag köpt Aftonbladet och funnit kultursidan borta.

Vad händer?

Aftonbladet är den enda riksspridda vänstertidningen i Sverige.

Delvis. När LO sålde Aftonbladet till Schibsteds undantogs ledarsidan och kultursidan. Resten är M C eller L. I ”resten” – bland annat – medarbetar regelbundet folk från högerorganisationen Timbro.

Vänsterrörelser har det med andra ord svårt i Sverige.Ingen riksspridd daglig tidning alltigenom S eller V eller MP.

Nu läser jag att Martin Kragh, chef vid Utrikespolitiska institutet, anklagar Aftonbladets kulturdel för att ha spridit rysk desinformation.

Men – Han har fått svar, får jag veta nu.

Ska kolla vad svaret går ut på. Ett svar har jag dock sett.

Att man tagit bort sidan två gånger!
Censur i egna tidningen, av krafter i den egna tidningens ledning?

Detta är så sensationellt (och putinistiskt) att det bör väcka mycket starka reaktioner.
Har det gjort det?

Återkommer.


Har fångats upp av allt möjligt annat, men inte glömt de uteblivna sidorna.

Två av mina vänner som läser Aftonbladet varje dag hade inget märkt.

De läser tidningen på nätet. Där var det inget glapp.

Har bara lyckats leta fram det ena av de två exemplaren med Kultur borta.

Fredag 19 maj – ingen kultursida!

Och inget glapp i pagineringen.

Fredag 26 maj -17. al-Shabaab – Somalias … IS.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 maj 2017

Svenska Dagbladet idag: ”Tretton döda poliser i al-Shabaab-dåd”.
Alla i Kenya.
Jihadistgruppen al-Shabaab är huvudsakligen verksam i Somalia,
har som mål att göra detta land till en fundamentalistisk islamisk stat.

På nätet kan man läsa om al-Shabaabs olika tidigare dåd i Somalia, Kenya och Uganda, med många offer.

2013,CNN: ”A brutal raid on the Garissa University College in Kenya
has left nearly 150 people dead – including students – and dozens
more wounded.”

Varför har jag missat detta. Är det mitt fel eller svenska massmedias?

Uppmärksamheten bör ju ha varit lika stor i detta fall som i, exempelvis, Manchesters.

Tisdag 16 maj -17. Misär och skjutningar – förort …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 maj 2017

DN idag;
”Tyvärr löses för närvarande bara ett av tre mord i den här miljön och ännu färre mordförsök.”

Vidare:”Vilka gärningsmän som klarar sig undan vet vi väldigt lite om. (…) Av de 47 personer som just nu utreds för mord och mordförsök med skjutvapen har 14 ännu inte hunnit fylla 21 år. Sex av dessa är helt ostraffade och tre har bara dömts för något enstaka snatteri eller ringa narkotikabrott. Flertalet är folkbokförda hos sina föräldrar.”

Vad får man för intryck av detta?

Knappast undgår man att fundera över miljön. Skolan? Sociala villkor? Möjligheter?

Var ligger skulden?

Under alla omständigheter måste man tänka att boten mot detta stora sår i samhället – denna stora ”sjukdom” – måste ligga i ett helt system av åtgärder.

I rätt många år nu har våra politiker betraktat och talat om polisiära insatser som grundläggande. Fler poliser.

Men det är ju väldigt tydligt att det är bristande sociala förhållanden som är grunden. Föräldrars arbetslöshet. Egen arbetslöshet. Egna dåliga utsikter. Brist på stimulerande framtidsutsikter.

Man har rustat ner samhället genom stora skattesänkningar. Så har man inte haft råd med riktade sociala insatser i utsatta områden.

Var ligger den största brottsligheten. Kanske i att beröva en stor del av det växande släktet konkreta möjligheter och kompensation för föräldrars fattigdom.

Sverige har tidigare varit i stånd att lyfta hela samhället.

Måste man börja starta skolning i Per Albin Hanssons gärning för att våra politiker skall börja förstå hur man bygger ett samhälle där alla har en chans?

Fredag 12 maj -17. Ökenspridning – dyrt, för oss? Mest för dem.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 maj 2017

”Miljardstöd behövs till krisen i Somalia”.

Rubrik i Svenska Dagbladet idag. Text:

”FN behöver 8 miljarder kronor för att möta hjälpbehoven i Somalia, där över sex miljoner människor behöver humanitärt stöd.”

På grund av torkan, heter det. Och ökenspridningen, får man tillägga. Och svälten i spåren av dessa företeelser.

Sudan är också illa ute, liksom Niger. Ja, en hel rad länder i Sahel-bältet.

En följd av vårt levnadssätt, i det rika länderna? Ja, delvis åtminstone.

Jordens uppvärming på grund av en kontinuerligt ökande mängd av koldioxid i jordens atmosfär, till följd av oljeeldning och bensinförbrukning – inte minst –
i de rika länderna. Kontinuerlig torka.

Man har vetat om det och talat om det sedan 1970-talet. Mest för döva öron.

Torsdag 11 maj -17. Macrons Euro-politik – en trolig låsning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 maj 2017

Mr.Macron has called for a stronger European core built around the euro”, läser jag i tidningen.

Suck!

Det betyder fortsatt stor arbetslöshet i Euro-området. Eller?

Så omaka par. När Tyskland har 6 procents ungdomsarbetslöshet,
har Grekland och Spanien över 40 – Italien ligger på 37 och
Frankrike på 23.

Det är som gjort för förlamning i Euro-området. Gjort för arbetslöshet,
gjort för en ökande klasskillnad, brottslighet och terrorism.

Den stora europeiska ojämlikheten. Den odlas av eurosamarbetet.
Olikheten är så stor att den kräver olika ekonomi, olika insatser.

Sen ett par år är keynesiansk politik förbjuden i euro-området.

Inom euro-området gäller sedan ett par år ”Finanspakten”. Överträdelse
straffas med böter.

Ett exempel:

Samtidigt som klimathotet kräver mycket stora statliga insatser praktiskt taget förbjuder EU genom finanspakten satsningar av den storleksgrad som behövs för
att komma till rätta med den omfattande förstöring som enligt en överväldigande majoritet av världens forskare med stor säkerhet följer i den globala uppvärmningens spår.

Kan Macron sätta igång de jättelika arbeten som drar ungdomen i franska förorter till en framtid med jämlikhet och lycka? Och kan han bryta upp från det samarbete med Marocko som håller Västafrika fånget och plundrat?

Lördag 6 maj -17. I Afrika är Frankrike EU. Emmanuel Macron.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 maj 2017

I Afrika är Frankrike EU. Det vill säga – också Sverige!

Vad är då Frankrike i Afrika.

Bland annat en med Marocko nära allierad stat som delar
profiten från det av Marocko ockuperade Västafrika, rika
förekomster av fosfat och ett rikt fiske vid Västafrikas
kust.

Nykolonialism.

Vidare: Exploateringen för en billig penning av Nigers
uran – till de många kärnkraftverken i Frankrike.

Likaså uranbrytning i Namibia. Om dessa ting hette det i
ett yttrande i Sveriges riksdag 2009: ”I ett flertal under-
sökningar har man visat att uranbrytningen bidrar till
ökenutbredning i landet genom den omfattande användningen
av vatten i brytningsprocessen, liksom att brytningen och
exponeringen av gruvavfall har lett till omfattande radioaktiv
förorening av grundvattnet.” (Per Bolund, MP.)

Liksom till cancersjukdomar bland de närboende.

Det är alltså mycket viktigt för hela Europa,inklusive Sverige,
vilken hållning Frankrikes nya president har i dessa frågor.

Jag har inte sett några rader om detta i tidningarna eller i
radio och TV. Dock: som världssituationen ser ut nu gynnas
terrorismens växt av Frankrike och EU. Frankrike är permanent
medlem av FN:s säkerhetsråd och bevakar där sina intressen i
Marocko, d v s ser till att det inte blir någon folkomröstning
om Västafrikas självständighet.

Måndag 1 maj -17. Svenskan, Lifvendahl och socialdemokratin.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 maj 2017

Svenska Dagbladet är en högertidning som följaktligen stöder moderaterna.
Tove Lifvendahl härskar där som ”politisk chefredaktör”.

Hennes ”söndagskrönika” igår är en allvarlig uppgörelse med den regerande socialdemokratin. Den har förlorat sin själ. Man föreslår statlig
lottning till till de bästa utbildningsplatserna, man vill driva
igenom lagstadgad kvotering på basis av könstillhörighet till privata
företag: ”Så dödar man själva essensen av den inneboende kraft den
sociala rörligheten bär.”

”… socialdemokratin … erbjuder inte längre jämlikhet utan gör
klyftorna oöverbryggbara genom att ge sig på de mest grundläggande
bjälkarna i vår meritokrati.”

Men – frågar man sig efter Lifvendahls tirader – vad är det som
häftigast i Sverige drabbar strävan efter jämlikhet? Vad har
ungdomen i förorterna att sätta upp mot dem i villaområdena?
Verksammast mot mera jämlikhet i Sverige har varit en
skattepolitik som inte främst drivits av socialdemokratin utan
av M och L och C.

Som Stefan de Vylder har påpekat liknar Sverige numera
ett skatteparadis – sedan arvsskatten, villaskatten, gåvo-
skatten och förmögenhetsskatten avskaffats.

Klassklyftorna är förskräckande stora i Sverige, inte minst
till följd av alliansens politik, som hela tiden i stort
stötts av Svenska Dagbladet, vars chefredaktör nu klagar
över situationen och tycks mena att den – huvudsakligen –
härrör ur S och LO.