Opinion

Onsdag 27 mars -13. Påsken står för dörren. Euron … man visste det!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 mars 2013

Påsken står för dörren. Solen skiner, tär på snön, bländar mig. Min serie om arbetslösheten fortsätter på annan plats, mer om det senare. En cancerdoktor har rafsat bort en ofarlig plita på min näsa. Basaliom. Kylde. Har en stor svullnad under vänster öga … uppstod på köpet, knappt jag kan visa mig, var dock med Margaretha i Mörby Centrum i dag, fikade på det nya stället med imiterade bokhyllor utan en enda bok. Funderar på att ta dit ett lager av min ”Kärlek” som jag har så många ex liggande av här. Eller ”Demokrati” som jag har lika många av. Skrev där vad elände Euron skulle leda till, har jag för mig, hämtar boken nu. Bläddrar … sidan 120! Kan inte låta bli att citera. Om Maastrichttraktatet och Euron:

”Här förbjöds man alltså i lag att föra en konjunkturpolitik med full sysselsättning som första mål, dvs en politik som i vissa lägen kunde tillåta en måttlig inflation. Inte bara nej-sidans allt fler ekonomer vände sig mot detta. Auktoriteter på området som Ulf af Trolle och Assar Lindbeck ställde sig starkt frågande till EMU och varnade för stor arbetslöshet i dess spår. En enda valuta för ett så heterogent näringsliv som hela EU:s skulle leda till obalanser.”

Måndag 18 mars -13. Massarbetslöshet. Men mycke å göra …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 mars 2013

17 november 2012, en lördag, stod på DN Debatt en artikel jag hade skrivit tillsammans med Johan Rockström och Anders Wijkman. Den slutade:

”Lösningen skulle alltså ligga i att samtidigt tackla den allvarliga risk som den globala uppvärmningen ställer oss inför och de vidrigheter som följer av massarbetslöshet. Kanske Europas öde hänger på hur vi ser på vår växande ungdom – som en belastning eller som en tillgång. Här fordras en djärvhet, något i stil med president Roosevelts ‘New deal’.”

”Storskalig solcellstillverkning, omställning till jord- och bergvärme, storskalig omställning till vätgas som drivmedel, omfattande järnvägsbyggen – det är mycket som måste ske om vi ska ta hänsyn till de allvarliga risker som är förbundna med klimatförändringen.”

”Samtidigt är detta en chans att komma ut ur den känsla av hopplöshet som eurokrisen ställt oss inför.”

Vill du läsa hela artikeln, googla på Solenergi från Sahara …

Fredag 15 mars -13. Arbetslöshet … Wijkman och Rockström …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 mars 2013

Johan Rockström är professor och chef för Stockholm Recilience Center. Anders Wijkman är ordförande i Romklubben.

Deras senaste bok heter Bankrupting Nature. Underrubrik: Denying our planetary boundaries.

Uppgiften vi har framför oss är att klara framtiden utan en klimat- , överbefolknings – och försörjningskatastrof.

Jag översätter ett stycke ur deras bok:

”För mer än ett decennium sedan framkastade den tyske professorn Franz Josef Radermacher idén om en global Marshallplan, en idé som har fått stöd i allt vidare cirklar. Men den har också fått vidkännas internationell opposition. Det traditionella sättet att organisera internationella förhandlingar har varit att närma sig problem sektorsvis – det här förslaget  kräver ett helhetsgrepp. Traditionell fattigdomsbekämpning länkas här till frågor om klimat-, miljö- och ekosystem. Som vi ser det är en global överenskommelse av detta slag den enda realistiska vägen att förbättra livsbetingelserna för illa ställda folklager medan man stabiliserar klimatet och skyddar och återställer viktiga ekosystem.”

Alltså också ett sätt att komma åt den katastrofalt växande arbetslösheten.

”Över 26 miljoner arbetsföra européer går i dag utan jobb”, läser jag i dagens Svenska Dagbladet. ”Den gängse ekonomiska profetian för året är att det inte blir någon tillväxt, utan i stället en recession på 0,3 procent.”

I den situationen uppmanar EU-kommissionens ordförande  José Manuel Barroso EU-ländernas ledare, samlade till ”vårtoppmöte”, att ”fortsätta på den valda åtstramningsvägen”.

Onsdag 13 mars -13. Arbetslöshet. Cigaretter …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 mars 2013

Rökandet – av cigaretter mest – ökar oroväckande bland unga människor.

Cancerläkarna föreslår förbud.

Maffian blir nog glad. Här öppnar sig ett lönsamt fält för en illegal handel som – för övrigt – redan är i gång.

Något som gynnas av stor arbetslöshet: rökning och maffia. Och cancer.

Där har vi det. Spritförsäljningen fick ett enormt uppsving under förbudstiden i USA 1920 – 1933. Gangsterligorna rekryterade bland de arbetslösa. Förtvivlan och fattigdom är starka krafter.

Svensk Uppslagsbok om förbudstiden i Amerika: ”De myndigheter som skulle upprätthålla förbudet var underbemannade och korrumperades ofta av de enorma inkomsterna av illegal sprittillverkning och smuggling (bootlegging), samtidigt som städernas salooner förvandlades till ‘speakeasies’ där spriten flödade.”

11/3 -13. Arbetslöshet. Svenska Dagbladet. Stefan de Vylder …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 mars 2013

Idag i Svenska Dagbladet Europasiffror – arbetslöshet:

Grekland 26,4 – Frankrike 10,6 – Spanien 26,2 – Portugal 17,6 – Italien 10,8 – Tyskland 5,3.

Senaste siffran för Sverige: 8,9.

Detta är arbetslösheten totalt i länderna. Tar man ungdomsarbetslösheten för sig får man följande siffror (källa: Eurostat):

Grekland 59,4 – Spanien 55,5 – Italien 38,7 – Sverige 23,5.

I sin bok ”Eurokrisen” (2012) skriver nationalekonomen Stefan de Vylder om EU:s finanspakt:

”Finanspakten tillhör, enligt min uppfattning, något av det allra dummaste som EU:s ledare har tänkt ut. Om alla eurozonens länder samtidigt under kort tid skulle försöka minska sina budgetunderskott till som mest en halv procent av BNP skulle detta utlösa en fullständigt förödande depression. Att dessutom dela ut böter till dem som misslyckas med denna omöjliga uppgift vore att hälla salt i krishanteringens procykliska sår.”

Söndag 10 mars -13. Arbetslösheten. Tyskland … 30-tal …………….

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 mars 2013

1926 kom det ut en bok i England. Den hette ”The End of Laissez-faire”.

Författaren var nationalekonom och hette John Maynard Keynes.

Det är knappast en överdrift att påstå att om Keynes tidigare hade fått bestämma politiken i Europa så som han senare fick det i USA (Roosewelts New Deal, 1932 -), hade Hitler aldrig kommit till makten.

I The End of Laissez-faire förordade Keynes – fast liberal – långtgående statsingripanden för ekonomisk stimulans.

Laissez-faire – det var den tidens nyliberalism. Om man lät marknaden med stort M vara i fred och sköta sig själv skulle allt leda till det bästa, menade man.

Det gjorde det ju inte. I USA blev bostadsmarknaden överhettad. Det uppstod en sån där jättebubbla som som vi fick här i Sverige på 80-talet och som ledde till en mycket svår kris. Krisen i USA 1929-30 fick även Europa på knä.

Depressionen gödde ursinne och extremlösningar. Hitler kom till makten. Hans lösning på Tysklands depression var vägbyggen och militär rustning.

Tala om statsingripanden. Om Hitler inte genom depressionen i det egna landet kommit till makten hade Tyskland kunnat komma på fötter på ett bra sätt –  på det sätt som Sverige gjorde det. Per Albin Hanssons keynesianska politik 1932 och framåt räddade oss. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1932 hade vi en mycket stor arbetslöshet. Nu satsade staten i stor skala ekonomiskt på en modernisering av landet, vägbyggen mm.

I morgon: Stefan de Vylder och euro-krisen.

Lördag 9 mars -13. Arbetslösheten. SD … vill nog … Gissa!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 mars 2013

Mot arbetslösheten vill SD satsa på yrkeshögskolan (1,5 miljarder ytterligare under den innevarande treårsperioden) och på Komvux (9000 nya platser).

Men främst vill Sverigedemokraterna minska invandringen: ”Genom att minska inflödet av människor, många gånger outbildade och knappt läskunniga, till Sverige kommer arbetslösheten att minska. Därmed kommer trycket på det svenska välfärdssystemet att minska, med stora besparingar som följd.”

Detta förslag ligger på nätet samtidigt som den svenska polismyndigheten får häftig kritik för sin jakt i Stockholms tunnelbana och på andra håll på papperslösa invandrare.

Och faktum är att Sverige deltar – ekonomiskt och på andra sätt – i en nog så hård gränsbevakning. Det sker bland annat genom Frontex. Bestyckade flygplan och patrullbåtar bevakar EU:s gränser mot Afrika och  Asien. Tusentals flyktingar har drunknat i Medelhavet sedan människosmugglarna tvingats ta farligare rutter för att undvika EU:s gränsbevakning.

I dag finns ett förslag från regeringen att minska biståndet. I stället vill man lägga biståndspengarna på flyktingmottagningen.

Vi borde ha råd med bäggedera.

”Vi är förlorade om vi glömmer att jordens frukter tillhör alla”, sa Jean-Jacques Rousseau. Redan på 1700-talet.

Kolonialism och nykolonialistisk plundring har berikat Väst i två hundra år. Nu försöker de plundrade få tillbaka en del av de livsmöjligheter vi berövat dem genom – inte minst – levnadssätt och vanor som förstört deras klimatförhållanden allra värst. Här måste till ett tänkande som ser och finner övergripande lösningar. Nationalistiska inlåsningar leder lätt rakt in de faror man trott sig undvika.

I morgon: ”Vettiga lösningar?”

Fredag 8 mars -13. Sossarna då? Arbetslösheten …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 08 mars 2013

Nu är det Socialdemokraternas tur. Under rubriken Arbete hittar jag på nätet följande. Ordagrant:

”Vi socialdemokrater vill bekämpa arbetslösheten genom att investera i nya jobb. Vi vill skapa nya jobb genom att investera i människors kunskaper, inte genom att sänka deras löner. Vi vill också skapa fler studieplatser och höja Sveriges kompetens till en världsledande nivå.

Ungdomsarbetslösheten är extremt hög. För att knäcka den föreslår vi utbildningskontrakt, Yrkesintroduktionsjobb enligt Löfvenmodellen och bristyrkesutbildning.

För att möta framtidens klimatutmaningar och skapa nya framtidsjobb måste infrastruktur, bostäder och energisystem moderniseras. Därför vill vi göra satsningar på grön omställning. Det ger jobb idag och stärker ekonomin inför framtiden.

Vi vill underlätta för företagen att växa bland annat genom att låta staten ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan, stärka tillgången till riskkapital, och genom att upprätta strategisk samverkan mellan t ex näringsliv, forskning och politik för att öka Sveriges konkurrenskraft i världen på vissa områden.

Vi vill stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, till exempel genom att fler får möjlighet att arbeta heltid. På så sätt gynnas både Sveriges ekonomiska tillväxt och människors livskvalitet.”

Sådär, käre läsare.  Nu kan du jämföra. En nyhet idag är att arbetslösheten nu ligger på 8,9 procent. Moderaterna är det enda parti – i det här materialet – som talar om full sysselsättning. Moderaterna är ledande i Alliansen. Nästa år är det val. Finns det något parti som på allvar – med någon realism – har förslag med potens att skapa full sysselsättning?

Torsdag 7 mars -13. Arbetslösheten. Vänsterpartiet …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 07 mars 2013

I serien om partierna och arbetslösheten har jag nu kommit till Vänsterpartiet. Där hittar jag en utförligare text på nätet:

Skriver av:

”Klimathotet är en global ödesfråga som måste tas på största allvar. Vi måste ställa om till en uthållig produktion och konsumtion för att bromsa klimatförändringarna. Det kan inte ske genom att moralisera över enskilda individers bilåkande eller ‘felaktiga’ konsumtionsval. Vi måste göra det möjligt för alla att resa, värma upp sin bostad och äta på ett miljömässigt hållbart sätt. Det kräver en omfattande omställning av samhället som samtidigt är en möjlighet att skapa många nya och hållbara jobb.

Vi behöver bygga ut järnvägen och utveckla och modernisera annan kollektivtrafik. Vi behöver utveckla och producera energi på ett hållbart sätt och utveckla ny miljöteknik. Vi har uppfinningsrika och yrkesskickliga människor i vårt land som med rätt stöd och stimulans har förmågan att utveckla en grön exportindustri. Det är investeringar som leder till fler och bättre jobb på både kort och lång sikt.

Bostadsbristen är akut i mer än hälften av landets kommuner. Hundratusentals människor köar till hyreslägenheter och studentbostäder. I många kommuner står dessutom stora bostadsområden från 60- och 70-talen och förfaller. Sedan den borgerliga regeringen slopade alla statliga stöd till bostadsbyggandet har nybyggnationen av hyres- och studentbostäder fullkomligt kollapsat. Vi vill införa ett nytt stödsystem så att fler hyresrätter byggs.

Vi vill dessutom renovera de förfallna miljonprogramsområdena – utan stora hyreshöjningar som följd. Renoveringen ska också innebära en energieffektivisering, så att elförbrukningen för att värma upp husen kan minska. Också detta är en investering i många nya, hållbara jobb under lång tid framöver.

Vi behöver dessutom bygga ut och förbättra den gemensamma välfärden som skurits ner dramatiskt under den borgerliga regeringen. Det är på alla sätt klokt att bryta nedskärningstrenden och i stället satsa på bättre kvalitet i välfärden. Det skapar ett bättre samhälle idag och i framtiden. Allt fler blir allt äldre och behöver hemtjänst och särskilda boenden. Förskolan och skolan behöver mer och bättre utbildad personal, så att alla barn ges en bra start i livet och får möjlighet att klara kunskapsmålen. Funktionshindrades rätt till stöd i vardagen behöver förbättras och kvaliteten i sjukvården öka.

Tillfället att investera i långsiktigt hållbara jobb kunde inte vara bättre. Vi vet att klimathotet kommer att tvinga oss att ställa om samhället, och ju förr vi gör det desto bättre. Vi vet att bostadsbristen skapar sociala problem, men också ekonomisk stagnation och problem på arbetsmarknaden. Och vi vet att bra och allmänt tillgängliga välfärdstjänster är en förutsättning för ett fungerande och jämlikt samhälle där alla människor kommer till sin rätt.

Svaret på frågan om vi har råd med de här investeringarna är: Ja, det har vi, om vi prioriterar det framför skattesänkningar och kortsiktiga satsningar på jobbcoaching och fler otrygga låtsasjobb. Det vi inte har råd med är arbetslöshet, ökade klyftor och hopplöshet-”

Onsdag 6 mars -13. Arbetslösheten. Miljöpartiets program

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 mars 2013

F,  Tidning för Fastighetsanställdas förbund, frågade Miljöpartiet om de tre viktigaste åtgärderna mot arbetslösheten.

Svaret var:

1) Miljö- och energiomställning av det svenska samhället ger möjlighet till minst 185 000 nya jobb fram till 2020.

2) Vi föreslår åtgärder som innebär bättre möjligheter för små och medelstora företag att nyanställa. Det handlar bland annat om regelförenklingar och ekonomisk stimulans för att starta nya företag.

3) Vi vill ställa om finansieringen av arbetsmarknadspolitiken för att åstadkomma 40 000 nya jobb i offentlig sektor.

I morgon: Vänsterpartiets program mot arbetslösheten.

Måndag 4 mars – 13 Jaha.Och moderaterna då … arbetslösheten!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 mars 2013

Såhär presenterar sig M:

”Moderaterna är Sveriges enda arbetarparti. Vi är inte nöjda förrän alla som kan och vill arbeta har ett jobb att gå till. Målet för moderaterna är full sysselsättning. En stark arbetslinje med fler i arbete minskar klyftorna i samhället och är en förutsättning för en trygg gemensam välfärd.”

!!!!!!!!!!!!!!!!! Enda arbetarparti. Full sysselsättning. Moderaterna har lett regeringsarbetet i Sverige sedan 2006, och vi har nu rekordstor arbetslöshet.

Förslag till åtgärder?

”Vi vill att det ska bli billigare att anställa och genom sänkta skatter och minskad regelbörda blir det också enklare att starta och driva företag.”

Mera?

”Alliansens sjunde gemensamma budget innehåller ivesteringar i infrastruktur, forskning och innovation, företagande  och unga människors jobbchanser. Skatten för pensionärer sänks. Totalt satsar  alliansen drygt 8 miljarder kronor mellan 2013 och 2016 för fler jobb för unga.”

Lördag 2 mars -13 Arbetslösheten. Kristdemokraterna …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 mars 2013

Det här har jag hittat på nätet att KD tänker sig som svar på frågan vilka tre åtgärder som är viktigast mot arbetslösheten:

1) Sänkta skatter så det blir mer lönsamt att arbeta, anställa  och driva företag.

2) Nystartjobb, det vill säga avskaffad arbetsgivaravgift, för att hjälpa människor i långvarigt utanförskap tillbaka till arbetslivet.

3) Kraftfull satsning på företagandets villkor så att fler vågar starta företag och fler startade företag vågar växa.

Vidare vill KD ”inbjuda bemanningsföretagen och ideella organisationer – inklusive fackföreningar – att förmedla arbeten mot prestationsbaserad ersättning.”

Mer har jag inte hittat på nätet. Välkommen med komplettering!

Fredag 28 febr. -13 Arbetslösheten – Centerpartiets program …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 mars 2013

Centerpartiets program mot massarbetslösheten i dagens Sverige är ganska likt Folkpartiets:

Skriver av från nätet:

* att arbetsrätten anpassas till den moderna arbetsmarknaden och att en flexibel arbetsmarknadsmodell, där rörlighet uppmuntras, införs.

* att turordningsreglerna i LAS ska ha kompetens som bedömningsgrund, intye anställningstid.

* att den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen privatiseras och att en jobbperson som följer den arbetssökande införs.

* Införa ett individuellt skatteavdrag för sparande till utbildning och företagande kallat Framtidskonto.

* Att a-kassan ska vara en stark omställningsförsäkring, som på sikt reformeras till en samordnad  arbetslivsförsäkring där arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen ingår.

* Införa ekonomiska frizoner, så kallade nystartzoner, för att gynna företagande som skapar jobb.

* fortsätta minska kostnaderna för att anställa.

* fortsätta förenkla regler och stimulera nyföretagande.

* av las genom att proportionalitet införs i turordningsreglerna och att hela ansvaret för dem på sikt förs över till arbetsmarknadens parter.

Ovanstående är exakt citerat och hela programmet. Språket är trist, specialiserat och högtravande. Det är svårt att tro att man med dessa små plåster ska kunna häva den massarbetslöshet det är fråga om.

I morgon Kristdemokraterna.