Opinion

11/3 -13. Arbetslöshet. Svenska Dagbladet. Stefan de Vylder …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 mars 2013

Idag i Svenska Dagbladet Europasiffror – arbetslöshet:

Grekland 26,4 – Frankrike 10,6 – Spanien 26,2 – Portugal 17,6 – Italien 10,8 – Tyskland 5,3.

Senaste siffran för Sverige: 8,9.

Detta är arbetslösheten totalt i länderna. Tar man ungdomsarbetslösheten för sig får man följande siffror (källa: Eurostat):

Grekland 59,4 – Spanien 55,5 – Italien 38,7 – Sverige 23,5.

I sin bok ”Eurokrisen” (2012) skriver nationalekonomen Stefan de Vylder om EU:s finanspakt:

”Finanspakten tillhör, enligt min uppfattning, något av det allra dummaste som EU:s ledare har tänkt ut. Om alla eurozonens länder samtidigt under kort tid skulle försöka minska sina budgetunderskott till som mest en halv procent av BNP skulle detta utlösa en fullständigt förödande depression. Att dessutom dela ut böter till dem som misslyckas med denna omöjliga uppgift vore att hälla salt i krishanteringens procykliska sår.”