Opinion

Torsdag 7 mars -13. Arbetslösheten. Vänsterpartiet …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 07 mars 2013

I serien om partierna och arbetslösheten har jag nu kommit till Vänsterpartiet. Där hittar jag en utförligare text på nätet:

Skriver av:

”Klimathotet är en global ödesfråga som måste tas på största allvar. Vi måste ställa om till en uthållig produktion och konsumtion för att bromsa klimatförändringarna. Det kan inte ske genom att moralisera över enskilda individers bilåkande eller ‘felaktiga’ konsumtionsval. Vi måste göra det möjligt för alla att resa, värma upp sin bostad och äta på ett miljömässigt hållbart sätt. Det kräver en omfattande omställning av samhället som samtidigt är en möjlighet att skapa många nya och hållbara jobb.

Vi behöver bygga ut järnvägen och utveckla och modernisera annan kollektivtrafik. Vi behöver utveckla och producera energi på ett hållbart sätt och utveckla ny miljöteknik. Vi har uppfinningsrika och yrkesskickliga människor i vårt land som med rätt stöd och stimulans har förmågan att utveckla en grön exportindustri. Det är investeringar som leder till fler och bättre jobb på både kort och lång sikt.

Bostadsbristen är akut i mer än hälften av landets kommuner. Hundratusentals människor köar till hyreslägenheter och studentbostäder. I många kommuner står dessutom stora bostadsområden från 60- och 70-talen och förfaller. Sedan den borgerliga regeringen slopade alla statliga stöd till bostadsbyggandet har nybyggnationen av hyres- och studentbostäder fullkomligt kollapsat. Vi vill införa ett nytt stödsystem så att fler hyresrätter byggs.

Vi vill dessutom renovera de förfallna miljonprogramsområdena – utan stora hyreshöjningar som följd. Renoveringen ska också innebära en energieffektivisering, så att elförbrukningen för att värma upp husen kan minska. Också detta är en investering i många nya, hållbara jobb under lång tid framöver.

Vi behöver dessutom bygga ut och förbättra den gemensamma välfärden som skurits ner dramatiskt under den borgerliga regeringen. Det är på alla sätt klokt att bryta nedskärningstrenden och i stället satsa på bättre kvalitet i välfärden. Det skapar ett bättre samhälle idag och i framtiden. Allt fler blir allt äldre och behöver hemtjänst och särskilda boenden. Förskolan och skolan behöver mer och bättre utbildad personal, så att alla barn ges en bra start i livet och får möjlighet att klara kunskapsmålen. Funktionshindrades rätt till stöd i vardagen behöver förbättras och kvaliteten i sjukvården öka.

Tillfället att investera i långsiktigt hållbara jobb kunde inte vara bättre. Vi vet att klimathotet kommer att tvinga oss att ställa om samhället, och ju förr vi gör det desto bättre. Vi vet att bostadsbristen skapar sociala problem, men också ekonomisk stagnation och problem på arbetsmarknaden. Och vi vet att bra och allmänt tillgängliga välfärdstjänster är en förutsättning för ett fungerande och jämlikt samhälle där alla människor kommer till sin rätt.

Svaret på frågan om vi har råd med de här investeringarna är: Ja, det har vi, om vi prioriterar det framför skattesänkningar och kortsiktiga satsningar på jobbcoaching och fler otrygga låtsasjobb. Det vi inte har råd med är arbetslöshet, ökade klyftor och hopplöshet-”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: