Opinion

Fredag 28 febr. -13 Arbetslösheten – Centerpartiets program …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 mars 2013

Centerpartiets program mot massarbetslösheten i dagens Sverige är ganska likt Folkpartiets:

Skriver av från nätet:

* att arbetsrätten anpassas till den moderna arbetsmarknaden och att en flexibel arbetsmarknadsmodell, där rörlighet uppmuntras, införs.

* att turordningsreglerna i LAS ska ha kompetens som bedömningsgrund, intye anställningstid.

* att den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen privatiseras och att en jobbperson som följer den arbetssökande införs.

* Införa ett individuellt skatteavdrag för sparande till utbildning och företagande kallat Framtidskonto.

* Att a-kassan ska vara en stark omställningsförsäkring, som på sikt reformeras till en samordnad  arbetslivsförsäkring där arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen ingår.

* Införa ekonomiska frizoner, så kallade nystartzoner, för att gynna företagande som skapar jobb.

* fortsätta minska kostnaderna för att anställa.

* fortsätta förenkla regler och stimulera nyföretagande.

* av las genom att proportionalitet införs i turordningsreglerna och att hela ansvaret för dem på sikt förs över till arbetsmarknadens parter.

Ovanstående är exakt citerat och hela programmet. Språket är trist, specialiserat och högtravande. Det är svårt att tro att man med dessa små plåster ska kunna häva den massarbetslöshet det är fråga om.

I morgon Kristdemokraterna.