Opinion

22/6 -12 Midsommarafton. Klimathotet, Erika Bjerström, Obama och solen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 22 juni 2012

””Många menar att det behövs ett slags grön Marshallplan som skulle kunna hjälpa världen ur en ekonomisk kris genom att sätta fart på hjulen och få en övergång till fossilfria energislag. Det skulle kunna gå på 40 år enligt FN:s beräkningar, men då måste finansvärlden övertygas om att detta skulle kunna vara lönsamma investeringar.” (Erika Bjerström på nätet 20/6).

Det finns ett stycke finansvärld som redan är intresserad.

Tyska företag planerar ett samarbete kring en jättelik solenergisatsning i Sahara värd 400 miljarder euro, visserligen, men det räcker inte.

Tyskland avvecklar sin kärnkraft på elva år, heter det också. Ersätter den med havsbaserad vindkraft och … denna solkraft från Sahara.

Varför åker inte president Obama till Rio och talar kraftfullt om nödvändigheten – inte minst för USA – att undvika ett världsomfattande elände. Svar: i presidentvalet i höst har han mot sig ett parti, vari oljeintressena spelar en stor roll. Många ledande republikaner fortsätter förneka att ”the global warming” kan ha något med olje- och bensinförbrukning att göra.

Här behövs enorma kunskapsinsatser.

Tisdag 5 juni -12 Klimatkris löses … Hrh..mm

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 05 juni 2012

Tack Tomas!

A propå maj månads skriverier (nedan) får jag rekommendera googling – heter det så? – på följande tre nummer:

1) Christine Clarke, The New Deal, John Maynard Keynes and etc.

2) Alexandra Nicoleris, Solenergi och vätgas – ett demonstrationsprojekt.

3) Stefan de Vylder, The euro and the EU financial and economic crisis.

Köra bil på solenergi, flyga på sol …

Tänk om man kunde lösa den ekonomiska krisen genom att rädda klimatet!

Förresten:  – googla också på Saharasolens rättmätiga ägare!

Måndag fjärde juni 2012. Läs det jag skrev i maj …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 juni 2012

Läs det jag skrev i maj! Jag sitter fast i det. Positivt. Kan inte uttrycka det bättre. Är jag en ensamvarg med återfallstänkande? Ska söka mig utåt. Går och sjunger vårsånger för mej själv:

….. ut till landet, ut till fåglarne

att jag älskar dem, till björk och lindar …

Och ett ständigt grubbel över hur den ekonomiska krisen ska lösas …

… när John Maynard Keynes tycks helt bortglömd. I ”The End of Laissez-faire” , 1926, förordade han – fast liberal – långtgående statsingripanden för ekonomisk stimulans.

Läs Keynes! Läs honom högt på torget!

Sjung sen ”Vårvindar friska”! Julia Nyberg skrev den:

”Vårvindar friska leka och viska lunderna kring likt älskande par.

Strömmarna ila, finna ej vila förr än i havet störtvågen far.

Klappa mitt hjärta, klaga och hör vallhornets klang bland klipporna dör.

Strömkarlen spelar, sorgerna delar vakan kring berg och dal.”

Julia Nyberg (f. 1785) var ett musiskt geni, publicerade dikter under psudonymen Euphrosyne. Atterbom uppmuntrade henne.