Opinion

Måndag fjärde juni 2012. Läs det jag skrev i maj …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 juni 2012

Läs det jag skrev i maj! Jag sitter fast i det. Positivt. Kan inte uttrycka det bättre. Är jag en ensamvarg med återfallstänkande? Ska söka mig utåt. Går och sjunger vårsånger för mej själv:

….. ut till landet, ut till fåglarne

att jag älskar dem, till björk och lindar …

Och ett ständigt grubbel över hur den ekonomiska krisen ska lösas …

… när John Maynard Keynes tycks helt bortglömd. I ”The End of Laissez-faire” , 1926, förordade han – fast liberal – långtgående statsingripanden för ekonomisk stimulans.

Läs Keynes! Läs honom högt på torget!

Sjung sen ”Vårvindar friska”! Julia Nyberg skrev den:

”Vårvindar friska leka och viska lunderna kring likt älskande par.

Strömmarna ila, finna ej vila förr än i havet störtvågen far.

Klappa mitt hjärta, klaga och hör vallhornets klang bland klipporna dör.

Strömkarlen spelar, sorgerna delar vakan kring berg och dal.”

Julia Nyberg (f. 1785) var ett musiskt geni, publicerade dikter under psudonymen Euphrosyne. Atterbom uppmuntrade henne.