Opinion

30 mars -2011 Libyen – svenska stridsflygplan

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 mars 2011

Hur dumt som helst! Vi uppfattas nu av Nordafrikas ungdom och ungdomen i länderna söder om Sahara som allierade med eller rentav identiska med de gamla kolonialmakterna.

Och som en del av Nato. Det accentueras. Och det kostar oss omkring 200 miljoner, pengar som kunde ha använts till humanitär hjälp åt de flyende i området.

Vi kunde ha stått vid sidan av som representanter för en en tredje part i medlingen mellan fattig och rik. Och som en verksam kraft i bekämpningen av rekryteringen till al-Qaida.

Khadaffi ska bort. Men det får inte kosta ett blodbad i Tripoli.

Civila används som sköldar av Khadaffi.

Det finns förutom många libyer, män, kvinnor och barn, i Tripoli oerhört många papperslösa. I Libyen som helhet uppgår antalet papperslösa till omkring två (2) miljoner!

EU och Sverige har besökt Libyen och gett Khadaffi hjälp att hålla tillbaka flyktingströmmen till Europa.

Nationalencyklopedins årsbok 2010 (om vad som hände år 2oo9): ”EU erbjöd 10 februari Libyen 20 miljoner euro att användas i kampen mot invandringen från länder söder om Sahara. Erbjudandet som var ett led i ett större paket från EU till Libyen, framfördes av EU:s underkommissionär Benita Perrero-Waldner under ett besök i landet.”

Nu riskerar vi att döda många flyktingar där.

Aktionen i Libyen kräver precision och återhållsamhet. Om nu många stridsflygplan från en rad länder hamnar på startbanorna i Italien uppstår lätt en tävlan i effektivitet och eldkraft. Här finns också affärsintressen inblandade. Vi vill ju sälja Gripen till så många som möjligt.

Det behövs medlande röster. Några som står vid sidan av och som trovärdigt kan göra sig till talesmän och -kvinnor för olika parter.

I nuläget krävs också att man kan lära sig utnyttja den humanenergi som kommer ur migrationen – inte enfaldiga murar byggda på snäva maktintressen.

De som kommer efter Khadaffi behöver den stora hjälpen.

28 mars -11 Juholts uppförsbacke, Aftonbladet

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 28 mars 2011

Svensk offentlighet har erövrats av högerkrafterna.

Det skedde genom upplägget av tidningsmarknaden.

Mer och mer blev det så under 1900-talet att de dagliga tidningarna finansierades av annonser.

Marknaden annonserade på de tidningar som smekte marknaden medhårs – pressen till höger.

Vid 1900-talets mitt fanns det i regel två tidningar i varje större stad – en borgerlig och en socialdemokratisk.

År 2000 var andratidningen – vanligen (s) – en sällsynthet.

Och på riksplanet fanns det bara en enda (1) tidning av märket (s), men  denna tidning, Aftonbladet, ägdes av Svenska Dagbladets ägare – utom vad beträffar ledarsidan och kultursidan.

Denna snedbelastning innebär att den mindre bemedlade delen av svenskarna har svårt att göra sig gällande.

Idag klockan ett lyssnade jag på ”tidningskrönikan” i P1. Där citerades omdömen om Juholts tal.

Först tre borgerliga tidningar. De var alla bjäbbigt kritiska.

Sedan en (1) socialdemokratisk tidning, Aftonbladet. Den var också småsnål. Följande citerades i tidningskrönikan:

”Reinfeldt är ingen ulv i fårakläder, väljarna är inte lurade av pr-trick och varken moderater eller deras skattesänkningar äter barn. Socialdemokraterna måste sluta skrämmas med Stora Stygga Högern och börja formulera ny politik i stället.”

Med en enda vän av sådan art på riksplanet blir det svårt för socialdemokratin att tillvarata sina väljares intressen.

Och är det inte hyckel när Reinfeldt kallar sitt parti för arbetareparti och talar om ”full sysselsättning” när målet är att komma ner till omkring 5 procents arbetslöshet?

Skattesänkningarna kanske inte äter barn. Men de bidrar till att många barn får en mycket sämre start i livet. Grundläggande orättvisor kan prägla hela livsöden negativt.

25 mars -11 Håkan Juholt kung maktlös?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 25 mars 2011

Den maktlöse – står det på Svenska Dagbladets första sida i dag under en stor tecknad bild av Håkan Juholt.

På sidorna 14 – 17 ältas maktlösheten. Den har växt fram ur det faktum att man nu rätt länge varit utanför kanslierna och den kunskap som där samlats. Och att man gjort sig av med starka krafter, bland andra Pär Nuder.

Hrrm! Analysen kunde gå ett snäpp djupare!

Ett skäl till svårigheterna för S som inte nämns är det faktum att man har så få tidningar som driver vänster-analys. Det finns ingen riksspridd morgontidning som inte är borgerlig. Alla tuggar de högertankar om vad som är möjligt och viktigt.

En riksspridd tidning med (S) i skölden finns det. Men det är ett halvt (S). Svenska Dagbladets ägare äger också Aftonbladet. Men LO har kvar en del av tidningen, vilket ofta rätt bra speglas på ledar- och kultursidorna.

Men mitt under brinnande valrörelse uschlade Aftonbladet ut Mona Sahlin.

Dock – det stora hindret för socialdemokratin i dag ligger i den högerpolitik som institutionaliserats genom avregleringarna av krediten och valutan.

Alltför många sitter nu med jättelika bostadslån.Det låser skattepolitiken på en alltför anspråkslös nivå. Man klarar inte välfärden.

Och alltför många glider alltför lätt ur greppet och tar enorma svenska värden till skatteparadis.

Självklart borde man höja progressiviteten något, ta ett fräckare grepp om villaskatten och – absolut – återinföra förmögenhetsskatten. Vi har ju fått en ny och omfattande fattigdom. Den drabbar många barn svårt, har Rädda barnen visat. Det är inte tolerabelt i Sverige.

Avregleringarna har minskat den politiska rörelsefriheten drastiskt. 1993 när jag hade ett samtal med LO-ekonomen Villy Bergström sa han han trodde att politikerna skulle ”ta tillbaka makten snart”, den de förlorat genom avregleringarna. Men politikerna är fortfarande kvar i fångenskap hos Marknaden. Världsmarknaden, där pengarna jagar fram över gränserna som skyarna i marsvinden över Härjedalen.

Lägg betsel på Marknaden, Juholt. Först när man lagt skatt på alla penningtransaktioner över nationsgränserna kan man bli herre i eget hus och börja ta hänsyn till grundläggande rättvisekrav. Detta livet är inte ”ett liv efter detta”, där somliga ”med rätta” bestraffas hårt, andra belönas utan gräns.

24 mars -11 Leif Pagrotsky och skatten

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 mars 2011

Leif Pagrotsky, möjlig ekonomisk talesman i Håkan Juholts skuggregering, intervjuad i morgonekot, vill inte höja skatten. Det gör mig besviken. De flesta medborgarna vinner på höjda skatter. Inte minst vinner solidariteten.

Vi har fått en ny fattigdom, nya klyftor, nya skillnader mellan människorna i Sverige. Det skapar lidande, olust och misstro.

Det delade samhället är ett sår.

Det ena barnet är dömt till beroende och ofrihet.

Det andra barnet föds till frihet och harmonisk växt.

Orättvisa är något ont.

Skattepolitiken är grundläggande.

Vi har på senare år sett en ny svensk ofrihet till följd av den sittande regeringens skattepolitik. Samhället har allvarligt försvagats.

Vi är förlorade om vi glömmer att jordens frukter tillhör alla, sa Jean-Jacques Rousseau.

 

21 mars -11 ”Sveriges möjliga bidrag”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 mars 2011

Det räcker väl med Frankrike som representant för världssamfundet i bevakningen av Libyen. Folkpartiet vill gärna Sverige ska delta. Men om många kommer med kan det hela bli dåligt styrt. Det gäller nu mer än annars att kunna hejda sig. Precision – inget mer. Då får man inte trängas på startbanorna. Risken att civila – många civila – stryker med är överhängande vid praktiskt taget alla sådana operationer.

Det finns en primitiv lust att visa musklerna vid sådana här tillfällen, att få pröva sina fantastiska maskiner, deras slagkraft.

Och vi är ju inte med i Nato. Och vi ska inte vara med. Det vore fantastiskt bra om Sverige återigen kunde fungera som på Palmes tid. Som en klok partner utanför stormakterna, en som förmådde se människorna och linjerna bakom schablonerna. Och hjälpa till med att hejda de värsta dumheterna.

18 mars. Flygförbud över Libyen …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 mars 2011

Flygförbud över Libyen.

Nu gäller det att man – främst Sarkosi – kan hejda sig.

Khadaffi har fört ordkrig mot fransmännen. Hämndbehovet på ”den stolta franska sidan” kan vara stort. Här krävs några utvalda anfall, bombningar, kulspruteeld, som inte tar fel liv. ”Precisionsbombningar”. Khadaffi har hunnit skaffa sig mänskliga sköldar. Det finns ett övermått av unga män från Somalia, Sudan, Tchad, Niger som på flykt undan krig och borttorkat jordbruk vistas utan papper i Libyen och som – en del av dem – frestats av Khadaffis pengar att enrolleras i hans armé.

Världssamfundet har dröjt alldeles för länge med flygförbudet. Khadaffi har hunnit förbereda sig. Det kan bli fråga om en utdragen historia, med många felbombningar. Och en upptrappning.

Vad kan jag göra utom hålla tummarna. Många civila och många män som motvilligt lockats in under fanorna kommer att dö nu.

Hoppas Khadaffis generaler hoppar av – i nuläget måste allt te sig annorlunda för dem. Det måste ha varit med stor olust som många av dem ställde upp. Och så tillkommer …

15 mars. 2011 ”Risk för nya explosioner”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 mars 2011

Japan. ”Det har redan skett tre partiella härdsmältor”.

Härtill kommer den intellektuella härdsmältan.

Vad som inte får ske – får heller inte erkännas kunna ske.

Man har byggt över femtio (50) reaktorer i ett land där man vet att nya jordbävningar kommer att inträffa. Nya starka jordskalv.

Forskare har stått upp och försäkrat det som de inte kan med säkerhet försäkra.

I dag planerar man över hela världen nya kärnkraftverk. Det sker medan terrorismen växer och antalet människor som är beredda att ställa upp som självmordsbombare – ökar. Det innebär bland annat att bevakningen av ländernas gränser blir rigid till en grad som går ut över ”mänskliga rättigheter”.

6/3 -11 Sol här, inbördeskrig där

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 mars 2011

Libyen – en europeisk utmaning.

Klockan är fem i åtta. Sol på det höglänta.Långa skuggor. Koltrastarna sitter i syrénhäcken, väntar.

Inbördeskriget hårdnar i Libyen, hörde jag klockan sju.

Vad ska vi göra åt flyktingströmmen? Att den inte blir en mardröm, med ökad hårdhet, kraftigt – enormt ökad – mängd papperslösa som tvingas leva ett halvdant – slavliknande – liv mitt i en ökad europeisk främlingsfientlighet.

Finns det en lösning?

Hittills – förra året – har man sagt att det redan finns mellan 6 och 12 miljoner papperslösa i Europa.

En plan måste till. Ett stort försök att vara rationell. Till allas bästa.

Det finns enorma resurser i Europa. Bara man kan styra dem rätt.

Det finns enorma resurser i Afrika. Bara man kan handla rationellt där – och här.

Svaret är utbildning.

Europa har kunskaper och energi och …

Afrika har energi och ungdom och …

Till exempel: ”Nordafrika kan förse Europa med all energi som behövs. Det räcker med en yta i Saharas öken som motsvarar ett mindre europeiskt land”. Citatet är från en artikel i Ny Teknik (13/3 2009).

Solen i Sahara kan förse hela Europa med tillräckligt mycket förnybar energi för att EU ska klara miljömålet till 2020, har det – till yttermera visso – hetat i ett större europeiskt rådslag.

Kärnkraften är främlingsfientlig. Man lägger ner enorma summor på ett energislag som föder skräck och som kräver ett enormt säkerhetstänkande och därigenom ammar en rigid – inhuman – migrationspolitik.

Lägg ihop allt detta. Plus  …

Hallå … Stora flyktingströmmar. Stora risker. Stora möjligheter. Resurser. Utbildning. Framtid. Trygghet. Fred. Ta tag i det … någon … några …

 

 

3/3 -11 Khadaffis motoffensiv. Afghanistan!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 mars 2011

Hade Khadaffi till slut tänkt ge sig av – så gav han väl upp de planerna när man frös alla hans tillgångar och förklarade att man skulle ställa honom inför rätta. Det finns ju goda skäl till det – ovanligt goda skäl.

Men i det här läget blev självmord eller desperat slutstrid enda chansen för honom.

Dumt! Nu kommer många goda upprorsmänniskor att dö. Och risken är inte obefintlig att skurken vinner.

Eller att USA går in och al-Qaida vinner.

A propå det så har jag inte kommit att skriva om vad som stod i Svenska Dagbladet 21 februari om kriget i Afghanistan, nämligen att man avbrutit offensiven i Helmand, att talibanerna vinner terräng, att minst 2421 civila dödades under 2010, fler än någonsin, att enligt order från Nato alla civila dödsoffer skall skyllas på talibanerna, att … Där berättas också följande historia:

”Under natten den 27 december ryckte amerikanska specialstyrkor in i byn Ghazi Khan Ghondi i Narangdistriktet. Sju skolpojkar i åldern 12 till 18 år drogs ut ur sina sängar och sköts i bröstet eller i huvudet. Nato hävdade först att alla skjutna var motståndsmän, men efter en intern undersökning bad USA om ursäkt och erkände att de flesta dödade var civila.”

Sådant kan man alltså i dessa dagar få läsa i Svenska Dagbladet.

I stället för att efter 11 september-brottet försöka ställa al-Qaida inför rätta  anföll man Afghanistan. Det är svårt att inte se detta som ett fall av kollektiv bestraffning, något som förbjuds av Genève-konventionen. Man har nu krigat i Afghanistan i snart tio år. Betydligt fler än 20000 civila har fått sätta livet till. Och flera hundra Natosoldater – som kunde ha levt ett drägligt liv i USA, England, Danmark, Frankrike, Italien.Till och med svenska soldater har dött i detta krig, vari talibanerna – och al-Qaida – undan för undan stärkt sin ställning.

1/3 -11 Kärnkraft. Flyktingströmmar

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 mars 2011

Khadaffi har inte fallit än. Flyktingströmmarna har emellertid börjat. Många av dem som nu kommit till Tunisien vill vidare till Europa. För dem har Libyen bara varit ett uppehåll på vägen hit. Mängden av papperslösa har där enligt vad som påstås uppgått till två miljoner. Två miljoner papparslösa på en ordinarie folkmängd av sex miljoner!

Europa, inte minst Sverige, behöver arbetskraft till vården av sin åldrande befolkning. I Sverige står befokningspyramiden uppochner. 40-talsgenerationen går nu undan för undan i pension.

Då finns den stora gruppen arbetslösa ungdomar, säger du. Dom rycker in då.

Ja, men den skulle slukas direkt om man återställde välfärdssamhället. Nödvändig satsning på vård, skola och omsorg tar rimligen många fler än dem som nu är arbetslösa. En upprustning till återställande av välfärdsnivån – avskaffandet av den fattigdom som alliansregeringen fört så många svenskar ner i – kräver oerhört många fler i tjänst än dem som nu går utan arbete.

Men Sverige har mycket kärnkraft, nästan mest i Europa i förhållande till till folkmängden.

Och kärnkraften är främlingsfientlig. Man är livrädd inom Säpo och Migrationsverket att terrorister ska följa med strömmen hit från Afrika.

Det bästa sättet att skydda sig mot terrorism är dock den öppna famnen.

Terrorister tar sig alltid in. Därför ska man föra en politik som inte skapar terrorister.

Ett sätt är att väsentligt öka biståndet. Det bör man kunna nu när det ena landet efter det andra i norra Afrika blir fria.

Ett annat sätt är att drastiskt förändra flyktingmottagningen. Den ska vara utbildning, från första dagen.

Många får jobb här. Välfärds-EU.

De nykomna studerar på lån. Statsgaranterade. Tills vidare räntefria.

De som vill återvända till hemländerna får sina lån avskrivna. Och jobb inom biståndet.

Och biståndet satsar på solenergi. Om det rationella i detta och om Afrikas roll läs min artikel i Dala-Demokraten för nåt år sen. Googla på mitt namn och ”Saharasolens rättmätiga ägare” så hittar du den.

Som sagt: Kärnkraften är främlingsfientlig. Solenergin kan göra oss toleranta.

Nu storknar jag snart av självbelåtenhet.