Opinion

Söndag 30 dec. -12 Gudmundson i SvD och John Maynard Keynes

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 31 december 2012

Ledare i Svenska Dagbladet. Per Gudmundson. Han frågar: ”Hur var det möjligt? Hur uppstår välstånd? Under vilka betingelser kan detta lyckliga undantag från naturens grymma lagar fortleva? Det är det vi måste begripa, oavsett om det gäller Afrikas svältande eller resursproblemen som finns på hemmaplan.”

Ett svar kunde han ha fått genom att studera Sveriges historia under 1900-talet. Allmän rösträtt. Stora lånefinansierade välfärdsprojekt. Stark fackföreningsrörelse. Saltsjöbadsavtalet. Starkt progressiv skatteskala, avsedd att skapa större jämlikhet. Den offentliga sektorn en vital marknad för en växande industri. Kreditreglering. Valutareglering.

När frågan om valutaregleringens avskaffande var aktuell gick den på remiss. Ingvar Carlsson var statsminister. Han skriver i sina minnen:

”Regeringen sände på sedvanligt sätt utredningens förslag till ett antal remissinstanser för att få råd och synpunkter inför regeringens behandling av frågan. Regeringens bestämde sig emellertid för att köra över de socialdemokratiska ledamöterna i utredningen och föreslog i kompletteringspropositionen, som lades på regeringens bord i slutet av april 1986, att regleringen skulle avskaffas. Då hade ännu inte svar inkommit från tunga remissinstanser som LO och TCO.”

Ganska uppseväckande bekännelse! Onekligen.

Hur uppseväckande? Ett svar på den frågan kan man få genom att läsa Maktutredningen.

Maktutredningen leddes av professor Olof Petersson och blev offentlig 17 juni 1990.

Där kan man om avregleringen av valutan läsa bl. a.:

1) ”Internationaliseringen minskar de inhemska producenternas lönsamhet och marknadsmakt.”

2) ”Kapitalägarnas makt stärks i förhållande till arbetskraften och i förhållande till regering och riksdag.”

3) ”Möjligheten av exit , dvs utlokalisering av kapitaltillgångar till andra länder, utgör ett reellt hot i samband med förhandlingar med arbetskraften (fackföreningarna).”

4) ”Kapitalägarnas  ökade handlingsutrymme medför att förhandlingsutrymmet för arbetskraft och handlingsutrymmet för politiker inskränks.”

I klartext: En polititik i enlighet med John Maynard Keynes blir nu betydligt svårare att föra, dvs den sedan trettitalets början gängse metoden att lösa ekonomiska kriser är partiellt förlamad.

Under de följande åren berövades Sveriges välfärd stora tillgångar. Förmögenhetsskatten bort, arvsskatten likaså, villaskatten praktiskt taget avskaffad. Enorma summor har gått till skatteparadis.

Lördag 29 dec. Europa – Grekland – en våg av rasistiskt våld.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 december 2012

Mitt i överflödet och njutningarna. Så många vänner, så mycket mat. Glögg och pepparkakor.  Jaja. Mitt i allt överflödet. Den dagliga ordningen. Tryggheten. Jag har fått svårt att skriva. Min svartsyn plågar mig. Varför ska jag plåga andra? Alla vill vi ju ha det ljust och glatt omkring oss. Jag njuter av min omgivning. Också av att att skotta – och sopa – snö. Faktiskt. Och det har getts rika tillfällen till det den här julen. Försöker så länge det går sopa mej ner till gruset.

Min helhetssyn är –  för? – mörk. ”Sopar mej ner till gruset”. Läser:

”Det är inte bara på Symi som Grekland, som befinner sig på randen till statsbankrutt, kompromisslöst slår ned på immigranter och flyktingar. Med stöd av Frontex, EU:s gemensamma insatsstyrka, har den grekiska regeringen stängt människosmugglarnas port mot Europa, landgränsen mot Turkiet i Evrosregionen. (…) Under en rad år har uppemot 90 procent av alla immigranter till Europa kommit denna väg men sedan augusti har Grekland placerat ut 1800 poliser längs gränsen. Dessutom är ett stängsel under uppförande. Resultatet är att medan det tidigare kom 2000 personer över gränsen varje vecka sjönk antalet i september till 30 personer. Det har fått människosmugglarna att i stället ta den farligare vägen över havet. I september kostade det 60 personer livet då en båt med immigranter sjönk utanför Turkiets kust. Över hälften av de omkomna var barn.”

Så står det i senaste numret av Amnesty Press. Där kan man också läsa:

”Utöver detta upplever Aten en våg av rasistiskt motiverat våld mot immigranter som slås ned på öppen gata. FN:s flyktingorgan UNHCR har registrerat 83 fall under årets första nio månader men tror att antalet är långt högre. Våldet länkas samman med fascistiska grupper som har anknytning till Gyllene gryning, ett nazistiskt parti som har 18 platser i parlamentet och som enligt opinionsundersökningar i dag har ännu större stöd än de sju procent som gav partiet sin röst i juni.”

I hela Europa växer den extrema högern och dess främlingsfientlighet. Det är en följd av en politik ägnad och dömd att öka klasskillnad och fattigdom. Samhällets nedrustning, den gemensamma – offentliga – sektorns nedrustning har lett till en fullständigt oacceptabel grad av arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten är skyhög till och med i Sverige.

Situationen formligen ropar på en keynesiansk politik. I dag finns ett enormt behov av att rusta Europa och hela världen mot stora klimatrisker. Arbetslösheten kunde kraftigt decimeras genom sådana insatser. Men våra ledare fungerar inte som ledare utan som blinda tiggare på en trissad röstmarknad.

Tisdag 11 dec. -12 Fredspriset till Frankrike bl.a. Sveriges riksdag …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 december 2012

På parkett i Oslo satt Frankrikes president. Fredspriset delades ut till EU, d v s också till Frankrike. Då gick det väl också till – på sätt och vis – Marocko, som just nu anlitas av Frankrike som hjälp att slå ut islamisterna i norra Mali. Gott och väl?

Men – Marocko håller Västsahara ockuperat. Det är en rikt omvittnat hänsynslös ockupation.

En FN-stödd operation som lierar sig med Marocko ger en poäng åt terroristerna i Norra Mali. Liksom man avskyr islamisternas framfart i norra Mali bör man avsky Marockos hänsynslösa framfart i Västsahara. Frankrikes politik visavi Marocko ger en poäng åt dem som vill misstänkliggöra EU för att vara om inte imperialistiskt så alltför lite observant när det gäller mänskliga rättigheter.

Marockos ockupation av Västsahara är ett enda stort och fortlöpande hänsynslöst övergrepp.

Sveriges riksdag har uppmärksammat detta. Den 5 december i år beslutade den ”att Sverige bör erkänna Västsahara som en fri och självständig stat”.

”Men”, heter det vidare, ”regeringen tänker inte erkänna Västsahara nu”.

Vi har alltså en regering som nonchalerar riksdagens vilja på en så viktig punkt som respekten för mänskliga fri- och rättigheter och för folkrätten.

Lördag 8 dec. -12 Frankrike och invasionen i Mali. Marocko …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 08 december 2012

Frankrike, Tyskland, Italien, Polen och Spanien träffades i Paris. FN:s generalsekreterare var också där, Ban Ki Moon. Man diskuterade invasionen i Mali. Frankrike vill ha med sig hela Europa.

Marocko är redan med. Efter en uppgörelse med Frankrike.

Därmed drar man in även Västsahara, ockuperat och mer eller mindre plundrat av Marocko. Ska man ha baser där? Det har talats om ”drönare” i sammanhanget. Då kan man befara många civila offer.

Är man säker på att man verkligen kan hålla kriget begränsat och därmed frälsa Mali från al-Qaida? Finns det inte en risk att man drar in hela regionen i ett storkrig. al-Qaida finns nu i hela norra Afrika.

Kollade intervjuer på You tube: ”France pushing Europe to join Mali invasion”.

Det finns en rädsla i Mali att invasionen kan medföra stor förstörelse. I Libyen kunde inte Frankrike hejda sig riktigt. Där förekom från dess sida en hel del ”illegal bombings”.

Hjälp i stället Mali inifrån Mali, vill man ropa. Dra inte in hela regionen i ett krig lett av den gamla kolonialmakten Frankrike. al-Qaida i stort kan bara besegras genom att man undergräver dessa rekrytering. Med bistånd och jobbskapande insatser där befolkningen får sin rättmätiga del i naturtillgångarna. Solenenergin i Sahara och Sahel tillhör dem som bor där.

Torsdag 6 dec. -12 Västsahara …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 december 2012

Nu kom posten. Skottade fram brevlådan i morse. Hör om barnfattigdomen på halv ett-

ekot.

Konstigt begrepp. Om barnen är fattiga är det väl för att föräldrarna är det.

En indikation på fattigdomen bland vuxna i nyliberalismens spår.

Barnfattigdomen minskar nu, heter det. Förlåt, men jag tror inte på det. Eftersom vuxenfattigdomen ökat. Och nu i – de många varslens tid – kontinuerligt ökar.

Men det var Västsahara jag skulle skriva om.

Citat från nr 3 av tidskriften Västsahara: ”Nordafrikas öknar ska förse Europa med sol- och vindenergi. Marocko och Tyskland har centrala roller i detta EU-Desertecprojekt. (…) Västsahara ingår. Marocko är det land i Nordafrika som saknar både olja och kol och som är totalt beroende av energiimport. Om man studerar Desertecs kartor ser man att både sol- och vindkraftverk är planerade i den ockuperade delen av Västsahara. I Marocko ska fem solenergianläggningar anläggas. Men två av dessa ligger i Västsahara; Foum Al Oued vid El Aaiún och i Boujdour.”

Lena Thunberg är redaktör för tidskriften Västsahara. I hennes ledare läser jag:

”Solenergi från Afrikas öknar som en lösning på energiproblemet i framtiden. Det låter väl bra? Javisst, så länge huvudsyftet är försörjning för ökenländerna själva och inte ett mastodontprojekt för storindustrin i Europa med smygutvinning i den ockuperade delen av Västsahara. EU är djupt involverat i Desertec, trots att samarbetet EU-Marocko ska bygga på lag och rätt och respekt för mänskliga rättigheter.”

I den artikel på DN Debatt som Rockström, Wijkman och jag hade den 17 december, betonade vi de stora möjligheterna för solenergi i Sahara, att storsatsningar på förnyelsebar energi i både Afrika och Europa kunde  – dels rädda oss från en katastrofal klimatförändring – dels skapa sysselsättning i en skala som innebar en lösning på vår tids svåra sociala och politiska kris, den som råder i såväl Afrika som Europa.

Vi borde ha betonat det självklara: att det inte fick bli fråga om nykolonialism.

Sådan finns det nog av i Afrika. Två exempel på energiområdet är:

1) Den brittiska utvinningen av olja i Nigeria. Miljardvinster samtidigt som halva befolkningen där har en levnadsstandard under FN:s fattigdomsgräns.

2) Franska statliga företaget AREVA:s uranbrytning i Niger. Det råder misär bland befolkningen runt detta företag, både hälsomässigt och ekonomiskt.

Måndag 3 dec. -12 Fattigdomens motor

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 december 2012

”Demokratin står under belägring överallt i världen”, skrev – på 90-talet – Edward S. Herman, ekonomiprofessor vid University of Pennsyvania, i den amerikanska tidskriften Z:

”Marknadskrafterna tenderar överallt att dränera valen på demokratisk substans. Ligger inte det regerande landets politik i linje med de intressen som dominerar på marknaden går politiken i stå tills ministären blir varse ‘vad som krävs’  eller tills nya val lyfter ‘realisterna’ till makten.”

”Realisterna”, d v s  högerpolitikerna, fortsatte Herman, lyckas däremot med sitt program: att sänka skatterna, att sälja statliga företag, att avväpna eller försvaga fackföreningarna, att uppehålla en storskalig arbetslöshet utan att behöva avgå vid nästa val, att drastiskt öka inkomstklyftorna osv.

Man tog bort det demokratiska reglaget och lät Marknaden styra. Marknaden styrs av kapitalägarna. Detta var vad nyliberalismens program innebar. I Sverige på 80-talet gick den socialdemokratiska regeringen den nya frihetsideologin till mötes och avskaffade först kreditregleringen, sedan valutaregleringen. Plus större delen av progressiviteten i skatteskalorna.

Staten som stat, dvs samhället som samhälle, blev nu svagt gentemot marknadskrafterna. Den omfördelning från rik till fattig som förut organiserats blev nu en fortlöpande  omfördelning från löntagare till rik. Fackföreningarna försvagades starkt av en växande arbetslöshet. Stora tillgångar som förut kunnat gå till sjukvård och kultur gick nu i stället ut ur landet i takt med att tillgångar som villaskatt och förmögenhetsskatt avskaffades.

I dag växer tiggarskaran i Europa. Och kriminaliteten. Och dödligheten i narkotikamissbruk. Och främlingsfientligheten.

Roosevelts New Deal räddade USA på 30-talet undan fattigdom och arbetslöshet.