Opinion

söndag 28 april -13. EU i Somalia. ”Sveriges stridsfartyg HMS Carlskrona …”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 28 april 2013

Först fiskade de rika ländernas enorma trålare ut och bort fiskbeståndet längs Somalias kust. Sedan kom samma rika länder och dumpade sitt avfall där. Därpå beväpnade sig den bestulna fiskarbefolkningen. Somalias pirater prejade handelsfartyg från Väst och Öst.

De krigiska övergreppen var ett svar på stöld och nersmutsning.

Försvarligt?

Knappast.

Men begripligt. Och det sitter något väldigt obehagligt i att vi svenskar bidrar med stridskrafter till kuvandet av de somaliska fiskarna som tycker sig ha funnit att det var nödvändigt att ta till vapen.

Svenska Dagbladet i fredags (28/4): ”Besättningen på Sveriges stridsfartyg HMS Carlskrona kan få allt mindre att göra fram till slutdatumet för sommarens insats. Anledningen är att kampen mot de somaliska piraterna i vattnen kring Adenviken börjat ta skruv.”

Om man ser till hela situationen – alltså  h e l a situationen  – liknar det inte nykolonialism? Alltihopa har ju uppstått ur att vi i Väst tagit för oss av deras naturtillgångar – som om det givet var vårt.

Jämför Shells exploatering av Nigerdeltat och Nigeria. Förstört vatten. Förstörd mark. Förstörd skog. En okontrollerad gasförbränning som starkt bidrar till klimatförändringen.

Torsdag 25 april -13. USA:s drönare över Jemen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 25 april 2013

USA:s drönare, dessa obemannade stridsplan som kan styras och ofta styrs från någon av USA:s stater tusentals mil bort, sprider skräck på plats i luften över länder i Afrika och Asien.

I  Fria Tidningen berättar Farea al-Muslimi om reaktionerna i hans hemland, Jemen:

”Drönare har en enorm psykologisk effekt på dem som lever i deras skugga. Bybor säger att drönare cirkulerade över Wessab i tre dagar innan de slog till. Det olycksbådande surret terroriserar samhällen. Var ska de slå till? Står vi på tur? Det är frågor som de som växer upp i dag ställer sig. De ‘oavsiktliga skador´ som drönarna orsakar kan inte bara räknas i lik. Drönarna traumatiserar en generation och alienerar jemeniter från såväl väst som centralregeringen.”

Vidare:

”USA fortsätter att leka med elden genom sin tanklösa och trubbiga kontraterrorism i Jemen. Samtidigt som de gräver gravar för personer som al-Radmi gräver de en ännu djupare grav för tanken på fred mellan Jemen och amerikanska värderingar. Den ena handen – USAID – håller workshops för jemeniter om rättsstatens principer, samtidigt som den andra – drönarna – dödar dem utanför lagen.”

USA – det är – bland annat – Nato. Svenska ledare vill få in Sverige i Nato. Vill vi verkligen bli inblandade i detta dåliga rykte. Låt Sverige återfå neutraliteten! Ge oss tillbaka vår egen röst. Vi kunde använda den till något bra.

Tisdag 23 april -13. ”Ryskt flyg övade anfall mot Sverige”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 23 april 2013

”En rysk flygstyrka med tunga bombplan övade under påskhelgen mot attackmål i Sverige. Ryssarna kom överraskande mitt i natten när Sverige saknade beredskap. Nato reagerade däremot och sände upp sitt jaktflyg.”

Sverige har ingen egen beredskap att lita på.

Litar helt på Nato.

Sverige är inte med i Nato.

Folkopinionen har i mätning efter mätning

varit klart emot ett svenskt Nato-medlemskap.

Sverige har trots detta länge agerat som om vi var med i Nato.

Vår nuvarande regering agerar som om vi var i allians med i Nato.

I Afghanistan agerar svenska stridskrafter under Nato-befäl.

I sin bok ”Den dolda alliansen” skriver skriver Mikael Holmström

om ”Sveriges hemliga Nato-förbindelser” under fem decennier.

Wilhelm Agrell, professor i Lund, framstående säkerhetsanalytiker,

skriver:

”Den dolda politiken garanterade att vi i ett krig skulle bli

indragna från timme ett.”

Nu är den knappast ”dold” längre. En helt öppen dumhet.

I min bok ”Moralisten och drakarna” redogör jag för en kontrovers

med Palme angående Natos kryssningsmissiler som Sverige

förutsattes tillåta Nato transitera mot mål i Ryssland.

Wilhelm Agrell skrev om det i DN. Jag hakade på.

En naiv tanke att Nato skulle kunna vara något slags skydd

för oss. Det är alldeles tvärtom. Vi måste ha ett eget försvar.

Söndag 21 april -13. – EU-politikens fiasko – Paul Krugman

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 april 2013

Paul Krugman, som fått ”Ekonomipriset till Alfred Nobels minne”, skriver i helgens nummer av International Herald Tribune om felräkningen som ställt EU:s krispolitik i ny dager:

”So the Reinhart-Rogoff fiasco needs to be seen in the broader context of austerity mania: the obviously intense desire of policy makers, politicians and pundits across the Western world to turn their backs on the unemployed and instead use the economic crisis as an excuse to slash social programs.”

Se min anteckning från igår.

Lördag 20 april -13. Meidner, Margaret Thatcher – EU

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 20 april 2013

Enda gången jag träffade Rudolf Meidner sa han om Margaret Thatcher: Hon är den första europeiska ledare som kunnat vinna ett val trots tio procents arbetslöshet.

Han menade att det var en skam. Hennes personlighet (propagandakraft) hade övervunnit skammen.

Han kan också ha menat att hon flyttat på skammen. Nu låg den på inflationen.

Sedan man avreglerat bankerna och valutatransaktionerna – det vill säga överlämnat en mycket stor del av makten i samhället till marknadskrafterna – låg kampen mot inflationen högst på listan.

Då var det rentav bra med en viss arbetslöshet.

2002 rentav krävde OECD att Sverige skulle öka på arbetslösheten. Fyra (4) procent var för lite. Inflationen växte. OECD blev bönhört.

Nu hyllas Thatcher, sida upp och sida ner, program efter program.

Men i Svenska Dagbladet fredag 19 april kan man läsa en artikel av Torbjörn Hållö. Rubrik:

Krispolitiken

i EU baseras

på räknefel

Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff, de två berömda amerikanska ekonomerna, räknade fel. Det är inte så att länder med en skuld över 90 procent av BNP får en dryg noll-tillväxt. Det visar sig tvärtom att sådana länder haft en genomsnittlig tillväxt på 2,2 procent. Torbjörn Hållö skriver: ”Ett av de tyngsta akademiska stöden för den kortsiktiga åtstramningspolitiken har nu visat sig vara ett resultat av räknefel. Därmed försvann ett av EU-kommissionens sista halmstrån för den nuvarande ekonomisk-politiska inriktningen. Det är hög tid för Europa att fokusera på långsiktiga reformer.”

Torsdag 18 april -13. Kanadas avhopp från Kyoto

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 april 2013

Kanada lämnar Kyotoavtalet.

TT:

”Enligt Kyotoavtalet ska Kanada minska sina utsläpp av växthusgaser med 6 procent till 2012 från 1990 års nivå. I själva verket har utsläppen ökat med 35 procent.(…) Dessutom planerar Kanada att utöka sin utvinning av olja ur oljesand.”

”Det är världens kanske mest fossilförorenande produktionsteknik”, säger Sveriges miljöminister Lena Ek till TT.

Både Japan och Ryssland har tidigare hotat att överge Kyotoavtalet.

Kanada styrs av ett högerkonservativt parti.

Tidskriften Ny Teknik:

”Kanada står för omkring 2 procent av de totala koldioxidutsläppen. Landets granne, USA, som inte ratificerat Kyotoprotokollet , står för omkring 20 procent av världens utsläpp.”

Onsdag 17 april -13. Händer i Boston, händer … i Jemen …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 17 april 2013

Dagens Svenska Dagbladet. Om bomberna i Boston. Tre döda, därav en åttaårig pojke. 176 skadade.

Obama citeras: ”Det här var en avskyvärd och feg handling. Varje gång bomber används mot civila är det ett terrordåd.”

Också statsminister Fredrik Reinfeldt citeras: ”Våra tankar går till offrens familjer och till det amerikanska folket i denna svåra stund.”

Det är bra yttranden. Väl motiverade.

Ändå kan jag inte låta bli att tänka på de civila offren i Niger, Pakistan, Jemen, alla dessa civila som dött eller sårats vid anfallen med drönare, obemannade bombplan styrda från någon punkt ibland tusen mil bort. En del av dessa bombningar styrs inifrån USA och skördar civila offer.

Många av dessa bombningar är i strid mot Genèvekonventionen och sker i Natos namn. Det officiella Sverige vill så gärna vara med i Nato, Sverige strider under Nato-befäl i Afghanistan. Man längtar till Vietnamkrigets tid, då det var någotsånär reda med Sveriges hållning i världen. Det var rätt av Reinfeldt att skicka ett kondoleansbrev till Obama. Men vi borde också skicka sådana till folk i Afrika och Asien.

Vilka var det som låg bakom bomberna i Boston? Några som inte fick frid förrän de hämnats drönarattacker någonstans i Nordafrika? Eller i Pakistan? Eller …

Söndag 14 april -13. En kolonial situation – Sverige …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 14 april 2013

Tänk er nu att landets alla större storföretag klarar hem vinsterna med allt mindre arbetsstyrka. Tänk er vidare att vi inte kan beskatta dem nämnvärt emedan de är internationella eller hotar att bli mer internationella, att flytta utom räckhåll osv. Vi kan då sägas vara en rik nation genom vår enormt rika exportindustri, men i realiteten en fattig nation eftersom den nationella industrin inte ger tillräckligt med jobb. Arbetslösheten blir då stor samtidigt som demokratin fortfar att vara svag, eftersom vår politiska potens är svag – skattevapnet kan inte användas till att skapa det minimum av jämlikhet och pluralism som är viktiga förutsättningar för yttrandefrihet i egentlig mening eller livlig demokratisk interaktion i en rik offentlig sektor.

Består inte krisen då i en beskattningskris som också är en ägandekris? Man kan utnyttja oss, vår mark, vårt vatten, våra vägar, våra råvaror, vårt rättsmaskineri och andra faciliteter utan att till mer än ett minimum behöva göra rätt för sig. Svenska folket kan då sägas sakta men säkert glida in i en kolonial situation, där de största företagen lever parasitärt. Våra egna och andra länders multinationella företag kan utnyttja oss utan att ge något tillbaka, tvärtom försvinner undan för undan underlaget för en rik offentlig sektor, vårt gemensamma välstånd.

Fredag 12 april -13. Uranlast passerade Sveriges kust

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 april 2013

Klippte ut en notis i Svenska Dagbladet. Det var den 8 april.

Den lydde:

”Måndagen den 25 mars smög ett fartyg lastat med 68 kilo höganrikat uran, tillräckligt för två atombomber, förbi Helsingborg och genom Öresund. Den explosiva frakten från Tjeckien till Ryssland skedde i största hemlighet. Den var arrangerad av USA:s atomsäkerhetsmyndighet NNSA, som inte berättade om saken förrän uranet var framme.Varken kustbevakningen, marinen eller Strålsäkerhetsmyndigheten säger sig ha haft kännedom om frakten ombord på det Maltaflaggade fartyget. Det passerade genom Öresund på sin väg norrut.

– Det är snarare en fördel om man inte informerar när det är kärnvapenmaterial man transporterar. Det ska så få som möjligt känna till, säger Helmuth Zika, transportinspektör på SSM.

Vem som har ansvar för att följa frakten är oklart – myndigheten, kustbevakningen och marinen hänvisar till varandra.

Slutdestinationen var den topphemliga ryska atomanläggningen Majak, långt bort vid Uralbergens fot. Med en omväg över hela norra Europa och runt 700 mil på lastbil, båt och tåg tog frakten två veckor. TT”

Givetvis bör inte terrorister få veta att och när det sker.

Givetvis bör man inte riskera att de får veta det.

Givetvis finns risken att …

Och givetvis tar man med en sådan transport överhuvudtaget en risk som man självklart inte får ta.

” … får …”

Söndag 7 april -13. … gått arbetslösa i två år …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 07 april 2013

Tittar igen i Aftonbladet för i fredags. Hur var det …

4 398 unga människor i Sverige har nu gått arbetslösa i två år.

De är långtidsarbetslösa alltså.

”För fem år sedan var samma grupp inte ens en femtedel så stor,

drygt 700 personer.”

Det är en utveckling på gång.

Det rör sig om en mindre grupp i den jättestora gruppen av unga arbetssökande.

Samtidigt skryter regeringen med vår ekonomiska situation. Staten har ett budgetöverskott

och är en trovärdig låntagare.

Mycket behöver göras. Inom sjukvård, byggenskap, energiomställning och andra områden.

Landets ungdom är en tillgång. Om man inte förmår effektuera den tillgången har man underkänt sig.

Tisdag 2 april -13. Ett anfall i Timbuktu …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 april 2013

”It started after a suicide car bombing.”

Så typiskt! Men nu var det inte i Afghanistan. Eller i Irak. Eller i … Nu var det i Mali. I Timbuktu, som ju rensats från islamistiska krigare. Frankrike sägs ha drivit ut dem därifrån. Alla städerna i norra Mali har enligt uppgift befriats. Bara de otillgängliga bergen  längst i norr är kvar. Fickor där av motstånd.

Strider utkämpades i alla fall häromdagen i Timbuktu. Jag läser om det i International Herald Tribune.

Självmordsattacken var avsedd att distrahera fransmännen. I dess skugga infiltrerade en grupp jihadister staden.

Så där kommer det väl att hålla på.

USA, Nato, Sverige lämnar nu Afghanistan. Kriget som började med amerikanska flyganfall hösten 2001 kan dock inte sägas vara vunnet.

Jag vill inte se ett mönster i detta. Lik förbannat träder det fram. Överallt där man gripit in ”med kraft” (bombningar främst) har terrorn valt sin väg och ”vunnit”. Terrorn är kvar i Afghanistan när ”vi” lämnar. och den har spritt sig till Pakistan, bland annat som ett svar på USA-Natos drönar-bombningar i Waziristan. I Irak som befriades från Saddam Hussein sker nu nästan dagligen attentat av olika slag. Sunni bekämpar Shia. Och så vidare. Somalia. Det officiella kriget ersätts av det inofficiella. USA och Frankrike (Nato) har nu drönarbaser i hela raden av länder på den afrikanska kontinenten.

 

 

 

 

Måndag 1 april -13. Hyckleri på hög nivå

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 april 2013

Bläddrade igenom försummade nummer. Svenska Dagbladet 26 mars. Brännpunkt. Oj, där skriver regeringen: Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf, Jan Björklund och Göran Hägglund.

De kommenterar Framtidskommissionens slutrapport:

Skriver bland annat:

”Analysen, som är väl utbyggd, behöver kompletteras med nya mått på välfärd. Vi ser med oro en utveckling där allt fler barn och unga mår psykiskt dåligt. Detta trots att den ekonomiska standarden aldrig har varit bättre. Vi behöver fortsätta fundera på hur politiken kan bidra till ett samhälle där arbetslinjen är central men där det samtidigt finns tid och utrymme för familjeliv och relationer.”

Inte sedan 30-talet har vi haft så stor arbetslöshet.

Det råder massarbetslöshet i Sverige.

Då skriver regeringen att den ekonomiska standarden aldrig varit bättre.

Unga människor mår dåligt, skriver de, ”trots att den ekonomiska standarden aldrig varit bättre”.

De nämnder inte att ungdomsarbetslösheten inte varit värre sedan början av 30-talet.