Opinion

Lördag 18 – torsdag 23 juni 2016. Stora möjligheter …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 juni 2016

Här finns hur mycken ledig arbetskraft som helst.

Sverige har 22 procents ungdomsarbetslöshet.

Frankrike har drygt 27 procent av samma sort.

Italien ligger på 37 procents ungdomsarbetslöshet.

Spanien har 45 procents ungdomsarbetslöshet.

Grekland har mer ändå friställd arbetsför ungdom.

Även Tyskland har friställd tillgänglig arbetskraft, 7 procent.

Och Storbritannien ligger på 10,12 procent.

EU:s stora förlamning. Risk för  förstöring. Vad gör vi då?

Samtidigt:

”Den globala uppvärmningen leder till att stora områden i Sibirien som länge legat i permafrost nu börjar tina.”

Så står det i Wikipedia om klimatförändringen.

Vidare: ”Man beräknar att det i permafrosten finns 1000 miljarder ton koldioxid bundet i organiskt material. (…) De senaste åren har det kommit tecken på att permafrosten redan har börjat tina och det kan bli förödande för jordens klimat.”

Det brådskar alltså med insatser mot farliga förändringar.

Samtidigt finns det en stor reserv av arbetskraft: alla unga arbetslösa!

Solenergi, vindenergi. Inga förstörande utsläpp alls. Man kan också göra drivmedel av solenergi. Kolla! Spillet är helt ofarligt. Lite vatten.

Här krävs en enorm mobilisering. Den är möjlig. Den vore möjlig – om inte …


Medan Europas politiker avvaktar, vilande i en vagga av förlamning – den av EU påbjudna finanspakten – och arbetslösheten bara ökar – förbereder sig många unga män från olika delar av Afrika för den långa resan – vandringen till stor del –  till Libyen för att komma med en människosmugglares båt till Italien. Jag läser om detta i ett nummer av International New York Times, fredagen 17 juni 2016:

”Most of the people who risk everything to make the crossing come from places like Eritrea, Gambia, Ivory Coast, Nigeria, Senegal, Somalia and other African countries where the job market is decimated.”

De vet inte hur det är i Europa, men situationen i hemlandet har gjort dem förtvivlade.

I New York Times intervjuas Samba Thiam från Senegal. Hans äldre bror har drunknat på vägen till Europa. Själv förbereder han sig nu för den långa resan. Han är säker på att om han lyckas – att han då kan sända hem pengar till familjen.

………..

Situationen måste bli uppenbar för världens styrande. Det är faktiskt möjligt att göra något i stil med The New Deal eller Marshall-planen – en stor afrikansk, en stor europeisk mobilisering i FN:s regi. Den nuvarande passiviteten är oförlåtlig.

………..

 

 

 

 

 

 

Söndag 12 juni -16. Skatteparadiset Sverige

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 05 juni 2016

Den 12 april i år stod en märklig artikel i Aftonbladet, av Stefan de Vylder. Han konstaterade vad nog många vid det här laget börjat förstå men få velat erkänna:

att Sverige är ett skatteparadis.

Han skriver:

”Sverige är, så vitt jag vet, det enda industriland som har avskaffat såväl arvsskatt (2005), förmögenhetsskatt (2007) som fastighetsskatt (2007). För företag har bolagsskatten sänkts från 52 procent på 1980-talet till 22 procent idag, och arbetsgivaravgifterna har sänkts med 8 procentenheter.”

Vidare:

”Det är utmärkt att skatteflyktingar avslöjas och hängs ut. Men när ska samma indignation riktas mot det faktum att Sverige har blivit de rikas skatteparadis?”

Ja, samtidigt som vi har en ungdomsarbetslöshet på 22 procent!

Det är upplopp i Stockholms förorter. Hopplösheten föder desperata ”lösningar”. Ungdom rekryteras i förskräckande omfattning till kriminella gäng. Alliansens politiker anförda av Jan Björklund (L) for till förorten och ropade på polis. Men det är den ojämlikhet och arbetslöshet som Alliansens politik skapade – skatteparadiset – som har fött ungdomens elände.

Skatteparadiset är ett ungdomshelvete.

 

Torsdag 2 juni -16. Bomber i Mali … bomber …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 juni 2016

”Under söndagen lyfte de franska stridsflygplanen för tredje dagen på rad mot de islamistkontrollerade områdena i norra Mali, samtidigt som franska soldater patrullerade nedanför Eiffeltornet i centrala Paris för att avvärja eventuella hämndaktioner från rebellsympatisörer.”

”Enligt uppgifter från Malis regering har minst elva civila dödats under de senaste dagarnas bombningar. Tre av dem ska ha varit barn som drunknade i en flod efter att de ha försökt fly undan de fallande bomberna.”

”Andra dödades inne på sina gårdar eller utanför sina hem. Människor försökte fly för att hitta skydd. Några drunknade i floden, säger Konnas borgmästare Sory Diakite till AP.”

Detta enligt Expressen 13 januari 2013.

Var det ett svar?

Vadå?

Attentaten i Paris?