Opinion

Fredag 27 maj 2016. … Sveriges alliansfrihet?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 maj 2016

Svenska Dagbladet i dag:

”Regeringen gav vid torsdagens regeringssammanträde som väntat grönt ljus för svensk medverkan i Natos center för strategisk kommunikation – Stratcom.”

Detta sedan Sveriges regering nyss drivit igenom det så kallade Värdlandsavtalet med Nato.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, betonade i sin regeringsförklaring Sveriges alliansfrihet.

Utrikesminister Margot Wallström har gång på gång talat – mot –  ett eventuellt Nato-medlemskap.

Försvarsminister Peter Hultqvist skrev i Aftonbladet 11 april: ”Vi ska inte gå in i Nato”.

Förutom Värdlandsavtalet med Nato har vi nu bilaterala försvarsöverenskommelser med USA och Storbritannien, de två starkast rustade Nato-makterna.

Plus rubriken i dagens Svenska dagbladet:

”Regeringen: Ja till Natos

center mot propaganda.”

Kom sedan och säg till svenska folket att vi är alliansfria. Eller att vi inte är med i Nato.

Folket är inte idioter. Det svarar: Vi är ju med fast vi inte är det rent formellt.

När man nu säger att vi är alliansfria ljuger man oss rätt upp i ansiktet.

Omvärlden har fattat. USA har fattat. Ryssland har fattat.

Den ende som inte tycks ha fattat någonting är försvarsminister Peter Hultqvist.

Han kanske tror att han är osynlig – eftersom han gjort sig totalt genomskinlig.

Vad skall man säga om en regering som blandar bort korten så – mitt framför folkets ögon?

 

22 – 26 maj -16. Europas förlamning

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 22 maj 2016

Ungdomsarbetslösheten i Sverige. Den är 22,6 procent.
Mer än en femtedel av vår ungdom går arbetslös.
I Frankrike är det ännu värre, för att inte tala om Grekland och Spanien.

I detta läge håller den monetära unionen tillbaka ekonomin.

Finanspakten. Sverige är inte med i EMU men har anslutit sig till

finanspakten.

Finanspakten betyder åtstramningspolitik. Mitt i en lågkonjunktur.
Ekonomisk förlamning. Just när vi som bäst måste rusta oss mot en
växande terrorism och allvarlig klimatförändring.

En alltför stor del av vår ungdom går till kriminella gäng.
Liksom en alltför stor grupp ungdomar från våra förstäder
går till terrorism.

Skottlossning, bränder, övergrepp, oro. Så kan vi inte ha det.

Det är som om en idioti gripit våra politiker. De håller tillbaka
just när det krävs mycket stora satsningar.

Senaste åtstramningen är försök att stoppa strömmen av immigranter
från Afrika till Europa. Polisbåtar och flyg mot flyktingbåtar.

Det innebär hjälp till al-Qaida och IS.

Vad gör desperata flyende arbetslösa unga män från Senegal, Niger,
Tchad o s v som vill till Europa för att de inte har en chans i sina egna länder på grund av den ökande ökenspridning som inte minst (främst) europeiska utsläpp av koldioxid åstadkommit? Vad gör de, vart ska de ta vägen. För många är anslutningen till IS enda utvägen. Så har det ställts till i världen.

EU måste ut ur sin förlamning! Sverige måste ut ur sin förlamning!
Aktualisera John Maynard Keynes!

………………………….

Måndag 16 maj -16. Mer Nato i Sverige bedrar folket.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 maj 2016

”Vi ska inte gå in i Nato”, skrev nyligen Sveriges försvarsminister,
Peter Hultqvist, i Aftonbladet (11/4 2016).

”Gå inte på ryktet”, underströk han.

Att han tycker sig behöva skriva så i AB beror naturligtvis på
det faktum att vi gång på gång samövar med Nato på olika sätt
och att vi låtit förra ÖB skriva på ett s k värdlandsavtal med Nato,
en sak som riksdagen ska ta ställning till om några dagar.

Vi går inte med i Nato men vi samarbetar med Nato och planerar
ett avtal med Nato som innebär att fullt medlemskap ter sig …
ja vad?

Och nu ytterligare ett steg. Svenska Dagbladet idag:

”Regeringen vill att Sverige får en chefspost vid Natos center
för strategisk kommunikation – Stratcom – i Riga, under förhand-
lingarna om ett svensk deltagande. Det framgår av den avsikts-
förklaring, Letter of Intent (LOI), som regeringen lämnat över
till försvarsdepartementet i Lettland och som SvD tagit del av.”

Vidare:
”Innehållet visar att regeringen tänkt sig att gå in som en ‘bidra-
gande partner’ i Stratcom:’Ett sådant arrangemang skulle främja ett
konkret projektsamarbete mellan Nato Stratcom COE (Centre of excellence)
och relevanta svenska myndigheter’, står det i avsiktsförklaringen.”

Jaha, nu väntar förstås nya försäkringar att vi inte går in i Nato.

Peter Hultqvist trovärdighet …

Han behandlar svenska folket som en slängdocka …
tror tydligen at vi är idioter. Ska vi spela med
i den rollen?

Söndag 15 maj -16. Svenska Dagbladet och Den svenska modellen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 maj 2016

Tove Lifvendahl är politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet.
I en ledare i dag uslar hon ut den svenska modellen.

Allt som är fel i Sverige är den svenska modellens fel. Senast orättfärdiga
utvisningar av flyktingar.

”Man ska arbeta i Sverige till kollektivavtalsenliga löner, säger de
som tillhör Sveriges insiders och vill helst inte ha för mycket konkurrens
från sådana outsiders som Farhad Asadzadeh eftersom det kan påverka
lönenivåerna. Och statsministern uppmanar i tal folket att vara ‘förbannat
stolta’ över strävan efter ett samhälle ‘där din framgång blir allas vår framgång’ Det vore mer hederligt om han sade som det är till Syed Latif:’Din framgång är inte kompatibel med våra system’.”

Ledarskribenten i en av våra stora tidningar ser sjukt på en enda faktor.
Det händer att en god sak kommer i konflikt med en annan god sak. Då måste man försöka tänka konstruktivt, inte blint göra sig av med den ena goda saken.

Kollektivavtalen står i tjänst hos en vilja till jämlikhet. Alla i landet ska ha möjligheten till ett bra liv. Det är en gammal liberal tanke, som stämmer med tankar som odlas av socialistiskt organiserade krafter.

Det ligger något stötande i att hela liv bestäms av klassen man råkar födas i.
Ska man godkänna den sortens ”utvisningar”. Du är född av fattiga föräldrar. Ha det eländigt hela ditt liv!

………………………

Svenska Dagbladet ägs av det borgerliga företaget Schibsteds (M).
Schibsteds äger också 91 procent av aktierna i Aftonbladet, blott
9 procent ägs av LO, vilket avspeglas på ledar- och kultursidor.
Det finns i Sverige inte en enda riksspridd tidning som i sin
helhet står till vänster om M,L,KD,C och SD.

Fredag 13 maj -16. Nu igen: Sverige i stora Natoövningar.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 maj 2016

Svenska Dagbladet idag:

”Nato drar samman totalt 40000 soldater i tre parallella militärövningar
i Östersjöområdet i början av juni. Sverige deltar i två: marinövningen
i Baltops och, för första gången, i arméövningen Anakonda i Polen där Natos
allierade och partners ska träna beredskap och samordning.”

” … alierade och partners … ”!

Vidare:

”Beslutet om svenskt deltagande vid övningarna i Östersjöområdet fattades
vid torsdagens regeringssammanträde på förslag från Försvarsmakten.”

Från rysk synpunkt innebär detta att vi praktiskt taget är med i Nato.

Svenska folket har aldrig varit i majoritet för Nato.

Statsminister Löfven har liksom utrikesminister Wallström betonat vår
alliansfrihet.

Försvarsminister Peter Hultqvist saboterar gång på gång den politiken.
Han gör det svårt för Ryssland att tro på alliansfriheten. Som om han trodde att ryssarna – och svenska folket – var idioter.

Om vår utrikespolitik ska återfå något av sin trovärdighet måste Hultqvist avgå.

Han är en börda för Sverige.

Onsdag 11 maj -16. Putins största bekymmer.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 maj 2016

Michael Winiarski i Dagens Nyheter 11/5 2016:

”Det finns i dag 10000 IS-soldater i Afghanistan.”

Och:
– Den afghanska grenen av IS har definitivt
siktet inställt mot Centralasien och Ryssland.
Ryska är till och med ett av dess arbetsspråk,
sade Zamir Kabulov till ryska medier.

Ja, på vilket ben ska nu Putin stå?

USA, EU, Ryssland – har ett gemensamt problem.

EU gynnar detta problem genom sin förlamning.
EU står inför utvecklingen i stort utan initiativ.
EU förmår inte ta sina länder ut ur en förödande stor
ungdomsarbetslöshet. Inte bara Spanien och Grekland
har oacceptabelt stor arbetslöshet bland sin ungdom.
Det är illa också i Frankrike och – Sverige.

En gemensam uppgift: bekämpa rekryteringen till våldet.
Hur ofta behöver det sägas, den stora rekryteringen
till bekämpningen av klimatförsämringen kräver mycket
omfattande initiativ. Här finns ett livsviktigt gemensamt
intresse. USA, Ryssland, EU kan gå samman.

– Du skulle drömma då.
– Ja, förlåt!

Söndag 8 maj -16. Egendomligt fel om Nato.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 08 maj 2016

”Nu säger
Sverige ja
– till Nato”.

Så ser en rubrik ut i Aftonbladet 7 maj 2016.

Texten som följer, bland annat:

”Det är ett bra förslag att Sverige ska gå med i Nato,
tycker nu 37 procent av alla svenskar. Det visar en
undersökning som SOM-institutet på Göteborgs univer-
sitet, GU, har genomfört.”

Ivern hos Nato-anhängarna är nu så stor att man
förlorat all känsla för proportioner. 37 procent
är mer än 63 procent i dessa sammanhnag. Det kan
vara bra att veta när man i DN och Svenskan läser
om Rysslands hot. När DN frågade hur Ryssland
skulle reagera om Sverige gick med i Nato, svarade
ryske utrikesministern Lavrov att man skulle
förstärka sitt nordliga gränsförsvar.
Detta svar presenterades på löpsedlar och
ledarsidor som ett hot.
Ryssarna hotar med att försvara sig om vi angri-
per dem!

Kristihimmelfärdsdag -16 . EU:s förlamning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 05 maj 2016

Läser Paul Krugman i International New York Times. Han är bekymrad över Europas rådlöshet.

Arbetslösheten är stor överallt inom EU, särskilt ungdomsarbetslösheten. Och  inte minst i Spanien: 45 procent.

Det är en oerhörd siffra, svårt att inte se det som en katastrof för samhällslivet.

Receptet är givet. Låna upp pengar och satsa stort i byggen, järnvägar, sol- och vindenergi.

Det stora uppväxande släktet är en tillgång. Att göra den till en börda innebär en skamlig inskränkthet, en förstöring av stora möjligheter.

Och det särskilt idag, när det största hotet är en växande terrorism.

Från EU:s stora förlamade samhällen går en ström av desperat ungdom till IS och al-Qaida. Nyliberal lågskattepolitik bär en stor del av skulden. Ett solidariskt samhälle med jämlikhet som viktig värdegrund var en gång lösningen i Sverige. Vi måste tillbaka dit. Och EU måste lära sig läxan. Att inte sträva efter jämlikhet är lågsinnat. Och i det läge vi nu befinner oss – enfaldigt.

Måndag 2 maj -16. Svenska Dagbladet hakar på Dagens Nyheters ryska ”hot”.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 maj 2016

Svenska Dagbladet, i dag, hakar på ”hotet” som Dagens Nyheter häromdagen läste ut av ett yttande av den ryske utrikesministern Lavrov. Det gick ut på att Ryssland måste ”vidta nödvändiga militärtekniska åtgärder vid sina nordliga gränser” … ifall Sverige går med i Nato.

Defensiva åtgärder, alltså.

Claes Arvidsson skriver nu på Svenska Dagbladets ledarsida:

”I fredags twittrade Margot Wallström ut till världen att ´Sweden decides it`s own security policy: staying military non-aligned, a stronger defence and cooperation.` Det var kortsvaret på de senaste ryska hoten (denna gång från utrikesminister Lavrov) om motåtgärder om Sverige blir medlem i Nato.”

Lavrov har ju inte hotat Sverige. Bara sagt att Ryssland stärker sitt gränsförsvar, om det får Nato inpå knutarna också i norr.

Ivern att få med oss i Nato tar sig nu rent löjliga former i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Om det inte vore så genomskinligt skulle man tro att ledarskribenterna i de två stora tidningarna var … ja vad … ja …

Nu tror de att läsarna är det. Idioter.

Söndag 1 maj -16. Dagens Nyheters Nato-feber.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 maj 2016

Lustigt (olustigt) att se hur DN vrider sin journalistik.

Nu gäller det att få med oss i Nato.

Då måste man måla Fan på väggen.

Man far över till Ryssland och intervjuar utrikesminister Lavrov.

Denne säger att om Sverige går med i Nato … ”så kommer vi naturligtvis att vid våra nordliga gränser vidta nödvändiga militärtekniska åtgärder”.

Det är det hela.

Vem hade väntat sig något annat. Har inte Ryssland rätt att försvara sig om det
känner sig hotat.

Men DN går ut hårt – stenhårt, stora löpsedlar – med att Ryssen nu hotar oss.

Detta är bara alltför genomskinligt. DN måste ha svart på vitt på att vi – absolut – måste gå med i Nato.

Det hör till saken att Ryssland är rätt dåligt rustat jämfört med Nato. Enligt Sipri har Nato flera gånger om så stor krigsmakt som Ryssland.

Det finns ett stort folkligt stöd för Sveriges alliansfrihet. Den gagnar freden.