Opinion

31/7 -10 Ingen fred att bevara i Somalia

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 31 juli 2010

Afrikanska unionen går in i Somalia. Fredsbevarande styrkor, säger man. I New York Times globala edition, International Herald Tribune, citerar man J. Peter Pham, vice ordförande i ”the National Committee on American Foreign Policy”. Han säger:

 ”Jag kan inte tänka mig ett sämre strategiskt beslut än att bara fortsätta den strategiskt bankrupta politiken att sända fler ‘fredsbevarare’ till Somalia, när ingen fred där finns att bevara.”

Vad som egentligen sker är att man sänder mer trupper för att hjälpa en regim som inte har något hopp om att någonsin kunna styra över södra och centrala Somalia, än mindre över hela landet, understryker Peter Pham.

2006 rådde en viss ordning i Somalia. Och ett realistiskt hopp om att kunna fälla marionettregeringen, stödd av etiopiska trupper och pengar från USA. ”Förbundet av islamiska domstolar”var på väg att få grepp om hela landet, och ordning härskade i Mogadishu. Man kunde t o m färdas genom Somalias huvudstad utan att bli stoppad av någon krigsherre och pungslagen på resterande kontanter.

Men CIA och USA såg blott terrorism i de tolv domstolarna och förmådde Etiopien, Somalias arvfiende, att skicka in 10000 soldater i landet samtidigt som amerikanska plan började bomba ”terroristnästen”, varpå rekryteringen till Shabab, den al-Qaidastödda terroriströrelsen fick luft under vingarna och växte starkt. ”Förbundet av islamiska domstolar” falnade nu, Shabab tog över.

I dag är situationen i Somalia snarlik den i Afghanistan.

30/7 -10 Maffian växer i det svaga samhället

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 juli 2010

Enligt Carl Bildt är kampen mot opiumhandeln ett gott skäl till vår militära närvaro i Afghanistan. Pierre Schori påpekar i Svenska Dagbladet 25 juli att USA i syfte att vinna lokalbefolkningens stöd i södra Afghanistan ”har beslutat låta årets väldiga opiumskörd ha sin gång”.

Samtidigt har Hells Angels enligt DN i dag etablerat goda relationer med maffior i Albanien, Bulgarien och Makedonien.

Och man har eget folk i Turkiet.

Detta innebär att den s k  Balkanrutten för droger och vapen nu är mycket välorganiserad. Raka rör för maffian från Asien och hit.

I DN står: ”Stora brister i underrättelseinformation om de kriminella mc-gängens utbredning och kontakter är en annan utmaning för rättsväsendet i regionen, enligt Europol, som efterlyser skapandet av nationella polisiära kontaktpunkter i regionen som ett första steg för att möta hotet.”

” … ett första steg”.

Det första steget borde ha tagits för länge sedan. Det svaga lågskattesamhället är det första steget mot ett samhälle där maffian växer sig stark.

Sverige har nu under lång tid tillhandahållit ett rekryteringsunderlag. Den dåliga skola som man sparat fram har effektiva utslagningsmekanismer.

Vi har nu en jättestor ungdomsarbetslöshet. Upplägget av invandringen leder till överlastade ghetton med nyfattigdom och en arbetslöshet över 50 procent. Vi behöver ett stort tillskott på arbetskraft men förmår inte organisera samhället så att vi vinner på migrationen.

Samtidigt tvingar klimatförändringen många att lämna sina länder.

Enligt en naiv föreställning kan den fria marknaden klara alla problem. Det gör den inte.

Kriget mot terrorismen som skapar mer terrorism och det svaga samhället som faller tillbaka på marknadens mekanismer håller på att förstöra både friheten och uppehållandet av mänskliga rättigheter.

I dagarna kastar Frankrike ut sina romer, tvingar dem kollektivt lämna landet. Det svaga samhällets reaktion.

26/7 -10 Wikileaks avslöjar oss! ”Oss”?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 juli 2010

Nu kommer uppgifter från Wikileaks. Man läcker

hemliga amerikanska militärraporter på sin sajt.

Uppgifterna publiceras I New York Times,

i Guardian och …

i Der Spiegel.

Pakistans militära underrättelsetjänst

samarbetar med talibanerna

och organiserar nätverk

av motstånd

tillsammans med dem.

Samtidigt tar Pakistan emot

en miljard dollar varje år

från USA –

för att bekämpa talibanerna.

 

Wikileaks rapporter visar att Natotrupperna

i Afghanistan dödat  många civila

när de trott sig bekämpa talibaner.

Samtidigt har talibanernas motattacker

ökat dramatiskt.

Kriget blir allt farligare för våra styrkor,

 ja,

för oss från väst, amerikanare, tyskar, svenskar.

Detta sker nio år efter USA:s invasion

av Afghanistan. Nio år! 

 Talibanerna har kommit över

luftvärnsrobotar – en uppgift

”som USA ska ha mörklagt”.

I princip är ingenting av detta

nytt för den som följt kriget

i International Herald Tribune

och i olika böcker. I princip?

Läs John Pilger! Hela dårskapen – och dubbelheten –

har varit fullt synlig länge. Exempelvis

att Pakistan vill ha med sig talibanerna

mot Indien i Kashmirkonflikten.

Och att Pakistans regering gång på gång

bett USA sluta bomba

på dess territorium. Det har länge varit fullt

uppenbart att kriget bara fört med sig

växande terrorism världen över.

Somalia och Jemen står nu i tur att bli nya

idiotfällor.

 

21/7 -10 Guantanamo, Bagram, Bildt

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 22 juli 2010

Skrev om Guantanamo häromdagen, om tre fångar från Jemen som blivit kvar där. Borde ha nämnt att de inte är ensamma om detta, trots president Obamas löfte att snabbt upplösa det beryktade lägret på Cuba. Senaste siffran är 140. Hur många av dem som är oskyldiga och trots ihållande tortyr inte vidgått terroristbrott eller tillhörighet till al-Qaida är det väl få eller ingen som vet. Men man vet att angivare i Pakistan eller Afghanistan kunde få upp till 5000 dollar av CIA för besväret. Lättförtjänta pengar om det fanns en koranskola i närheten, dit det kom misstänkt skäggiga unga män från andra länder.

Murat Kurnaz, född och uppväxt i Tyskland, angavs av någon under ett besök Pakistan och fick sedan sitta fem år i Guantanamo, där man tämligen tidigt kom underfund med att han var oskyldig.

Men först fördes han till lägret Bagram i Afghanistan, nära Kabul.

Så nära Kabul att planet med utrikesminister Carl Bildt fick fick landa i Bagram i stället häromdagen när flygfältet vid den afghanska huvudstaden var utsatt för ett attentat.

I Bagram blev Murat Kurnaz torterad och fick uppleva hur en annan ”misstänkt terrorist” torterades ihjäl. Här ett stycke ur hans berättelse i boken ”Fem år av mitt liv”, utgiven på Ordfronts förlag 2008:

”Det går knappt en lugn minut. Om jag har tur får jag ligga ner en halvtimme. Nu fryser andedräkten på kläderna också. Ibland undrar jag vad som är bäst: att bli förhörd och slagen i tältet eller att ligga hopkurad utomhus innanför taggtrådsstängslet? I tälten är det åtminstone varmt. Å andra sidan är det ovissheten: Vissa kommer aldrig tillbaka från förhören. Förs de någon annanstans? Vart i så fall?”

Vad gör man i Bagram i dag? Vad gör våra allierade i Bagram i dag? Vad skapas för rykte om Väst i Bagram i dag?

Vad har Obama för koll på CIA? Vad har CIA för koll på sina olika grenar och mannar i dag i de olika länderna där tortyr är lika vanligt som ett lönande angiveri?

I dagens tidning (Svenska Dagbladet) läser jag om Washington Posts artikelserie ”Top Secret America”. Bland annat:

”Enligt granskningen har nätverket av amerikanska säkerhetsorganisationer vuxit sig så stort och otympligt att ingen längre kan mäta dess effektivitet. Samtidigt har mycket av ansvaret för delikat säkerhetsarbete lagts ut på entrepenad. Det har suddat ut gränserna för vad som är regeringens ansvar i kritiska situationer och undergrävt statens legitimitet.”

Alltså: en privatisering. Delvis. Hur mycket per framtvingad bekännelse?

En marknad för bekännelser? Vägen till en falsk skräck? Vägar till främlingsfientlighet? Vägar till hat mot väst i Afrika och Asien? En väg till ett växande al-Qaida.

EU rustar sin gränser. Bygg allt högre murar. Vårt svar på hysterin från ett konglomerat av säkerhetsorganistioner över alla bräddar är Frontex, d v s ännu ett utryck för hysteri.

18/7 -10 Nato impopulärt i Afghanistan

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 juli 2010

Sverige slåss under Nato-flagg i Afghanistan.

Vi är där för  att delta i ett slags befrielse, enligt svenska politiska ledares retorik.

Svenska soldater har dött i kriget i Afghanistan.

De har intalats att de deltar i ett gott verk.

Mer än 20000 civila afghaner har dödats i det USA-ledda kriget, som varat i snart nio år. En stor del av krigföringen har skett och sker fortfarande genom bombning med obemannade flygplan, s k drönare.

En ny undersökning som tankesmedjan International Council on Security and Development, ICOS, utfört visar följande:

75 procent av befolkningen tror att utlänningar inte respekterar deras religion och traditioner.

74 procent anser att det är fel att samarbeta med utländska styrkor.

68 procent anser inte att Nato-styrkorna beskyddar dem.

65 procent tror att talibanerna och deras ledare mullah Mohammad Omar borde sitta med i regeringen.

11/7 -10 Tolgfors tvåfald, trefald …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 juli 2010

Amerikanska plan ska leksaksbomba i lappmarken. En same hörde av sig till Ring P1 och protesterade.

Det får anses begripligt.

Händelsen, den planerade, är däremot obegriplig. Vi är inte med i Nato. En majoritet av svenska folket är enligt många opinionsundersökningar emot ett svenskt Natomedlemskap.

Varför då denna arroganta uppvisning av självsvåld.

Sveriges försvarsminister, Sten Tolgfors, skriver i dag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Bland annat följande halvfetade stycke:

Bara genom att titta på kartan förstår man att kriser, hot och konflikter måste börja mötas utanför Sveriges gräns, i närområdet och på Östersjön. Och att det måste göras tillsammans med andra. Det är tillsammans med andra vi ska förebygga att spänning blir kris och att kriser blir konflikter.”

Då är vi alltså med i Nato. Eller innebär doktrinen att vi också ska öva tillsammans med Ryssland?

Under alla omständigheter samövar vi, har vi de senaste åren, samövat mest med Nato.

Innebär inte det att Ryssland lätt misstror vår alliansfrihet och i fall av konflikt anser sig tvunget att ockupera Sverige innan det blir en bas för armador mot öst.

Nato har kryssningsmissiler som med störst framgång används mot Ryssland, om de får gå ostört genom Svenska dalgångar.

I det läge som råder ökar spänningen på Nordkalotten. Den är ägnad att öka ännu mer, om Sverige annonserar sig som ett slagfält.

Tolgfors halvfeta doktrin ter sig i sammanhanget enfaldig.

Och som ett brott mot den hållning som svenska folket valt.

10/7 -10 Andreas Carlgren: Tretton rätt …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 juli 2010

Behovet att försvara kompromisser föder jätteödlor.

Dinosaurierna vandrar på jorden igen. Som skryt.

”Tretton rätt för regeringen” är rubriken över miljöminister Andreas Carlgrens artikel på Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet.

Hade man tolv rätt på tipset var det full pott och man blev miljonär.

Tretton rätt var det inte möjligt att få.

Men Carlgren har tretton rätt i dag.

Kan man vara så självbelåten utan att få svindel? Carlgren: ” … under Alliansen minskar utsläppen från trafiken och utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.”

Samtidigt skriver Vägverket (2/10 -09): ”Klimatpåverkan från vägtrafiken är nu 14 procent större än den var 1990, vilket gör det mycket svårt att nå etappmålet om oförändrade utsläpp mellan 1990 och 2010.”

9/7 -10 Cecilia Malmström och världen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 juli 2010

Cecilia Malmström är Europeiska unionens kommissionär i migrationsfrågor. Hon har också andra saker på sitt ansvar. Sådant som tangerar terrorismen och dess bekämpning. Övervakning av vad immigranter gör exempelvis. Man kan nu – återigen – genom Malmströms åtgärder – tillåta CIA att ta del av flyktingars bankaffärer. Så om du flytt från Somalia och lyckats få upphållstillstånd i Sverige och gärna vill skicka lite pengar till din bror i Mogadishu, till hans utbildning – han har ju fått en chans nu.

Och – ja – den där brodern, han har en kompis som snackar mycket om att han funderar på om han inte ska ansluta sig till …….. motståndsrörelsen i Somalia som av USA klassats som en terroriströrelse  – – – ja …

Då kan brorsan haffas av CIA:s agenter och skickas till något slags Guantanamo.

Och svensken som skickade pengarna får en stämpel på sig som misstänkt.

Ja, det är otroligt! Men på sådana vägar har det – tro det eller ej – uppkommit ”terrorister” som fått ögonen på sig eller som rentav fått hela sitt liv förstört. Guantanamo är faktiskt inte upplöst ännu – inte riktigt, trots Obamas löfte. Där sitter kvar tre unga män från Jemen som anses vara oskyldiga efter ett antal år i plågsamt fängelse. De kan inte frias eller skickas hem till Jemen för väl där är det troligt att de  b  l  i  r   terrorister.

Så kan det gå om haspen är på. Cecilia Malmström och Sverige spelar med i ett enfaldigt och grymt spel med kontraproduktiva poänger.

8/7 -10 Debatt som käftande

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 08 juli 2010

Såg – och hörde visst – en debatt igår kväll i SVT 1.

Många kom till tals. Ingen kom till tals på riktigt. Där fanns justitieministern, ledande socialdemokrater, folk från Aftonbladet, Göteborgs-Posten o s v.

Debatten utvecklades till en av dessa dueller som blåser upp åsiktsvågorna till halv storm och sedan … och sedan … ja sedan … 

Ett käftande. Och programledaren käftar med.

Syftet är att få till stånd en häftighet.

Som om man inte kunde organisera debatten så att den blev en kunskapskälla!

Och inte bara ett spektakel. Den stora frågan blir då ”vem som vann”.

Lyssnarna vinner ingenting.

Igår var frågan oron i de svårt segregerade områdena i Malmö, Göteborg och Södertälje o s v.

 Där har man en arbetslöshet så stor att ungdomen bara ser hopplöshet framför sig.

Då borde mycket kunniga personer fås att analysera och debattera den sociala och ekonomiska grunden för segregationen. Det kunde bli intressant. Vad har avregleringarna betytt? Vad har lägenhetskommersen betytt? Vad har nedrustningen av den offentliga sektorn betytt? Mindre pengar till vård, skola, omsorg. Vad har kommunaliseringen av skolan betytt. Vad kunde man har gjort i stället på en rad områden? Vad betyder det att klasskillnaderna har ökat i Sverige de senaste 20 åren? (Läs Stefan de Vylders bok ”Världens springnota”.)

3/7 -10 Arbetslöshet och vinstvård

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 juli 2010

Argentina spelar mot Tyskland. I sydafrika är det vinter. Här – i Glava – är det tretti grader varmt. Jag läser gårdagens tidning. På Brännpunkt i Svenskan skriver Ilmar Reepalu:

”Kommunerna och landstingen har gått igenom en period av väldigt tuffa nedskärningar. Både 2009 och 2010 har de allra flesta kommuner och landsting tvingats att minska sin budget och därmed sin personal. Enbart i Malmö är det frågan om nära 400 personer och sammanlagt i kommunssverige … 24000.”

Dagens tidning, Svenskans Näringsliv sidan 6:

”Investor köper vårdbolaget Aleris. Det är ett tecken i tiden.”

Vidare:

”Idag går 20 procent av gymnasieeleverna och 10 procent av grundskoleeleverna i en friskola. Cirka 15 procent av landstingens och kommunernas verksamhet utförs av andra aktörer än kommunerna och landstingen själva. Numera accepteras avregleringen och privatiseringarna av de flesta politiska partier. Men det är ändå kontroversiellt när privata vårdgivare gör stora vinster eller tar ut stora utdelningar.”

”Även om vårdgivarna har levererat den tjänst som beställts anses det av många vara skattepenger som går till privata vinstintressen. Det väcker ofta ont blod.”

”Sedan är det en annan sak att vinst kan tas ut på olika sätt. De som arbetar i verksamheten och kanske äger den kan ge sig själva stora löner eller andra förmåner.”

”Vårdgivaren kanske ägs av ett riskkapitalbolag eller börsbolag som lånat ut pengar till vårdbolaget och tar ut en ränta som ligger klart över marknadsräntan.”

”Det finns många sätt att ta ut vinst på”

Oj!

Bäst att rösta till hösten på ett parti som garanterat är emot privatiseringar.

1/7 -10 Motsatta strategier i Afghanistan

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 juli 2010

Överbefälhavaren i Afghanistan, general mcChrystal, fick gå för att han förolämpat Joe Biden, USA:s vicepresident.

Det hela var ett uttryck för en låsning. Joe Bidens strategi sammanfaller med CIA:s, som är denna: bomba terroristerna med obemannade flygplan. ”Så kan vi vinna kriget mot terrorismen.”

Det är väl känt att ett antal civila dödas vid nästan alla sådana bombningar. Enligt många bedömare innebär det att al-Qaida vinner ytterligare rekryter.

McChrystal insåg att detta slog rakt mot hans – och Obamas – strategi, vars syfte var att vinna civilbefolkningen över på sin sida och på det sättet lättare få till stånd en förhandlingsuppgörelse med talibanerna.

Joe Bidens strategi saboterade McChrystals strategi och McChrystal skrek ut detta, ursinnig.

Då blev Obama tvungen att ta sin vicepresidents parti, förstås.

Så nu har USA och Nato (och Sverige) en knäsatt självmotverkande strategi i Afghanistan.

Varken varken eller eller – skulle Gunnar Ekelöf ha sagt.

Men har inte självmotsägelsen funnits där hela tiden? För att komma åt och straffa-utplåna al-Qaida började man krig mot landet Afghanistan. Det liknar en kollektiv bestraffning. Och väcker berättigad harm. Och nytt motstånd. Och nytt hämndbegär.

Sverige strider på Natos sida i Afghanistan. Därmed är vi knutna till Joe Bidens strategi.

28/6 -10 DN, lågutbildade, EU

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 juli 2010

Dagens Nyheter konstaterar i dag i sin huvudledare att ”de lågutbildade” var emot EU.

Andemeningen är att de var emot EU för att de inte förstod bättre.

Men det var kanske det de gjorde. Förstod sina egna intressen.

De lågutbildade skulle inte komma att vinna på unionens lägre grad av facklig organisation.

Eller på den omtalade skatteharmoniseringen, som ju innebar en fattigare offentlig sektor.

Och nu i efterhand – inte har de lågutbildade vunnit på de nedskärningar Göran Persson genomförde inför det tänkta medlemskapet i EMU. Konvergenskravet – minns ni det?

DN har inte förstått de lågutbildades intressen. Dessa har aldrig sammanfallit med EU-anhängarnas.

För övrigt: utbildning och intelligens följs inte alltid åt. De högutbildade är inte så klyftiga, när intressedumheten sätter in.

Den mest lågutbildade finansminister vi haft överhuvudtaget är väl Gunnar Sträng … och den klokaste.

Begreppet lågutbildad är för övrigt en svepande ordsammansättning – täcker en kategori människor som inte gått i högre skolor. Men också dom som gått i egen skola.

Somliga autodidakter har nog kunnat se att EU mest liknar en maskin för dränering av de fattiga.

Eller vad sägs om de nedskärningar i staternas utgifter som nu görs till högsta lag inom EU:s länder. Inte var det en klok penning- och finanspolitik som ledde till detta tvång?

Och inte var det väl bland de lågutbildade som nyliberalismen rekryterade massan av lättsinniga framtidsnissar.