Opinion

27/2 -11 Khadaffi – it-hackers – plutonium

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 februari 2011

Khadaffi uppträder som sitt eget spöke. Han faller snart. Men det väcker inte de döda till liv, alla dem som skjutits av hans legosoldater.

Dock: Hur många blir inte fria nu, exempelvis dom som suttit i hans flyktingläger, vilka – enligt svenska UD – ”uppkommit, bland annat på uppmaning av länder i EU-kretsen”.

Hackers har börjat angripa våra kärnkraftverk. Där har man funnit it-mask. Detta just som jag läser Eva Mobergs bidrag till Naturvårdsverkets skrift ”Om möjligheter. För människan och allt annat levande”. Om lagren av kärnavfall skriver hon:

”Dessa kräver oavbruten kontroll och kylning. Om de havererar eller förlorar kylningen eller bara överges kommer en strålning att frigöras som överskrider vår fattningsförmåga och snabbt sprider sig över hela jorden. Plutonium kan fatta eld spontant i närheten av vattenånga och ett inandat mikrogram räcker för lungcancer.” Eva Moberg ser och understryker kombinationen av drivhuseffekten och den allt större hopningen och alltmer omfattande äventyrliga hanteringen av radioaktivt avfall.

21/2 -11 Libyen – vår partner …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 februari 2011

Libyen – var det inte dit vår handelsminister – Eva Björling – for, hjälpte någon svensk firma sälja utrustning för gränsbevakning.

Libyen – var det inte dit vår EU-kommissionär – Cecilia Malmström – for, för att be Ghadaffi om hjälp att hålla tillbaka flyktingströmmen från söder om Sahara. Den går ju till stor del genom Libyen.

Libyen – var det inte i det landet som det finns flyktingläger, om vilka svenska utrikesdepartementet skriver följande i en rapport: ”De flyktingläger som uppkommit, bland annat på uppmaning av länder i EU-kretsen, har kritiserats för omänsklig miljö.”

?????????????????????? Libyen!

Vad ska nu EU ta sig till? Minst 200 personer ska ha mist livet när Ghadaffi började slå tillbaka, bland annat med hjälp av ”utländska legosoldater”. Och utländska vapen! Sverige har sålt vapen till Libyen.

Svenska Dagbladet i dag: ”Men de regeringskritiska elementen i Libyens fattigare delar slår hårt tillbaka. Polisstationer och regeringskontor uppges ha stuckits i brand och polismän tillfångatagits och hängts. Armen ska ha blivit så trängd att två stridsvagnar fått överges utanför Benghazis domstolsbyggnad.”

Vilket ben ska nu Italien nu stå på?

Man är livrädd för enorma flyktingströmmar, lika den ström som kom från Tunisien efter revolutionen där?

Dörrarna öppnades för dem som  flytt från länderna söder om Sahara.

Libyen hyser en uppdämd flyktingflod. Där finns över två miljoner papperslösa. Människor som hejdats genom EU:s och Libyens gemensamma ansträngningar att begränsa migrationen till EU. Marknaden är inte särskilt moraliskt känslig när det gäller billig arbetskraft. Marknaden byter moral alltefter land … Gärna slaveri i Libyen om inte andra olägenheter inträder.

17/2 -11 ABF i dag om ”drakarna”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 17 februari 2011

I kväll på ABF –  samtalet med Martin Lindblom. Föreställer mig att det mest kommer att handla om hur vänsteropinionen i Sverige till stora delar kvävts. Socialdemokraten dog, AT dog, Stocken dog, Ny Tid dog, Arbetaren dog, Arbetet dog o s v. Idag finns det ingen riksspridd vänstertidning i Sverige utom Aftonbladet, som dock är borgerligt ägd och till stor del borgerligt styrd även om ledar- och kultursidorna har vänsterprofil.

Till detta kommer att kultursidorna, tidigare något öppnare än tidningarna i övrigt, rustat ner de senaste tjugo åren och numera alltmer räddhågat följer Ägar-John i samhällsfrågor. Debatten har förts över till särskilda debattsidor, som inte är särskilt öppna – om alls – för inlägg från vänster.

Praktiskt sett har vi inte så mycket yttrandefrihet längre.

Ska ta med mig i kväll några ex av ”Demokrati” och dela ut.

12/2 -11 Redan i går … Mubarak

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 februari 2011

Hur fort blir inte bloggarna gamla! Redan i går eftermiddag kändes gårdagens uppgift att den gamle gamen i Kairo skulle bli vid sin post lika gammal som Gamal Abdul Nassers jordreform. Om Nasser kan man för övrigt läsa att han 1956 i ett dramatiskt tal  tillkänngav sin avgång men efter några timmar ”återkallade sitt beslut”.

Hoppas nu att Historien inte upprepar sig på den  punkten! Och att militären öppnar för en egyptisk valrörelse där Det muslimska brödraskapet deltar med full kapacitet. Då kan al-Qaida blekna bort och den efterlängtade freden i Mellanöstern få en chans att bli någorlunda rättfärdig – gentemot Netannjaho och Lieberman.

11/2 -11 EU försvagar Kairos Frihetstorg

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 februari 2011

Varken USA eller EU har sagt ifrån ordentligt och därmed hjälpt det egyptiska folkets revolution på traven.

Detta är inte bara sorgligt. Det är dumt.

Risken är nu att frihetsrörelsen radikaliseras åt fel håll – al-Qaidas.

Nato-länderna  (USA-EU) sitter fast i sin gamla orättfärdighet: Försvaret av Israel även när Israel ökar bosättningarna på ockuperat område. Och stödet till Nordafrikas diktaturregimer för att dessa ska hålla migrationen tillbaka. Nyligen var ju som bekant Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström i Libyen och lovade den ökända regimen där ekonomiskt stöd om den fortsatte hjälpa till att hålla migrationen över havet till EU tillbaka. (I Libyen, Egyptens grannland, styrt av diktatorn Khadaffi sedan 42 år tillbaka, lever för närvarande under miserabla förhållanden över två miljoner papperslösa.)

I dagens Herald Tribune står en artikel betitlad ”E.U. falls behind on Arab policy”:

”What the future will bring for Egypt and other Arab countries is certainly confusing enough. U.S. foreign policy in regard to the Arab world has been found wanting by many critics. But the European Union has been judged even slower to respond to events in Tunisia and Egypt, and when it has reacted, it has tended to follow the American script.”

Sverige då? Jodå, Bildt representerar vackert både USA och EU i sin sakliga blekhet.

10/2 -11 (S), spotta upp dig!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 februari 2011

Enligt Per Gudmundson i Svenska Dagbladet i dag har ett så kallat Engelsbergsseminarium visat att socialdemokratin numera inte vet vad man vill eller kan.

Det kan förstås hänga samman med avregleringarna. Maktutredningen konstaterade när den kom sommaren 1990 att riksdag och fackföreningar  förlorat en mycket stor del av sin makt när nu företag och enskilda kunde ta sina pengar och lämna landet.

Man har blivit tvungen – tycker ”man” – att ta bort förmögenhetsskatt och villaskatt och arvsskatt och större delen av progressiviteten.

Då har samhället försvagats. Det ligger nedrustat.

Vi har fått en mycket stor arbetslöshet. Många som kunde ha haft bra jobb i den offentliga sektorn – vård, skola, omsorg – går nu sysslolösa.

Till följd av främst detta har vi fått en allt större klasskillnad och en utbredd fattigdom, något som dömer många barn till en framtida fattigdom.

Reinfelt har återinfört klassamhället.

Systemet med friskolor bidrar till detta.

Vad som nu krävs av socialdemokratin – arbetarrörelsen – är ett kraftfullt medvetandegörande av den människofientliga politik som begrivs av motståndarna, som ju håller på att riva ner det solidariska samhället.

Man måsta våga tala om det arbetande folkets rätt till trygghet och lycka. Och att tala om att ett återställande av trygghet och fördelningspolitik bara kan ske genom en skattepolitik som gör samhället öppet och rikt. Det blir mycket roligare – för alla – att leva om alla har del i samhällets lycka. Ingen ska behöva vara rädd att sjukdom ska förstöra allt. Inte bara affärer ska vara öppna på söndagarna. Även bibliotek, museer och andra offentliga inrättningar ska vara öppna då – utan inträdesavgift och sent om kvällarna. Och skolorna, de kommunala, ska erbjuda alla lika möjligheter – med ett överflöd av materiel och hjälplärare. Man ska inte låta friskolor utarma de kommunala skolorna. Skolan är en riksangelägenhet. Klassamhället är fattigdomens jordemor.

Man tänker heller inte alltid på vilken bra kund den offentliga sektorn är. Vi samlar pengar på hög i rikets mitt och köper nyttiga saker åt alla.

I stället för att de rika köper en massa onyttigt åt sig själva och går omkring och skryter med det.

Eller tar pengarna till skatteparadis!

Folket äger landet – det är det första budet. Hur länge har man inte tänkt sig att alla skulle vara beredda att dö för landet om det blev anfallet!

Och kommer man inte att kräva det igen som en självklarhet när Tolgfors lilla legohär är på utlandstjänst under Nato-befäl? Och alldeles för liten för att klara fronten från Kilpisjärvi till Smygehuk?

Men vem vill ställa upp om man inte i övrigt delar på samhällsgemenskapen?

9/2 -11 Suleiman

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 februari 2011

Suleiman.

”Under Suleiman nådde det turkiska väldet sin högsta maktutveckling.” Han erövrade Ungern. Men på Wien gick han bet. Det var 1529.

Men nu är det Omar Suleiman, född i Qena på Nilens östra bank, vice president i Egypten.

USA tycks satsa på honom nu.

Med honom har man haft ett intimt samarbete.

The New York Times: ”Som Mubaraks högra hand kom Suleiman under 1990-talet och framåt också att bli en av arkitekterna bakom det internationellt hårt kritiserade överlämningsprogrammet, där terrormisstänkta fångar skickats från de Nato-allierade styrkorna till egyptiska fängelser och förhörsrum.”

”Nato-allierade”. Vi är väl Nato-allierade i Afghanistan. Liksom Frankrike, Tyskland, England … Hur går det nu med våra och EU:s ”mänskliga rättigheter”?

Dagens Nyheter i dag: ”USA har tryggt kunnat låta egyptierna sköta det ljusskygga jobbet att förhöra de misstänkta, på deras eget språk och under brutala utomrättsliga förhållanden som skulle bryta mot lagstiftningen i USA.”

4/2 -11 Flyende från Nordafrika. Grekland.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 februari 2011

Läser i International Herald Tribune.

Many mornings, Fani Penitidou, 31, arrives at her convenience shop in Nea Vyssa and sees immigrants sleeping in the small bus shelter across the street. ”You see them on top of each other trying to stay warm”, she said. ”They are just people. But they do not have a future here. Greece can not accomodate them.”

Fortsätter läsa:

”För tio år sedan sköljdes kroppar upp på spanska stränder när smugglare körde överlastade, rangliga båtar helt nära kusten. Väl där tvingade de immigranterna, många av dem inte simkunniga, att hoppa i sjön och försöka ta sig i säkerhet. Några år senare fokuserade smugglarna på Italien och den grekiska övärlden. Men när bevakningen även där skärptes med patrullbåtar och helikoptrar – och Italien och Spanien signerade överenskommelser med nordafrikanska länder om repatriering – tvingades flyktingarna till ny anpassning.”

”Now, it is the border between Greece and Turkey, including a 12-kilometer, or 7-mile, stretch just a few kilometers from here, that has become the latest hot spot for immigrants seeking  entry into the European `.”

Enligt den grekiska polismyndigheten kom under 2009 3500 immigranter denna väg till Grekland. Under 2010 var motsvarande siffra mer än tio gånger så stor, mer än 35000 människor:

”Twenty-one drowned i the Evros River, a muddy, fast moving water-way that provides most of the divide between Greece and Turkey.”

I denna situation såg sig grekerna tvungna att att be EU:s ”gränsbevakningsbyrå”, Frontex, om hjälp att med sina starkt beväpnade plan, helikoptrar och patrullbåtar hålla tillbaka migranterna. Det kunde inte hjälpas att det bland dem fanns många som hade rätt  till asyl, flyktingar inte bara från diktaturerna i Nordafrika utan från kriget i Afghanistan och förtrycket i Iran.

Hur många som drunknat på grund av Frontex brutalitet vet man inte. I Grekland är man desperat på grund av den ekonomiska krisen och det är väl känt att flyktingmottagningen där är under all kritik. Länge har också EU:s övriga länder skickat tillbaka till Grekland flyktingar som lyckats ta sig vidare därifrån. Detta under hänvisning till ”Dublinöverenskommelsen”, enligt vilken det första landet som flyktingen kommer till inom EU är skyldigt behålla immigranten, om denna har flyktingstatus.”

 

3/1 -11 Fattigdomen i Sverige

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 februari 2011

Finansminister Borg tror arbetslösheten kan pressas ner till 5 procent.

Den ligger nu på 7,8 procent.

Mellan 1990 och 1993 ökade arbetslösheten i Sverige från 1,5 procent till 8,2.

Fram till 1990 hade den i 35 år legat kring dryga 2 procent.

Källa prof. Per Lundborg i Ekonomisk debatt nr 8, 2005.

De höga arbetslöshetstalen i dagens Sverige är förstås förklaringen till den nya fattigdomen, som slår hårt mot de arbetslösas hem och minskar barnens förutsättningar att få ett drägligt liv.

 

2/2 -11 Hanne Kjöller och barnfattigdomen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 februari 2011

I en ledare i dagens nummer av DN förringar Hanne Kjöller betydelsen av Rädda Barnens rapport om fattiga barnfamiljer. Det är inte så farligt. De har råd med gymnastikskor till barnen, tror hon. Det är värre i Sudan.

Det intressanta med Hanne Kjöller är hennes okänslighet. Eller den cynism som hon lägger sig till med för att förringa regeringens misslyckande.

Som om hon inte var i stånd att förstå att skillnaden kan vara ett helvete.

”Dom andra” har råd att ge sina barn hemdatorer och superba mobiler. En hög procent av barnen i Sverige är dömda till ett mycket dåligt utgångsläge. Se gårdagens anteckning.

1/2 -11 ”Barnfattigdomen” ökar

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 februari 2011

”Cirka 220000 barn idag lever i familjer som inte har råd att betala för det allra mest nödvändiga, som mat och kläder.”

Detta enligt en rapport från Rädda Barnen.

”Enligt rapporten ökar också skillnaden mellan rika och fattiga familjer. Klyftorna är störst i storstadsregionerna, där de med god ekonomi får det stadigt bättre, medan de fattiga får det sämre.” (Svenska Dagbladet i dag)

Många rika skaffar underbara datorer åt sin barn. Det går bra för deras barn i skolan, där utslagningen annars är stor.

Medan högern prisar det vackra golvet vi står på ruttnar det.

”11,5 procent av alla barn i Sverige lever i fattigdom.”