Opinion

Söndag 28 juni -15. Skoj med Nato! Försvarsministerns parodiska …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 28 juni 2015

Mikael Holmström, som jag gärna läste i Svenska Dagbladet i många år,skriver numera i DN.
Fredag 26 juni intervjuar han försvarsminister Peter Hultqvist.

Att Peter Hultqvist inte spricker i två bitar är förvånande.

Han berättar att Nato från 1 juli nästa år får öva på svenskt territorium,
vidare att svenska förband ska öva med Nato-länderna, att svenska krigsförband ska
samarbeta med Nato-ländernas krigsförband.

Samt delta i Natos två största övningar under 2015 och 2018.

”Vi måste”, säger försvarsminister Peter Hultqvist,
”förhålla oss till den nya verkligheten.
Det är brett förankrat i riksdagen, att det är
viktigt att USA finns militärt representerat i
Europa och att detta är en del av balansen.”

Artikeln fortsätter:
”Försvarsministern säger att allt svenskt deltagande sker på den svenska militära alliansfrihetens grund. Det innebär att svenska enheter inte övar på att försvara Natos territorium, men nästa år kan Nato inbjudas till svenskt territorium. Ett värdlandsavtal ska göra det möjligt för Nato att verka i Sverige under övningar, kriser och till och med i krig. Peter Hultqvist berättar att en proposition om avtalet ska lämnas till vårriksdagen och att det kan träda i kraft den i juli 2016.”

Sveriges försvarsminister avvisar Holmströms anmärkning att detta innebär att vi tagit ett steg in i Nato.
De här åtgärderna ”rubbar inte vår säkerhetspolitik”.

Tror försvarsminsitern – S-MP-regeringen – verkligen att Moskva kan uppleva det så?
Hultqvist måste avgå om vår trovärdighet ska bibehållas.

Tisdag 23 juni -15. Bonniers hegemoni – Akademibokhandelns monopol …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 23 juni 2015

DN i dag:

”Bonnier kan vara på väg att köpa Schibstedägda Aftonbladet”, läser jag i Dagens Nyheter 23/6 2015.
Notisen fortsätter:
”Den norska koncernen förnekar att en försäljning skulle vara på gång, men enligt DN:s källor ska Bonniers ha kopplat in en bank som nu räknar på affären.”

Bonniers äger redan DN, Expressen, Sydsvenska Dagbladet, Kvällsposten, Göteborgs-Tidningen (GT), Dagens affärer osv.

I Sverige bekämpas dåligt de grava monopol-tendenser som växer.

Ytterligare ett exempel är Akademibokhandeln. Den är praktiskt taget ensam härskare på bokmarknaden i dag.

Hur lätt förtvinar inte debatten, när röster som inte passar de mäktiga ensamhärskarna tvingas till tystnad.

För att ta ett näraliggande exempel: När min memoarbok ”Moralisten och drakarna” kom ut anmäldes den inte i Bonniers tidningar och – den såldes inte i Akademibokhandeln.

Man kan lätt i dagens Sverige tysta motståndare. Eller uppkäftiga. Eller avvikande analyser.

Du som läser detta, om någon, kanske roar det dig att fråga efter min bok i Akademibokhandeln?

Onsdag 17 juni -15. Vårt heta liv – vår milda dröm – vår ljumma poli …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 17 juni 2015

Läser Svenska Dagbladet från igår. Där står en artikel om det febrila förarbetet för att få till ett nytt avtal på klimatmötet i Paris i december. I en faktaruta kan man läsa:

”Målet för det nya internationella och juridiskt bindande klimatavtalet är att den globala uppvärmningen inte ska stiga över två grader celsius. Avtalet ska gälla från och med 2020.”

Men …

Men många vetenskapliga röster höjs för att gränsen bör ligga vid 1,5 grader. Redan nu har isarna i Antarktis börjat smälta bort eller driva iväg. En nyhet är att man kan fiska vid Nordpolen. Och det finns stor risk att den klorväterika gasen metan, att den kommer loss från tundran, det kan leda till en acceleration av uppvärmningen.

Så här krävs en skärpning i den politiska debatten – och i tidningsnotiserna – före mötet i Paris och i det.

Onsdag 3 juni -15. Vår trygghet och Nato. Plus Allan Widman …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 juni 2015

Hur går det med vår trygghet?

Vi har väl en skyldighet gentemot våra barn och barnbarn?

Bidra till avspänning måste vara viktigt då.

Svensk neutralitet har spelat en stor roll.

Men om Sverige – som nu – rakt mot sin alliansfrihet samövar med Nato-länderna –

kan Nato-ländernas ”motpart” då lita på vår neutralitet?

Om inte – .

Om det är så att Sverige i Rysslands ögon misstänks kunna bli en utskjutningsramp i Natos tjänst, då torde Ryssland, i fall av högspänning, ha som ett tidigt intresse att oskadliggöra Sverige.

Är det så bra för oss?

Och våra kärnkraftverk gör oss dubbelt sårbara.

Allan Widman (FP) har sagt:”Vi är redan med i Nato.” Allan Widman är ordförande i Försvarsutskottet.

Svenska folket är inte tillfrågat.

Allan Widman bör avgå från sin post.