Opinion

December 2015. Krig och fred. Peter Ottsjö i Aftonbladet.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 december 2015

USA för krig i norra Afrika. Ett inofficiellt krig. Drönarkriget i norra Pakistan är förebilden. Baser i Niger och Mali. Civila offer.

Meningen är att man denna väg ska komma åt den växande terrorismen. al-Qaida växer i hela norra Afrika. Och IS med al-Qaida.

Men risken är att man i stället hjälper det växande IS att växa ännu mera.

De många civila offren föder hat och bitterhet.

Och här finns en stor rekryteringsbas. Ungdomsarbetslösheten. Den är jättestor i flera av dessa länder, Algeriet, Niger, Mali, Libyen …

I en mycket bra artikel på Aftonbladets kultursida 12 december skrev Peter Ottsjö om USA:s drönarkrig i norra Afrika. Bland annat:

”Men häromveckan kom ett brev till Vita huset, undertecknat  av flera före detta drönarpiloter. ´De oskyldiga vi dödade`, skriver de, ´gav bara bränsle åt de känslor av hat som grupper som IS lever på. Det är i grund och botten ett rekryteringsverktyg för terrorister.`”

Det har gått mycket illa i Afghanistan och Pakistan. USA tillhandahåller ett rekryteringsverktyg för terrorister. Islamiska Staten etablerar sig nu i Afghanistan, samtidigt som denna radikala och krigiska rörelse växer i Mali, Niger, Algeriet och Libyen.

Vad finns det för möjligheter att i stället rekrytera till fred och social uppbyggnad? En förebild är sångaren Akon, som etablerar solenergianläggningar i Afrika. Detta kunde ske i mycket stor skala i FN:s regi, om nu FN äntligen kunde få ändan ur vagnen. Vi lever i en avgörande tid. Där dock chansen finns att bekämpa en växande terrorism genom att rekrytera stort till räddande energianläggningar.

 

 

 

Onsdag 9 dec. -15. Asylens bränder.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 december 2015

Jag gör olika försök att förstå regeringens politik.

Inskränkt asyl? ID-kontroller. Utan kort inget inträde. Sök asyl där du är – Danmark eller Tyskland – om  …

Tänker att de kanske tänker att det är att lura människor att låta dem förbli i tron att Sverige är något paradisliknande.

Att komma från Syrien och dess nästan öken-klimat och att tvingas acklimatisera sig i övre Norrland. Ett övermått av asylsökande som leder till oförmåga hos kommunerna att ta hand om de kommande – och det lidande som följer av detta.

I natt brann ett flyktingboende igen.

Kanske bättre att stanna i Tyskland eller Danmark?

Kanske regeringen tänker att situationen under de omständigheter som det nödtvunget dåliga mottagandet innebär kan leda till att SD ökar så mycket att vårt land närmar sig fascism.

I mycket förvärras situationen av den sociala nedrustningspolitik som förts i Sverige sedan vi kom med i EU. För närvarande lider vi – liksom Frankrike – under EU:s ”finanspakt”, måste följa dess åtstramningspolitik – mitt under en lågkonjunktur. Ett stilla vansinne, när ungdomsarbetslösheten är mycket stor, oacceptabelt stor.

Så – vilket ben ska jag stå på. Tänker mig in i olika situationer. Kan inte ordentligt tänka mig in i olika situationer.  … programmet på TV från Filipstad, flyktingmottagningen där. Missnöjet, folk som verkligen hade det svårt, kunde haft det bättre i … hade gått den långa vägen …

… nödtvunget dåligt mottagande … efter den långa sociala nedrustningens tid.

 

Lördag 5 dec – 15. Kärnkraften ute.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 05 december 2015

Björn Lindahl skriver i Svenska Dagbladet idag, bland annat följande:

”Ser man enbart till EU under den tid som gått sedan det första klimatavtalet undertecknades i Kyoto 1997, så har produktionen av vindkraft ökat med 242 TWh (terawattimmar) år 2014, samtidigt som 98 TWh mer solkraft producerades. Kärnkraften minskade däremot sin produktion med 47 TWh under samma period.”

Man bör kunna nå klimatmålen utan kärnkraft.

Det är desto angelägnare som terrorismen är i växande.

Attentat mot kärnkraftverk, exempelvis med obemannade drönare hundotals mil bort, kan slå lika hårt som kärnvapen. Sådana energikällor kan man inte ha längre.