Opinion

Torsdag 29 jan. -15. Svenskt bistånd till Climate change … !

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 januari 2015

”Sverige har sedan 2013 röstat ja till åtta av tio stora fossila investeringar i de stora utvecklingsbankerna. Bland annat gas- och oljeprospektering i Albanien, nya kolkraftverk i Sydafrika, oljeraffinaderier i Elfenbenskusten och gasutvinning i Nigeria.”

Detta enligt Svenska Dagbladet i dag.

Den rödgröna regeringen ska nu låta skriva om de svenska strategierna för utvecklingsbankerna.

Det är ju självklart.

Men hur kunde Alliansregeringen (Bildt?) rösta som den gjorde?

Är man på den kanten inte alls medveten om den stora risk
som ligger där, om man inte ens kan stanna uppvärmningen vid två grader?

Redan vid en grads temperaturhöjning
har man kunnat konstatera extrema väderförhållanden:
mycket svåra stormar, fler katastrofala översvämningar,
värre ökenspridning osv.

Nonchalans.

Hur dum får människan vara? I Sverige!?

Måndag 26 januari 2015. Grekland ut ur den förlamande unionen!?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 januari 2015

Storvinst för vänstern i grekiska valet! Alexis Tsipras och hans parti Syriza vann stort.

Då är det kanske slut på förlamningen.
Det råder förbud inom Euro-zonen att föra
den politik som sedan länge ansetts vara
den enda sunda i ett krisläge:

Att satsa stort på nyttigheter i samhället.
Något som gagnar alla: energikällor,
vägar, järnvägar, hyreslägenheter,
satsa stort på allt som gagnar alla.

I början av 90-talet medförde Maastrichttraktaten komplikationer. I denna EU:s grundlag stod inskrivet att målet var en gemensam valuta – en monetär union – och att valuta- och penningpolitiken skulle skötas av en gemensam centralbank som enligt lagen måste vara oberoende av de nationella regeringarna och inte fick lyda några som helst direktiv från några som helst politiskt valda församlingar samt att dess främsta lag var att skydda penningvärdet.

”Här förbjöds man alltså i lag att föra en konjunkturpolitik med full sysselsättning som första mål, dvs en politik som i vissa lägen kunde tillåta en måttlig inflation. Inte bara nej-sidans allt fler ekonomer vände sig mot detta. Auktoriteter på området som Ulf af Trolle och Assar Lindbeck ställde sig starkt frågande till EMU och varnade för stor arbetslöshet i dessa spår. En enda valuta för ett så heterogent näringsliv som hela EU:s skulle leda till obalanser. När ett land tjänade på en valutajustering, kunde ett annat förlora på saken. När nu centralbanken skulle ligga i den tyska jättestaden Frankfurt, betonade nejsidan, fanns det risk för att valutapolitiken i första hand skulle gynna det centraleuropeiska näringslivet. Här fanns risk för en marginalisering av ett land som Sverige, om det inte behöll viktiga beslutsfunktioner på eget område.”

Citatet är från min bok ”Demokrati” (1995).
Där skildras, bland annat, Nej-sidans kritik mot EMU.

Lördag 24 jan. -15. Svenska Dagbladet lanserar Sverigedemokraterna.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 januari 2015

I dag – stort uppslaget – intervjuas och presenteras Mattias Karlsson i Svenska Dagbladet. En helsida intervju med Sverigedemokraternas tillfällige ledare. Till höger i uppslaget en helsidesbild. Har Mattias Karlsson blivit Svenska Dagbladets idol?
När man vänder blad från det sensationella uppslaget hittar man ännu en sida. Där finns tre föga kritiska kommentarer. Lena Lid Falkman är retorik- och ledarskapsexpert på Handelshögskolan i Stockholm. Hon säger:
om Mattias Karlsson: ”Precis som Åkesson är han lugn, men han är lite vassare, tycker jag. Han är lite fröjdigare i sin retorik, lite kaxigare. Jag tycker han skötte den första partiledardebatten bra.”

Han är för kärnkraft också, Mattias  Karlsson.

Att vara för kärnkraft i dag tyder på mycket stor naivitet.

Har man inte hört talas om den växande terrorismen?

Och terroristernas växande hänsynslöshet.

Och den rika förekomsten idag av obemannade flygplan.

Drönare.

Man kan sitta hundratals mil bort och skicka projektiler

mot människor och institutioner av olika slag.

Eller hota att göra det. Att ha kärnkraftverk idag är att

erbjuda en presumptiv fiende, ja … man vill ju inte säga det.

Men man måste.

Torsdag 22 jan. – 15. Jakt på varg – stoppas?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 22 januari 2015

För rätt många år sedan åkte jag
med skolbussen en sträcka i Dalsland.
I följe med mina barnbarn.
Skolbarn kom på undan för undan.
Landsvägen gick långa stäckor genom djup skog.
Bussen stannade med ojämna mellanrum.
Stannade och tog upp ganska små barn,
tio- elva- tolv-åringar.
Det kom barn ur skogen, alltså,
ensamma barn, eller två stycken.

Nu läser jag om vargjakten i Dalarna
att den kanske kommer att stoppas.
Jag undrar om det inte fortfarande
är så att det kommer barn ur skogen,
till skolbussen i Dalarna så väl som i Dalsland
och Värmland?
De här som månar om vargen, känner de
till familjeförhållandena i stora delar
av Sverige. Det känns som om landsorten
inte längre hade några talesmän och dito
-kvinnor. Vargen finns nu i flockar i Dalarna
och Värmland.

Fredag 2 jan. -15. Sveriges framtid i Afrika … 2 .

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 januari 2015

Vi har agerat. Vi agerar. Eller vi agerar inte.

Vi har inte erkänt Västsahara.
Om tillräcklingt många länder erkänner Västsahara, faller Marockos ockupation av landet.
Och dess plundring av dess tillgångar, främst fosfater.
EU tillåter sina länder att fiska i Västsaharas vatten.
EU, det är vi det. Vi deltar alltså ännu, om än indirekt, i ”nykolonialism”.

Vi är en del av Väst, inte minst genom vårt nära samröre med Nato.

Företag från Väst utnyttjar Malis guld, Nigers urantillgångar, Nigerias olja.
Barn arbetar i Malis guldgruvor.

Den växande terrorismen i Nordafrika bekämpas av USA och andra Nato-länder med bl.a.”drönare”, flygplan med vapen men utan besättning. Man kan sitta hundratals mil bort och föra planet mot dess mål. Man ”ser” med planet från himlen människor som man identifierar som terrorister. Eller man drar slutsatsen. Ofta drabbas civila. Drönarkriget i Afghanistan och Pakistan har dödat tusentals civila. I Pakistan bedömer man att det ökat terrorismen.

Om vi nu är delaktiga i Väst och Nato – mer eller mindre – och i EU, så är vi delaktiga i något slags framtidsbygge, som knappast kan vara gynnsamt för oss.