Opinion

26 nov. – 3 dec. -15. … ” ett tredje världskrig” … nej …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 november 2015

Både Wilhelm Agrell och Per Wirtén har talat om IS och striden mot dem och annan terrorism i nuet som ”ett tredje världskrig”.

Jag tror en sådan karaktäristik kan få olyckliga konsekvenser.

Väst mot Tredje världen?

Gamla kolonialmakter mot  före detta kolonier?

En övertygelse att det är nödvändigt att gå fram med vapen först  och främst: … ökande  drönarinsatser mot nordafrikanska länder med en växande rekrytering till al-Qaida, Boko Haram och IS.

Allt i stället för att angripa rekryteringen till dessa organisationer genom stora uppbyggande arbetsgivande insatser. I FN:s regi.

Afrikas och Asiens länder är medlemmar i Förenta Nationerna.

Det är dags nu för FN att förebygga rekrytering till terrorn genom stora   arbetsgivande insatser för att sätta Afrikas ungdom i arbete. Det är det utsiktslösa livet i arbetslöshet som rekryterar till IS.

Det är – till stor del – de stora vapeninsatserna mot Irak och Afghanistan som fött dagens situation, som – faktiskt – göds av – främst – europeisk nykolonialism. Frankrike stöder Marockos ockupation – och utnyttjande – av Västsahara. Och EU stöder Frankrike däri. Och det är i FN:s säkerhetsråd som den permanenta medlemmen Frankrike gång på gång lägger in sitt veto mot den folkomröstning som skulle ge Västsahara frihet.

Mötet om klimatet  – i Paris – börjar snart.

Det måste brytas loss från ”världskrigstankar”. Ett världsomfattande krig vore en katastrof för klimatet.

Bekämpningen av en stigande världstemperatur kan i stället undergräva rekryteringen till kriget –  det vill säga till IS och Boko Haram. Genom att ge ungdomen sysselsättning i de kritiska länderna.

Och den bekämpningen är nödvändig. ”Den vetenskapliga osäkerheten varierar således mellan en farlig risk (2 grader) och en katastrofal risk (4,5 grader) för mänskligheten som helhet. (…) Den övre gränsen för temperaturhöjningen borde sättas till maximalt 1,5 grader”, betonar  Anders Wijkman och Johan Rockström i sin på tillförlitlig vetenskap grundade bok ”Den stora förnekelsen”.

Mänskligheten står vid ett vägskäl.

 

 

 

 

.

 

 

18 – 20 nov. -15. Krig mot egen ungdom? Frankrike.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 november 2015

Här en rapport i Sveriges Radio 1 febr. 2012:

”I Frankrike är alltfler ungdomar arbetslösa. Framtiden ser mörk ut, särskilt för dem som bor i de fattiga förorterna. I morgon presenteras en ny omfattande rapport för det franska parlamentet om Parisförorten Clichy sous Bois, där de våldsamma upploppen rasade hösten hösten 2005. Förhållandena har försämrats sedan dess.”

Och nu då?

I morse hörde jag på radio hur Paris-polisen i jakten på förövarna till attentaten häromdagen under skottlossning gått in i en förort. Det gjorde intryck av inbördeskrig.

Ungdomsarbetslösheten i Frankrike ligger på 25 procent, situationen är än värre i Clichy sous Bois och andra förorter där det bor många invandrare från de forna franska kolonierna.

Socialist-presidenten Francois Hollande ville föra en expansiv politik mot arbetslösheten men kunde  som president i ett land som ingår i EU:s monetära union (EMU) inte göra det. Han fick i stället skriva under EU:s finanspakt, som innebär åtstramning av statens budget. Överträdelse – till exempel upplåning till stora satsningar på förnyad infrastruktur – straffas med böter.

Ett i stort sett förlamat EU möter nya stora politiska och sociala problem. Då sitter man fast i valet på krig.

Ja, krig mot IS. Det är rätt. Men inte socialt krig mot den egna befolkningen. Det jättelika utanförskapet som håller på att byggas upp i Europa och Afrika måste mötas med keynesiansk politik. Algeriet, Niger, Mali, Mauretanien – överallt jättelik arbetslöshet. Här krävs mycket stora satsningar – liksom i Europa. Man tillhandahåller en rekryteringsbas för kriminalitet och terrorism. Sedan länge vet man att al-Qaida växer i hela norra Afrika. Man möter inte detta rationellt. Utan med drönare, främst.

Människor sitter i USA och skjuter från förarlösa plan i Afrika mot misstänkta terrorister. Många civila döda. Liksom i Afghanistan och Pakistan. Ett krig som förökar sig genom delning … Vad attentaten i Paris visar är att världssamfundet (FN) måste ta sig samman och möta världens problem rationellt.

Unga män från Afrika vandrar genom öknen hundratals mil för att nå Europa och en chans till försörjning. Många drunknar i Medelhavet.

Under tiden finns där en oändlig rikedom på sol. Sångaren Akon satsar framgångsrikt på solenergi i Mali och Niger. Följ hans exempel! Det finns gott om utrymme för det. Det finns ingen ursäkt för att FN inte satsar i en oerhörd skala på arbetstillfällen i norra Afrika.

Måndag 16 nov. -15. Paris – besinna rekryteringen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 november 2015

Händelserna i Paris är ett slag mot Europa. IS måste bekrigas. Men krig, hat och hämnd – om det står ensamt på agendan, blir det bara värre, en eskalering över hela linjen.
Man måste se hela sammanhanget och handla därefter: kolonialismen, annekteringarna, gränsdragningarna, ökenspridningen, den enorma arbetslösheten i Algeriet, ja i hela norra Afrika, främst ungdomsarbetslösheten.
Det har länge pågått rekrytering till al-Qaida här. Man bekämpar den inte med stora insatser mot arbetslösheten, snarare med stridsinsatser med många civila döda, jag tänker på drönarinsatserna.
Sahara är rikt på solenergi. Nu krävs enorma insatser för att hindra klimatkatastrofer. Världsamfundet måste bli ett klokt samfund just och satsa på en Marshall-plan för … jag återkommer.

Måndag 9 nov. – 15. Nedgångspolitik och ”Let`s Dance”.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 november 2015

Ja, Tomas (se hans kommentar häromdagen), ojämlikheten i dagens Sverige lyser i ögonen. Per Albin Hansons och Tage Erlanders land har gått ner i ökande klasskillnader, stor arbetslöshet och växande kriminella gäng.Skjutningar har blivit vanliga i Sverige, skjutningar i Göteborg, skjutningar i Malmö, skjutningar i Rinkeby osv.
Det borde vara självklart nu att ta upp stora lån och sätta igång den verksamhet som behövs för att vi ska kunna häva oss upp ur den grop vi hamnat i. Men Sverige har anslutit sig till den av EU påbjudna finanspakten och måste följa dess åtstramningspolitik.
På riksplanet finns praktiskt taget ingen press som driver och kräver keynesiansk politik, det som en gång var den givna lösningen. Aftonbladets ledar- och kultursidor är ensam vänster i den press som når landets alla delar, men resten av denna tidning tävlar med Svenska Dagbladet att dra ner (S).
Idag finner man där ett idolporträtt av en av svensk välfärds stora nerbantare, Anders Borg. Två helsidesporträtt följs av en helsida text. Bland annat:

– Reinfeldt har sagt att ni kollar ”Let´s Dance” och dricker öl ihop. Stämmer det?
-Det var nog mer tidigare som vi kollade på Melodifestivalen och ”Let`s Dance”. Vi umgås. Jag träffar även mina gamla medarbetare ibland, samt Peter Norman och Carl Bildt.”

Lördag 7 nov. -15. Utan jämlikhet – Sverige tillbaka i …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 07 november 2015

Klasskillnaderna har ökat i Sverige under hela 20-hundratalet.

Arvsskatten är borta.
Förmögenhetsskatten är borta.
Höginkomsttagarna har mycket lägre skatt än förut.
Sociala förmåner av olika slag har skurits ner.
Arbetslösheten är förskräckande stor, många tvingas leva utan marginaler.
Detta drabbar barn i fattiga familjer. Många växer upp
i skriande ojämlikhet.

Är det rättvist?

Göran Persson (S) började. Det var anpasningen först till EU och sedan till EU:s monetära union, EMU, som därefter svenska folket skippade i folkomröstningen. Persson tog bort gåvoskatt och arvsskatt. Sen kom Reinfeldt och Alliansen och tog bort villaskatten, det mesta av den, och förmögenhetsskatten.

Därmed odlades klasskillnad. Och fattigdomen i många miljöer blev tydlig.

Läs Stefan de Wylders bok ”Världens springnota” (2009). Där finns en helhetsbild av samhällets nedrustning.Liknande bedömningar kan du finna i Stefan Carléns böcker.

Om demokratin förlorar strävan efter jämlikhet, då kan man fråga om det verkligen är fråga om demokrati längre. Vi har, ingen av oss har, mer än ett liv.

2 – 6 nov. -15. 2 grader. För mycket, Svenska Dagbladet !

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 november 2015

”SvD 2 Grader
28 dagar kvar till klimatmötet
i Paris.”

Svenska Dagbladet har en stor rapportering om klimatarbetet och klimatmöjligheterna inför mötet i Paris, där ambitionerna och kraven ska läggas fast.Inte mer än 2 graders ökning.

Men 2 graders temperaturhöjning världen över är för mycket.

Så här skriver Anders Wijkman och Johan Rockström i sin grundliga bok i ämnet, ”Den stora förnekelsen”:

”Forskningen är entydig och klar i bedömningen att en ökning av medeltemperaturen redan på 2 grader innebär mycket allvarliga konsekvenser och kan betecknas som ´farlig`. Den vetenskapliga osäkerheten varierar således mellan en farlig risk (2 grader) och en katastrofal risk (4,5 grader) för mänskligheten som helhet. Efter klimatmötet i Köpenhamn enades flertalet länder om att 2 graders uppvärmning bör betraktas som gränsen för farlig uppvärmning. Vid klimatmötet i Cancún stärktes åsikten, baserat på den senaste forskningen, om att 2 grader sannolikt inte räcker som ambition och att den övre gränsen för temperaturhöjningen borde sättas till maximalt 1,5 grader.”