Opinion

Torsdag 13 juli -17. Slut med vår alliansfrihet?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 juli 2017

Är det slut med vår alliansfrihet, med vår chans till en medlande och lugnande hållning, med Erlanders och Palmes linje en gång?

Vår försvarsminister, Peter Hultqvist, försökte – som jag påpekade häromdagen – lugna oss på den punkten. Det var i en artikel i Aftonbladet, 11 april förra året.”Vi ska inte gå med i Nato”, skrev han. Och nog verkade han lägga tyngd i de orden.

Nu har jag emellertid ännu tydligare sett hur lite tyngd det låg i hans försäkran.

Jag hittade på nätet en artikel som stått på DN Debatt för mindre än en månad sedan, den 20 juni 2017.

Den var skriven av försvarsminister Hultqvist i samarbete med utrikesminister Margot Wallström.

Margot Wallström har tidigare klart uttalat sig mot Natomedlemskap. Här, tillsammans med försvarsministern, är hon för det.

Fast det kallas inte Nato, detta som vi skall samarbeta med. Det kallas EU. Så här lyder resonemanget: ”Regeringen förespråkar därför tydligt att stärka EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete. Detta samarbete vilar på mellanstatlighetens grund och är fullt förenligt med vår militära alliansfrihet. Alla insatser inom den militära säkerhets- och försvarspolitiken sker utanför unionens gränser men främjar också säkerheten inom EU.”

Man kunde knappast hitta ett bättre exempel på ett sofistiskt – djupt vilseledande – resonemang. Vi skall samarbeta med en rad Natoländers försvarskrafter, men inte med Nato!

Kombinera dessa försäkringar med det faktum att vi denna sommar på Gotland ska samöva med militär från USA – och fråga sedan vad vår alliansfrihet har för trovärdighet – se min anteckning 9 juli.

Vår försvarsminister håller på att göra en rent löjlig figur av vår land. Det skär i hjärtat på en gammal patriot.

Söndag 9 juli -17. Hultqvist ökar spänningen!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 juli 2017

Försvarsminister Peter Hultqvist förråder vår försvarspolitik.
Sverige är alliansfritt, har regeringen deklarerat.”Vi ska inte
gå med i Nato” försäkrade Hultqvist i en stor artikel på Afton-
bladets debattsida 11 april förra året.

Samtidigt –

har Hultqvist åstadkommit en hel rad

försvarsöverenskommelser

med de stora Nato-länderna.

Det innebär att vi i praktiken är så gott som med i Nato.
Om inte Ryssland inser det, härskar där en otrolig idioti.
Vad Hultqvist åstadkommer med sin politik är en ökad spänning.
Den som inte inser det, saknar ett och annat i sin förmåga att
förstå sammanhang.

I detta läge kunde man häromdagen (2/7 2017) i Svenska Dagbladet
finna följande rubrik:
”USA:s soldater
deltar när Sverige
övar väpnat angrepp”

Och texten: ”Totalt kommer 2400 soldater att vara på Gotland samtidigt
– fler än på mycket länge – under storövningen Aurora i höst. USA
placerar marinkårssoldater, spaningsförband och attackhelikoptrar på
ön när Sverige utsätts för att väpnat angrepp under övningen.”

Vad tror man nu i Ryssland om Sveriges alliansfrihet. Och om Rysslands eget
behov av att självt rusta sig. Ryssarna måste fråga sig …

Något slags panik har gripit Sverige via försvarsminister Hultqvist.
En farlig panik.

Sveriges roll var länge medlande och lugnande.
Den rollen måste återtas.