Opinion

14 juli 2011 Livets villkor. Det öppna samhället …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 14 juli 2011

Sol och fågelsång. Var uppe åtta och flyttade jorden från ena varmkomposten till utekomposten. Vattnade sen så maskarna, de kryllande, skulle hitta ner i det nya underlaget och förena sig med släktingarna där. Tänkte på livets gilla gång och på biblioteken som har stängt på lördag och söndag nästan överallt nu på sommaren – samtidigt som …

Kollade ungdomsarbetslösheten. Den är stor även i rika och framgångsrika kommuner som Danderyd och Täby. Ligger kring 20 procent.

Där ligger snittet för hela riket.

Men i Ånge, Härnösand, Örnsköldsvik, Kramfors ligger den på mellan 35 och 40 procent!

Vart tar all denna arbetslösa ungdom vägen, vad händer?

12 juli 2011 Koltrast, doft av lind, stängda bibliotek

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 juli 2011

Vi sitter nu om kvällarna på verandan och lyssnar på koltrasten. Den sjunger oförtrutet. Fyra kullar har den om året, står det i vår fågelbok. Och emellanåt kommer där med vinden en stöt av doft från någon lind, kanske nån av dom på Gethagsvägen.

Cyklade till Täby centrum, parkerade vid biblioteket. Klockan var tio. Det öppnade först tolv.

Stänger 19. Inga kvällar där inte.

Ingen kväll alls på fredag. Då stänger man 16.

Och på lördag öppnar man inte alls.

!!!!!!!!!!!

Den rika kommunen Täby, en av de rikaste i landet, har inte råd att hålla biblioteket öppet lördag-söndag! Eller överhuvudtaget när folk är lediga.

Ungdomen hänvisas till sämre nöjen än att titta in och läsa och låna och träffa kompisar och kolla tidskrifter.

Biblioteket ska vara som ett andra hem! Där ska man kunna se på film och sitta och läsa, och höra på musik – helst också kunna fika i ett kafé med utsikt över exempelvis torget.

Varför ska Täby centrum vara så trist?

Öppna Sverige!

Vad gör vi med ungdomen i det här landet? Stänger den gemensamma egendomen mitt framför näsan på dom!

Vi har en ungdomsarbetslöshet på över 20 procent!

De stängda biblioteken är ytterligare ett bidrag till misshushållningen med människor och upplevelser.

9 juli 2011 Juholts tal. Befriande.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 juli 2011

Vaknade sju. Mulet. Slog på datorn och letade upp Juholt, hans tal i Almedalen. In extenso. Noterade min lättnad.

Fast lättnad är ett för milt ord. Befrielse är mer adekvat. Hans betoning av ett starkt samhälle som ger makt åt solidariteten. Hans betoning av att politik är att vilja, att vi inte kan lämna vård och omsorg åt marknaden.

Det var ett i alla avseenden lysande tal. Klart, pedagogiskt, framfört med lidelse.

1 juli 2011 Greklands öde och Europas.Stefan de Vylder

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 juli 2011

Stefan de Vylder, välkänd nationalekonom, hade en stor artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet igår. Grekland i fokus. Här några citat:

”Att skapa en valutaunion med länder med helt skilda förutsättningar och utveckling, men med en gemensam ränta och valuta, är inte bra för vänskapen. Det vi har sett hittills av smutskastning och otäck nationalism är bara början. EMU bäddar för bråk.”

”Trots att Sverige står utanför EMU tillhör Anders Borg de värsta mobbarna. Grekerna tjänar för mycket och arbetar för lite, är hans ständiga budskap. Till de stackars grekerna har han dock ett tröstens ord: ‘Sverige var tyngt av kris på 90-talet … Men det gick mycket snabbare att återhämta än väntat’ (DN midsommarafton 2011).”

”Det finns dock en avgörande skillnad. Sverige kunde, efter år av högre inflation än i omvärlden, lämna den fasta växelkursen och låta vår valuta flyta, det vill säga sjunka. Om vi hade bevarat en fast och övervärderad kronkurs hade krisen utvecklats till en katastrof.”

”I dag ser vi samma problem i EMU:s krisländer. De 17 medlemmarna uppvisar stora och växande skillnader i produktivitet och kostnadsläge. Ett tiotal saknar internationell konkurrenskraft, vilket inte minst beror på att euron, till följd av Tyskland låga inflation och exportframgångar, blivit kraftigt övervärderad för de svagare ekonomierna.”

”Nu återstår endast en kapplöpning nedåt”, fortsätter de Vylder. Man tvingas till en deflationspolitik – en obönhörlig försämring av löner och välfärd. Penningvärdet ökar då och med det skuldbördan. Nu ökar också realräntan – den riskerar att bli skyhög, ”med förödande konsekvenser för investeringar, sysselsättning och skatteintäkter”.

EMU förefaller redan ha blivit en skruv nedåt för EU:s ekonomi. Arbetslösheten är stor i alla länderna: i Frankrike 9 procent, i Grekland 14 procent, i Spanien 20 procent drygt.

I EU som helhet 9 (nio) procent.

I Sverige fram till 1990 rådde länge ”full sysselsättning”, dvs en arbetslöshet kring 2 (två) procent. Där omkring hade siffran då legat i 35 år (prof Per Lundberg i Ekonomisk debatt nr 8 2005).

En så hög arbetslöshet som EU:s och en så stor acceptans av arbetslöshet som EU:s, är inte bara ett tecken på dålig politisk moral – den är också farlig. Man vill helst gå ock gömma sig för det faktum att arbetslösheten medför ”en icke obetydlig” rekrytering till organiserad brottslighet. Men det är fallet.

Med sitt nuvarande upplägg av politiken – inrikes- och utrikes- gynnar EU rekryteringen både till maffian och al-Qaida. Man har överlämnat mycken makt till Marknaden och andra socialt indifferenta aktörer, tagit den från demokratiska institutioner och lämnat den till instanser som mindre styrs av rationalitet än av särintressen.

Vadnudå! Varför stirrar jag mig blind på maffia och al-Qaida. Det är inte bra att måla fan på väggen. Folk slutar ta en på allvar.

Men det förekommer numera skjutningar på öppen gata – ofta – i Malmö och Göteborg. Beskyddarverksamheten växer. Och hot mot personer inom polisen och åklagarverksamheten har blivit allt vanligare.

Detta växer i vårt samhälle som så mycket försvagats.

Vi behöver ett starkt samhälle som kan handla rationellt. Framöver behöver vi folk. Befolkningspyramiden står på sin spets. Då är det dumt att att som EU ha en migrationspolitik, som får folk att omkomma i havet i försök att komma hit. De som drivs tillbaka av EU:s bestyckade gränsbevakning Frontex drivs tillbaka till stor hopplöshet. Där hjälper vi al-Qaida med det hat som gynnar rekryteringen. al-Qaida växer stort i Nordafrika.

Ja, så tänker jag. Vederlägg mig!