Opinion

Tisdag 27 okt. -15. Inte bara syrier …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 oktober 2015

Strömmen av flyktingar. Den livsfarliga resan från Turkiet till en grekisk ö, Samos eller Lesbos. I dagens Svenska Dagbladet:

– Det var en fasansfull resa. Livsfarlig. Dåraktig. Men vi klarade oss. Och vi hade inget val. Vi var tvungna att lämna Iran. Vi är kristna och löper risk för våra liv i landet, säger hon och drar med pekfingret över halsen för att illustrera dödshotet.

Andra har andra skäl. Mängden av afghanska pojkar bland de flyende genom Europa har ökat starkt senaste månaden. De har först flytt – förstås – hemifrån, där läget försämrats oerhört. Men när de väl kommit till Iran har de stuckit vidare, undan risken att skickas vidare av de iranska myndigheterna till Syrien för att slåss mot IS.

Pojkar? Ja. Många afghanska pojkar har stupat i Syrien.

Nyligen sände vi – Sverige – tillbaka pojkar från Afghanistan, tillbaka till hemlandet. Svenska myndigheter hade fått föreställningen att det nu var helt ofarligt där.

Men som framgått av all möjlig rapportering har Afghanistan sjunkit ner i förödande krig igen. Dessutom har ISIS etablerat sig där, ganska frekvent. Varpå följt en ny våg av flyktingar till Iran. Där finns, uppges det, nu omkring fyra miljoner afghanska flyktingar.

Söndag 18 okt. -15. Släpad bland siffror i borgerlig press .

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 oktober 2015

”Sämsta siffran för S sedan 1967”.

Svenska Dagbladet presenterar senaste Sifo.

”Nya skräcksiffror för S”. Aftonbladet presenterar SvD/SIFO, citerar en ”statsvetare”, Stig-Björn Ljunggren:”Det här är ingenting nytt. De går kräftgång och har inte lyckats vinna tillbaka arbetarklassen.”

”Skräckraset för Löfven”, lyder nästa rubrik.

Men hur når man ut när hela pressen – med något enstaka undantag – är borgerlig?

Som att arbeta i fiendeland.

Och på socialdemokratins storhetstid kunde man föra keynesiansk politik, ta sig ur en lågkonjunktur med stor arbetslöshet genom att satsa stort lånevägen. Nu är Sverige bakbundet av EU och nyliberalismen.

Alltför länge har vi varit inneslutna i EU:s ”finanspakt”, måste mitt i stor ungdomsarbetslöshet följa dess åtstramningspolitik. Annars dryga böter!

Nu, just nu, när mycket stora satsningar behövs om vi ska klara oss undan mycket allvarliga följder av ett varmare klimat – då är kraftfulla statliga insatser praktiskt taget förbjudna.

Nu invänder du att Aftonbladet inte är borgerliga press. Du har rätt när det gäller ledar- och kultursidorna. Dem behöll LO. Men resten har sedan 90-talet samma ägare som Svenska Dagbladet. Och det är i den borgerliga delen som Löfven hånas.

Torsdag 15 okt. -15. Talibanerna växer – plus IS – i Afghanistan.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 oktober 2015

Häromdagen – 12 oktober – läste jag i International New York Times att talibanerna inte bara återerövrat staden Kunduz i norra Afghanistan utan att de nu är tillbaka på många platser.

Och att hotet om en återkomst är hög i hela landet. Två citat:

”The United Nations mission data showed that it considered 186 of Afghanistan`s 376 districts to have a threat level considered high or extreme.”

”We had 570 policemen in Khas Oruzgan District, but now only 75 men remain and all in the district center, the rest have either been killed, surrendered or escaped”, said Abdul Hameed, the deputy district governor.”

I dag läser jag i gårdagens nummer om en kvinna i Afghanistan som fått nya grannar:
”Below, her village – Bagh, in the Maamand Valley in eastern Afghanistan – has been gutted by the Islamic State militants who overran it three month ago. Most of the houses have been looted, burned or simply taken over by the fighters, and the 80 or so families that lived there have been forced to seek refuge near Jalalabad city.”

Svenska myndigheter har – uppenbart okunniga om utvecklingen – sänt tillbaka unga pojkar till Afghanistan, trots varningar från dem som bättre förstått vad som håller på att ske där.

Tisdag 13 oktober – 15. … ett slags inre kolonialism …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 oktober 2015

Ja, Tomas, a propå din kommentar i går – nyliberalismen är odemokratisk. Eller ska vi säga ”pseudo-demokratisk”. Man överlämnar makten åt Marknaden, dvs åt dem som har pengar, ärvda i stor utsträckning. Är man fattig, kommer från en familj som har det dåligt ställt, får man det i regel sämre ställt än andra. Låga skatter leder till ett fattigt samhälle, i vilket flertalet hålls nere. Alliansens politik ökade klasskillnaderna. Man accepterade en stor arbetslöshet. Den stora ungdomsarbetslösheten håller i dag på att förstöra vårt samhälle. De ökande klasskillnaderna i dess följe svär mot demokratins gemenskapstanke.
Om Marknaden betonas mer än demokratin uppstår ett slags inre kolonialism.

I Sverige i dag ärver man makt. Många ärver maktlöshet.

Högersidan i politiken har ärvt alla de riksspridda morgontidningarna. Exempelvis.

Måndag 12 okt. -15. Alliansens slag mot … demokratin.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 oktober 2015

Annika Strandhäll skriver i Aftonbladet.
Annika Strandhäll (S) är socialförsäkringsminister.
Hon skriver:

”Sammantaget har de borgerliga partierna presenterat skattesänkningar på över 64 miljarder för 2016. För att jämföra något så skulle man med den enorma summan kunnat finansiera hela sjukpenningen 2014 och ändå haft hälften av pengarna kvar. Det skulle räcka till över 91 000 nya grundskollärare eller till att inkludera tandvård för alla i Sverige i sjukvårdens högkostnadsskydd – nära tre gånger om.”

Vidare:

”Notan betalas genom stora nedskärningar i skolan och välfärden.”

Detta betyder naturligtvis också nedskärningar i demokratin.

Jämlikhet – ett visst mått av jämlikhet – är grundläggande i en fungerande demokrati.

På flera sätt, inte minst när det gäller möjligheten för den enskilde att skaffa sig kunskap nog för att se och klart bedöma de sammanhang i vilka hen ingår.

Och naturligtvis på flera andra sätt. Vad krävs för att man ska kunna göra sin röst hörd, inse, genomskåda. Ett samhälle med stora klasskillnader är en dålig demokrati. Alltför många står då, känner sig då, stå utanför.

Den stora arbetslösheten, inte minst ungdomsarbetslösheten,är också en brist i demokratin. Alla deltar inte, stora grupper befinner sig utanför. I Sverige i dag har detta slagit ut i stor rekrytering till kriminella gäng.

Tisdag 6 okt. -15. … en blick på världen, två blickar …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 oktober 2015

”So far this year almost 2.900 migrants have drowned making the crossing to Europe from North Africa. Very often, they are the nameless victims of one of this century`s greatest tidal movements of people fleeing war and poverty – dying in anonymity, far from home, their loved ones left in limbo about their fates, and the authorities uncertain of exactly who they are.”
Så står det på första sidan i gårdagens International New York Times.

På samma sida längst upp till höger:

”Doktors Without Borders said on Sunday that it was withdrawing from Kunduz, a day after its hospital there was hit by what it appeared to be an American airstrike, leaving the remaining residents in the embattled northern Afghan city even more vulnerable.”

Som bekant har talibanerna återtagit staden Kunduz i norra Afghanistan.

USA (Väst, Nato) började kriget mot det talibanstyrda Afghanistan hösten 2001. Officiellt är kriget avslutat, och Sverige deporterar sedan något år systematiskt tillbaka dit unga män som flytt därifrån och som småningom rotat sig i Sverige.

Lördag 3 okt. -15. Bashar al-Assad och Mali och Ivar Arpi i Sv.D.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 oktober 2015

Bashar al-Assad är Syriens president och sitter i vägen. USA kan inte tåla honom. Begripligt. Han är hänsynslös mot sitt eget folk. Lika många flyr på grund av hans bombningar som på grund av Islamiska Statens grymhet.
Ändå måste USA och Ryssland komma överens. Annars går allt över styr i Syrien – med ”omgivningar”.
Många måste tänka nytt idag. Finna utvägar.
IS och Boko Haram hänger ihop, har kontakter.
Liksom hela norra Afrika hänger ihop, såtillvida som terrorismen växer där, överallt. Den finns även i norra Mali.
”Sveriges insats med militär i Mali är feltänkt”, skrev Ivar Arpi i Svenska Dagbladet för en tid sedan (28 augusti).
Han tyckte inte det var några problem där.
Och det kan väl hända att vi borde förena vår militära insats med en stor hjälpinsats, nämligen med byggande av energi-anläggningar.Vad som först och främst bör bekämpas är rekryteringen till terrorismen. Alla länderna i norra Afrika har en mycket stor ungdomsarbetslöshet. Man kan bekämpa den genom att bekämpa den klimatförändring som håller på att förstöra försörjningsmöjligheterna i dessa länder. Byggande av sol- och vind-energianläggningar där kan ge oerhört många jobb, plus möjligheter till ett rikt näringsliv.