Opinion

Tisdag 13 oktober – 15. … ett slags inre kolonialism …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 oktober 2015

Ja, Tomas, a propå din kommentar i går – nyliberalismen är odemokratisk. Eller ska vi säga ”pseudo-demokratisk”. Man överlämnar makten åt Marknaden, dvs åt dem som har pengar, ärvda i stor utsträckning. Är man fattig, kommer från en familj som har det dåligt ställt, får man det i regel sämre ställt än andra. Låga skatter leder till ett fattigt samhälle, i vilket flertalet hålls nere. Alliansens politik ökade klasskillnaderna. Man accepterade en stor arbetslöshet. Den stora ungdomsarbetslösheten håller i dag på att förstöra vårt samhälle. De ökande klasskillnaderna i dess följe svär mot demokratins gemenskapstanke.
Om Marknaden betonas mer än demokratin uppstår ett slags inre kolonialism.

I Sverige i dag ärver man makt. Många ärver maktlöshet.

Högersidan i politiken har ärvt alla de riksspridda morgontidningarna. Exempelvis.