Opinion

Tisdag 23 sept -14. Göran Persson och kärnkraften. Jämför terrorism och solceller!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 23 september 2014

Göran Persson yttrar sig om de pågående regeringsförhandlingarna.
”Låt kärnkraften vara, ägna tid åt försvaret”, säger han. ”Kärnkraften kommer att tuffa och gå så länge den är tekniskt säker och ekonomiskt gångbar”, fortsätter han.

Så säger en statsman som är efter sin tid.

Försvaret!

Hur försvarar man sig mot den ödeläggelse en bomb mot ett kärnkraftverk betyder.

Vi har inte bara Ryssland utan en växande terrorism att tänka på.

Och obemannade flygplan styrda från …

Inte Fan på väggen nu, Karl Erik! Nej, solen på väggen! Fånga upp solkraft och solenergi i norra Afrika till ett positivt världsbygge. Det är faktiskt möjligt.

Gör biståndet till en jättelik Marshallplan med ett perspektiv inifrån Afrika självt – med stor sysselsättning och på platsen bibehållna vinster. Allt baserat på solenergi.

Läs Johan Rockströms och Anders Wijkmans bok ”Den stora förnekelsen”. På sidan 240:”De amerikanska forskarna Mark Jacobson och Mark Delucchi har i en uppmärksammad rapport gjort bedömningen att det skulle gå att ersätta all fossil energi i världen med vind, sol och vatten (Large-scale Wind, Water and Sun Energy Infrastructure, 2009) redan till år 2030.”

Där har du den nya ”oljan” som på en gång kan bekämpa fattigdom och klimatförstöring.

Måndag 15 sept. -14. Valet. Sverige-Demokraterna fram! Vems fel …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 september 2014

I Malmö-förorten Rosengård var 2009 arbetslösheten 62 procent. Liknande ghetton har länge funnits utanför Göteborg – i Bergsjön – och i Södertälje kommun.

Hög arbetslöshet, brottslighet, skjutningar, utveckling mot främlingsfientlighet.

Allt detta hänger på dålig integration. Stor invandring är bra och nyttig men kräver genomtänkt integration. Svensk integrationspolitik har varit för dålig.

Om skolan är dålig för svenska barn är den ännu sämre för invandrares barn.

Regeringen Reinfeldts skola med skolminister Björklund har varit katastrofal för invandrarnas barn.

Men den var katastrofal redan på Göran Perssons tid. Här ett stycke ur min dagbok från Botkyrka (”I dagens lågor”, Carlsons förlag, 2003):

”Fredag 28 januari 2000. Träffade Anders Magnusson och Inka Sjöström, båda studieledare på Borgskolan i Hallunda. Eleverna där har 26 olika hemspråk, som de får undervisning i om de vill. Femti procent ungefär av invandrareleverna är syrianer. Många av eleverna, de flesta, kan inte tala svenska när de som sexåringar börjar i förskolan. (…) Jag fick se statistik över betygen. 16 procent av niorna var underkända i svenska höstterminen 98, ‘bara’ 11 på vårterminen 99. I engelska och matematik var uppryckningarna ännu större, från 14 till 7 respektive från 28 till 5 procent underkända (!).
Alltså: efter en tydlig ‘hyfsning’ av betygen till avgångsterminen 1999 var 11 procent av eleverna underkända i svenska.”

Svenska väljare tror den ökande brottsligheten har har med en ökad invandring att göra. Det är inte förvånande om man samtidigt kan se att integrationspolitiken är usel.

Skolpolitiken är central därvidlag.
Både Göran Persson och Rheinfeldt-Björklund har stor skuld i detta.

Torsdag 11 sept. -14. Cecilia Malmström, EU och demokratin

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 september 2014

”Jag är hedrad och stolt”, säger Cecilia Malmström (FP) som just blivit ansvarig för handelsfrågor i nästa EU-kommission – enligt Svenska Dagbladet i dag ”en tung post med ansvar för att förhandla världens största handelsavtal, det så kallade TTIP-avtalet mellan EU och USA – som är omstritt”…”Posten är också viktig med tanke op EU:s engagemang för världshandelsorganisationens Baliavtal om ökad frihandel.”

Folkpartiet får alltså denna viktiga post inom EU just när den regering partiet ingår i är på väg att förlora väljarnas förtroende.

FP har till yttermera visso förlorat 1,7 procent i Sifos senaste mätning, ligger nu på 7,2 procent.

Här finns ingen relation mellan väljarnas förtroende och Cecilia Malmströms nya stora ansvar. Det säger något om EU som demokrati.

Och vem valde hennes efterträdare? Svenska Dagbladet igen:

”Samtidigt på onsdagen nominerades Greklands försvarsminister till Malmströms tidigare post med ansvar för asyl- och migrationsfrågor – kontroversiellt då Grekland fått svidande kritik av FN för hanteringen av flyende.”

Kan det rentav vara så att Malmström fått flytta till sin nya post just för att man inom EU vill ha en hårdare gränsbevakning än den hon som ansvarig för asyl- och migrationsfrågor velat stå för. Det är väl dokumenterat att starka krafter inom EU vill ha en ännu hårdare gränsbevakning.

Onsdag 10 sept. -14. Tolv naiva i Svenska Dagbladet om kärnkraft

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 september 2014

Tolv författare skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet att Sverige bör bygga

EN SNABB REAKTOR

Det är:

”Ett nytt kärnkraftverk i Oskarshamn”:

”Genom vårt deltagande i det fransk-svenska forskningssamarbetet, genom svensk forskning och vår erfarenhet av storskaliga projekt inom svensk kärnkraftsindustri har vi ett stort kunnande och vi anser att Sverige bör göra en insats för fjärde generationens kärnkraft.”

Det skriver bland andra Anders Riber Marklund, Milo Alani, Carl Berglöf, Rasmund Edlund och Edward Malmsten.

Särskilt två nya faktorer gör deras förslag oförsvarligt.

Den ena är den växande terrorismen.

Den andra är den rika förekomsten av obemannade stridsflygplan, drönare. Drönar-kriget mot terrorister i Norra Afrika skördar 2014 många civila offer.

Risken att terrorister kommer över ett antal drönare är mycket stor. Med tillgång till drönare kan man sitta hundratals mil bort och bomba eller hota att bomba ett kärnkraftverk.Utpressningsmöjligheterna blir oacceptabelt stora.

Att inneha kärnkraftverk är – även om man vill hejda sig inför att konstatera det – som att ha apterade atombomber på sitt eget område.

Om man ska förmå se framtiden an med tillförsikt måste man betrakta hela världssituationen och handla därefter.

Tisdag 2 sept. -14 Hans Blix och Sven Hirdman om Sveriges regering och Nato

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 september 2014

”Vi finner det stötande att ett för Sverige och fredsutvecklingen potentiellt mycket viktigt militärt samarbetsavtal med Nato kan presenteras för landet en onsdag ett par veckor före ett allmänt val”, skriver Hans Blix, fd utrikesminister, och Sven Hirdman, fd statssekreterare i försvarsdepartementet, i dagens Svenska Dagbladet.

Bakgrunden: ”Regeringen beslöt den 28 augusti att godkänna ett avtal om värdlandssupport för Nato.”

Det innebär bland annat ”att Natoförband skall kunna verka i eller från svenskt territorium vid krishanteringsoperationer”. Natos snabbinsatsstyrka på upp till 25000 man får rätt att operera på svensk mark i ett allvarligt läge.

Då är vi praktiskt taget är med i Nato. Utan att folket tillfrågats.

Det innebär också att en eventuell fiende troligen – i ett skarpt läge – känner sig tvungen att hinna före. Innan Sverige blir en utskjutningsramp mot … Ryssland.

Redan förut har Sverige genom ett dumt tillmötesgående mot Nato gjort det pockande för Ryssland att ”preventivt” ockupera Sverige i fall av plötsligt hot, av misstag eller inte. Sedan 1979 har Nato kryssningsmissiler avsedda att skjutas från Norska havet genom svenska dalgångar mot Ryssland.

Av ren dumhet har vi inte klargjort att vi inte accepterar detta presumptiva brott mot vår neutralitet.