Opinion

Fredag 23 juni -17. Regeringens falskspel.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 23 juni 2017

Gång på gång har regeringsledamöter förklarat at vi inte skall gå med i Nato.
Värdlandsavtalet innebär inte det. Och så vidare.

Sverige är alliansfritt har det hetat. Samtidigt gör vi upp om försvarssamarbete med länder som USA och Storbritannien.
Och i dagens (midsommarafton) tidning (Svenska Dagbladet)
kan man under rubriken ”Svenskt ja till Natostyrka” läsa följande:

”Sverige ansluter sig till den Nato-anknutna elitstyrkan
Joint expeditionary force (Jef), bekräftade regeringen på
torsdagen. Tidigare i år fick försvarsmakten i uppdrag att
ta fram ett underlag för hur ett svenskt bidrag skulle se
ut. Det svenska samarbetet med Jef, där Norge, Danmark,
Baltikum och Nederländerna ingår, kommer att utveckla Sveriges
militära förmåga och bygga gemensam säkerhet, enligt för-
svarsminister Peter Hultqvist (S)).

Just denne man (Peter Hultqvist) försäkrade den 11 april 2016
i en artikel i Aftonbladet följande: ”Gå inte på ryktet –
vi ska inte gå med i Nato”.
Vi behöver inte formellt gå med i Nato, eftersom vi i prak-
tiken nu redan är med.

Bedrägeriet är uppenbart. Nu kan vi inte föra en balanserande,
lugnande politik i ett kritiskt läge. Ett fredsinstrument är
förlorat, och folket – vi – är inte tillfrågat.

Fredag 16 juni -17. Köpa sig röster på Sveriges bekostnad …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 juni 2017

Rubrik i Svenska Dagbladet i dag:

Allianshot för att stoppa skatter
kan leda till en regeringskris.

Det är socialt uselt i Sverige idag. Stora klasskillnader. Stor fattigdom i utsatta områden. Växande kriminella gäng. Skjutningar allt vanligare i Göteborgs, Stockholms och Malmös förstäder.

Här behövs mycket stora insatser för att skapa arbete och trygghet.

Finansminister Magdalena Anderssons förslag till skattehöjningar är de facto blygsamma i förhållande till de insatser som krävs.

Men liberalernas ledare Jan Björklund och Moderaternas ekonomisk-politiske talesman Ulf Kristersson hotar med regeringskris. Alltså – de vill fälla regeringen om man gör detta egentligen alltför blygsamma försök att lyfta Sverige något.

Höga skatter är för dem enda problemet. De ser inte vad som håller på att ske, utvecklingen mot fattigdom och kriminalitet. Ord som jämlikhet och solidaritet tycks inte finnas för dem. Man frågar sig om ens mänsklighet är något som dyker upp i deras skallar.

Onsdag 7 juni -17. EU:s arbetslösa ungdom

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 07 juni 2017

Har kollat siffrorna. Ungdomsarbetslöshet. EU.

Maj månad 2017.

Grekland 48,0 procent.
Spanien 40,5
Italien 34,5
Frankrike 23,7
Portugal 23,3
Finland 20,0
Belgien 18,2
Sverige 17,2
Polen 14,4
Danmark 12,6
Storbrittannien 11,9
Tyskland 6,7.

De förfärliga siffrorna för Grekland och Spanien kan få Danmarks och Tysklands siffror att verka obetydliga. Ändå är det även där många människor som på detta sätt tidigt i livet får mycket förstört för sig.

Här ligger en del av förklaringen till kriminalitet, skjutningar, oro.
Det är rent egendomligt att så lite görs …

… bland annat för att utnyttja all denna arbetskraft till nyttiga saker som behövs.

EU:s förlamning är oförlåtlig.

Och enfaldig. Var finns vår tids Branting, vår tids Per Albin Hansson, vår
tids Franklin D Roosevelt?

Sätt i gång för helvete! Klimathotet kräver enorma insatser!

Tisdag 30 maj -17. Censur … Aftonbladet?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 maj 2017

Två gånger senaste tiden har jag köpt Aftonbladet och funnit kultursidan borta.

Vad händer?

Aftonbladet är den enda riksspridda vänstertidningen i Sverige.

Delvis. När LO sålde Aftonbladet till Schibsteds undantogs ledarsidan och kultursidan. Resten är M C eller L. I ”resten” – bland annat – medarbetar regelbundet folk från högerorganisationen Timbro.

Vänsterrörelser har det med andra ord svårt i Sverige.Ingen riksspridd daglig tidning alltigenom S eller V eller MP.

Nu läser jag att Martin Kragh, chef vid Utrikespolitiska institutet, anklagar Aftonbladets kulturdel för att ha spridit rysk desinformation.

Men – Han har fått svar, får jag veta nu.

Ska kolla vad svaret går ut på. Ett svar har jag dock sett.

Att man tagit bort sidan två gånger!
Censur i egna tidningen, av krafter i den egna tidningens ledning?

Detta är så sensationellt (och putinistiskt) att det bör väcka mycket starka reaktioner.
Har det gjort det?

Återkommer.


Har fångats upp av allt möjligt annat, men inte glömt de uteblivna sidorna.

Två av mina vänner som läser Aftonbladet varje dag hade inget märkt.

De läser tidningen på nätet. Där var det inget glapp.

Har bara lyckats leta fram det ena av de två exemplaren med Kultur borta.

Fredag 19 maj – ingen kultursida!

Och inget glapp i pagineringen.

Fredag 26 maj -17. al-Shabaab – Somalias … IS.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 maj 2017

Svenska Dagbladet idag: ”Tretton döda poliser i al-Shabaab-dåd”.
Alla i Kenya.
Jihadistgruppen al-Shabaab är huvudsakligen verksam i Somalia,
har som mål att göra detta land till en fundamentalistisk islamisk stat.

På nätet kan man läsa om al-Shabaabs olika tidigare dåd i Somalia, Kenya och Uganda, med många offer.

2013,CNN: ”A brutal raid on the Garissa University College in Kenya
has left nearly 150 people dead – including students – and dozens
more wounded.”

Varför har jag missat detta. Är det mitt fel eller svenska massmedias?

Uppmärksamheten bör ju ha varit lika stor i detta fall som i, exempelvis, Manchesters.

Tisdag 16 maj -17. Misär och skjutningar – förort …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 maj 2017

DN idag;
”Tyvärr löses för närvarande bara ett av tre mord i den här miljön och ännu färre mordförsök.”

Vidare:”Vilka gärningsmän som klarar sig undan vet vi väldigt lite om. (…) Av de 47 personer som just nu utreds för mord och mordförsök med skjutvapen har 14 ännu inte hunnit fylla 21 år. Sex av dessa är helt ostraffade och tre har bara dömts för något enstaka snatteri eller ringa narkotikabrott. Flertalet är folkbokförda hos sina föräldrar.”

Vad får man för intryck av detta?

Knappast undgår man att fundera över miljön. Skolan? Sociala villkor? Möjligheter?

Var ligger skulden?

Under alla omständigheter måste man tänka att boten mot detta stora sår i samhället – denna stora ”sjukdom” – måste ligga i ett helt system av åtgärder.

I rätt många år nu har våra politiker betraktat och talat om polisiära insatser som grundläggande. Fler poliser.

Men det är ju väldigt tydligt att det är bristande sociala förhållanden som är grunden. Föräldrars arbetslöshet. Egen arbetslöshet. Egna dåliga utsikter. Brist på stimulerande framtidsutsikter.

Man har rustat ner samhället genom stora skattesänkningar. Så har man inte haft råd med riktade sociala insatser i utsatta områden.

Var ligger den största brottsligheten. Kanske i att beröva en stor del av det växande släktet konkreta möjligheter och kompensation för föräldrars fattigdom.

Sverige har tidigare varit i stånd att lyfta hela samhället.

Måste man börja starta skolning i Per Albin Hanssons gärning för att våra politiker skall börja förstå hur man bygger ett samhälle där alla har en chans?

Fredag 12 maj -17. Ökenspridning – dyrt, för oss? Mest för dem.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 maj 2017

”Miljardstöd behövs till krisen i Somalia”.

Rubrik i Svenska Dagbladet idag. Text:

”FN behöver 8 miljarder kronor för att möta hjälpbehoven i Somalia, där över sex miljoner människor behöver humanitärt stöd.”

På grund av torkan, heter det. Och ökenspridningen, får man tillägga. Och svälten i spåren av dessa företeelser.

Sudan är också illa ute, liksom Niger. Ja, en hel rad länder i Sahel-bältet.

En följd av vårt levnadssätt, i det rika länderna? Ja, delvis åtminstone.

Jordens uppvärming på grund av en kontinuerligt ökande mängd av koldioxid i jordens atmosfär, till följd av oljeeldning och bensinförbrukning – inte minst –
i de rika länderna. Kontinuerlig torka.

Man har vetat om det och talat om det sedan 1970-talet. Mest för döva öron.

Torsdag 11 maj -17. Macrons Euro-politik – en trolig låsning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 maj 2017

Mr.Macron has called for a stronger European core built around the euro”, läser jag i tidningen.

Suck!

Det betyder fortsatt stor arbetslöshet i Euro-området. Eller?

Så omaka par. När Tyskland har 6 procents ungdomsarbetslöshet,
har Grekland och Spanien över 40 – Italien ligger på 37 och
Frankrike på 23.

Det är som gjort för förlamning i Euro-området. Gjort för arbetslöshet,
gjort för en ökande klasskillnad, brottslighet och terrorism.

Den stora europeiska ojämlikheten. Den odlas av eurosamarbetet.
Olikheten är så stor att den kräver olika ekonomi, olika insatser.

Sen ett par år är keynesiansk politik förbjuden i euro-området.

Inom euro-området gäller sedan ett par år ”Finanspakten”. Överträdelse
straffas med böter.

Ett exempel:

Samtidigt som klimathotet kräver mycket stora statliga insatser praktiskt taget förbjuder EU genom finanspakten satsningar av den storleksgrad som behövs för
att komma till rätta med den omfattande förstöring som enligt en överväldigande majoritet av världens forskare med stor säkerhet följer i den globala uppvärmningens spår.

Kan Macron sätta igång de jättelika arbeten som drar ungdomen i franska förorter till en framtid med jämlikhet och lycka? Och kan han bryta upp från det samarbete med Marocko som håller Västafrika fånget och plundrat?

Lördag 6 maj -17. I Afrika är Frankrike EU. Emmanuel Macron.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 maj 2017

I Afrika är Frankrike EU. Det vill säga – också Sverige!

Vad är då Frankrike i Afrika.

Bland annat en med Marocko nära allierad stat som delar
profiten från det av Marocko ockuperade Västafrika, rika
förekomster av fosfat och ett rikt fiske vid Västafrikas
kust.

Nykolonialism.

Vidare: Exploateringen för en billig penning av Nigers
uran – till de många kärnkraftverken i Frankrike.

Likaså uranbrytning i Namibia. Om dessa ting hette det i
ett yttrande i Sveriges riksdag 2009: ”I ett flertal under-
sökningar har man visat att uranbrytningen bidrar till
ökenutbredning i landet genom den omfattande användningen
av vatten i brytningsprocessen, liksom att brytningen och
exponeringen av gruvavfall har lett till omfattande radioaktiv
förorening av grundvattnet.” (Per Bolund, MP.)

Liksom till cancersjukdomar bland de närboende.

Det är alltså mycket viktigt för hela Europa,inklusive Sverige,
vilken hållning Frankrikes nya president har i dessa frågor.

Jag har inte sett några rader om detta i tidningarna eller i
radio och TV. Dock: som världssituationen ser ut nu gynnas
terrorismens växt av Frankrike och EU. Frankrike är permanent
medlem av FN:s säkerhetsråd och bevakar där sina intressen i
Marocko, d v s ser till att det inte blir någon folkomröstning
om Västafrikas självständighet.

Måndag 1 maj -17. Svenskan, Lifvendahl och socialdemokratin.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 maj 2017

Svenska Dagbladet är en högertidning som följaktligen stöder moderaterna.
Tove Lifvendahl härskar där som ”politisk chefredaktör”.

Hennes ”söndagskrönika” igår är en allvarlig uppgörelse med den regerande socialdemokratin. Den har förlorat sin själ. Man föreslår statlig
lottning till till de bästa utbildningsplatserna, man vill driva
igenom lagstadgad kvotering på basis av könstillhörighet till privata
företag: ”Så dödar man själva essensen av den inneboende kraft den
sociala rörligheten bär.”

”… socialdemokratin … erbjuder inte längre jämlikhet utan gör
klyftorna oöverbryggbara genom att ge sig på de mest grundläggande
bjälkarna i vår meritokrati.”

Men – frågar man sig efter Lifvendahls tirader – vad är det som
häftigast i Sverige drabbar strävan efter jämlikhet? Vad har
ungdomen i förorterna att sätta upp mot dem i villaområdena?
Verksammast mot mera jämlikhet i Sverige har varit en
skattepolitik som inte främst drivits av socialdemokratin utan
av M och L och C.

Som Stefan de Vylder har påpekat liknar Sverige numera
ett skatteparadis – sedan arvsskatten, villaskatten, gåvo-
skatten och förmögenhetsskatten avskaffats.

Klassklyftorna är förskräckande stora i Sverige, inte minst
till följd av alliansens politik, som hela tiden i stort
stötts av Svenska Dagbladet, vars chefredaktör nu klagar
över situationen och tycks mena att den – huvudsakligen –
härrör ur S och LO.

Tisdag 25 april -17. Wirtén … Åsbrink – EU:s förlamning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 25 april 2017

I Expressen i dag skriver Elisabeth Åsbrink lovordande om Per Wirténs bok ”Är vi framme snart”.
Den handlar om EU.
Projektet lovordas.
Men i artikeln berörs inte dagens svåra problem i EU-länderna:
låsningen.

Tänk er in i det mycket allvarliga – att nästan alla EU:s länder
har stor arbetslöshet, särskilt bland ungdomen.

Ungdomsarbetslöshet EU:

Grekland 45,7 procent, Spanien 42,2 procent, Italien 37,9 procent, Kroatien 28,1 procent, Portugal 25,7 procent,  Frankrike 23,6 procent, Finland 20,3 procent, Sverige 18 procent. Och så vidare …

Det är förskräckande siffror. Detta diskuteras inte i Expressens artikel om EU.

Euro-området är förlamat av förbudet att överskrida budgeten mer än någon enda procent, i realiteten ett förbud att föra en ekonomisk politik i enlighet med Keynes – det som var lösningen en gång. Exempelvis räddades Sverige på 30-talet ur en förskräckande stor arbetslöshet, inte minst bland ungdomen, genom att man lånade upp stora summor och satte i gång vägbyggen. Bland annat.

Nu låter EU med sin blinda politik en alltför stor del av ungdomen gå vilse.

Ska kolla Wirténs bok. Elisabeth Åsbrinks recension har kanske inte gett rättvisa åt den.

Onsdag 19 april -17. Terrorismen – ödeshandlingar. EU.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 april 2017

Somt av vårt öde ligger i Afrika. Vi – Europeiska unionen, EU – förhåller oss till afrikanska länder – Niger, Mauretanien o s v – på ett sätt som får konsekvenser i förhållningen till oss – vad som sägs om oss, vad som kan väcka attityder och handlingar i förhållande till oss.

EU:s fiskeflotta hämtar omkring 40 procent av sina fångster från vattnen intill utfattiga länder på Afrikas västkust. Miljoner lokala fiskare påstås därigenom berövas sitt uppehälle.

Frankrike har stort behov av uran till sina kärnkraftverk. Uranet tas huvudsakligen från stora fyndigheter i Niger. Där har många i Niger fått jobb. Länge arbetade de utan ordentligt skydd. Många har skadats för livet. Vattenförbrukningen vid ”tillverkningsproceduren” har med sin stora omfattning bidragit till den pågående ökenspridningen.

Många som ger sig av från Niger på grund av ökenspridningen skickas tillbaka från Libyen dit de sökt sig för att möjligen komma iväg med båt till Europa, tillbaka till Niger och de förhållanden som berövat många av dem deras försörjningsmöjligheter.
EU stänger nu i möjligaste mån sina portar mot Afrika, hjälper Libyen att upprätta flyktingläger. Eller att skicka flyktingar tillbaka.

Många unga människor i Niger ansluter sig till Boko Haram, Nigerias stora terrororganisation, som senaste åren växt in i Niger och funnit fotfäste där, inte minst med hjälp av ökenspridningen.(Denna har under decenniers lopp fått god hjälp bland annat av Europas mycket stora utsläpp av koldioxid). Boko Haram har anslutit sig till IS.

 

Torsdag 13 april -17. Vägen till ingenstans.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 april 2017

”They come to the road in search of food. They come looking for water. They come because it`s the only safe place they can find.”
The New York Times i förra veckan – 4 april.
Artikeln handlar om tusentals människor som flyr på en ökenväg – i Niger:
”All of them have been chased from their villages by Boko Haram, the Islamist militant group that kidnaps and kills indiscriminately in a campaign of violence that has lasted eight years. The New York Times spent weeks documenting the stories of people living along this road, interviewing more than 100 residents clinging to its edges to survive.”
Vägen slutar plötsligt. Den påbörjades av ett kinesiskt oljekompani, som sedan gav upp. Här finns ett läger – eller ett slags stad. Dit kommer de flyende:
”A handful of aid groups help. Unicef trucks in water. The International Rescue Committee hands out bags of rice, sardine tins and powdered milk. Doctors Without borders runs small clinics. But formal camps don`t exist. All if the displaced here are squatters.”
Boko Haram, som alla dess flyr ifrån till ett flyktingliv i öknen, har anslutit sig till IS. Terrororganisationerna växer i Nigeria, Niger och Libyen. Världssamfundet – FN – måste nu ta ett stort grepp på detta område. Amerikanska drönarinsatser bara förvärrar problemet.

Måndag 10 april -17. Går inte skriva om.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 april 2017

Döda och sårade på Drottninggatan i Stockholm. Till följd av att en lastbil körts rakt in bland människorna i tydlig avsikt att döda och såra!

Hur uppstår ett sådant hat? Någon,några måste vara skyldiga till det.
Omständigheterna?

Om man förstorar bilden.

Händelser i Syrien, Uzbekistan, Afghanistan, Niger, Nigeria,
Libyen, Mali, Algeriet, Frankrike, Bryssel.

Omständigheterna. Nykolonialism, ökenspridning, hopplöshet,
jättelika flyktingläger, fortsatt ökenspridning, ökande
fattigdom.Ingen förklaring? Hur växer hatet? Hur … desperationen.

IS har fångat det. Gjort religion av det.

IS, al-Qaida och Boko Haram växer i Nordafrika. Och i Afghanistan
och Uzbekistan.

EU:s nuvarande politik bidrar till rekryteringen. Man
stänger av framtidshoppet, att nå Europa, upprättar
läger – rena rekryteringsbaser för terrororganisa-
tionerna.

Detta duger inte. Det är rentav farligt. Vad som måste
till är en världspolitik i FN:s regi. Storstilade etableringar
av egna livsmöjligheter i länder som drabbats av hopplöshet.

Lördag 1 april -17. Libyen och vår framtid.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 april 2017

Norra Afrika. Libyen. Al-Qaida, IS. En utveckling som accelererar.

Ett nummer av The New York Times internationella edition. Det har legat här på mitt bord sedan 23 mars.

Vi störtade Khaddafi. Sedan blev det två regeringar i Libyen. Nu är det kaos.

Flyktingströmmar söderifrån. Accelererande ökenspridning i Sahelområdet. Många söker sig från Niger, Nigeria, Tchad, Sudan, Somalia norrut, många i hopp att kunna komma till Europa på något sätt. Flyktinglägren växer. EU gör samtidigt allt för att stänga flyktingströmmen till Europa. Libyen hjälper till genom upprättandet av allt fler läger. Dessa beskrivs nu som ”omänskliga”. Där förekommer övergrepp, våldtäkter, tortyr.

Man vet inte var i Libyen terroristerna är starkast. Men det är alldeles tydligt att förhållandena där gynnar rekryteringen.

EU försöker stänga igen om sig nu.

”In the meantimme, American spy agencies and Western and African intelligence operativas are monitoring the moments of ISIS fighters, as the Pentagon did last year with militias from Misrata.”

Det är svårt att hålla tillbaka misstanken att hela upplägget gynnar IS och al-Qaida. Man stänger gränserna, samtidigt som man bekämpar terrorismen med metoder som lätt drabbar – icke-terrorister. Rekryteringen …

Samtidigt har man mycket stor arbetslöshet bland ungdomen i Europa. Här fordras en ny, kraftfull politik. Att då isolera Afrika är bara dumt.

Sällan i världshistorien har som nu kraftfulla initiativ pockat på handling.

Om inte Europas och Afrikas ungdom sätts i arbete … kan lätt brottslighet och terrorism på båda håll … bli oss …

Det är bara handling som fattas.

USA upprättar en drönar-bas i Agadez. Grattis!

Torsdag 30 mars -17. Björklunds dårskap …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 mars 2017

Samhället går på knäna – skolan, vården … och liberalernas ledare vill sänka skatten.

Svenska Dagbladet idag:”Liberalerna vill att alliansen i vår driver igenom ett uttalande från riksdagen om att regeringen måste skrota planerna på flygskatt, på förändrade regler för fåmansbolag och frysningen av den så kallade brytpunkten – som innebär att fler får betala statlig inkomstskatt. Om regeringen trotsar riksdagen och går fram med förslagen i höstbudgeten bör Alliansen rikta en misstroendeförklaring mot ansvarigt statsråd.”

Sjukvården är i kris. Våra storstäders förorter är i kris. Arbetslösheten bland ungdomen är stor, har ökat igen. I det läget vill Liberalernas ledare Jan Björklund rusta ner samhället.

Han är nog den dåre, man förut tyckt sig se hos honom.

Jämlikhet var en gång ett krav inom liberalismen.

Dessutom. Ett nedrustat samhälle kan idag bli rent farligt.

Har redan blivit det i Malmös, Göteborgs och Stockholms förorter.

Här krävs stora sociala satsningar och en ordentlig upprustning av

skolan. Bland annat.

Onsdag 15 mars -17. Bara försvarsministern inte med i Nato!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 mars 2017

Vi – Sverige – har bilaterala försvarsavtal med USA och Storbritannien, de två största Nato-länderna.

Och vi har ett ”Värdlandsavtal” med Nato.

Försvarsministern – Peter Hultqvist – betonar med emfas att detta inte innebär
att vi är med i Nato.

Han har lovat svenska folket att vi inte ska gå med.

Ändå innebär våra överenskommelser med stora Natoländer att vi i praktiken är med.

Svenska Dagbladet frågar i dag liberalen Allan Widman, ordförande i Riksdagens försvarsutskott, om han ”ser försvarsledningens underlag om traktatsbundna försvarsförpliktelser som ett ställningstagande för svenskt medlemskap i Nato.”

– Ja det är solklart, svarar han.

Det blir nästan omöjligt att förneka att försvarsminister Peter Hultqvist bedriver ett falskspel inför svenska folket.

Torsdag 9 mars -17. EU i sin motsats, eller till …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 mars 2017

Så här skrev jag i min bok ”Demokrati”(1995):

”Och Maastrichttraktaten medförde komplikationer. I denna EU:s grundlag stod inskrivet att målet var en gemensam valuta – en monetär union – och att valuta- och penningpolitiken skulle skötas av en gemensam centralbank, som enligt lagen måste vara oberoende av de nationella regeringarna och inte fick lyda några som helst direktiv från några som helst politiskt valda församlingar, samt att dess främsta lag var att skydda penningvärdet.”

EMU.

Våra ledande ekonomer ställde sig frågande till EMU. En enda valuta för ett så heterogent näringsliv som hela EU:s skulle leda till obalanser och stor arbetslöshet.

Nu – 2017 – måste man konstatera att det är precis vad som skett, i de länder som anslöt sig – utom Tyskland. Centralbanken finns i Tyskland. Euron passar Tysklands näringsliv. Italien och Grekland och Spanien går på knäna ekonomiskt och har skyhög arbetslöshet.

En som profiterar på missförhållandet är Marine Le Pen. I Frankrike går 27 procent av ungdomen utan arbete.

Svenska Dagbladet i dag:”Om två månader kan Marine Le Pen vara Frankrikes nya president – något många runt om i Europa tror kan vara slutet för EU.”

Söndag 26/2 – måndag 6/3. -17. En del av vår framtid ligger i Afrika.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 februari 2017

Söder om Sahara går från väster till öster – eller tvärtom – Sahel-bältet, det stora område som är på väg att bli öken. Mitt i detta område ligger Tchad-sjön, flera gånger om så stor som vår jättesjö Vänern. Men Tchad-sjön har till stor del torkat bort – och därmed livs-möjligheterna för folken runtomkring. Kanske värst för dem i norra Nigeria som förutlevde bra av fiske och jordbruk.

Nu läser jag i Svenska Dagbladet 25 februari 2017 att 10,7 miljoner människor i norra Nigeria ”bedöms vara i akut behov av humanitärt bistånd”.

Ja, men i längden kan inte det bli vår enda Afrika-politik. I Afrika ligger en stor del av Europas framtid. I Nigeria växer Boko Haram, som har anslutit sig till IS som växer i hela norra Afrika. Liksom al-Qaida.

Det räcker inte med bistånd!

Vad som måste till är ett stort program som ger Afrika egna fredliga livsmöjligheter. Men vad gör man med dem som kommer och söker livsmöjligheter, i Libyen exempelvis. Inte mycket – eller?

Citat från en artikel i Svenska Dagbladet 1 mars 2017. ”Som tusentals andra flyende hamnade Jon bakom galler i ett av Libyens  34 flyktingfängelser. Där har han suttit i sju månader. (…) Förhållandena i flyktinglägren oroar Unicef mest. I regeringens 24 läger trängs mellan 4000 och 7000 migranter och flyktingar. Milisgruppernas tiotal läger är ännu värre och beskrivs kort och gott som ´fångläger` och ´helveteshålor`. Systematiska människorättsbrott med tortyr sker rutinmässigt, enligt Unicef.”

Allt detta gynnar terrorismen. Den främjas av nöd och repression. Det är en stor uppgift för världssamfundet nu – att finna en positiv lösning på Afrikas kris. Inte bomber, inte jättelika flyktingläger.

Mitt i detta  sluter Italien och Libyen ett avtal om stopp i flykting- emigrant-trafiken över Medelhavet. De som befarar att detta leder till växande IS och al-Qaida i norra Afrika har naturligtvis rätt. Det är en dumhet utan like. Ett stopp av den här arten kräver om det ska leda till något gott enorma satsningar i norra Afrika från EU:s och FN:s sida i FN:s regi: uppbyggandet av en stor industri, som ger enormt många ett stadigt arbete. Av sol och vind kan man inte bara få el. Man kan även skapa drivmedel. De rika länderna har en stor skuld till Afrikas länder som de på olika sätt nyttjat och plundrat. Och nu krävs det stora insatser för att hindra ett allvarligt skeende till följd av klimatförändringen. Vi har nu chansen att betala en viss del av vår stora skuld till Afrika. Helt kan vi aldrig betala den.

 

 

 

Fredag 24 febr. -17. Svensk nykolonialism, plus ökenspridning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 februari 2017

Aftonbladet i dag: ”Den internationella åklagarkammaren utreder sedan sex år oljebolaget Lundin Oil för medhjälp till folkrättsbrott i Sydsudan. Bolagets styrelseordförande Ian Lundin och vd:n Axel Schneider har delgivits misstanke.”

”Företaget investerade mångmiljonbelopp i området. Den dåvarande regimen lät beväpnade miliser tvångsförflytta stora områden för att oljebolaget skulle få borra i fred.”

”Det är inte så att lidandet tog slut 2003  bara för att Lundin slutade med sin verksamhet där då. Åren går, men människor lider fortfarande just på grund av vad bolaget gjort, sa pastor James Ninrew under ett besök i Sverige.”

Det hör till historien att Sudan de senaste femtio åren lidit svårt av ökenspridning.

Dagens Aftonbladet igen:

”FN vädjar nu till alla parter att lägga ner sina vapen så att humanitär hjälp kan nå fram. Hundratusentals barn är undernärda och många riskerar att dö om inte något görs akut.”

Här har alltså Sverige varit verksamt. Det bidrar förstås till vårt rykte internationellt. Och naturligtvis bidrar det till Sverigebilden att förre svenske statsministern Carl Bildt vid den hårda exploateringen var en framträdande person i Lundin Oils styrelse.