Opinion

Fredag 12 maj -17. Ökenspridning – dyrt, för oss? Mest för dem.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 maj 2017

”Miljardstöd behövs till krisen i Somalia”.

Rubrik i Svenska Dagbladet idag. Text:

”FN behöver 8 miljarder kronor för att möta hjälpbehoven i Somalia, där över sex miljoner människor behöver humanitärt stöd.”

På grund av torkan, heter det. Och ökenspridningen, får man tillägga. Och svälten i spåren av dessa företeelser.

Sudan är också illa ute, liksom Niger. Ja, en hel rad länder i Sahel-bältet.

En följd av vårt levnadssätt, i det rika länderna? Ja, delvis åtminstone.

Jordens uppvärming på grund av en kontinuerligt ökande mängd av koldioxid i jordens atmosfär, till följd av oljeeldning och bensinförbrukning – inte minst –
i de rika länderna. Kontinuerlig torka.

Man har vetat om det och talat om det sedan 1970-talet. Mest för döva öron.

Torsdag 11 maj -17. Macrons Euro-politik – en trolig låsning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 maj 2017

Mr.Macron has called for a stronger European core built around the euro”, läser jag i tidningen.

Suck!

Det betyder fortsatt stor arbetslöshet i Euro-området. Eller?

Så omaka par. När Tyskland har 6 procents ungdomsarbetslöshet,
har Grekland och Spanien över 40 – Italien ligger på 37 och
Frankrike på 23.

Det är som gjort för förlamning i Euro-området. Gjort för arbetslöshet,
gjort för en ökande klasskillnad, brottslighet och terrorism.

Den stora europeiska ojämlikheten. Den odlas av eurosamarbetet.
Olikheten är så stor att den kräver olika ekonomi, olika insatser.

Sen ett par år är keynesiansk politik förbjuden i euro-området.

Inom euro-området gäller sedan ett par år ”Finanspakten”. Överträdelse
straffas med böter.

Ett exempel:

Samtidigt som klimathotet kräver mycket stora statliga insatser praktiskt taget förbjuder EU genom finanspakten satsningar av den storleksgrad som behövs för
att komma till rätta med den omfattande förstöring som enligt en överväldigande majoritet av världens forskare med stor säkerhet följer i den globala uppvärmningens spår.

Kan Macron sätta igång de jättelika arbeten som drar ungdomen i franska förorter till en framtid med jämlikhet och lycka? Och kan han bryta upp från det samarbete med Marocko som håller Västafrika fånget och plundrat?

Lördag 6 maj -17. I Afrika är Frankrike EU. Emmanuel Macron.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 maj 2017

I Afrika är Frankrike EU. Det vill säga – också Sverige!

Vad är då Frankrike i Afrika.

Bland annat en med Marocko nära allierad stat som delar
profiten från det av Marocko ockuperade Västafrika, rika
förekomster av fosfat och ett rikt fiske vid Västafrikas
kust.

Nykolonialism.

Vidare: Exploateringen för en billig penning av Nigers
uran – till de många kärnkraftverken i Frankrike.

Likaså uranbrytning i Namibia. Om dessa ting hette det i
ett yttrande i Sveriges riksdag 2009: ”I ett flertal under-
sökningar har man visat att uranbrytningen bidrar till
ökenutbredning i landet genom den omfattande användningen
av vatten i brytningsprocessen, liksom att brytningen och
exponeringen av gruvavfall har lett till omfattande radioaktiv
förorening av grundvattnet.” (Per Bolund, MP.)

Liksom till cancersjukdomar bland de närboende.

Det är alltså mycket viktigt för hela Europa,inklusive Sverige,
vilken hållning Frankrikes nya president har i dessa frågor.

Jag har inte sett några rader om detta i tidningarna eller i
radio och TV. Dock: som världssituationen ser ut nu gynnas
terrorismens växt av Frankrike och EU. Frankrike är permanent
medlem av FN:s säkerhetsråd och bevakar där sina intressen i
Marocko, d v s ser till att det inte blir någon folkomröstning
om Västafrikas självständighet.

Måndag 1 maj -17. Svenskan, Lifvendahl och socialdemokratin.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 maj 2017

Svenska Dagbladet är en högertidning som följaktligen stöder moderaterna.
Tove Lifvendahl härskar där som ”politisk chefredaktör”.

Hennes ”söndagskrönika” igår är en allvarlig uppgörelse med den regerande socialdemokratin. Den har förlorat sin själ. Man föreslår statlig
lottning till till de bästa utbildningsplatserna, man vill driva
igenom lagstadgad kvotering på basis av könstillhörighet till privata
företag: ”Så dödar man själva essensen av den inneboende kraft den
sociala rörligheten bär.”

”… socialdemokratin … erbjuder inte längre jämlikhet utan gör
klyftorna oöverbryggbara genom att ge sig på de mest grundläggande
bjälkarna i vår meritokrati.”

Men – frågar man sig efter Lifvendahls tirader – vad är det som
häftigast i Sverige drabbar strävan efter jämlikhet? Vad har
ungdomen i förorterna att sätta upp mot dem i villaområdena?
Verksammast mot mera jämlikhet i Sverige har varit en
skattepolitik som inte främst drivits av socialdemokratin utan
av M och L och C.

Som Stefan de Vylder har påpekat liknar Sverige numera
ett skatteparadis – sedan arvsskatten, villaskatten, gåvo-
skatten och förmögenhetsskatten avskaffats.

Klassklyftorna är förskräckande stora i Sverige, inte minst
till följd av alliansens politik, som hela tiden i stort
stötts av Svenska Dagbladet, vars chefredaktör nu klagar
över situationen och tycks mena att den – huvudsakligen –
härrör ur S och LO.

Tisdag 25 april -17. Wirtén … Åsbrink – EU:s förlamning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 25 april 2017

I Expressen i dag skriver Elisabeth Åsbrink lovordande om Per Wirténs bok ”Är vi framme snart”.
Den handlar om EU.
Projektet lovordas.
Men i artikeln berörs inte dagens svåra problem i EU-länderna:
låsningen.

Tänk er in i det mycket allvarliga – att nästan alla EU:s länder
har stor arbetslöshet, särskilt bland ungdomen.

Ungdomsarbetslöshet EU:

Grekland 45,7 procent, Spanien 42,2 procent, Italien 37,9 procent, Kroatien 28,1 procent, Portugal 25,7 procent,  Frankrike 23,6 procent, Finland 20,3 procent, Sverige 18 procent. Och så vidare …

Det är förskräckande siffror. Detta diskuteras inte i Expressens artikel om EU.

Euro-området är förlamat av förbudet att överskrida budgeten mer än någon enda procent, i realiteten ett förbud att föra en ekonomisk politik i enlighet med Keynes – det som var lösningen en gång. Exempelvis räddades Sverige på 30-talet ur en förskräckande stor arbetslöshet, inte minst bland ungdomen, genom att man lånade upp stora summor och satte i gång vägbyggen. Bland annat.

Nu låter EU med sin blinda politik en alltför stor del av ungdomen gå vilse.

Ska kolla Wirténs bok. Elisabeth Åsbrinks recension har kanske inte gett rättvisa åt den.

Onsdag 19 april -17. Terrorismen – ödeshandlingar. EU.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 april 2017

Somt av vårt öde ligger i Afrika. Vi – Europeiska unionen, EU – förhåller oss till afrikanska länder – Niger, Mauretanien o s v – på ett sätt som får konsekvenser i förhållningen till oss – vad som sägs om oss, vad som kan väcka attityder och handlingar i förhållande till oss.

EU:s fiskeflotta hämtar omkring 40 procent av sina fångster från vattnen intill utfattiga länder på Afrikas västkust. Miljoner lokala fiskare påstås därigenom berövas sitt uppehälle.

Frankrike har stort behov av uran till sina kärnkraftverk. Uranet tas huvudsakligen från stora fyndigheter i Niger. Där har många i Niger fått jobb. Länge arbetade de utan ordentligt skydd. Många har skadats för livet. Vattenförbrukningen vid ”tillverkningsproceduren” har med sin stora omfattning bidragit till den pågående ökenspridningen.

Många som ger sig av från Niger på grund av ökenspridningen skickas tillbaka från Libyen dit de sökt sig för att möjligen komma iväg med båt till Europa, tillbaka till Niger och de förhållanden som berövat många av dem deras försörjningsmöjligheter.
EU stänger nu i möjligaste mån sina portar mot Afrika, hjälper Libyen att upprätta flyktingläger. Eller att skicka flyktingar tillbaka.

Många unga människor i Niger ansluter sig till Boko Haram, Nigerias stora terrororganisation, som senaste åren växt in i Niger och funnit fotfäste där, inte minst med hjälp av ökenspridningen.(Denna har under decenniers lopp fått god hjälp bland annat av Europas mycket stora utsläpp av koldioxid). Boko Haram har anslutit sig till IS.

 

Torsdag 13 april -17. Vägen till ingenstans.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 april 2017

”They come to the road in search of food. They come looking for water. They come because it`s the only safe place they can find.”
The New York Times i förra veckan – 4 april.
Artikeln handlar om tusentals människor som flyr på en ökenväg – i Niger:
”All of them have been chased from their villages by Boko Haram, the Islamist militant group that kidnaps and kills indiscriminately in a campaign of violence that has lasted eight years. The New York Times spent weeks documenting the stories of people living along this road, interviewing more than 100 residents clinging to its edges to survive.”
Vägen slutar plötsligt. Den påbörjades av ett kinesiskt oljekompani, som sedan gav upp. Här finns ett läger – eller ett slags stad. Dit kommer de flyende:
”A handful of aid groups help. Unicef trucks in water. The International Rescue Committee hands out bags of rice, sardine tins and powdered milk. Doctors Without borders runs small clinics. But formal camps don`t exist. All if the displaced here are squatters.”
Boko Haram, som alla dess flyr ifrån till ett flyktingliv i öknen, har anslutit sig till IS. Terrororganisationerna växer i Nigeria, Niger och Libyen. Världssamfundet – FN – måste nu ta ett stort grepp på detta område. Amerikanska drönarinsatser bara förvärrar problemet.

Måndag 10 april -17. Går inte skriva om.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 april 2017

Döda och sårade på Drottninggatan i Stockholm. Till följd av att en lastbil körts rakt in bland människorna i tydlig avsikt att döda och såra!

Hur uppstår ett sådant hat? Någon,några måste vara skyldiga till det.
Omständigheterna?

Om man förstorar bilden.

Händelser i Syrien, Uzbekistan, Afghanistan, Niger, Nigeria,
Libyen, Mali, Algeriet, Frankrike, Bryssel.

Omständigheterna. Nykolonialism, ökenspridning, hopplöshet,
jättelika flyktingläger, fortsatt ökenspridning, ökande
fattigdom.Ingen förklaring? Hur växer hatet? Hur … desperationen.

IS har fångat det. Gjort religion av det.

IS, al-Qaida och Boko Haram växer i Nordafrika. Och i Afghanistan
och Uzbekistan.

EU:s nuvarande politik bidrar till rekryteringen. Man
stänger av framtidshoppet, att nå Europa, upprättar
läger – rena rekryteringsbaser för terrororganisa-
tionerna.

Detta duger inte. Det är rentav farligt. Vad som måste
till är en världspolitik i FN:s regi. Storstilade etableringar
av egna livsmöjligheter i länder som drabbats av hopplöshet.

Lördag 1 april -17. Libyen och vår framtid.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 april 2017

Norra Afrika. Libyen. Al-Qaida, IS. En utveckling som accelererar.

Ett nummer av The New York Times internationella edition. Det har legat här på mitt bord sedan 23 mars.

Vi störtade Khaddafi. Sedan blev det två regeringar i Libyen. Nu är det kaos.

Flyktingströmmar söderifrån. Accelererande ökenspridning i Sahelområdet. Många söker sig från Niger, Nigeria, Tchad, Sudan, Somalia norrut, många i hopp att kunna komma till Europa på något sätt. Flyktinglägren växer. EU gör samtidigt allt för att stänga flyktingströmmen till Europa. Libyen hjälper till genom upprättandet av allt fler läger. Dessa beskrivs nu som ”omänskliga”. Där förekommer övergrepp, våldtäkter, tortyr.

Man vet inte var i Libyen terroristerna är starkast. Men det är alldeles tydligt att förhållandena där gynnar rekryteringen.

EU försöker stänga igen om sig nu.

”In the meantimme, American spy agencies and Western and African intelligence operativas are monitoring the moments of ISIS fighters, as the Pentagon did last year with militias from Misrata.”

Det är svårt att hålla tillbaka misstanken att hela upplägget gynnar IS och al-Qaida. Man stänger gränserna, samtidigt som man bekämpar terrorismen med metoder som lätt drabbar – icke-terrorister. Rekryteringen …

Samtidigt har man mycket stor arbetslöshet bland ungdomen i Europa. Här fordras en ny, kraftfull politik. Att då isolera Afrika är bara dumt.

Sällan i världshistorien har som nu kraftfulla initiativ pockat på handling.

Om inte Europas och Afrikas ungdom sätts i arbete … kan lätt brottslighet och terrorism på båda håll … bli oss …

Det är bara handling som fattas.

USA upprättar en drönar-bas i Agadez. Grattis!

Torsdag 30 mars -17. Björklunds dårskap …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 mars 2017

Samhället går på knäna – skolan, vården … och liberalernas ledare vill sänka skatten.

Svenska Dagbladet idag:”Liberalerna vill att alliansen i vår driver igenom ett uttalande från riksdagen om att regeringen måste skrota planerna på flygskatt, på förändrade regler för fåmansbolag och frysningen av den så kallade brytpunkten – som innebär att fler får betala statlig inkomstskatt. Om regeringen trotsar riksdagen och går fram med förslagen i höstbudgeten bör Alliansen rikta en misstroendeförklaring mot ansvarigt statsråd.”

Sjukvården är i kris. Våra storstäders förorter är i kris. Arbetslösheten bland ungdomen är stor, har ökat igen. I det läget vill Liberalernas ledare Jan Björklund rusta ner samhället.

Han är nog den dåre, man förut tyckt sig se hos honom.

Jämlikhet var en gång ett krav inom liberalismen.

Dessutom. Ett nedrustat samhälle kan idag bli rent farligt.

Har redan blivit det i Malmös, Göteborgs och Stockholms förorter.

Här krävs stora sociala satsningar och en ordentlig upprustning av

skolan. Bland annat.

Onsdag 15 mars -17. Bara försvarsministern inte med i Nato!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 mars 2017

Vi – Sverige – har bilaterala försvarsavtal med USA och Storbritannien, de två största Nato-länderna.

Och vi har ett ”Värdlandsavtal” med Nato.

Försvarsministern – Peter Hultqvist – betonar med emfas att detta inte innebär
att vi är med i Nato.

Han har lovat svenska folket att vi inte ska gå med.

Ändå innebär våra överenskommelser med stora Natoländer att vi i praktiken är med.

Svenska Dagbladet frågar i dag liberalen Allan Widman, ordförande i Riksdagens försvarsutskott, om han ”ser försvarsledningens underlag om traktatsbundna försvarsförpliktelser som ett ställningstagande för svenskt medlemskap i Nato.”

– Ja det är solklart, svarar han.

Det blir nästan omöjligt att förneka att försvarsminister Peter Hultqvist bedriver ett falskspel inför svenska folket.

Torsdag 9 mars -17. EU i sin motsats, eller till …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 mars 2017

Så här skrev jag i min bok ”Demokrati”(1995):

”Och Maastrichttraktaten medförde komplikationer. I denna EU:s grundlag stod inskrivet att målet var en gemensam valuta – en monetär union – och att valuta- och penningpolitiken skulle skötas av en gemensam centralbank, som enligt lagen måste vara oberoende av de nationella regeringarna och inte fick lyda några som helst direktiv från några som helst politiskt valda församlingar, samt att dess främsta lag var att skydda penningvärdet.”

EMU.

Våra ledande ekonomer ställde sig frågande till EMU. En enda valuta för ett så heterogent näringsliv som hela EU:s skulle leda till obalanser och stor arbetslöshet.

Nu – 2017 – måste man konstatera att det är precis vad som skett, i de länder som anslöt sig – utom Tyskland. Centralbanken finns i Tyskland. Euron passar Tysklands näringsliv. Italien och Grekland och Spanien går på knäna ekonomiskt och har skyhög arbetslöshet.

En som profiterar på missförhållandet är Marine Le Pen. I Frankrike går 27 procent av ungdomen utan arbete.

Svenska Dagbladet i dag:”Om två månader kan Marine Le Pen vara Frankrikes nya president – något många runt om i Europa tror kan vara slutet för EU.”

Söndag 26/2 – måndag 6/3. -17. En del av vår framtid ligger i Afrika.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 februari 2017

Söder om Sahara går från väster till öster – eller tvärtom – Sahel-bältet, det stora område som är på väg att bli öken. Mitt i detta område ligger Tchad-sjön, flera gånger om så stor som vår jättesjö Vänern. Men Tchad-sjön har till stor del torkat bort – och därmed livs-möjligheterna för folken runtomkring. Kanske värst för dem i norra Nigeria som förutlevde bra av fiske och jordbruk.

Nu läser jag i Svenska Dagbladet 25 februari 2017 att 10,7 miljoner människor i norra Nigeria ”bedöms vara i akut behov av humanitärt bistånd”.

Ja, men i längden kan inte det bli vår enda Afrika-politik. I Afrika ligger en stor del av Europas framtid. I Nigeria växer Boko Haram, som har anslutit sig till IS som växer i hela norra Afrika. Liksom al-Qaida.

Det räcker inte med bistånd!

Vad som måste till är ett stort program som ger Afrika egna fredliga livsmöjligheter. Men vad gör man med dem som kommer och söker livsmöjligheter, i Libyen exempelvis. Inte mycket – eller?

Citat från en artikel i Svenska Dagbladet 1 mars 2017. ”Som tusentals andra flyende hamnade Jon bakom galler i ett av Libyens  34 flyktingfängelser. Där har han suttit i sju månader. (…) Förhållandena i flyktinglägren oroar Unicef mest. I regeringens 24 läger trängs mellan 4000 och 7000 migranter och flyktingar. Milisgruppernas tiotal läger är ännu värre och beskrivs kort och gott som ´fångläger` och ´helveteshålor`. Systematiska människorättsbrott med tortyr sker rutinmässigt, enligt Unicef.”

Allt detta gynnar terrorismen. Den främjas av nöd och repression. Det är en stor uppgift för världssamfundet nu – att finna en positiv lösning på Afrikas kris. Inte bomber, inte jättelika flyktingläger.

Mitt i detta  sluter Italien och Libyen ett avtal om stopp i flykting- emigrant-trafiken över Medelhavet. De som befarar att detta leder till växande IS och al-Qaida i norra Afrika har naturligtvis rätt. Det är en dumhet utan like. Ett stopp av den här arten kräver om det ska leda till något gott enorma satsningar i norra Afrika från EU:s och FN:s sida i FN:s regi: uppbyggandet av en stor industri, som ger enormt många ett stadigt arbete. Av sol och vind kan man inte bara få el. Man kan även skapa drivmedel. De rika länderna har en stor skuld till Afrikas länder som de på olika sätt nyttjat och plundrat. Och nu krävs det stora insatser för att hindra ett allvarligt skeende till följd av klimatförändringen. Vi har nu chansen att betala en viss del av vår stora skuld till Afrika. Helt kan vi aldrig betala den.

 

 

 

Fredag 24 febr. -17. Svensk nykolonialism, plus ökenspridning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 februari 2017

Aftonbladet i dag: ”Den internationella åklagarkammaren utreder sedan sex år oljebolaget Lundin Oil för medhjälp till folkrättsbrott i Sydsudan. Bolagets styrelseordförande Ian Lundin och vd:n Axel Schneider har delgivits misstanke.”

”Företaget investerade mångmiljonbelopp i området. Den dåvarande regimen lät beväpnade miliser tvångsförflytta stora områden för att oljebolaget skulle få borra i fred.”

”Det är inte så att lidandet tog slut 2003  bara för att Lundin slutade med sin verksamhet där då. Åren går, men människor lider fortfarande just på grund av vad bolaget gjort, sa pastor James Ninrew under ett besök i Sverige.”

Det hör till historien att Sudan de senaste femtio åren lidit svårt av ökenspridning.

Dagens Aftonbladet igen:

”FN vädjar nu till alla parter att lägga ner sina vapen så att humanitär hjälp kan nå fram. Hundratusentals barn är undernärda och många riskerar att dö om inte något görs akut.”

Här har alltså Sverige varit verksamt. Det bidrar förstås till vårt rykte internationellt. Och naturligtvis bidrar det till Sverigebilden att förre svenske statsministern Carl Bildt vid den hårda exploateringen var en framträdande person i Lundin Oils styrelse.

 

 

 

 

Tisdag 21 febr. -17. Fullt krig i Afghanistan. Pojkar …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 februari 2017

Talibanerna är åter på offensiv i Afghanistan. Regeringsstyrkorna kontrollerar bara drygt hälften av landets olika distrikt. Ändå skickar Sverige tillbaka dit pojkar som tagit sig hela vägen till Sverige för att söka asyl.

Johanne Hildebrandt skriver om detta på Svenska Dagbladets ledarsida:

”Tonåringar som vuxit upp i Iran skickas till Afghanistan där de aldrig satt sin fot.. De ska få pengar och mottagande, men det fungerar inte som det ska. ´De behandlas som papper och inte som människor`, säger min källa. Och visst finns de som ljuger om sin ålder, men det finns också traumatiserade ungar som skickats tillbaka till ingenting.”

 

 

 

 

15 – 16 februari 2017. Tillbaka till helvetet.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 februari 2017

Niger var en fransk koloni 1922 till 1958.

Wikipedia:

80 procent av Nigers yta är öken numera. Ökenspridningen är fortgående. ”Mer än 60 procent av befolkningen räknas som mycket fattig”. Samtidigt: Mycket hög nativitet.

Frankrike köper all sin uran från Niger. Till sitt stora bestånd av kärnkraftverk.

I dagens Svenska Dagbladet: ”Libyen har återfört nära 200 migranter från Niger som uppehållit sig i landet utan tillstånd. Gruppen, där 50 kvinnor och fyra barn ingick, hade suttit i förvar i huvudstaden Tripoli och flögs hem på tisdagen, med stöd från internationella flyktingorganisationen (IOM). (…) Ytterligare minst 900 migranter ska repatrieras de kommande veckorna, enligt en talesperson från ansvarig libysk myndighet.” (TT).

Drömmen hos många unga från Niger var väl att på något sätt komma ombord på en båt till Europa. EU resonerar om olika möjligheter att stoppa den trafiken. Det är en kortsynt politik, i realiteten ett stöd för en olycklig utveckling i Afrika … al-Qaida och IS växer inte bara i Libyen utan i alla de nordliga länderna på en kontinent i en kris, … en kris som i mycket bygger på ökenspridning – men också på en tidigare ”plundring” , till stor del grundad i europeisk kolonisation, först, sedan nykolonialism.

Den stora uppgiften nu är att komma till rätta med den växande terrorismen. Det kräver en ny och genomtänkt politik. Storskalig exploatering av solenergin är lösningen. Där finns en rikedom att ta vara på. Stora europeiska företag hade långtgående planer för exploatering i Afrika, men drog sig undan när al-Qaida växte. I FN:s regi kunde ett sådant stort företag bli en makt mot terrorismens växt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 8 febr. – Europa – Afrika … livsmöjligheter …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 08 februari 2017

Idén har kommit upp inom EU att man ska stänga – omöjliggöra – det stora resandet med människosmugglare över Medelhavet – från Libyen huvudsakligen till ön Lampedusa – d v s södra Italien.

Många kommer, många drunknar.

Alternativet är stora läger i Libyen.

Det skulle släcka hoppet för många, inte minst för unga män som nu inte finner livsmöjligheter i Sudan, Niger, Nigeria, Centralafrikanska Republiken, Somalia osv.

Stora läger för unga män som hindrats komma till Europa vore utmärkt för rekryteringen till IS, som redan är starkt i Libyen, växer hela tiden i stora delar av norra Afrika, liksom systerorganisationen Boko Haram.

EU måste övertänka en rationell politik gentemot Afrika, gentemot IS, gentemot flyktingströmmen.

Stora progressiva projekt. Chansen finns nu när världen ropar efter rationell planering mot en klimatförändring som kan bli förödande, om man inte ser upp och börjar handla rationellt i stor skala. Det finns enorma rikedomar i Afrika, inte minst sol.

Hjälp Libyen, Tunisien, Algeriet o s v att etablera stora fält för sol- och vindenergi. Samarbeta på området! Europeiska företag hade stora planer för ett par år sedan men drog sig ur – av rädsla för IS och al-Qaida. Det bäddade för IS och al-Qaida.

Nystarten med stort upplagda arbetsskapande projekt skulle ske på inhemsk basis, med inhemska ledare. Inifrån de egna länderna. Ingen nykolonialism!

Med nuvarande politik kommer man inte undan att man gynnar terrorismen. Att stoppa flyktingströmmen, enbart, vore en mycket enfaldig politik som kunde få mycket allvarliga konsekvenser. Europa har en stor skuld till Afrika. Det är dags att börja betala av den.

 

 

 

 

 

 

 

till

 

Söndag 5 febr. – 17. Flickorna från Nigeria, forts.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 05 februari 2017

De afrikanska flickorna som prostituerar sig i Italien, jag trodde – förutsatte – att de kom från norra Nigeria, från trakterna nära Tchadsjön, som ju förstörts –  i stort genom uttorkning.

Det var min första – heta – reaktion. Nu har jag läst en gång till och slagits av följande passus i artikeln (Fria Tidningen 1 febr -17): ”Majoriteten av kvinnorna kommer från Edo-regionen i södra Nigeria. Ett område rikt på olja, men där fattigdomen dominerar bland stora delar av befolkningen – en situation som utnyttjas av människohandlarna som sprider falska förhoppningar bland de unga.”

Vidare:

”Resan kan ta upp till ett par år och när kvinnorna väl anländer till Europa har många redan stora skulder. En del är gravida.”

De kommer från ”ett område rikt på olja”. Men det är – huvudsakligen – inte befolkningen som äger naturtillgångarna utan till stor del nykoloniala företag, som bidrar till vår rikedom här i Europa ( … så vi kan köpa kondomer till flickorna, ”en humanitär insats”, se min anteckning häromdagen.).

Christin Sandberg i Fria Tidningen: ”När kvinnorna väl kommer till Italien möts de av myndigheter som i första hand har i uppgift att upprätthålla den nationella säkerheten. Kvinnorna ses då i första hand som illegala flyktingar, eller till och med brottslingar, i stället för brottsoffer. Trots att de i vissa fall har köpts och sålts som sexslavar i händerna på internationellt organiserade grova kriminella flera gånger om.”

Detta säger något om vårt, EU:s, förhållande till Afrika. Säger det inte också något om den allt större risken för massrekrytering till IS och al-Qaida i norra hälften av Afrika? Ja, i Nigeria finns ju redan Boko Haram, som på senare år anslutit sig till Islamiska Staten.

 

Onsdag 1 febr.-17. Flickor – prostituerade – offer för …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 februari 2017

Tchad-sjön. Fem gånger så stor som Vänern. En jättesjö. 25 miljoner människor levde runt den. Och levde av den. Av den bördiga jorden runt den och av fiske.

Nu är den nästan borta. Har torkat bort. Och marken runt den? Förstörd, inte helt, men delvis. För många har livet blivit för eländigt. Bland dem som gett sig av finns unga flickor.

Några av dem återfinns i Italien, närmare bestämt i kuststaden Falconara vid Adriatiska havet. Man kan läsa om det i Fria Tidningen nummer 9, 2017, och om Free Womans uppsökande verksamhet:

”I rondellen på väg in i staden står den första gruppen prostituerade. Det är fyra nigerianska tjejer. Iklädda tjocka, långa vinterjackor står de antingen och huttrar eller rör sig frusna och till synes rastlösa och lite spända. De ser väldigt unga ut.”

Ja, flickorna är prostituerade. På frågan om de vill ha något svarar de: ”kondomer”.

Norra Nigeria – som en del av dessa flickor kommer ifrån – ingår i Sahel-bältet, ett tidigt offer för jordens uppvärmning, åstadkommen inte minst genom alltför stora utsläpp av koldioxid, en följd bland annat av hög europeisk levnadsstandard.

Nu får de kondomer.

 

Måndag 30 jan. -17. Billigt håna (S)-ledaren !

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 januari 2017

I Svenska Dagbladet i dag hånar man Stefan Löfven.

Det sker under rubriken rubriken: ”Det här måste du

fråga Angela Merkel

om Stefan Löfven!”

Lotta Lundberg är krönikör. Vad skall Stefan Löfven fråga om bland annat? Detta: ”Hur uppbringar man en hållning så att man inte verkar som en grönsakshandlare på Hötorget?”

Resten av artikeln går ut på att Löfven ska försöka regera tillsammans med Alliansen. Hur mycket skulle han då få igenom av socialdemokratisk politik?

Svik dina väljare – är det första budet?

Hån mot S har ett stort pressuppbåd till sitt förfogande.

S kan bara svara på något enstaka ställe.