Opinion

Onsdag 29 jan. -14. Ingen snö idag … Svenskan

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 januari 2014

Följde Margaretha till tåget. Gick hemåt via Gamla Norrtäljevägen. Läste för mig själv det jag kommer ihåg av ”Se blomman på smaragdegrunden” … Stagnelius …

”I rosengården hasta neder,/Klart skimrar i violers krans/Omhägnad av en väldig ceder/ En källa där med azurglans.” … ”Betraktelse hon kallad blifver/ Förtrolig som en barndomsvän/ Hon i sitt blåa sköte gifver/ Din bild och himlarnes igen.”

Ett åtta dagar gammalt tidningsnummer låg och glödde på bordet när jag kom hem. En kolumn i Svenskan 21 januari av Gunilla von Hall om arbetslösheten i Europa:

”Det är nästan svårt att ta in siffrorna på antalet arbetslösa ungdomar i Europas just nu mest tungrodda länder: 55 procent i Grekland, 52 procent i Spanien och 40 procent i Italien. (…) Det är också djupt bekymrande att alltfler ungdomar helt enkelt ger upp. De slutar att söka jobb, de går inga utbildningar, de deltar inte i någon yrkesträning. Denna uppgivna och pessimistiska grupp (kallad NEET) ökar i nästan alla länder i världen.”

Tisdag 21 jan. -14. Carl Bildt, EU och kolonialismen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 januari 2014

”Den 5 december 2012 beslutade den svenska riksdagen att ge regeringen i uppdrag att erkänna staten Västsahara. Så har inte skett. Utrikesminister Carl Bildt vägrar.” (Lena Thunberg i tidskriften Västsahara.)

Marocko håller Västsahara ockuperat. Där råder förtryck och kolonial utsugning. Samtidigt: Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt stöd. Och EU hjälper Marocko att exploatera Västsahara. Och får genom avtal med Marocko rätt att fiska i Västsaharas vatten.

Den europeiska kolonialismen är inte slut, även om den numera mest sker genom storföretag. Som Shells exploatering (och förstöring) av Nigerdeltat, Nigeria. Eller det franska statliga företaget AREVAS uranbrytning i Niger. Eller de stora västliga guldföretagens utnyttjande av barn som gruvarbetare i Mali.

I dag går Frankrike in med soldater i Centralafrikanska republiken. Där råder inbördeskrig. Centralafrika är en gammal fransk koloni, utnyttjat för den rika förekomsten av guld och diamanter. Landet blev ”självständigt” 1960, men franska förblev det officiella språket. Tidningarna är på franska, TV på franska, men hälften av folket är analfabeter och medellivslängden för kvinnor 41 år, för män 40. Frankrike har härjat  landet och sedan lämnat det.

Nu växer Islam och al-Qaida i Centralafrikanska republiken, vars halva befolkning är kristen och vars nya premiärminister är kristen.

I detta läge vill Carl Bildt skicka in EU-soldater i landet, bland dem svenska soldater. Det är inte förståndigt. Det vore att ge al-Qaida vatten på dess kvarn, rena trumfen! EU och Europa – det är det gamla förtrycket, den gamla kristna utsugningen, Islams favoritfiende.

I stället bör Afrikanska Unionen vara fredsstiftare här, under FN-flagg. Och FN bör organisera stor materiell hjälp, utan religiösa förtecken. Vad Frankrike har gravt försummat får FN ta igen.

Måndag 20 jan. -14. ”Storstäderna ockuperar framtiden”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 20 januari 2014

Man satsar enormt på storstäderna – särskilt Stockholm – medan landbygden utarmas, livet på landsbygden, näringarna där, möjligheterna. Under de senaste trettio åren har småbruken och bönderna manövrerats ut och med dem ängar, hagar och bondeskog. Kvar i de flesta länen är jättestora lantbruk, ägda av jordkapitalister utan  jordbruksutbildning. I stort sett har det blivit så. Och med bönderna har väsentliga inslag i landsbygdskulturen försvunnit.

Jag läser en artikel av Ronny Svensson, vår främste expert på regionalpolitik. Den stod i Dala-Demokraten 13 november förra året. Rubriken är ”Storstäderna ockuperar framtiden!”

Bland annat: ”Man kan exempelvis ställa satsningen på 26 miljarder på nya tunnelbanor i Stockholm mot de tre miljarder det skulle kosta att få en säker och snabb järnväg mellan Mora/Falun och Stockholm. I detta fall har inte ens staten råd med att hålla gjorda överenskommelser utan sviker en överenskommelse och tar tillbaka cirka 600 utlovade miljoner för att få Dalabanan i anständigt skick. De två miljarder som krävs för att återskapa hela Inlandsbanan mellan Gällivare och Kristinehamn och få det stora inlandsområdet att kunna utveckla befintliga och nya näringar handlar i praktiken om felräkningspengar för den nya tunnelbanesatsningen.”

Måndag 13 jan. -14. Sverige ut ur Nato …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 januari 2014

Men vi är ju inte med i Nato! Jodå – tillräckligt för att vår sårbarhet skall vara enorm.

Vi  går under Nato-flagg i Afghanistan. Vi deltar i Natos möten, vi samövar. Och inte minst …

…  vi har inte sagt ifrån högt och tydligt att vi inte accepterar att Nato har kryssningsmissiler avsedda att skjutas från Norska havet genom svenska dalgångar mot ryska mål.

Med nuvarande upplägg  – och ännu mer om vi även formellt och officiellt  ansluter oss till Nato – betraktar oss Ryssland som ett objekt som man har anledning att angripa preventivt, ifall olyckan är framme och Nato kan tänkas hinna före.

Vårt bästa försvar är att högt och tydligt återställa neutraliteten. Då kan vi kanske också återfå en del av vår auktoritet i Tredje världen.

———–

Dagens Nyheter förordar i dag att vi ska gå med i Nato: ”Tvivlen kring det svenska försvarets kapacitet borde ge Natofrågan ny aktualitet. Ett medlemskap är inte gratis, och försvarsbudgeten torde behöva öka i vilket fall som helst. Men någon bättre garanti mot eventuella ryska och andra hot finns helt enkelt inte”, skriver DN.

Då har DN inte tänkt på att det med nuvarande upplägg från Rysslands  sida – och Natos sida – ifall av krigsrisk med hänsyn till ovanstående kan te sig nödvändigt att bli först på svensk territorium.

Nato kommer hit och försvarar oss. Ryssland kommer hit för att säkra ett viktigt och ”farligt” territorium. Sverige blir ett slagfält.

Är det så vi ska trygga vår existens?

Lördag 11 jan. -14. Paul Krugman – inflation … ja!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 januari 2014

Paul Krugman fick för ett antal år sedan ekonomipriset till Alfred Nobels minne.

Det var han ovanligt väl värd. Säger jag som nu i åratal påverkats av hans krönikor i International Herald Tribune. För närvarande är han i Sverige. Här sa han igår enligt Svenska Dagbladet i dag:

– Det är troligt att Sverige har en husprisbubbla, hushållen är högt skuldsatta. Men det blir ännu värre om Sveriges ekonomi dessutom skulle hamna i deflation. Nu behövs en aggressiv penning- och finanspolitik så att ekonomin inte drabbas alltför hårt om bubblan spricker.

Alltså upp med inflationen! Inflation minskar skuldens reella värde. Då minskar bubblan.

Hur får man en viss grad av inflation?

Genom att spendera. Till exempel genom att sätta i gång olika arbeten. Staten lånar pengar till dem, får hjulen att rulla för fullt. Bygger fastigheter för hyreslägenheter, rustar upp järnvägen, sätter igång stora solcellsprojekt o s v. Kort sagt genom att göra vad som behöver göras och därmed minska arbetslösheten.

EU har konsekvent gjort motsatsen och gjort det i ett läge av stor arbetslöshet. Sveriges högerledda regering har traskat patrull. Många människor och många värden förstörs av en sådan politik.

Onsdag 8 jan, -14. … hatar arbetslösheten

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 08 januari 2014

”USA:s riksbankschef hatar arbetslösheten” läser jag i Aftonbladet.

Gör inte EU:s  bankchef det? Han i Frankfurt?

Nej.

Arbetslöshet är bra mot inflationen.

Och inflation är det värsta som finns. Då håller sig Europa med arbetslöshet i stället. Arbetslöshet är bra för penningvärdet. Och penningvärdet är högre här än … Europas ungdom går på knäna, då har vi ingen inflation. Självmorden bland ungdomen ökar, då har vi ingen inflation. Rekryteringen till de kriminella gängen växer. Förtvivlan breder ut sig. Men penningen står sig.

EU stramar åt. Den 2 mars 2012 undertecknade 25 av EU:s medlemsländer, däribland Sverige, Finanspakten.

De länder som undertecknat pakten måste följa regeln om budgetbalans. Brott mot pakten straffas med böter. Verkligt omfattande statliga investeringar som skulle sätta ungdomen i arbete är alltså förbjudna. Inom EU.

Janet Yellen heter USA:s nya riksbankschef. Aftonbladet: ”Yellen ser arbetslösheten som det stora problemet i ekonomin. Särskilt oroad är hon över långtidsarbetslösheten och hur den ökar risken för permanent utslagning. Hon pratar om hur ökande fattigdom påverkar både livschanser och den sociala sammanhållningen i ett samhälle.” Det skriver Karin Pettersson på ledarsidan i Aftonbladet. Löfven läser väl Aftonbladet. Hjälper det? Till det verkligt stora greppet?

Fredag 3 jan. -14. Den afghanska tragedin

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 januari 2014

Tack Tomas för din kommentar häromdagen. Om att vi skickar afghanska flyktingar – unga pojkar som flytt till oss – tillbaka igen till ett land som fortfarande präglas av omfattande krigshandlingar, bland annat västliga drönarinsatser med talrika civila offer.

Hela  denna historia är en fruktansvärd härva av missgrepp, felanalyser och övergrepp. Man straffade hela landet för vad Bin Ladin gjort. Miljoner oskyldiga människor har tvingats på flykt. Tusentals civila har bombats ihjäl. Ett förvirrat FN har ställt sig bakom. Isaf slåss under FN-flagg. Och Sverige ingår i Isaf under Nato-befäl. Det har blivit en mycket egendomlig blandning av hjälpverksamhet och dödande. Och de flesta bedömare är övertygade om att talibanerna tar över igen när Väst drar sig tillbaka.

Många hade levat idag om man som första åtgärd gått in för att fånga in Bin Ladin och ställa honom inför rätta. Den afghanska regeringen var inte inblandad i attentatet mot World Trade Center. Den hade helt andra intressen, låg i förhandlingar med regeringen i Washington i oljefrågor vid sekelskiftet 2000. Afghanska regeringsrepresentanter besökte då Washington.

Sverige kan inte göra skadan ogjord. Men vi kan åtminstone visa barmhärtighet mot offren för en verksamhet som vi haft – och har – del i.

Javisst. Mycken humanitär verksamhet från Sveriges sida i Afghanistan har varit bra! Synd att hela sammanhanget varit så förstörande.