Opinion

Torsdag 30 okt. -14. Ranagul och Migrationsverket

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 oktober 2014

Fall 3:

”Ranagul, en uigurisk kvinna från Kazakstan. Är med man och två barn i Sverige sedan 2010.
Ranagul är i dag 38 år. Hon har två söner, 12 och 10 år. Hennes make arbetade i hemlandet för uigurernas rättigheter, liksom hennes syster som var i färd med att skriva en bok om uigurernas situation när hon blev mördad (dödsfallet avskrevs som ”rånmord”). Mannen frihetsberövades upprepade gånger. I likhet med Aysha och Malika blev även Ranagul misshandlad, dödshotad och pressad på uppgifter om sin man i hans frånvaro. Även hon våldtogs, detta i åsynen av sin äldste son, som misshandlades när han försökte hjälpa henne.
Familjen kom till Sverige 2010 och Ranagul befann sig då i en akut psykisk stressituation. Efter avslag på uppehållsansökan har hon utvecklat en grav depression med posttraumatiska symptom. Hon har försökt ta sitt liv flera gånger och har tvångsintagits vid ett antal tillfällen och behandlats med många elchocker och antidepressiv medicinering, dock utan resultat eftersom utvisningshotet kvarstår. Även mannen, torterad i hemlandet, befinner sig i psykiskt mycket dåligt skick. Båda barnen är tarumatiserade; äldste pojken som har sett sin mamma våldtas utan att kunna hjälpa henne har efter hennes självmordsförsök blivit apatisk och har sondmatats i hemmet och på sjukhus. Ranagul har starkt nedsatt förmåga till föräldraomsorg och har kontinuerligt blivit i allt sämre skick.
Familjen har levat gömd i två år.”

Så lyder den redogörelse av fallet som Etikkommissionen gjort.

Ranagul och hennes familj har sökt uppehållstillstånd i Sverige.

I sitt avslag på familjens ansökan skriver Migrationsverket bland annat:

”Migrationsverket anser att du och din familj inte gjort sannolikt att ni vid ett återvändande till Kazakstan riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling. Vid en sammantagen bedömning finner Migrationsverket att du och din familj inte är att anse som flyktingar, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande.”

Etikkommissionen kommenterar utförligt sin rapport, innehållande tolv olika fall från Kazakstan, Kirgizikstan, Uzbekistan, skriver bland annat:

”Ett flertal kvinnor som beskrivs i denna rapport tillhör den uiguriska delen av befolkningen i nämnda länder. Men även romer i forna Östeuropa är utsatta för svår förföljelse och i rapporten finns också exempel på afrikanska kvinnor i kläm mellan Eritrea och Etiopien. Det man ser är att kvinnor i minoritetsbefolkningar utsätts för etniskt förtryck och till det kommer omständigheter av könsmässigt slag, som misshandlande män, utstötning ur släkter och familjer, förlust av barn och intern flykt innan situationen blivit så pressad att kvinnan tvingas till extern flykt och lämnar landet. Det finns här flera exempel på hur kvinnor med män som misstänks eller som haft samröre med så kallade terrorister används i syfte att pressa fram uppgifter om deras män, varvid misshandel och våldtäkt används som utpressningsmetoder av polis och/eller majoritetsbefolkning.”

 

 

 

 

Söndag 26 okt. 2014 … I väntan … EU … kompromissa med klimatet …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 oktober 2014

Ur Svenska Dagbladet från igår om EU och klimatet, reporter Teresa Küchler:

Under förhandlingarna krävde Polen,
som är 92 procent koldrivet
och har närmare 200 000 arbetare
i landets kolgruvor,
men även mindre bemedlade EU-länder,
kompensation från rikare grannar
för att gå med på
att avveckla exempelvis kolkraftverk
till förmån för förnyelsebara
energikällor.

Storbritannien vägrade
att gå med på att göra
energieffektiviseringsmålet bindande,
och Portugel och Spanien rök ihop
med Frankrike över möjligheten
att sälja elektricitet från solcellsanläggningar
på den iberiska halvön
på den franska elmarknaden.
Frankrike skyddar sin egen kärnkraftsproducerade el.

Naturligtvis kan man kompromissa om klimatet.
Men inte med det.

Något man dock tror i Bryssel.

Liksom man tror att budgetdisciplin …

medan problemet är lösningen:

jättesatsningar på förnybar energi,

keynesiansk politik så det lyser om det,

… ut ur förlamningen!

Onsdag 22 okt. -14. Ryssland och Sverige – vad vi bör göra.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 22 oktober 2014

Nato har flyttat fram sina positioner. Se min anteckning för 20 okt.

USA är ledande inom Nato.

Nato har kryssningsmissiler avsedda att skjutas genom svenska dalgångar mot Ryssland.

Ett sätt att lugna ett nervöst Ryssland vore att Sverige högt och tydligt deklarerade

att vi inte tolererar dödens transitering genom landet – mot vilket land det vara må.

Svensk neutralitet skulle gagna freden.

Att vi inte är konsekventa i vår neutralitet skapar nervositet i öster,
det är fullt begripligt. Därav recognoseringen längs våra kuster. I öster
betraktas troligen Sverige som Natos farliga utskjutningsramp.

Måndag 20 okt. -14. Ryssen – bli inte hysterisk nu!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 20 oktober 2014

Rysk undervattenverksamhet i svenska vatten.

Hysteriska röster. ”Vi måste gå med i Nato!”

Man glömmer – eller underlåter att notera – att Ryssen kan ha anledning till hysteri.

På senare år har Estland, Lettland och Litauen gått med i EU. Och

på senare år har Estland, Lettland och Litauen dessutom gått med i Nato.

Nato, det är framför allt USA. Där har vi den ledande nationen.

Ryssland har fått USA alldeles inpå knutarna.

Och så har vi då Sverige.

Om Sverige har exempelvis Allan Widman (FP och ordförande i försvarsutskottet) sagt:
”Vi är redan med i Nato”. I praktiken, menar han. Dessutom framgår detta av en rad olika saker, bland annat
av det faktum att vi gång på gång samövar med Nato över Östersjön.

Vi borde ha klart för oss att detta är utmanande.
Svenska folket är inte för Nato-medlemskap. Det är ett känt faktum.

Ändå är vi med, fast vi inte är med!
Och vi har fortfarande inte sagt ifrån när det gäller kryssningsmissilerna avsedda att av Nato avfyras från Norska havet för att gå genom svenska dalgångar mot Ryssland. (Se min debatt med Palme i detta ärende i min bok Moralisten och drakarna, sid.206 ff.)

Vi borde högt och tydligt klargöra att vi är neutrala och inte tolererar någom form av intrång, vare sig från öster eller väster!

Det skulle bidra till fred och till undvikande av ödesdigra missförstånd.

Måndag 13 okt. -14. Värme bakom IS … ? Och Boko Haram?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 oktober 2014

”Omkring en miljon människor
har under det senaste året
gett upp, flyttat – flytt
till Damaskus och Aleppo.
Utöver palestinska
och irakiska flyktingar
måste nu
de syriska storstäderna
göra rum
åt en ny kategori: klimatflyktingar.”

”När landet väl blivit en öken
finns ingen väg tillbaka”,
fortsatte Andreas Malm i sin artikel i Aftonbladet.

Det var några år sedan denna artikel publicerades.

Här har vi – kanske –
själva början
till den syrisk-irakiska tragedin:
”Climate change”.
Isis.
IS.

EN PARALLELL :

Tchad-sjön torkar bort.
Kring Tchad-sjön bodde omkring 25 miljoner människor.
Fisket var rikt.
Nu råder stor fattigdom runt Tchad-sjön.
Just söder om Tchad-sjön – i norra Nigeria –
har Boko Haram växt fram.

I ”Studier i afrikansk säkerhet”
skriver Gabriella Ingerstad
bland annat om Boko Haram:
”Sedan 2011 har Boko Haram
trappat upp sina attacker
mot byar, kyrkor, marknader,
sjukhus och skolor, liksom mot
moderata muslimer och representanter
för den nigerianska staten.
2014 kännetecknas av en ytterligare eskalering
med minst 4000 personer dödade
i konflikten under årets första hälft,
mer än något annat år sedan rörelsen bildades.
I april kidnappades över 200 skolflickor
i nordöstra Nigeria, vilket ledde till
att gruppen fick stor internationell
uppmärksamhet.”

Lördag 11 okt. -14. … Rapport … Aktuellt … och bara borgerliga …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 oktober 2014

Det är beklämmande att se hur vinnarna ställs till svars i teves nyhetsprogram i en dramaturgi där skuldbördan läggs tung på en regering som ännu inte börjat regera, skrev Tomas Forser i en kommentar till min dagbok häromdagen.
Ja det blir ju kompakt – när vi nu har en så enorm övervikt av borgerliga tidningar – att ovanpå denna övervikt få uppleva de stora nyhetsprogrammen i TV ställa de borgerliga tidningarnas frågor med – till icke obetydlig del – samma indignation.
Dessutom har Rapport och Aktuellt i stort samma upplägg, samma reportage, ja de är praktiskt taget identiska.
Borde inte Sveriges Television – när nu pressen är så enahanda – försöka bli mer pluralistisk, låta fler röster komma fram. Inte låta sparprogrammen dominera. Låt Aktuellt bli ett annat program än Rapport!
Torftigheten i jämförelse med Sveriges Radio är påfallande. Viktiga belysningar om tillståndet i världen uteblir. Exempelvis är det påfallande hur sällan man för utvecklingen i Afrika alldeles inpå oss. Vad vet man om Boko Harams senaste härjningar exempelvis … om man bara tittar på TV?

Onsdag 8 okt. – 14. Svenska Dagbladets ledare – mot demokrati …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 08 oktober 2014

Maria Ludvigsson är ledarskribent i Svenska Dagbladet.

Igår tog hon bladet från munnen i en demokratifråga.

Det handlade om makt:

”Makt återförs från medborgare till politisk överhet, ett ‘ingångsvärde’ som bland annat berör 160 000 elever som går i skolor med aktiebolag som huvudmän.”

Vilka medborgare avses? Inte dem som röstat fram dem vars vänsterpolitik Maria Ludvigsson avskyr.

Nej dem Ludwigsson avser är dem som kunnat välja skiftande skolor åt sina barn.

Är det inte rimligt i en demokrati att de röstberättigade medborgarna får välja den skolpolitik de vill ha.

Det har ju visat sig att det system vi nu haft i några år varit dåligt, ja rentav uselt.

Folket har sagt sitt. Det kan inte Svenska Dagbladets ledarskribent tåla.

Svenska Dagbladet är en stor borgerlig morgontidning, riksspridd.

Det finns ingen stor riksspridd morgontidning till vänster.

Hur stor är valfriheten där?

Fredag 3 oktober 2014 Vänsterregeringens chanser i pressen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 oktober 2014

Den nya regeringen är en vänsterregering. Vad får den för stöd i pressen?

Hur många riksspridda morgontidningar finns det i Sverige,tidningar som stöder vänsterpolitik.

Inga.

Av de riksspridda – stora – tidningar som finns är det bara Aftonbladet som har en ledarsida till vänster.

Ledarsidan och kultursidan går där på en vänsterlinje. Resten av tidningen är borgerlig. Aftonbladet har samma ägare som högerorganet Svenska Dagbladet.

Innan LO av någon underlig anledning sålde Aftonbladet till Skipstedts stod tidningen helt till vänster.

Med detta i bakgrunden sker i dessa dagar en försäljning i hela landet av socialdemokratiska lokaltidningar till borgerliga konsortier. Dala-Demokraten, exempelvis, har sålts till ett företag vars ordförande är förre folkpartiledaren Lars Leijonborg.