Opinion

Tisdag 3 juli -12. Optimism … forts. från igår.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 juli 2012

Det finns chanser. Det är inte helt mörkt. Solen går upp varje morgon. Solenergin är verksam överallt. Den ger oss grödorna, strängt taget – livet. När solen en gång slocknar, slocknar jorden.

Men som vi nu har det ordnat – råder obalans. Vi har skaffat oss ett lager koldioxid i atmosfären. Det verkar som glaset på drivhuset. Vi håller på och håller på hela tiden, att bättra på det. De enorma städerna i Europa och USA, Indien och Kina är som väldiga maskiner, den täta trafiken sänder upp och sänder upp – hela tiden, alltefter hur trafikdygnet sveper över jorden – växthusgaser till atmosfären som är vår levnads betingelse. Monsunregnen blir rikare då, översvämningarna i Asien dödande farliga, torkan söder om Sahara kvävande.

Och så vidare. Arktis isar smälter, blottar väg för oljeintressen. Jakten pågår nu. Vad har vi att sätta emot? Världens ledare tycks inte ta saken på fullt allvar.

Men Christian Azar och hans medförfattare i International Herald Tribune är inte pessimister. Det pekar på framgångar för solenergin. Danmark får 20 procent av sin energi från vindkraftverk. Tyskland får 40 procent av den el som används i landet från solen. Och i världen som helhet hämtas från sol och vind inte mindre än 300 gigawatt. Det är lika mycket som 50 kärnkraftverk ger i fråga om energi.

Möjligheterna finns. Saker och ting behöver göras.

Ungdomsarbetslösheten inom EU ligger på 22,4 procent.

2/7 -12 Christian Azar i Herald Tribune

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 juli 2012

Har inte skrivit på ett tag. Har haft annat för mig. Nu vill jag gärna citera vad Christian Azar nyligen (20/6) skrev i International Herald Tribune. Bland annat:

”It won`t be easy for the world to kick its addiction to fossil fuels, but it is doable. First and foremost, we need to put a price or cap on carbon emisssions. Every ton of coal, every barrel of oil does more in socialized damage to economies, health and ecosystems than it adds in value to overall economic output. That cost in simpel fairness ought to be reflected in the price of the fuels themselves. Otherwise, the oil and coal and power companies are simply leaving the tab for adverse consequenses – from bad health to coastal flooding – to be picked up by everyone else.”

Ja, vem lämnar du notan till, Karl Erik? Din dotterdotter? Eller till dom som flyr ökenspridningen  söder om Sahara?

Christian Azar är en mycket ung professor vid Chalmers. Jag minns honom som pojke. Artikeln i New York Times globala edition skrev han tillsammans med Thomas Sterner (”visiting chief economist at the Environmental Defense Fund”) och Gernot Wagner som skrivit boken ”But will the Planet Notice?”

Artikeln som helhet andas optimism. Rubrik: Rio isn`t all lost. Mer ur den i morgon.