Opinion

Onsdag 24 febr. -16. Ett luftanfall i Libyen.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 februari 2016

”The more than three dozen people killed in the bombing were suspected of being Islamic State fighters recruited from Tunisia and other African countries, officials said, and were believed to be rehearsing an attack against Western targets.”

Ja, så står det i International New York Times för igår. Man talar om ”tre dussin” förmodade terrorister.

Men man visste alltså inte. Kanske var det bara något ”dussin” som verkligen var terrorister. Kanske var det ingen.

Men man talar om ”dussin”. Som om det gällde pumpor eller…

Och man bombar, och kanske alla dog. Om nu bara tolv verkligen var terrorister, vad tänker man i Libyen om anfallet och alla döda.

Och vad spelar det för roll vid rekryteringen till al-Qaida och IS i Libyen att USA (Nato) framstår som en fiende till … ja, hela landet – på en mer eller mindre välgrundad misstanke.

Avrättning, anfall. En chansning.

Fredag 19 – lördag 20 febr. -16. Vår försvagade demokrati

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 februari 2016

Se gårdagens anteckning.

Demokratin i Sverige har försvagats starkt sedan 1980-talet.

Den 1 juli 1989 avskaffades de sista resterna av valutaregleringen.Den 17 juni året därpå kom Maktutredningen, ledd av professor Olof Petersson.

I Maktutredningen kunde man bland annat läsa följande om konsekvenserna av valutaregleringens avskaffande:

”Kapitalägarnas makt stärks i förhållande till arbetskraften och i förhållande till regering och riksdag.”

”Möjligheten av exit, dvs utlokalisering av kapitaltillgångar till andra länder, utgör ett reellt hot i samband med förhandlingar med arbetskraften (fackföreningarna).”

”Kapitalägarnas ökade handlingsutrymme medför att förhandlingsutrymmet för politiker inskränks.”

Detta alltså enligt Maktutredningen, som väl statsminister Ingvar Carlsson satt och läste sommaren 1990.

1992 sedan – kunde samme Carlsson läsa ett traktat från EU – Maastrichttraktaten. I denna nya EU:s grundlag stod inskrivet att målet var en gemensam valuta – en monetär union – och att valuta- och penningpolitiken skulle skötas av en gemensam centralbank, som enligt lagen måste vara oberoende av de nationella regeringarna och inte fick lyda några som helst direktiv från några som helst politiskt valda församlingar samt att dess främsta lag var att skydda penningvärdet.

Den ekonomiska politikens villkor lyftes alltså genom detta fördrag ut ur demokratiskt valda församlingars domvärjo.

Här förbjöds man i lag att föra en konjunkturpolitik med full sysselsättning som första mål, dvs en politik som i vissa lägen kunde tillåta en måttlig inflation.

Sverige anslöt sig inte till den monetära unionen. Göran Persson kampanjade dock för. Men vi röstade nej. Dumt nog anslöt vi oss senare till den monetära unionens budgetpakt. Vi deltar nu i den monetära unionens förlamning, en dumhet utan like. Stora delar av Europa lever i dag i fattigdom. Här råder stora klasskillnader. Och mycket sämre förutsättningar för dem som söker skydd hos oss.

Torsdag 18 febr. -16. Flyktingarna och finanspakten.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 februari 2016

Sverige går på knäna inför mängden av flyktingar. Vi tar inte emot dem på bästa sätt, det som vi varit kända för. Sedan sist har vi fått allt större arbetslöshet, inte minst bland ungdomen. Det i sin tur har bidragit till en starkt ökad brottslighet. De kriminella gängen har ökat i antal och växt i storlek. Sverige är sig inte riktigt likt. Flyktingar möts med bränder.
Ett stort hinder i integrationen i samhället som helhet, det vill säga i möjligheten för invandrade och för växande unga människor, är samhällets förlamning under EU:s finanspakt.
EU:s stormakter Tyskland och Frankrike har påtvingat euro-länderna en åtstramningspolitik, att förbud att ha budgetunderskott, d v s ett förbud, praktiskt taget, att ta upp stora lån och sätta igång omfattande positiva och lönande samhällsbyggen, jättelika satsningar på hyresbostäder, järnvägar, sol- och vindenergi – kort sagt att föra keynesiansk politik.

Sverige hade inte behövt ansluta sig till finanspakten. Men det har vi gjort.Där har vi en avgörande förklaring till den inskränkning i mottagandet av flyende människor som Sverige har hamnat i. Vad som kunde ha blivit positiva satsningar i det glest befolkade landet lutar nu mot ett misslyckande.

Finanspakten har lagt sin stora förlamande hand över Europa. Mest lider Grekland och Spanien. Men hela EU är starkt påverkat av det faktum att man inte vågar eller kan agera stort gemensamt på grund av obalanser.
Fram till slutet av 80-talet hade vi valutareglering i Sverige. Den självständigheten har vi inte längre. I Maktutredningens betänkande 1990 kunde man läsa om vad detta betydde. Jag återkommer.

Lördag 13 febr. Nato som livräddare … eller …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 februari 2016

Nato ska placera soldater på den grekiska ön Lesbos och i Turkiet för att hindra människosmugglare från deras hantering.

Människosmugglare är ofta flyendes enda chans. Ofta frestas de ta med i båten för många flyktingar. De måste ju leva på sitt farliga yrke. Många smugglare omkommer, en del av dem när de försöker undvika militär av olika slag.

Hela situationen är misär – med inblandad födkrok. Människohjälp ja, och cynism – kan inte förnekas.

Frontex – EU:s polis till sjöss och i luften. Har räddat många från drunkning, hjälpt flyktingar på Medelhavet till en relativ trygghet på den stora italienska ön Lampedusa. Samtidigt: När Frontex jagar smugglare tvingas smugglarna bli djärvare, tar nya – och farligare rutter.

Flyktingfamiljens enda chans är smugglaren. Mycket ofta är det så.
När EU jagar smugglare jagar EU även flyktingar.
Det blir i flesta fallen oundvikligt.

Om du – EU – vill hjälpa flyktingarna som sitter fast i Libyen eller i Turkiet – skicka fartyg till deras hjälp!

Var det inte det du ville?

Man möter människosmugglarna med soldater. Det är tvetydigt.

EU:s politik i ärendet bör inte vara tvetydig.

Många unga män försöker med hjälp av smugglare komma över havet till Europa. Det är en mycket stor grupp. Driver man dem tillbaka fångas de lätt upp av hopplösheten.  Där finns al-Qaidas rekrytering.

Snudd på landsförräderi – Hultqvist …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 februari 2016

Dagens Nyheters rapportering är anmärkningsvärd.

Som om ett krig var på gång.

Dagens tidning:”Ryssland rustar upp med tre nya divisioner i västra Ryssland. Nato räds en rysk invasion av Baltikum. Om Ryssland skalle invadera Baltikum kan stridsplan från USA och Norge baseras i Sverige för att gå till motattack. En tredjedel av Natos flygstyrka skulle använda Sverige som bas, enligt en amerikansk krigsanalys av tankesmedjan Rand.”

DN fortsätter:

”Sverige undertecknade 2014 ett värdlandsavtal med Nato som regeringen i vår ska lägga fram för godkännande. Avtalet gör det enklare och snabbare för Nato att använda svenska baser vid krig.
– Hur avtalet används i en krissituation är något man får ta ställning till då. Den militära förstärkning vi nu gör på Gotland har också betydelse för Baltikum, säger försvarsminister Peter Hultqvist”

Alltså: Godkänner riksdagen Värdlandsavtalet – då är vi med i Nato.

Och av intresse för Ryssland att bums angripa … om …

Men Ryssland är dåligt rustat jämfört med Nato. Att det skulle ge sig på Baltikum kan man bara tro om man tror att Putin är en idiot.

Hultqvist håller på att smuggla in Sverige i Nato, fast han vet att opinionen i Sverige är klart mot Nato-medlemskap. Det är en farlig politik. Och den avhänder oss en freds- och medlarroll som kan vara nyttig och till och med avgörande i en krissituation.

Onsdag 10 febr. -16. Svenska Jihadister, mest från Göteborg.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 februari 2016

Aftonbladet 1/2 2016: ”Här är 77 svenskar som har rest till kriget. Minst 25 har dött utomlands. Minst 11 är tillbaka i Sverige.”

Alltså: – nästan en tredjedel är döda.

”38 av 77 granskade är från Göteborg.”

”Jihadistgruppernas främsta rekryteringsgrund i Sverige är i hårt segregerade stadsdelar längst ner på den socioekonomiska stegen.”

Svensk segregering är en hjälp till IS.

Segregeringen har ökat under Alliansens tid vid makten.

Det solidariska högskattesamhället skapar trygghet. Låt oss återgå till det.

Jämlikhet var något som liberalismens grundare förordade.
Något som Jan Björklund aldrig fattat.

EMU – den monetära unionen – har låst Europa i stor ungdomsarbetslöshet, en rekryteringsgrund för både terrorism och brottslighet.

Vi måste bryta oss loss ur förlamningen.